بایگانی بخش تاریخ رویداد‌ها

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۲ -

حذف اضطراری

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۲ -

پایان کلاس‌ها

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۲ -

شروع امتحانات

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۲ -

شروع انتخاب واحد

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۲ -

شروع کلاس‌ها

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۲ -

پایان مهلت ققل نمرات