بایگانی بخش آیکن های دسترسی سریع روی اسلایدر

img_yw_news
سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ -

اطلاعیه ها

https://chemistry.iust.ac.ir/content/77858/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82

img_yw_news
چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ -

برنامه های آموزشی

http://chemistry.iust.ac.ir/page/7553/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85--%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87

img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۲ -

دفاعیه ها

http://chemistry.iust.ac.ir/page/20456/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7

img_yw_news
شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲ -

اخبار جاری

http://chemistry.iust.ac.ir/page/6999/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C

img_yw_news
دوشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۲ -

فرم های آموزش

http://chemistry.iust.ac.ir/page.php?slct_pg_id=7543&