بایگانی بخش رویدادها

img_yw_news
سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲ -

برگزاری نشست تخصصی

برگزاری نشست تخصصی با عنوان : "فرصت‌ها و نتایج نشست اعضای کنوانسیون تغییر اقلیم ملل متحد در کنفرانس (COP۲۸) با تاکید بر مباحث مرتبط با انرژی"

img_yw_news
دوشنبه ۴ دی ۱۴۰۲ -

برگزاری کارگاه آموزشی

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان : "ساخت افزایشی آلیاژهای سبک و نانوکامپوزیت‌های فلزی" با سخنرانی آقای دکتر حبیب نژاد

img_yw_news
یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ -

برگزاری نشست تخصصی

برگزاری نشست تخصصی با عنوان : "فرصت‌های همکاری با ستاد توسعه زیست فناوری و پزشکی دقیق" با سخنرانی آقای دکتر متالهی رئیس ستاد

img_yw_news
دوشنبه ۵ تیر ۱۴۰۲ -

برگزاری نشست تخصصی

img_yw_news
دوشنبه ۵ تیر ۱۴۰۲ -

برگزاری نشست تخصصی

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ -

کنفرانس هوافضا