بایگانی بخش تجارب آموزشی

img_yw_news
شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ -

تجارب آموزشی

تدریس دروس مقاطع تحصیلات تکمیلی با عناوین: الکترونیک قدرت ۱ الکترونیک قدرت ۲ کنترل توان راکتیو انرژی های تجدید پذیر روش های نوین کنترل مبدل های الکترونیک قدرت قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک تدریس دروس کارشناسی با عناوین: الکترونیک صنعتی ماشین های الکتریکی۱ ماشین های الکتریکی ۲ مبانی مهندسی برق ۱ مبانی مهندسی برق ۲