بایگانی بخش اطلاعیه‌های متقاضیان TA

img_yw_news
چهارشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۱ -

حل تمرین

بسمه تعالی اطلاعیه در خواست همکاری به عنوان TA به یکی از دانش‌جویان برای همکاری به عنوان استاد حل تمرین در ترم جاری نیاز دارم عنوان درس: مخابرات دیجیتال شرایط: گذراندن درس با نمره بالا وقت کافی برای برگزاری کلاس و حل تمارین توانایی در تدریس در حد استاد حل تمرین نحوه تماس و اعلام آمادگی: مراجعه حضوری به اتاق ۴۲۳، طبقه چهارم دانشکده برق و یا ارتباط از طریق ایمیل mjannatiaut.ac.ir با تشکر محمدجواد جنتی

img_yw_news
یکشنبه ۱ آبان ۱۴۰۱ -

حل تمرین

باسمه تعالی اطلاعیه در خواست همکاری به عنوان TA به یکی از دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی برای همکاری به عنوان استاد حل تمرین در ترم جاری نیاز دارم عنوان درس: ریاضیات رمزنگاری شرایط: گذراندن درس با نمره بالا وقت کافی برای برگزاری کلاس و حل تمارین توانایی در تدریس در حد استاد حل تمرین نحوه تماس و اعلام آمادگی: مراجعه حضوری به اتاق ۴۲۳، طبقه چهارم دانشکده برق با تشکر محمدجواد جنتی