بایگانی بخش مسئولیت های اجرایی

img_yw_news
سه شنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ -

مسئولیت‌های اجرایی

مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و اتوماسیون دانشکده مهندسی برق