بایگانی بخش دکترای پردیس.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۵ -

اطلاعیه مهم

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۵ -

اطلاعیه مهم

img_yw_news
سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۵ -

برنامه زمان بندی دکترا

برنامه زمان بندی مصاحبه دکترا

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ -

مصاحبه دکترا پردیس

1- برنامه مصاحبه تخصصی دوره دکترای دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 1395 2-  فرم توصیه نامه 3- فرم شماره 300 ( پرسشنامه مصاحبه ورودی دوره دکترا)