بایگانی بخش اخبار و طالاعیه های آموزشی

img_yw_news
دوشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۴ -

قابل توجه کلیه دانشجویان

قابل توجه کلیه دانشجویان کلیه دانشجویان موظف هستند، پس از انجام ثبت نام اولیه، از پروفایل ثبت نامی خود درسیستم گلستان، پرینت تهیه نموده و فرم ثبت نام را، پس از اخذ امضای استاد راهنما، در اختیار آموزش قرار دهند. دروس اخذ شده نهایی نباید مغایرتی با فرم امضاء شده داشته باشد، در غیر این صورت، دروس دارای مغایرت، حذف خواهند شد. آموزش دانشکده

img_yw_news
دوشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۴ -

قابل توجه دانشجویان ورودی 92

قابل توجه کلیه دانشجویان ورودی ۹۲ حداکثر تا پایان اسفند۹۴ فرصت دارند از پایان نامه خود دفاع نمایند. در غیر این صورت مسئولیت تمام عواقب از جمله کاهش و یا عدم محاسبه نمره محصولات و نیز اخراج، بر عهده دانشجو است.                                                                                                                                                                                              آموزش دانشکده