بایگانی بخش اطلاعیه های گروه قدرت

img_yw_news
چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ -

تخصصهای مورد نیاز برای متقاضیان عضو هیئت علمی گروه قدرت سال 1395

پیرو اطلاعیه مربوط به استخدام هیئت علمی در گروه قدرت:  تخصصهای مورد نیاز برای متقاضیان عضویت در هیات علمی گروه قدرت

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۵ -

اطلاعیه شرایط دعوت به مصاحبه متقاضیان هیات علمی

شرایط دعوت به مصاحبه برای متقاضیان عضویت در هیئت علمی گروه قدرت (کلیک نمایید)