بایگانی بخش اطلاعیه های آموزشی کارشناسی ارشد

img_yw_news
شنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۳ -

کلاس فوق العاده

img_yw_news
دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ -

قابل توجه دانشجویان ورودی ۱۴۰۲

قابل توجه دانشجویان ۱۴۰۲

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ -

ارائه سمینار

اطلاعیه اولین دوره برگزاری سمینارهای سال ۱۴۰۳ کارشناسی ارشد 

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ -

اخذ درس سمینار

img_yw_news
دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ -

عدم تشکیل کلاس

کلاسهای درس مباحث ویژه جناب آقای دکتر فرهمند امروز ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ تشکیل نمیگردد

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ -

درس خارج از گرایش

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ -

اخذ درس خارج از گرایش

باتوجه به تایید شورای دانشکده و دفتر برنامه ریزی درسی دانشگاه مبنی بر اخذ درس خارج از دانشکده به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد میرساند از دو درس خارج از گرایش که در سرفصلشان ذکر گردیده است میتوانند بشرط تکمیل فرم مهمان در دانشکده دیگر (در سایت کارشناسی ارشد دانشکده برق)یکی از این دو درس را با عنوانهای خارج دانشکده اخذ نمایند.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ -

مخابرات امن

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ -

مخابرات امن

img_yw_news
دوشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۲ -

استاد راهنمای ۱۴۰۰

img_yw_news
یکشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۲ -

اطلاعیه سنوات

img_yw_news
چهارشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۲ -

اطلاعیه ورودیهای ۱۴۰۲

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۱۴۰۲

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ دی ۱۴۰۲ -

اطلاعیه گروه قدرت

img_yw_news
شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۲ -

جبرانی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۲ -

جبرانی

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲ -

کلاس جبرانی

قابل توجه دانشجویان دروس "ریزموج۲" و "ریاضیات مهندسی پیشرفته" مدرس آقای دکتر کمجانی کلاس جبرانی دروس زیر به شرح زیر تشکیل می گردد:

img_yw_news
شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲ -

عدم تشکیل کلاس

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۲ -

عدم تشکیل کلاس

img_yw_news
سه شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۲ -

عدم تشکیل کلاس

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲ -

سمینار

img_yw_news
یکشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲ -

اطلاعیه مخابرات

img_yw_news
یکشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲ -

میان ترم

img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۲ -

امتحان میانترم

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۲ -

عدم تشکیل کلاس

img_yw_news
شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۲ -

کلاس جبرانی

img_yw_news
یکشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۲ -

کلاس

img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۴۰۲ -

معارفه قدرت

img_yw_news
چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۲ -

کارت دانشجویی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۲ -

سمینار آذر ۱۴۰۲

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۲ -

معارفه مخابرات

img_yw_news
شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۲ -

عدم تشکیل کلاس

img_yw_news
شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۲ -

اطلاعیه الکترونیک

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۲ -

معارفه الکترونیک

img_yw_news
شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲ -

اطلاعیه مخابرات

قابل توجه دانشجویان مخابرات گرایش امن و رمز نگاری ۱۴۰۲

img_yw_news
چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲ -

دروس جبرانی دانشجویان ورودی ۱۴۰۲ قدرت

دروس جبرانی دانشجویان ورودی ۱۴۰۲ قدرت

img_yw_news
چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲ -

دروس جبرانی دانشجویان ورودی ۱۴۰۱ مخابرات سیستم ، مخابرات میدان و موج و مخابرات امن

دروس جبرانی دانشجویان ورودی ۱۴۰۲ مخابرات سیستم ، مخابرات میدان و موج و مخابرات امن

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ -

معارفه مهندسی پزشکی

اطلاعیه جلسه معارفه دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی با اساتید گروه تخصصی

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ -

اطلاعیه مخابات

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ -

اطلاعیه مخابرات

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ -

اطلاعیه مخابرات

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ -

اطلاعیه مخابرات

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ -

اطلاعیه مهندسی پزشکی

قابل توجه دانشجویان مهندسی پزشکی ورودی ۱۴۰۲

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ -

اطلاعیه مهندسی پزشکی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ -

درس دکتر شاه حسینی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ -

اطلاعیه ثبت نام

img_yw_news
یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ -

دانشجویان دکتر شهرتاش

img_yw_news
چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ -

اطلاعیه منع ثبت نام

قابل توجه دانشجویان ورودی ۱۴۰۰ چنانچه پروپزال پایان نامه خود را تصویب ننموده اند...

img_yw_news
شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۲ -

کلاس جبرانی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۲ -

سمینار خرداد۱۴۰۲

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ -

اطلاعیه سمینار

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ -

عدم تشکیل کلاس

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ -

کلاس فوق العاده د. عرب خابوری

img_yw_news
شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ -

عدم تشکیل کلاس

img_yw_news
شنبه ۶ اسفند ۱۴۰۱ -

عدم تشکیل کلاس

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ -

اطلاعیه سنوات

img_yw_news
یکشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۱ -

اخذ در مباحث ویژه

img_yw_news
شنبه ۲۴ دی ۱۴۰۱ -

دفاعیه علی ابراهیمی

img_yw_news
چهارشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۱ -

برگزاری کلاس جبرانی

img_yw_news
دوشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۱ -

سمینار ۳۰آذر ۱۴۰۱

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۱ -

سمینار آذر ماه ۱۴۰۱

img_yw_news
شنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۱ -

کلاس جبرانی

کلاس جبرانی درس " طراحی و کاربردهای مدارهای حالت جریان" مدرس آقای دکتر ازهری روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹  از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۵ در کلاس ۳۰۶ بر گزار می گردد.

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۱ -

کلاس جبرانی

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۱ -

عدم تشکیل کلاس

img_yw_news
یکشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۱ -

امتحان میانترم

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۱ -

اطلاعیه جبرانی کلاسها

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۱ -

اطلاعیه دکتر جنتی

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۱ -

اطلاعیه دکتر جنتی

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۱ -

عدم تشکیل کلاس

img_yw_news
دوشنبه ۹ آبان ۱۴۰۱ -

تشکیل کلاس

img_yw_news
یکشنبه ۸ آبان ۱۴۰۱ -

عدم تشکیل کلاس

img_yw_news
یکشنبه ۱ آبان ۱۴۰۱ -

اطلاعیه

img_yw_news
شنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۱ -

عدم تشکیل کلاس

img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۱ -

تشکیل کلاس

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۱ -

عدم تشکیل کلاس

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۱ -

عدم تشکیل کلاس

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۱ -

عدم تشکیل کلاس

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۱ -

جلسه معارفه قدرت

img_yw_news
شنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۱ -

عدم تشکیل کلاس

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۱ -

فراخوان دانشجوی نمونه کشوری

صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1