بایگانی بخش فرم های مربوط به سمینارکارشناسی ارشد

img_yw_news
شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۳ -

فرم های مربوط به سمینار کارشناسی ارشد

فرم تصویب سمینار کارشناسی ارشد  فرم پیشنهادیه سمینار فرم تایید دریافت ( نسخه اولیه ) سمینار فرم چکیده سمینار (جلسه دفاعیه ) کارشناسی ارشد فرم ارزیابی سمینار کارشناسی ارشد فرم تائید نهایی اصلاحات سمینار کارشناسی ارشد فرم اعلام آمادگی دفاع از سمینار دستورالعمل نحوه تصویب و تکمیل پیشنهاد موضوع سمینار  و نحوه نگارش چکیده