بایگانی بخش انجمن علمی

img_yw_news
پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ -

افتخار آفرینی انجمن علمی مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران در دوره بیست و یکم

(function($) { $('head').append(''); })(jQuery);(function($) {$(function() {$("#ad-gallery_cke_wvivchli_slideShow").on("click",".ad-image",function(){var imgObj =$(this).find("img");var isrc=imgObj.attr("src");var ititle=null;var idesc=null;var iname=isrc.split('/');iname=iname[iname.length-1];var imgdescid=$(this).find(".ad-image-description");if(imgdescid){ititle=$(this).find(".ad-description-title");if(ititle)ititle=ititle.text();if(ititle!='')ititle=''+ititle+'';idesc=$(this).find("span");if(idesc)idesc=idesc.text();if(idesc!=''){if(ititle!='')ititle=ititle+'';idesc=''+idesc+'';}}$.fancybox.open({href:isrc,beforeLoad:function(){this.title=ititle+idesc;},});});});})(jQuery);(function($) { $('head').append(''); })(jQuery);(function($) {$(function() { var galleries = $('#ad-gallery_cke_wvivchli_slideShow').adGallery({loader_image: '/ckedit/plugins/slideshow/3rdParty/ad-gallery/loader.gif', width:false, height:600, start_at_index: 0, animation_speed: 800, update_window_hash: false, effect: 'slide-hori', slideshow: { enable: true, autostart: true, start_label: 'ادامه ', stop_label: 'توقف', speed: 3000}});});})(jQuery);  اختتامیه دوازدهمین جشنواره داخلی حرکت با حضور معاونت محترم وزارت علوم آقای دکتر بادپا، ریاست محترم دانشگاه علم و صنعت آقای دکتر یونسیان و همچنین معاونت فرهنگی آقای دکتر واحدی و مدیریت امور فرهنگی آقای دکتر عباداللهی در تاریخ ۸ خردادماه ۱۴۰۳ در سالن شهید بهرامی دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار گردید. در این مراسم جوایز انجمن های علمی برتر دوره بیست و یکم اهدا گردید. انجمن علمی مهندسی برق مفتخر به دریافت ۷ جایزه با عناوین زیر گردید: 🥇انجمن علمی برگزیده در حوزه رشد مضاعف در فعالیت های انجمن 🥇برگزیده در حوزه مسابقه گروه فنی و مهندسی 🥈شایسته تقدیر در حوزه طراحی نمایشگاه دوازدهمین جشنواره حرکت 🥈شایسته تقدیر در حوزه مستندسازی 🥉شایسته تشویق در حوزه اختراع، ابتکار و نوآوری 🥉شایسته تشویق در حوزه ترویج علم گروه فنی و مهندسی 🥉شایسته تشویق در حوزه محتوای دیجیتال 🔵 اعضای انجمن علمی مهندسی برق در دوره بیست و یکم: 🔹دبیر انجمن: زهرا فراهانی مهر 🔹نایب دبیر: علی سعیدی 🔹مستندساز: نگار شناور 🔹اعضای شورای مرکزی: جواد پوررفیع، آیدین تقی پور، یاسمن نعمتی، امین کارگر  

img_yw_news
پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ -

دوازدهمین جشنواره داخلی حرکت دانشگاه علم و صنعت ایران

(function($) { $('head').append(''); })(jQuery);(function($) {$(function() {$("#ad-gallery_cke_k5o7jwkq_slideShow").on("click",".ad-image",function(){var imgObj =$(this).find("img");var isrc=imgObj.attr("src");var ititle=null;var idesc=null;var iname=isrc.split('/');iname=iname[iname.length-1];var imgdescid=$(this).find(".ad-image-description");if(imgdescid){ititle=$(this).find(".ad-description-title");if(ititle)ititle=ititle.text();if(ititle!='')ititle=''+ititle+'';idesc=$(this).find("span");if(idesc)idesc=idesc.text();if(idesc!=''){if(ititle!='')ititle=ititle+'';idesc=''+idesc+'';}}$.fancybox.open({href:isrc,beforeLoad:function(){this.title=ititle+idesc;},});});});})(jQuery);(function($) { $('head').append(''); })(jQuery);(function($) {$(function() { var galleries = $('#ad-gallery_cke_k5o7jwkq_slideShow').adGallery({loader_image: '/ckedit/plugins/slideshow/3rdParty/ad-gallery/loader.gif', width:false, height:600, start_at_index: 0, animation_speed: 800, update_window_hash: false, effect: 'slide-hori', slideshow: { enable: true, autostart: true, start_label: 'ادامه ', stop_label: 'توقف', speed: 2000}});});})(jQuery); دوازدهمین جشنواره داخلی حرکت در تاریخ ۶ الی ۸ خردادماه ۱۴۰۳ در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار گردید. در این رویداد آثار و دستاورد های انجمن های علمی دانشجویی به نمایش گذاشته شد. در این نمایشگاه، برخی از نوآوری ها و دستاوردهای علمی دانشکده مهندسی برق توسط غرفه انجمن علمی ارائه گردید.

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ -

برگزاری اولین دوره مسابقه برنامه نویسی متلب با عنوان Matlab Geeks در دانشگاه علم و صنعت ایران

🔸اولین دوره مسابقه دانشجویی برنامه نویسی Matlab Geeks در تاریخ ۱۷ اسفندماه ۱۴۰۲ در دانشگاه علم و صنعت ایران توسط انجمن علمی مهندسی برق، برگزار گردید. در این مسابقه، دانشجویان مختلف از دانشگاه های علم و صنعت، تهران، شهید بهشتی، اصفهان، تبریز، صنعتی قم و بوئین زهرا شرکت نمودند.