بایگانی بخش کارشناسان آموزشی

img_yw_news
یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۱ -

معرفی کارشناسان آموزشی

کارشناسان آموزشی الکترونیک • مهندس ژاله حبیبی • مهندس حمیدرضا جلیلیان خالقی قدرت • دکترفرید توتونچیان (سرپرست آزمایشگاه‌ها) • مهندس سیدمحمدعلی میرشفیعی • مهندس محمدرضا شکوهیان راد کنترل • دکتر محمد فرخی (سرپرست آزمایشگاه‌ها) مخابرات • دکتر مجید طیرانی (سرپرست آزمایشگاه‌ها) دیگر همکاران • مهندس کبری بیدوند (بازنشسته) • مهندس اعظم السادات فاطمی (بازنشسته) • مهندس عباسعلی چوپانکاره (بازنشسته) • مهندس منوچهر موسایی (بازنشسته) • مهندس مهدی فهیمی‌پور (بازنشسته) • فرید توتونچیان (سرپرست آزمایشگاه‌ها) • مهندس ابوالفضل اشعریون (بازنشسته)