بایگانی بخش اطلاعیه های واحد مجازی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ -

برنامه سمینار ۴ خرداد ۱۴۰۱

img_yw_news
شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰ -

سمینارهای آذر ۱۴۰۰

img_yw_news
یکشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ -

برنامه هفتگی نیمسال اول ۱۴۰۰

img_yw_news
سه شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰ -

برنامه امتحانات ترم ۹۹۲

img_yw_news
چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ -

دستورالعمل امتحانات نهایی

img_yw_news
شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۰ -

برنامه سمینارها

img_yw_news
دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ -

ارائه سمینار

img_yw_news
چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۹ -

اطلاعیه هم اندیشی

img_yw_news
سه شنبه ۲ دی ۱۳۹۹ -

اعلام تاریخ امتحانات

img_yw_news
شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۹ -

توجه توجه

img_yw_news
سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ -

برنامه نهایی امتحانات ۹۸۲

img_yw_news
چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ -

برنامه سمینارهای خرداد ۹۹

img_yw_news
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ -

ارائه سمینار

img_yw_news
سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸ -

خبر فوری

img_yw_news
شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ -

تقویم آموزشی نیمسال اول 98

img_yw_news
شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ -

تغییر تاریخ امتحانات

img_yw_news
دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

امتحان میان ترم ادوات facts

img_yw_news
دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

کلاس حضوری درس آزمون غیر مخرب

img_yw_news
دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

کلاس حضوری درس ادوات facts

img_yw_news
یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۷ -

تقویم آموزشی نیمسال اول 97

img_yw_news
شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۶ -

تقویم آموزشی ترم 962

img_yw_news
چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶ -

دانشجویان کد گذاری کانال

img_yw_news
چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶ -

دانشجویان آزمون پذیری

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶ -

اطلاعیه مهم

img_yw_news
سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ -

کلاس حضوری درس آزمون پذیری

صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1