بایگانی بخش اطلاعیه های آموزشی کارشناسی

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۳ -

اطلاعیه استاد محور

img_yw_news
یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۳ -

اطلاعیه مهم

img_yw_news
سه شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۳ -

اطلاعیه

دانشجویان مشروحه زیر هرچه سریعتر به مدیر گروه مخابرات آقای دکتر طیرانی مراجعه نمائید.

img_yw_news
شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ -

تعیین گرایش

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ -

کلاس فوق العاده الکترونیک۱

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ -

زمان امتحان میان ترم درس بررسی سیستم های قدرت

امتحان میان ترم درس بررسی سیستم های قدرت ۱ آقای دکتر جدید روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ در سالن امتحانات برگزار میگردد . آموزش دانشکده برق ۱۴۰۳/۰۲/۱۶

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ -

قابل توجه دانشجویان درس مدار منطقی

اطلاعیه مهم: کلیه گروههای درس مدار منطقی برای روزهای دوشنبه ۱۴۰۳/۲/۱۷ و ۱۴۰۳/۲/۲۴ جهت شرکت دانشجویان در جلسات آشنایی با گرایش ها از ساعت ۱۵ تشکیل میگردد. آموزش دانشکده مهندسی برق ۱۴۰۳/۰۲/۱۶

img_yw_news
شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ -

عدم تشکیل کلاس

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ -

اطلاعیه مهم تمدید پروژه

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ -

جلسه آشنایی با گرایش

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ -

عدم تشکیل کلاس

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ -

اطلاعیه مهم

img_yw_news
شنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ -

مراجعه فوری

img_yw_news
دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ -

عدم تشکیل کلاس

img_yw_news
دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ -

المپیاد

img_yw_news
یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ -

عدم تشگیل کلاس

img_yw_news
یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ -

مراجعه فوری

img_yw_news
یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ -

کلاس فوق العاده الکترونیک

img_yw_news
چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲ -

اطلاعیه برای دانشجویان مهمان

img_yw_news
شنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ -

اطلاعیه فوری

img_yw_news
شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ -

عدم تشگیل کلاس

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ -

اطلاعیه

img_yw_news
شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۲ -

کلاس جبرانی

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۲ -

نکات مهم ضروری ثبت نام

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۲ -

اطلاعیه فوری

img_yw_news
یکشنبه ۵ آذر ۱۴۰۲ -

مراجعه فوری

img_yw_news
سه شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۲ -

اطلاعیه فوری

img_yw_news
یکشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲ -

عدم تشکیل کلاس

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۲ -

عدم تشکیل کلاس

img_yw_news
دوشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۲ -

اطلاعیه فوری

img_yw_news
یکشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۲ -

پیش ثبت نام

img_yw_news
شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۲ -

عدم تشکیل کلاس

img_yw_news
شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۲ -

مراجعه فوری

img_yw_news
شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۲ -

مراجعه فوری

img_yw_news
شنبه ۶ آبان ۱۴۰۲ -

عدم تشکیل کلاس

img_yw_news
چهارشنبه ۳ آبان ۱۴۰۲ -

مراجعه فوری

img_yw_news
دوشنبه ۱ آبان ۱۴۰۲ -

اطلاعیه فوری

img_yw_news
شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۲ -

عدم تشکیل کلاس

img_yw_news
چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۲ -

مراجعه فوری

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۲ -

مراجعه فوری

img_yw_news
یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲ -

اطلاعیه فوری

img_yw_news
یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲ -

عدم تشکیل کلاس

img_yw_news
یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲ -

عدم تشکیل کلاس

img_yw_news
شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲ -

اطلاعیه فوری

img_yw_news
دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲ -

اطلاعیه فوری

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ -

اطلاعیه فوری

img_yw_news
شنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ -

اطلاعیه کارشناسی کاروزانه ۱۴۰۲-شرکت مهندسی مشاورمهاب قدس

 قابل توجه دانشجویا​ن کارش​ناسی "متقاضی طرح کارشناسی کارورزانه" پیرو تصویب طرح کارشناسی کارورزانه به پیوست<https://drive.iust.ac.ir/index.php/s/woorMGWKjnRNi۳۵> اطلاعیه شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس ارسال می‌گردد. دانشجویانی که علاقه‌مند می باشند در اسرع وقت جهت ثبت نام به دفتر ارتباط با صنعت دانشکده مهندسی برق مراجعه نمایند.                                                         

img_yw_news
شنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ -

اطلاعیه فوری

img_yw_news
یکشنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۲ -

قابل توجه دانشجویان

img_yw_news
چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ -

مراجعه فوری

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ -

قابل توجه دانشجویان

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ -

مراجعه فوری

img_yw_news
سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲ -

اطلاعیه مهم پروژه

img_yw_news
سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲ -

نکان ضروری درباره ثبت نام

img_yw_news
دوشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۲ -

کلاس درس مدار منطقی

img_yw_news
شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ -

تعیین گرایش

img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ -

قابل توجه دانشجویان گروه مخابرات

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ -

امتحان میان ترم

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ -

درس طرح خطوط هوایی

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ -

کلاس درس حفاظت شبکه های قدرت

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ -

پیش ثبت نام

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ -

جلسه آشنایی با گرایش

img_yw_news
سه شنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ -

مراجعه فوری

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ -

عدم تشکیل کلاس

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ -

اطلاعیه فوری

img_yw_news
شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ -

اطلاعیه گروه مخابرات

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ -

عدم تشکیل کلاس

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ -

عدم تشکیل کلاس

img_yw_news
چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ -

اطلاعیه ارشد مستقیم

img_yw_news
چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ -

اطلاعیه

img_yw_news
یکشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ -

اطلاعیه درس مدار ۲

img_yw_news
شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ -

اطلاعیه ارشد مستقیم

 

img_yw_news
شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ -

اطلاعیه مهم

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ -

عدم تشکیل کلاس

img_yw_news
یکشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ -

عدم تشکیل کلاس

img_yw_news
شنبه ۶ اسفند ۱۴۰۱ -

عدم تشکیل کلاس

img_yw_news
یکشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ -

عدم تشکیل کلاس

img_yw_news
دوشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ -

عدم تشکیل کلاس

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ -

عدم تشکیل کلاس

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ -

عدم تشکیل کلاس

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ -

المپیاد دانشجویی

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ -

عدم تشکیل کلاس

img_yw_news
سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ -

اطلاعیه فوری

صفحه 1 از 9    
اولین
قبلی
1