بایگانی بخش دفاعیه دکتری

img_yw_news
شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ -

علی صاحبی( سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸)

علی صاحبی( سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸)

img_yw_news
شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ -

مریم حیدری (سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ )

مریم حیدری (سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸)

img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ -

ایمان درفشی (یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶)

ایمان درفشی (یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶)

img_yw_news
سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲ -

مهدی محتوی پور (دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۴)

سیدمهدی محتوی پور (دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۴)

img_yw_news
سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲ -

هادی پهلوان زاده(چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶)

دفاعیه دکترای هادی پهلوان زاده دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر محمدعظیم کرمی با عنوان "طراحی و تحلیل مبدل آنالوگ به دیجیتال کم توان برای حسگرهای تصویربرداری "روز چهارشنبه مورخ  ۱۴۰۲/۱۲/۱۶  ساعت ۸ در سالن خوارزمی، طبقه سوم دانشکده برق  برگزار می گردد.  

img_yw_news
شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۲ -

راضیه دارشی

دفاعیه دکترای راضیه دارشی دانشجوی اساتید گرامی آقایان دکتر علی اکبر جلالی و دکتر سعید شمقدری با عنوان "مدیریت انرژی غیر متمرکز ریز شبکه هوشمند با حضور منابع انرژی پراکنده و عدم قطعیت در عرضه و تقاضا با استفاده از یادگیری تقویتی  "روز یکشنبه مورخ  ۱۴۰۲/۱۱/۱۵  ساعت ۷:۳۰ در سالن خوارزمی، طبقه سوم دانشکده برق  برگزار می گردد.  

img_yw_news
شنبه ۱۶ دی ۱۴۰۲ -

مهتاب دل پسند(۱۴۰۲/۱۱/۰۱)

دفاعیه دکترای مهتاب دلپسند دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر محمد فرخی با عنوان "طراحی رویتگر حالت تعمیم یافته فازی -تطبیقی برای دسته ای از سیستم های غیر خطی   "روز یکشنبه مورخ  ۱۴۰۲/۱۱/۰۱  ساعت ۱۰ در سالن خوارزمی، طبقه سوم دانشکده برق  برگزار می گردد.  

img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۴۰۲ -

سینا نادریان (شنبه مورخ  ۱۴۰۲/۱۰/۱۶)

دفاعیه دکترای سینا نادریان دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر محمد فرخی با عنوان "کنترل مد لغزشی - تطبیقی داده محور برای سیستم های غیر خطی چند ورودی- چند خروجی با نامعینی پارامتری و اغتشاش در خروجی "روز شنبه مورخ  ۱۴۰۲/۱۰/۱۶  ساعت ۰۹ در سالن خیام، طبقه اول دانشکده برق  برگزار می گردد.  

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۲ -

سیدجلیلی سیدحسینی

دفاعیه دکترای سیدجلیل سیدحسینی دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر محمد خلج امیر حسینی با عنوان "تحلیل،طراحی و پیاده سازی پویش فضایی آرایه آنتن صفحه ای با استفاده از تغییر فرکانس "روز چهارشنبه مورخ  ۱۴۰۲/۰۹/۲۹  ساعت ۱۷در سالن خیام، طبقه اول دانشکده برق  برگزار می گردد.  

img_yw_news
یکشنبه ۵ آذر ۱۴۰۲ -

احمد زند

دفاعیه دکترای احمد زندبگله دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر ستار میرزاکوچکی با عنوان "بکارگیری ویژگیهای ارتباطات مغزی در دسته بندی شخصیت اسکیزوتایپی با استفاده از الگوریتمهای یادگیری ماشین "روز دوشنبه مورخ  ۱۴۰۲/۰۹/۱۳  ساعت ۱۶:۳۰در سالن ابن سینا، طبقه اول دانشکده برق  برگزار می گردد.  

img_yw_news
شنبه ۶ آبان ۱۴۰۲ -

محمد روئین فر

دفاعیه دکترای محمد روئین فر دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر محمد حسین کهایی با عنوان "فرا تفکیک پذیری در تصویربرداریISAR به روش Gridless "روز چهارشنبه مورخ  ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ ساعت ۱۶ در سالن خوارزمی، طبقه سوم دانشکده برق  برگزار می گردد.  

img_yw_news
دوشنبه ۱ آبان ۱۴۰۲ -

علی آرانی زاده

دفاعیه دکترای علی آرانی زاده دانشجوی اساتید گرامی آقایان  شادروان دکتر سید محمد شهرتاش و دکتر احمد غلامی با عنوان "برنامه ریزی انعطاف پذیر برای تعمیر و نگهداری کلیدهای قدرت "روز دوشنبه مورخ  ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ ساعت ۱۶ در سالن خوارزمی، طبقه سوم دانشکده برق  برگزار می گردد.  

img_yw_news
دوشنبه ۱ آبان ۱۴۰۲ -

محمد بیگدلی

دفاعیه دکترای محمد بیگدلی  دانشجوی استاد گرامی آقای  دکتر بهمن ابوالحسنی  با عنوان "بهینه سازی توام منابع و طرح زمان بندی ارسال در ارتباط فروسو در شبکه های دسترسی رادیویی ابری شناختی با اولویت داده های عظیم "روز یکشنبه مورخ  ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ ساعت ۱۴:۳۰در سالن خیام، طبقه اول دانشکده برق  برگزار می گردد.  

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۲ -

سجاد اشرفی

دفاعیه دکترای سید سجاد اشرفی  دانشجوی استاد گرامی آقایان دکتر احمد آیت اللهی و دکتر شهریار برادران شکوهی با عنوان "شناسایی عمل انسان مبتنی بر تک تصویر با استفاده از یادگیری عمیق "روز سه شنبه مورخ  ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ ساعت ۱۵ در سالن خیام، طبقه اول دانشکده برق  برگزار می گردد.  

img_yw_news
چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲ -

احمد توحیدی گل

دفاعیه دکترای احمد توحیدی گل  دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر کریم محمدی با عنوان "طراحی واحدهای محاسباتی با رویکرد محاسبات تقریبی و توان مصرفی پایین "روز یکشنبه مورخ  ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ ساعت ۱۷ در سالن خیام، طبقه اول دانشکده برق  برگزار می گردد.  

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ -

ولی الله طلایی زاده

دفاعیه دکترای ولی الله طلائی زاده دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر حیدرعلی شایانفر  با عنوان "طراحی ساز و کار بازار مناسب جهت تامین خدمات انعطاف پذیری"روز یکشنبه مورخ  ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ ساعت ۱۰:۳۰ در سالن خیام، طبقه اول دانشکده برق  برگزار می گردد.  

img_yw_news
یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ -

ابوالقاسم افشار

دفاعیه دکترای ابوالقاسم افشار  دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر وحید طباطباوکیلی  با عنوان "دسترسی و تخصیص پایلوت در ستاریوهای پر ازدحام سیستم های چند ورودی چند خروجی انبوه"روز دوشنبه مورخ  ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ ساعت ۹:۳۰ در سالن خوارزمی، طبقه سوم دانشکده برق  برگزار می گردد.  

img_yw_news
دوشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۲ -

سمیرا توحیدی

دفاعیه دکترای سمیرا توحیدی  دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر سید محمدرضا موسوی  با عنوان "آشکارسازی و مقابله با حمله فریب در سامانهGPS مبتنی بر روش های هوش مصنوعی"روز یکشنبه مورخ  ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ ساعت ۱۱:۰۰  در سالن خوارزمی، طبقه سوم دانشکده برق  برگزار می گردد.  

img_yw_news
شنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ -

موسی حسینی

دفاعیه دکترای سیدموسی حسینی  دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر وحید شالچیان  با عنوان "رمزگشایی پیوسته پارامترهای سینماتیکی حرکت دست از سیگنال الکتروانسفالوگرام "روز یکشنبه مورخ  ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ ساعت ۱۶:۰۰  در سالن خوارزمی، طبقه سوم دانشکده برق  برگزار می گردد.  

img_yw_news
دوشنبه ۵ تیر ۱۴۰۲ -

سعید کمیلیان

دفاعیه دکترای سعید کمیلیان  دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر مجید طیرانی  با عنوان "طراحی و ساخت آرایه آنتنی کانفرمال ضد جمینگ GNSS با استفاده از شکل دهی پرتوهایبرید "روز یکشنبه مورخ  ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ساعت ۱۶:۰۰  در سالن ملاصدرا، طبقه همکف دانشکده برق  برگزار می گردد.  

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ -

علی پسرک لو

دفاعیه دکترای علی پسرک لو  دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر محمد خلج امیر حسینی  با عنوان "طراحی و ساخت سطوح تخت دارای سطح مقطع راداری منو استاتیک افزایش یافته "روز سه شنبه مورخ  ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ساعت ۱۶:۳۰  در سالن خوارزمی، طبقه سوم دانشکده برق  برگزار می گردد.    

img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ -

فاطمه زمانیان

دفاعیه دکترای فاطمه زمانیان  دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر سیدمحمد رضوی زاده  با عنوان "استفاده از سطوح هوشمند بازتابنده در شبکه های رادیو شناختگر"روز دوشنبه مورخ  ۱۴۰۲/۰۳/۲۹  ساعت ۱۶ در سالن خوارزمی، طبقه سوم دانشکده برق  برگزار می گردد.  

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ -

مهسا باباغیبی

دفاعیه دکترای مهسا باباغیبی  دانشجوی استاد گرامی آقایان مهندس احدکاظمی و  دکتر شهرام جدید  با عنوان "ارائه یک مدل جدید برنامه ریزی بهره برداری از ریز شبکه های با هدف مدیریت تراکم خطوط در شبکه توزیع"روز دوشنبه مورخ  ۱۴۰۲/۰۳/۰۱  ساعت ۱۳ در سالن خوارزمی، طبقه سوم دانشکده برق  برگزار می گردد.  

img_yw_news
شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ -

محمود فلاح

دفاعیه دکترای محمود فلاح  دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر محمد خلج امیر حسینی  با عنوان "مدلسازی موجبر مستطیلی با مرز امپدانسی و تحقق آن با سلولهای FSS "روز شنبه مورخ  ۱۴۰۲/۰۲/۳۰  ساعت۱۶:۳۰ در سالن خیام، طبقه اول دانشکده برق  برگزار می گردد.  

img_yw_news
شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ -

معصومه امیر بنده

دفاعیه دکترای معصومه امیر بنده  دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر ابوالفضل واحدی با عنوان "مدلسازی و طراحی ترانسفورماتور پالسی و ساخت نمونه برای کاربرد میکروب زدایی اب "روز شنبه مورخ  ۱۴۰۲/۰۲/۳۰  ساعت۱۷ در سالن خوارزمی، طبقه سوم دانشکده برق  برگزار می گردد.  

img_yw_news
شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ -

سعید کمال زاده

دفاعیه دکترای سعید کمال زاده  دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر محمد سلیمانی با عنوان "طراحی و تحلیل عددی و ساخت آنتن موج نشستی SIM  با قابلیت اسکن دو بعدی بیم در باند Ku "روز یکشنبه مورخ  ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ساعت ۱۶:۳۰ در سالن خیام، طبقه اول دانشکده برق  برگزار می گردد.  

img_yw_news
شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ -

عباس زمانی

دفاعیه دکترای عباس زمانی  دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر حسین بلندی با عنوان "طراحی کنترل­ کننده پیش­ بین غیرخطی ردیاب با ورودی تکه­ای ثابت در حضور اغتشاش نامعلوم کراندار "روز دوشنبه مورخ  ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ساعت ۱۵ در سالن خوارزمی، طبقه سوم دانشکده برق  برگزار می گردد  

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ -

فرشته سلیمیان

دفاعیه دکترای فرشته سلیمیان ریزی  دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر ابوالفضل فلاحتی با عنوان "مدلسازی کانال مخابراتی بی سیم در محیط ناهمگن و ارزیابی عملکرد کانال تحت سناریوهای محوشدگی "روز چهارشنبه مورخ  ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ساعت ۸:۳۰در سالن خوارزمی، طبقه سوم دانشکده برق  برگزار می گردد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ -

حامد ریاضتی

دفاعیه دکترای حامد ریاضتی سرشت  دانشجوی استاد گرامی آقای دکترکریم محمدی با عنوان "بهبود عملکرد دسته بتدی صداهای محیطی بر مبنای یک مدل یادگیری عمیق با ابعاد و پیچیدگی کم "روز یکشنبه مورخ  ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ساعت ۱۱ در سالن خوارزمی، طبقه سوم دانشکده برق  برگزار می گردد

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ -

محسن نژادشاهبداغی

دفاعیه دکترای محسن نژادشاهبداغی  دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر سیدمحمدرضا موسوی با عنوان "بهبود دقت تعیین موقعیت در سامانه تلفیقی INS/GPS   به کمک ناوبری تصویری "روز چهارشنبه مورخ  ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ساعت ۱۵ در سالن ملاصدرا، طبقه همکف دانشکده برق  برگزار می گردد  

img_yw_news
شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ -

سامان ساکی

دفاعیه دکترای سامان ساکی  دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر حسین بلندی با عنوان "طراحی کنترل کننده پیش بین تطبیقی و مقاوم مبتنی بر شبکه بندی بهینه در تکنیک های چند مدلی "روز چهارشنبه مورخ  ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ساعت ۱۶ در سالن خیام طبقه  اول دانشکده برق  برگزار می گردد  

img_yw_news
شنبه ۶ اسفند ۱۴۰۱ -

زهرا کریمی

دفاعیه دکترای خانم زهرا کریمی دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر علی اکبر جلالی با عنوان "طراحی کنترل‌کننده سطح دینامیکی مبتنی بر رویداد برای کلاسی از سیستم‌های غیرخطی دارای نامعینی تحت شبکه"روز چهارشنبه مورخ  ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ ساعت ۱۰ در سالن خیام طبقه  اول دانشکده برق  برگزار می گردد  

img_yw_news
یکشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ -

مهدی خبیر

دفاعیه دکترای آقای مهدی خبیر دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر محمدعظیم کرمی با عنوان "شبیه‌سازی، تحلیل و بهینه‌سازی جامع نویز همشنوایی الکتریکی در حسگرهای تصویر برداری  CMOSبرای طیف مرئی"روز چهارشنبه مورخ  ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ ساعت ۹ در سالن خوارزمی طبقه  سوم دانشکده برق  برگزار می گردد.  

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ -

محمد شادنام

دفاعیه دکترای آقای محمد شادنام زربیل دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر ابوالفضل واحدی با عنوان "طراحی و ساخت جبران‌ساز توان حقیقی مبتنی بر سامانه فلایویل برای شارژرهای سریع خودروهای برقی"روز   دوشنبه مورخ  ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ ساعت ۱۳ در سالن خوارزمی طبقه  سوم دانشکده برق  برگزار می گردد.  

img_yw_news
شنبه ۲۴ دی ۱۴۰۱ -

اشکان فرخی

دفاعیه دکترای آقای اشکان فرخی دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر محمدرضا دلیری با عنوان "مکانیزم نورونی حافظه کاری در قشر پیش پیشانی و سیستم بینایی"روز   سه شنبه مورخ  ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳ در سالن خوارزمی طبقه  سوم دانشکده برق  برگزار می گردد.  

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۱ -

حمید شکری

دفاعیه دکترای آقای حمید شکری قلعهء دانشجوی استاد گرامی آقایان دکتر سهیل گنجه فر و دکتر علیرضا شهری با عنوان "ردیابی مرجع سیستم‌های تأخیری دارای عدم قطعیت با استفاده از کنترل‌یادگیری"روز  یکشنبه مورخ  ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ساعت ۹ در سالن خوارزمی طبقه  سوم دانشکده برق  برگزار می گردد.  

img_yw_news
شنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۱ -

یوسف الهوردیزاده

دفاعیه دکترای آقای یوسف الهوردیزاده دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر حیدرعلی شایانفر با عنوان "تحلیل اثرگذاری تعامل سیستم توزیع فعال با شبکه انتقال بر برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال در حضور هاب های انرژی "از روز سه شنبه مورخ  ۱۴۰۱/۰۹/۰۱  به روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶ (در سالن خوارزمی طبقه سوم دانشکده برق) تغییر یافته است.  

img_yw_news
یکشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۱ -

راضیه عبداللهی پور

دفاعیه دکترای خانم راضیه عبداللهی پوردانشجوی استاد گرامی آقای دکتر علی اکبر جلالی با عنوان "کنترل اجماع سیستم‌های چندعاملی فازی گرانولی "روز  یکشنبه مورخ  ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ ساعت ۱۷ در سالن خیام طبقه اول دانشکده برق  برگزار می گردد.  

img_yw_news
شنبه ۷ آبان ۱۴۰۱ -

سجاد صمدی نسب

دفاعیه دکترای آقای سجاد صمدی نسب دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر علیرضا جلیلیانبا عنوان "شناسایی پارامترهای کیفیت توان در شبکه‌های توزیع با استفاده از میکرو واحدهای اندازه‌گیری فازوری"روز  یکشنبه مورخ  ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ ساعت ۱۶ در سالن خیام طبقه اول دانشکده برق  برگزار می گردد.  

img_yw_news
دوشنبه ۲ آبان ۱۴۰۱ -

جعفر زمانی

دفاعیه دکترای آقای جعفر زمانی دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر علی صدر با عنوان "استفاده از الگوهای مغزی درگیر مراحل مختلف بیماران آلزهایمری در داده‌های fMRI  برای کلاس‌بندی خودکار بیماری"روز  شنبه مورخ  ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ ساعت ۱۰:۳۰در سالن خوارزمی طبقه  سوم دانشکده برق  برگزار می گردد.  

img_yw_news
شنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۱ -

محمود چنگیزیان

دفاعیه دکترای آقای محمودرضا چنگیزیان دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر عباس شولائی با عنوان "تغذیه بار صنعتی حساس به ولتاژ از طریق سیستم VSC-HVDC چند پایانه‌ای باهدف بهبود کیفیت ولتاژ در شرایط خطا "روز سه شنبه مورخ  ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ ساعت ۱۴:۳۰در سالن خیام طبقه  اول دانشکده برق  برگزار می گردد.  

img_yw_news
شنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۱ -

علی شکرالهی

دفاعیه دکترای آقای علی شکرالهی دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر سعید شمقدری با عنوان "طراحی کنترل پیش‌‌بین مقاوم برای سیستم‌های غیرخطی در حضور اغتشاش با رویکرد چندمدله تکه‌‌ای غیرخطی "روز چهارشنبه مورخ  ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ ساعت ۱۷در سالن خیام طبقه  اول دانشکده برق  برگزار می گردد.  

img_yw_news
شنبه ۲ مهر ۱۴۰۱ -

فرهاد عباس نژاد

دفاعیه دکترای آقای فرهاد عباس نژاد دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر مجید طیرانی با عنوان "خطی سازی تقویت کننده توان GaN با استفاده از روش فیدبک فعال در سطح مدار "روز یکشنبه مورخ  ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ساعت ۱۷در سالن خوارزمی طبقه  سوم دانشکده برق  برگزار می گردد.  

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ -

سجاد صولت

دفاعیه دکترای آقای سجاد صولت دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر حیدرعلی شایانفر با عنوان "برنامه ریزی توسعه شبکه های توزیع انرژی الکتریکی از نگاه بستر ساز در حضور مشترکین فعال "روز شنبه مورخ  ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ساعت ۸ در سالن خیام طبقه  اول دانشکده برق  برگزار می گردد.  

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ -

مهیار خسروی

دفاعیه دکترای آقای مهیار خسروی دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر داود عرب خابوری با عنوان "بهبود عملکرد مبدل چندسطحی ماژولار در کنترل موتور AC سه‌فاز با روش کنترل پیش‌­بین"روز یکشنبه مورخ  ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷ در سالن خوارزمی طبقه  سوم دانشکده برق  برگزار می گردد.  

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ -

علیرضا میررشید

دفاعیه دکترای آقای علیرضا میررشید دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر سیدعلی اصغر بهشتی با عنوان "استفاده از یادگیری عمیق در حسگری فشرده سنجش از راه دور"روز چهارشنبه مورخ  ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ساعت ۱۰ در سالن خوارزمی طبقه  سوم دانشکده برق  برگزار می گردد.  

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ -

آناهیتا باقری

دفاعیه دکترای خانم آناهیتا باقری  دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر عباس عرفانیان با عنوان "طراحی و ساخت یک تراشه قابل کاشت پزشکی به ­منظور انتقال توان و اطلاعات به صورت بی­ سیم"روز دوشنبه مورخ  ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ ساعت ۸ در سالن خوارزمی طبقه  سوم دانشکده برق  برگزار می گردد.  

img_yw_news
چهارشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ -

علی محمودی

دفاعیه دکترای آقای علی محمودی دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر بهمن ابوالحسنی با عنوان "متوازن سازی وقفه در کانال های دسترسی چندگانه نامتعامد"روز چهارشنبه مورخ  ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ساعت ۱۷ در سالن خوارزمی طبقه  سوم دانشکده برق  برگزار می گردد.  

img_yw_news
چهارشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ -

هدیه سلطانی زاده

دفاعیه دکترای خانم هدیه سلطانی زاده  دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر ابوالفضل فلاحتی با عنوان "تخمین و ردیابی کانال در سیستم های انبوه آنتنی پرازدحام"روز چهارشنبه مورخ  ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ساعت ۱۴ در سالن خیام طبقه  اول دانشکده برق  برگزار می گردد.  

img_yw_news
دوشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ -

محمدعلی امیرآبادی

دفاعیه دکترای آقای محمدعلی امیر آبادی دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر محمدحسین کهایی با عنوان "کاهش اثرات غیرخطی فیبر نوری چند مدی"روز چهارشنبه مورخ  ۰۶/۳۰/۱۴۰۱ ساعت ۱۹ در سالن خیام طبقه  اول دانشکده برق  برگزار می گردد.  

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۱ -

میلاد جوادزاده

دفاعیه دکترای آقای میلاد جوادزاده جیرهنده دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر محمدحسین کهایی با عنوان "جهت­ یابی منابع باندپهن بر اساس تنکی فضایی به روش حسگری فشرده پیوسته"روز یکشنبه مورخ  ۰۴/۲۶/۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۳۰در سالن خوارزمی طبقه  سوم  دانشکده برق  برگزار می گردد.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱ -

عابد باقری

دفاعیه دکترای آقای عابد باقری دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر شهرام جدید با عنوان "ارائه مدل تسویه همزمان بازارهای عمده و خرده‌فروشی برق با  استفاده از الگوریتم تجزیه شرایط بهینگی"روز سه شنبه مورخ  ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ ساعت ۱۰ در سالن خیام طبقه اول دانشکده برق  برگزار می گردد.  

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ -

امرالله امینی

دفاعیه دکترای آقای امرالله امینی دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر همایون عریضی با عنوان "تحلیل و طراحی آنتن‌های موج نشتی هولوگرافیک دینامیک با روش تخمین میدان دهانه"روز یکشنبه مورخ  ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۸ در سالن خوارزمی طبقه سوم دانشکده برق  برگزار می گردد.  

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ -

رضا حیدری

دفاعیه دکترای آقای رضا حیدری  دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر محمد فرخی با عنوان "پایدارسازی سیستم خطی پارامتر متغییر با رویکرد کنترل پیش بین خود_ تحریک مبتنی بر تیوب "روز چهارشنبه مورخ  ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ ساعت ۱۵در سالن خوارزمی طبقه سوم دانشکده برق  برگزار می گردد.  

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ -

مریم خسروشاهی

دفاعیه دکترای خانم مریم خسروشاهی دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر جواد پشتان با عنوان "ارزیابی عملکرد مبتنی بر داده فرآیندهای کنترل صنعتی با استفاده از نمای هرست"روز سه شنبه مورخ  ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ساعت ۹ در سالن خوارزمی طبقه سوم دانشکده برق  برگزار می گردد.  

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ -

بهنام درستکار

دفاعیه دکترای آقای بهنام درستکار  دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر جواد یاوند حسنی با عنوان "طراحی تقویت کننده کم نو یز با خطینگی بالا برای گیرنده فراپهن باند قابل استفاده در سامانه تشخیص اهداف زنده پشت دیوار"روز چهارشنبه مورخ  ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ساعت ۱۷ در سالن خوارزمی طبقه سوم دانشکده برق  برگزار می گردد.  

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ -

محمد مرادی نژاد مریان

دفاعیه دکترای آقای محمد مرادی نژاد مریان  دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر سیدجواد ازهری  با عنوان "کاهش جریانهای نشتی به کمک روشهای مداری در فناوریهای زیر ۱۰۰نانومتر CMOS در راستای بهبود حاصلضرب تعداد عملیات-سرعت در مدارهای آنالوگ حالت جریان و توان-تاخیر در مدارهای دیجیتال"روز  سه شنبه مورخ  ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ساعت ۹ در سالن ملاصدرا دانشکده برق  برگزار می گردد.  

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ -

اقای حمید کریمی

دفاعیه دکترای آقای حمید کریمی  دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر شهرام جدید  با عنوان "مدیریت انرژی چندهدفه ریزشبکه ­های چندگانه با مدل­های همکارانه و رقابتی"روز  یکشنبه مورخ  ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ساعت ۱۵ در سالن خوارزمی طبقه سوم دانشکده برق  برگزار می گردد.  

img_yw_news
شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ -

امین نوبهاری

دفاعیه دکترای آقای امین نوبهاری دانشجوی استاد گرامی آقای دکترابوالفضل واحدی با عنوان "طراحی و بهینه سازی ماشین های الکتریکی آهنربای دائم شار شعاعی چند تکه در راستای محور"روز  چهارشنبه مورخ  ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ ساعت ۸ بصورت غیرحضوری برگزار می گردد. فضای دفاع : meeting.iust.ac.ir  

img_yw_news
دوشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۰ -

مجید وفائی زاده

دفاعیه دکترای آقای مجید وفائی زاده دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر حمید بهنام با عنوان "طبقه‎بندی ریخت شناسی دریچه میترال  با استفاده از یادگیری عمیق "روز  دوشنبه مورخ  ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ ساعت ۱۸بصورت غیرحضوری برگزار می گردد. فضای دفاع : meeting.iust.ac.ir    

img_yw_news
دوشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۰ -

میثم روستایی

دفاعیه دکترای آقای میثم روستایی دانشجوی استاد گرامی آقای مهندس احد کاظمی با عنوان "مدیریت انرژی در چند ریزشبکه با تابع هدف ترکیبی و در نظر گرفتن عدم قطعیت ها"روز  یکشنبه مورخ  ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ساعت ۱۷ بصورت غیرحضوری برگزار می گردد. فضای دفاع : meeting.iust.ac.ir  

img_yw_news
چهارشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۰ -

هدایت صبوری

دفاعیه دکترای آقای هدایت صبوری دانشجوی استاد گرامی آقای دکترشهرام جدید با عنوان "بهره برداری بهینه از ذخیره سازی انرژی باطری متحرک در شبکه های توزیع در حضور منابع انرژی تولید پراکنده و مشارکت سمت تقاضا"روز  شنبه مورخ  ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ساعت ۹ بصورت غیرحضوری برگزار می گردد. فضای دفاع : meeting.iust.ac.ir  

img_yw_news
دوشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۰ -

زین العابدین صمدی

دفاعیه دکترای آقای زین العابدین صمدی دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر وحید طباطباوکیلی با عنوان "همسونهی تداخل با بهره گیری از ساختار کانال"روز سه شنبه مورخ  ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ساعت ۱۸ بصورت غیرحضوری برگزار می گردد. فضای دفاع : meeting.iust.ac.ir  

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۰ -

حسین مرادی

دفاعیه دکترای آقای حسین مرادی پری دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر حسین بلندی با عنوان "کنترل یک سیستم تجمعی آرایش یافته با در نظر گرفتن حالتهای مقید"روز چهارشنبه مورخ  ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ ساعت ۱۷:۳۰ بصورت غیرحضوری برگزار می گردد. فضای دفاع : meeting.iust.ac.ir  

img_yw_news
شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ -

مهدی مهدی نژاد

دفاعیه دکترای آقای مهدی مهدی نژاد دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر حیدرعلی شایانفر با عنوان "مدیریت انرژی در بازار خرده‌ فروشی برق مبتنی بر تبادل انرژی همتا به همتا و فناوری زنجیره‌ بلوکی"روز یکشنبه مورخ  ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ ساعت ۱۵:۰۰ بصورت غیرحضوری برگزار می گردد. فضای دفاع : meeting.iust.ac.ir  

img_yw_news
شنبه ۱۸ دی ۱۴۰۰ -

ابراهیم شفیعی

دفاعیه دکترای آقای ابراهیم شفیعی دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر ابوالفضل فلاحتی با عنوان "مقابله هوشمند با حملات و اختلال های عمدی رادیوشناسه و سیگنال های رادیویی"روز دوشنبه مورخ  ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ساعت ۱۶:۰۰ در سالن خوارزمی برگزار می گردد.  

img_yw_news
شنبه ۱۱ دی ۱۴۰۰ -

فائقه ایران نژاد

دفاعیه دکترای خانم فائقه ایران نژاد دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر حسین حیدری با عنوان "مدلسازی و تحلیل جامع تلفات AC در ترانسفورمر ابررسانایی سه‌فاز توزیع مبتنی بر جریان‌های هارمونیکی"روز سه شنبه مورخ  ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ ساعت  ۹در سالن خیام برگزار می گردد.  

img_yw_news
شنبه ۴ دی ۱۴۰۰ -

حمید رجبعلی پناه

دفاعیه دکترای آقای حمید رجبعلی پناه دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر علی عبدالعالی با عنوان "طراحی و سنتز فراسطوح متشکل از نانوذرات برای کنترل امواج الکترومغناطیسی"روز سه شنبه مورخ  ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ ساعت ۱۸:۳۰ در سالن ملاصدرا برگزار می گردد.  

img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۰ -

نرگس راحمی

دفاعیه دکترای خانم نرگس راحمی دانشجوی استاد گرامی آقای دکترسیدمحمدرضا موسوی میرکلائی با عنوان "بهبود عملکرد گیرنده‌های GPS در شرایط حرکت با دینامیک بالا"روز دوشنبه مورخ   ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ ساعت ۱۴ در سالن خیام برگزار می گردد.  

img_yw_news
سه شنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۰ -

سجاد افراخته

دفاعیه دکترای آقای سجاد افراخته دانشجوی استاد گرامی آقای دکترحمید بهنام با عنوان "افزایش نرخ فریم و شکل دهی پرتو سریع برای تصویربرداری اولتراسوند با بکارگیری تکمیل ماتریسی "روز شنبه مورخ   ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ ساعت ۱۷ در سالن خیام برگزار می گردد.  

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۰ -

علی عظیمی فشی

دفاعیه دکترای آقای علی عظیمی فشی دانشجوی استاد گرامی آقای دکترمحمدهاشم واجدسمیعی با عنوان "طراحی و شبیه سازی مبدل تمام-نوری هار برای فشرده ‌سازی داده"روز شنبه مورخ   ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ ساعت ۱۸ در سالن خوارزمی برگزار می گردد.  

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۰ -

محمدحسن فاخری

دفاعیه دکترای آقای محمد حسین فاخری  دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر علی عبدالعالی با عنوان "تحلیل و طراحی پوشش های متامتریالی فریبنده برای هندسه داده شده"روز سه شنبه مورخ  ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ ساعت ۱۸ در سالن ملاصدرا برگزار می گردد.  

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۰ -

محمود لشگری

دفاعیه دکترای آقای محمود لشگری دانشجوی استاد گرامی آقای دکترسید محمد شهرتاش با عنوان "تفکیک بهنگام مسیر پایداری کوتاه مدت سیستم قدرت در برابر اغتشاش بزرگ در قالب سامانه توزیع شده حفاظت از یکپارچگی سیستم قدرت "روز دوشنبه مورخ   ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ساعت ۹ در سالن خوارزمی برگزار می گردد.  

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰ -

فضایل آیت اللهی

دفاعیه دکترای آقای فضایل آیت اللهی دانشجوی استاد گرامی آقای دکترشهریار برادران شکوهی با عنوان "شناسایی و دسته بندی خودکار ضایعات پستان در تصاویر تشدید مغناطیسی بر مبنای یک مدل یادگیری عمیق اصلاح شده و ویژگی های فرکانسی نرمالیزه "روز چهارشنبه مورخ   ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۳۰ بصورت غیرحضوری برگزار می گردد. فضای دفاع : meeting.iust.ac.ir

img_yw_news
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۰ -

رضا یاوری

دفاعیه دکترای آقای رضا یاوری دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر سعید شمقدری با عنوان "طراحی کنترل‌ جدول‌بندی بهره‌ی کلیدزن برای سیستم‌های پارامتر متغیر خطی نامعین"روز سه شنبه مورخ   ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ ساعت ۱۸:۳۰ بصورت غیرحضوری برگزار می گردد. فضای دفاع : meeting.iust.ac.ir  

img_yw_news
چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰ -

حمیدرضا شعبانی

دفاعیه دکترای آقای حمیدرضا شعبانی دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر محسن کلانتر با عنوان "ارزیابی ناپایداری اغتشاش بزرگ زاویه روتور در شبکه­های قدرت مدرن، با درجه نفوذ بالا از تولید توان بادی "روز دوشنبه مورخ   ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۱۷ بصورت غیرحضوری برگزار می گردد. فضای دفاع : meeting.iust.ac.ir  

img_yw_news
چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰ -

مسعود وجدان نیک

دفاعیه دکترای آقای مسعود وجدان نیک دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر علی صدر با عنوان "طراحی و بهینه‎سازی شبکه‎های نوری کم‎حاشیه با استفاده از یادگیری ماشین"روز چهارشنبه مورخ   ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ساعت ۱۶ (ساعت جلسه از ساعت ۱۴ به ساعت ۱۶ تغییر کرد)بصورت غیرحضوری برگزار می گردد. فضای دفاع : meeting.iust.ac.ir  

img_yw_news
چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰ -

رضا فوده

دفاعیه دکترای آقای رضا فوده دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر محمدرضا دلیری با عنوان "مقاوم‌سازی استخراج ویژگی‌ها و مُدل رمزگشایی در برابر نویز و نقاط پَرت در سیستم‌های BCI "روز دوشنبه مورخ   ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ ساعت ۱۳ بصورت غیرحضوری برگزار می گردد. فضای دفاع : meeting.iust.ac.ir  

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰ -

فرزانه صباغیان

دفاعیه دکترای خانم فرزانه صباغیان  دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر محمد فرخی با عنوان "تخمین و کنترل تحمل‌پذیر یکپارچه عیب با استفاده از مفاهیم فازی چندجمله­ای"روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶ بصورت غیرحضوری برگزار می گردد. فضای  دفاع : meeting.iust.ac.ir  

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۰ -

محمد حسین محدث

دفاعیه دکترای آقای محمد مهدی محدث  دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر محمدحسین کهائی با عنوان "استفاده از هندسه منیفلد برای حل مسئله معکوس" روز چهارشنبه مورخ  ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ ساعت ۱۸ بصورت غیرحضوری برگزار می گردد. فضای  دفاع : meeting.iust.ac.ir  

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۰ -

نیلوفر اروجی

دفاعیه دکترای خانم نیلوفر اروجی  دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر سید محمدرضا موسوی میرکلایی با عنوان "مقابله با فریب همگام‌سازی زمانی در واحد اندازه‌گیری فازور (PMU) مبتنی بر گیرنده‌‌های GPS" روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ ساعت ۱۴ بصورت غیرحضوری برگزار می گردد. فضای  دفاع : meeting.iust.ac.ir  

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۰ -

مصطفی قاسمی

دفاعیه دکترای آقای مصطفی قاسمی  دانشجوی استاد گرامی آقای مهندس احد کاظمی با عنوان "برنامه ­ریزی توسعه سیستم­های توزیع برق و گاز با هدف بهبود تاب ­آوری" روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ساعت ۱۸بصورت غیرحضوری برگزار می گردد. فضای جدید دفاع : meeting.iust.ac.ir  

img_yw_news
یکشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰ -

نوری رضایی

دفاعیه دکترای آقای مهدی یار نوری رضائی  دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر شهرام محمد نژاد با عنوان "طراحی، شبیه­ سازی، ساخت و مشخصه­ یابی گسیلنده نوری مبتنی بر پیوند ناهمگون هیبریدی با بکارگیری نانولوله­ های اکسید روی روز  سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱ بصورت غیرحضوری برگزار می گردد. فضای جدید دفاع : meeting.iust.ac.ir 

img_yw_news
یکشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰ -

حسین عرب

دفاعیه دکترای آقای حسین عرب  دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر شهرام محمد نژاد با عنوان " طراحی، شبیه‌سازی و ساخت گسیلنده‌ی نوری تک‌فوتون نقطه کوانتو‌می ‌به منظور استفاده در پردازش اطلاعات کوانتومی "  روز  سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰ بصورت غیرحضوری برگزار می گردد.   فضای جدید دفاع : meeting.iust.ac.ir 

img_yw_news
دوشنبه ۵ مهر ۱۴۰۰ -

دفاعیه سلیمانی

دفاعیه دکترای آقای هادی سلیمانی دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر همایون عریضی با عنوان " سنتز آنتن های موج نشتی بر پایه گرافن "  روز  یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ساعت ۱۷ بصورت غیرحضوری برگزار می گردد.                        فضای جدید دفاع :  meeting.iust.ac.ir

img_yw_news
دوشنبه ۵ مهر ۱۴۰۰ -

دفاعیه عبدالکریمی

دفاعیه دکترای خانم الهه سادات عبدالکریمی دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر سیدمحمدرضا موسوی میرکلائی با عنوان " بهبود دقت سامانه تلفیقی INS و GPS ارزان‌قیمت مبتنی بر  روش­های یادگیری ماشینی در کاربردهای هوایی"  روز  چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ساعت ۱۰ بصورت غیرحضوری برگزار می گردد.                  فضای جدید دفاع :  meeting.iust.ac.ir

img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ -

دفاعیه آقای هیوا صوفی کریمی

دفاعیه دکترای آقای هیوا صوفی کریمی دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر کریم محمدی با عنوان " روش مقاوم شناسایی اشیاء با الهام از بینایی انسان "  روز  چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ ساعت ۱۰ بصورت غیرحضوری برگزار می گردد. فضای جدید دفاع :  meeting.iust.ac.ir

img_yw_news
سه شنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ -

دفاعیه آقای محمد جلالی

دفاعیه دکترای آقای محمد جلالی دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر حمید بهنام با عنوان " ارائه جدیدی از تصاویر اکوکاردیوگرافی به منظور بهبود کیفیت و نرخ فریم " روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۳۰ ساعت ۱۷ بصورت غیرحضوری برگزار می گردد. فضای جدید دفاع :  meeting.iust.ac.ir

img_yw_news
چهارشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ -

دفاعیه خانم حمیده جعفری

دفاعیه دکترای خانم حمیده جعفری دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر جواد پشتان با عنوان " تشخیص و جداسازی مقاوم عیب بر مبنای مدیریت ارسال داده های اندازه گیری " روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ ساعت ۱۶ بصورت غیرحضوری برگزار می گردد. فضای جدید دفاع :  meeting.iust.ac.ir

img_yw_news
چهارشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ -

دفاعیه خانم الهام توسلی پور

دفاعیه دکترای خانم الهام توسلی پور دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر جواد پشتان با عنوان " تخمین مقاوم عیب کوپل شده با حالت با استفاده از طراحی رویتگرها برای سیستم های غیر خطی لیپشیتز " روز  یک شنبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۴ ساعت ۱۶ بصورت غیرحضوری برگزار می گردد. فضای جدید دفاع :  meeting.iust.ac.ir

img_yw_news
چهارشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ -

دفاعیه خانم مرجان شفیعی راد

دفاعیه دکترای خانم مرجان شفیعی راد دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر محمدرضا جاهدمطلق با عنوان " کنترل غیر متمرکز ریز شبکه ی ترکیبی AC/DC با رویکرد مقاوم " روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۳ ساعت ۱۶ بصورت غیرحضوری برگزار می گردد. فضای جدید دفاع :  meeting.iust.ac.ir

img_yw_news
یکشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۰ -

دفاعیه آقای فرشید محمودی تبار

دفاعیه دکترای آقای فرشید محمودی تبار دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر ابوالفضل واحدی با عنوان " مدل سازی مغناطیس زدائی در موتورهای آهنربای دائم و ارائه یک طرح مقاوم " روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۰ ساعت ۱۶ بصورت غیرحضوری برگزار می گردد. فضای جدید دفاع :  meeting.iust.ac.ir

img_yw_news
جمعه ۲۵ تیر ۱۴۰۰ -

دفاعیه آقای مسعود کاوه

دفاعیه دکترای آقای مسعود کاوه دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر سیدمحمدرضا موسوی میرکلایی با عنوان " طراحی پروتکل های امنیتی سیک وزن در شبکه هوشمند مبتنی بر توابع غیرقابل همسان سازی فیزیکی بهبود یافته  " روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۷ ساعت ۸ بصورت غیرحضوری برگزار می گردد. فضای جدید دفاع :  meeting.iust.ac.ir

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۰ -

دفاعیه آقای احمد عابسی

دفاعیه دکترای آقای احد عابسی دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر شهرام جدید با عنوان " بهبود تاب آوری در شبکه های توزیع هوشمند با در نظر گرفتن خودرو برقی " روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۷ ساعت ۱۶ بصورت غیرحضوری برگزار می گردد. فضای جدید دفاع :  meeting.iust.ac.ir

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ -

دفاعیه آقای یوسف عزیزی

دفاعیه دکترای آقای یوسف عزیزی دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر محمد سلیمانی  با عنوان " کاهش سطح مقطع راداری با استفاده از سطوح مذوله شده " روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ ساعت ۱۵/۳۰ بصورت غیرحضوری برگزار می گردد. فضای جدید دفاع :  meeting.iust.ac.ir

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ -

دفاعیه آقای عباد طالبی

دفاعیه دکترای آقای عباد طالبی دانشجوی اساتید گرامی آقایان دکتر حیدرعلی شایانفر و مهندس احد کاظمی با عنوان " جایابی بهینه تجهیزات اندازه گیری در شبکه های توزیع چند ناحیه ای شده با هدف تخمین حالت " روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۰ ساعت ۱۸/۳۰ بصورت غیرحضوری برگزار می گردد. فضای جدید دفاع :  meeting.iust.ac.ir

img_yw_news
دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ -

دفاعیه آقای سید ستار میرحسینی

دفاعیه دکترای آقای سید ستار میرحسینی دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر صادق جمالی با عنوان " حفاظت خطوط انتقال در شبکه های HVDC چند پایانه مبتنی بر مبدل منبع ولتاژ " روز یک شنبه مورخ ۹۹/۱۲/۲۴  ساعت ۱۶ بصورت غیرحضوری برگزار می گردد. لینک دفاع : http://ocwvc.unreal.iust.ac.ir/rvbm۹wh۲ule۳

img_yw_news
دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ -

دفاعیه آقای یاسر فتحی

دفاعیه دکترای آقای یاسر فتحی دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر عباس عرفانیان امیدوار با عنوان " استخراج اطلاعات حرکتی با استفاده از سیگنال های ثبت شده در مسیرهای موتوری مغز به نخاع درگربه " روز سه شنبه مورخ ۹۹/۱۲/۱۹  ساعت ۱۶ بصورت غیرحضوری برگزار می گردد. لینک دفاع : http://ocwvc.unreal.iust.ac.ir/rvbm۹wh۲ule۳

img_yw_news
دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ -

دفاعیه آقای مهدی حسین نژاد

دفاعیه دکترای آقای مهدی حسین نژاد دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر عباس عرفانیان امیدوار با عنوان " طراحی و شبیه سازی یک تحریک کننده عصبی قابل کاشت در بدن " روز  دوشنبه مورخ ۹۹/۱۲/۱۸  ساعت ۱۷/۳۰ بصورت غیرحضوری برگزار می گردد. لینک دفاع :http://ocwvc.unreal.iust.ac.ir/defa۳ http:// ocwvc.unreal.iust.ac.ir/defa۳

img_yw_news
دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ -

دفاعیه آقای امیر عیسی پور معرف

دفاعیه دکترای آقای امیر عیسی پور معرف دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر محسن کلانتر با عنوان " کنترل توان در ریزشبکه ترکیبی با استفاده از مبدل دو جهته " روز دوشنبه مورخ ۹۹/۱۲/۱۸  ساعت ۱۷ بصورت غیرحضوری برگزار می گردد. لینک دفاع : http://ocwvc.unreal.iust.ac.ir/rvbm۹wh۲ule۳

صفحه 1 از 3    
اولین
قبلی
1