دکتر حکمت رضوی زاده

AWT IMAGE

دکتر حکمت رضوی زاده (بازنشسته)

رتبه علمی: استاد

محل تحصیل: آلمان، دانشگاه فنی مونیخ

آخرین مدرک تحصیلی: دکترا - مهندسی مواد و متالورژی

سال اخذ مدرک تحصیلی: 1356 هجری شمسی

تلفن تماس: 50-77240540 - 021 داخلی: 2862

دورنگار: 77240480

پست الکترونیکی: hrazavizadeh@iust.ac.ir 

    

زمینه‌های تدریس:

آزمایشگاه استخراج فلزات، اصول استخراج فلزات، تولید فلزات غیر آهنی، تولید آهن، تئوری فرایندهای پیرومتالورژی

     

زمینه تحقیقاتی مورد علاقه:

استخراج فلزات غیر آهنی

        


     

  مقالات چاپ شده در مجلات علمی – لاتین

M. Hashempour, H. Razavizadeh, H.R. Rezaie, M.T. Salehi, "Thermochemical preparation of W–25%Cu nanocomposite powder through a CVT mechanism", Materials Characterization, Vol. 60, 2009, pp. 1232-1240 

M. Ardestani, H.R. Rezaie, H. Arabi, H. Razavizadeh, "The effect of sintering temperature on densification of nanoscale dispersed W–20–40%wt Cu composite powders", International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, Vol. 27, Issue 5, September 2009, pp. 862-867
M. Ardestani, H. Arabi, H.R. Rezaie, H. Razavizadeh, "Synthesis and densification of W–30 wt%Cu composite powders using ammonium meta tungstate and copper nitrate as precursors", International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, Vol. 27, Issue 4, July 2009, pp. 796-800

A. Kamali, I. Nejad, M. Aboutalebi, H. Razavizadeh, "Effect of ball milling on reaction between TiO2 and Al", Russian Journal of Non-Ferrous Metals, Vol. 50, No. 3, June 2009, pp. 246-249,

M. Ardestani, H. Arabi, H. Razavizadeh, H.R. Rezaie, H. Mehrjoo, "Synthesis of WC–20wt%Cu composite powders using Materials Science-Poland co–precipitation and carburization processes", Materials Science-Poland 

A.R. Kamali, S.M.M. Hadavi, J. Baboee, H.Razavizadeh, "Production of TiAl(Ti3Al)/ Al2O3 nanocomposite", Journal of Nano Research, Vol. 3, 2008, pp. 7-14
A.R. Kamali, S.M.M. Hadavi, H. Razavizadeh, J. Fahim" Titanium aluminide synthesis by alumino-calciothermic reduction of TiO2", Iranian Journal of Materials Science and Engineering, Vol. 5, No. 2, Spring 2008
A. Kamali, S.M.M. Hadavi, H. Razavizadeh, "Production of Ti-8Al-1Mo-1V alloy by using of new master alloy", International Journal Of Materials Science, Vol. 3, No. 1, 2008, pp. 61-67
H. Razavizadeh, M.R. Afshar, "Leaching of Sarcheshmeh copper oxide ore in sulfuric acid solution", Minerals and Metallurgical Processing, 2008, pp. 85-90

S.R. Elmi Hoseini, H. Arabi, H. Razavizadeh, "Improvement in mechanical properties of C300 maraging steel by application of VAR process", Vacuum, Vol. 82, Issue 5, 8 January 2008, pp.  521-528

A.R. Kamali, H. Razavizadeh, S.M.M. Hadavi, "A new process for titanium aluminides production from TiO2", Journal of Materials Science & Technology, Vol. 3, 2007, pp. 367-372 

A.R. Kamali, H. Razavizadeh, S.M.M. Hadavi, "A process for production of Titanium Aluminide Reaction Mechanism", International Journal of Self-Propagating High-Temperature Synthesis , Vol. 16, No. 3, 2007, pp. 119-124

H. Razavizadeh, A. Ershad , " Production of Tungstan via leaching of scheelite with sulfuric acid ", Mineral & Metallurgical Processing , Vol. 23, 2006, pp. 67-72 

H. Razavizadeh, A. Ershadi, "The leaching of NEZAMABAD sheelite with sulfuric asid", Iranian Journal of Materials Science & Engineering, Vol. 1, No. 1, 2004

    

  مقالات چاپ شده در مجلات علمی – فارسی

اردستانی، حمیدرضا رضایی، حسین عربی، حکمت رضوی زاده" بررسی مرحله کلسیناسیون در سنتز پودرهای کامپوزیتی مس- تنگستن با روش رسوبدهی شیمیایی" نشریه فرهنگستان علوم،1387
صفرزاده، بافقی، رضوی زاده، مرادخانی" بهینه سازی سمانتاسیون کادمیم از محلول حاصل از لیچینگ فیلتر کیک تصفیه الکترولیت روی به روش تاگوچی" مجله ی مهندسی متالورژی،1387
کمالی، هادوی، رضوی زاده" استفاده از روش DTA-XRD جهت تعیین محدوده ی خود به خودی فرایند KRH جهت تولید TiAl" مجله علمی پژوهشی مواد پر انرژی،1387
کمالی، رضوی زاده، هادوی، فهیم" روش نوینی برای تولید پودر نانو کامپوزیتی الومیناید تیتانیوم/الومینا" نشریه ی علمی پژوهشی امیر کبیر،1387

  علیرضا کمالی ، سید محمد مهدی هادوی ، حکمت رضوی زاده، "رفتار حرارتی میکرو و نانو ذرات پرکلرات پتاسیم "، مجله مواد پر انرژی، شماره 1، 1386

  علیرضا کمالی ، سید محمد مهدی هادوی ، حکمت رضوی زاده ، جواد محمود بابویی ، " بررسی رفتار فشاری ترکیب بین فلزی آلومیناید تیتانیومس "، مجله فنی مهندسی دانشگاه آزاد واحد مشهد ، 1385

  سید رضا علمی حسینی ، حسین عربی ، حکمت رضوی زاده ، " بررسی نحوه تولید آلیاژهای با قابلیت عملکرد بالا به روش ذوب مجدد قوسی تحت خلاء (VAR) "، مجله مهندسی متالورژی، شماره 24، 1385

  قربانیان ، سلطانیه ، رضوی زاده ، برزویه ، " بررسی وضعیت احتراق (مشعل های) کوره ریورب مس سرچشمه و تأثیر آن بر عیار مات و مقدار مگنتیت سرباره ، نشریه بین المللی علوم مهندسی، شماره 3، 1385، صفحه 131-123

  علیرضا کمالی ، حکمت رضوی زاده ، سید محمدمهدی هادوی ، " تولید ترکیبات بین فلزی آلومیناید تیتانیوم به روش متالورژی پودر "، مجله مهندسی متالورژی، 1385

      

  مقالات ارائه در مجلات علمی – لاتین

M. Jahangiri, M. Hashempour, H. Razavizadeh, H.R. Rezaie, "Assessment of tribological behavior of W-Cu nanocomposite prepared by thermochemical synthesis and liquid phase sintering", 10th Iranian Conference of Manufacturing Engineering (ICME 2010), 1-3 March, 2010, Babol, Iran
M. Jahangiri, M. Hashempour, H. Razavizadeh, H.R. Rezaie, "Fabrication of W-Cu nanocomposite through chemical method and evaluation of its mechanical & stress behavior using Shear-Lag theory", 10th Iranian Conference of Manufacturing Engineering (ICME 2010), 1-3 March, 2010, Babol, Iran

  N. Dakhili, H. Razavizadeh, M.T. Salehi, S.H. Seyedein, "Recovery of Zinc from the Final Slag of Steel’s Galvanizing Process", The International Conference on Advances in Materials and Processing Technologies, (AMPT), 26-29 October 2009, Kuala Lumpur, Malaysia

  M. Joze Gholami Barmi, A. Zakeri, H. Razavizadeh, "Separation of Ni from Sulfate solution containing Cu (II) by using LIX984N", The International Conference on Advances in Materials and Processing Technologies, (AMPT), 26-29 October 2009, Kuala Lumpur, Malaysia

M. Hashempour, H. Razavizadeh, H.R. Rezaie, M. Ardestani, "Effects of Precursor Rooted Contamination in the Sintering and Densification Behavior of Thermo-Chemically Manufactured W-Cu Nanocomposites", 5th International Conference on Materials for Advanced Technologies (ICMAT), 28June-3July, 2009, Singapore

  M. Hashempour, H.R. Rezaie, H. Razavizadeh, H. Mehrjoo, M. T. Salehi, M. Ardestani, "Investigation on Fabrication of W-Cu Nanocomposite via a Thermochemical Co-Precipitation Method and its Consolidation Behavior', 5th International Conference on Diffusion in Solids and Liquids, 24-26 June, 2009, Rome, Italy

  A. Mostaed, M. Hashempour, E. Mostaed, H. Razavizadeh, A. Shokouhfar, H.R. Rezaie, H. Saghafian, M.T. Salehi, "Investigation on Fabrica tion of Nanosized Diffusionless Composite Powders; Al-Cu-SiC & W-Cu Systems", 2nd Iran-India Joint Conference on Nanotechnology (IIJCN-2009), 5-7 May 2009, Esfahan, Iran

  M. Hashempour, H. Razavizadeh, H.R. Rezaie, M.T. Salehi, M. Ardestani, "Fabrication of W-Cu Nanocaomposite Powder via a Chemical Method & the Role of CVT in its Diffusion", 2nd joint conference of Iranian Metallurgical Engineers Society & Iranian, Foundaryman Society, 18-19 November, 2008, Karaj, Iran

M. Hashempour, H. Razavizadeh, "Diffusion behavior of W-Cu Nanocomposite synthesized by the thermochemical procedure", 4th International Conference on Diffusion in Solids and Liquids (DSL2008), Barcelona, Spain

A.A. Balesini, H. Razavizadeh, A. Zakeri, "Solvent Extraction of Zinc from Acidic Solution Obtained from Cold Purification Filter Cake of Angouran Mine Concentrate Using D2EHPA",The 5th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC), 2008, Kish Island, I.R. Iran

I. Babaei Nezhad, H. Razavizadeh, M. Aboutalebi, A. Kamali. H. Hadavi, "Production of TiO2 /Al2O3 Nano composite Powder via the Ball milling", First International Congress on Nanoscience and Nanotechnology, 18th – 20th December 2006, University of Tehran

A. Kamali, S.M.M. Hadavi, H. Razavizadeh, "Production of Titanium Alumindes via Reaction between TiO2-Al –Ca", Eight Yogoslav Materials Research Society conference (YUCOMAT), 4-8 Sptember 2006, Herceg-Novi

                                      

  مقالات ارائه شده در مجامع علمی – فارسی

رضوی زاده، اطمینان، منافی، شعبانزاده" مقایسه رفتار میکروارگانیسم­ها و انتخاب ترکیب مناسب باکتریایی در بیولیچینگ سنگ معدن کم عیار سولفیدی مس" همایش مهندسی مواد، متالورژی و ریخته گری ایران،1387
شیرین بیان، رضوی زاده، ابوطالبی" بررسی سینتیک انحلال سرباره ی کوره ی ذوب سرب کارخانه ی غنی اباد در محیط اسیدی" همایش ملی مهندسی مواد و متالورژی و ریخته گری ایران(دومین و یازدهمین) ،1387

علمی حسینی ، عربی ، رضوی زاده ، "بررسی تأثیر فرایند VAR بر بهبود خواص مکانیکی و کاهش مقدار آخال ها و اتمهای گازی موجود در فولاد ماریجینگ تولید شده به دو روش ذوب القایی "، دهمین کنگره متالورژی، 1385، مشهد

علی حسینی ، عربی ، رضوی زاده ، "بررسی تأثیر مقدار تیتانیم بر خواص مکانیکی و رفتار آخال های موجود در فولاد ماریجینگ رده C300 تولید شده به روش VAC "، دهمین کنگره متالورژی، 1385، مشهد

باباپور، رضوی زاده ، رضایی ، کمالی ، صادقی ، "تهیه پودر کامپوزیتی تنگستن – مس از طریق تجزیه ترموشیمیائی آمونیم پاراتنگستات"، دهمین کنگره متالورژی، 1385، مشهد

 پورانوری ، عسگری ، رضوی زاده ، مرعشی ، گودرزی، "ارتباط بین متغیرهای فرایند و رفتار شکست جوش های مقاومتی نقطه‌ای ورق فولادی کم کربن"، سمپوزیوم فولاد، 1384، اصفهان

علیرضا کمالی ، حکمت رضوی زاده ، سید محمدمهدی هادوی، "آنالیز حرارتی پر کلرات پتاسیم"، نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی، 1384

علیرضا کمالی ، سید محمد مهدی هادوی ، حکمت رضوی زاده، "بررسی خواص حرارتی ماده منفجره KClO4 "، اولین کنفرانس احتراق ایران، 1384

عبدالستار برزوئه، جواد قربانیان، منصور سلطانیه، حکمت رضوی زاده، عماد نیک نژاد، "تدوین روشی برای محاسبه رسوب مگنتیت و ارتفاع کف در کوره های ریورب مس سرچشمه"، هفتمین کنگره سالیانه انجمن مهندسین متالورژی ایران، دانشگاه صنعتی شریف، 1382

جواد قربانیان، عبدالستار برزوئه، منصور سلطانیه، حکمت رضوی زاده، عماد نیک نژاد، "بررسی علل بالا آمدن کف کوره های ریورب و روشهای کنترل آن"، هفتمین کنگره سالیانه انجمن مهندسین متالورژی ایران، دانشگاه صنعتی شریف، 1382

          

  جوایز و افتخارات

سال  

  سازمان اعطاء کننده

  عنوان 

1984 

  Deutshe Patentamt

Patent No. 26.20.83

 Manufacturing method of copper cast and copper formed parts with improved mechanical properties by using CaB6 as a deoxidation agent

2005Australian patent  Office (IP Australia) Innovation Patent Nr 100278Simultaneous production of gamma titanium aluminade and grossite (KRH)  process

     


دفعات مشاهده: 11257 بار   |   دفعات چاپ: 2481 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 189 بار   |   0 نظر