کارکنان اداری

      

AWT IMAGE

 زهرا محقق طوسی

(منشی دفتر ارتباط با صنعت)
e-mail: tousiziust.ac.ir
تلفن: 73228882

موسی قلعه نویی

(امور جمعداری)
e-mail: ghalenoeiiust.ac.ir
تلفن: 73228854

(مسئول دفتر دانشکده)
تلفن: 73228801-73228800
77459151
دورنگار: 77240480

 


دفعات مشاهده: 28695 بار   |   دفعات چاپ: 1742 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 163 بار   |   0 نظر

مژده میگون پوری

AWT IMAGE

مژده میگون پوری     

   

مسئولیت: مسئول دفتر دانشکده

    

تلفن:73228800 و 73228801         

   

دورنگار: 77240480      

   

پست الکترونیکی:  meygoonpoormo@iust.ac.ir


دفعات مشاهده: 6985 بار   |   دفعات چاپ: 1336 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 90 بار   |   0 نظر

الهیار منوچهرنیا

AWT IMAGE

الهیار منوچهرنیا

    

مسئولیت: تکنسین کارگاه ریخته گری

پست الکترونیکی: --


دفعات مشاهده: 4526 بار   |   دفعات چاپ: 1379 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 102 بار   |   0 نظر

زهرا محقق طوسی

AWT IMAGE

زهرا محقق طوسی      

   

مسئولیت: منشی دفتر ارتباط با صنعت

    

تلفن: 73228882 

   

دورنگار: 77209039      

   

پست الکترونیکی: tousiz@iust.ac.ir


دفعات مشاهده: 10113 بار   |   دفعات چاپ: 1553 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 108 بار   |   0 نظر

خدیجه عسگری

AWT IMAGE

خدیجه عسگری

  

مسئولیت:  

تلفن73228850       

   

دورنگار: 77240480      

   

پست الکترونیکی: asgarik@iust.ac.ir


دفعات مشاهده: 10164 بار   |   دفعات چاپ: 1361 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 84 بار   |   0 نظر

خیرالله زمانی نژاد

AWT IMAGE

خیرالله زمانی نژاد 

  

مسئولیت: تکنسین کارگاه ریخته گری

  

تلفن داخلی: 2845 - 2846  

  

دورنگار: 77240480   

  

پست الکترونیکی: --


دفعات مشاهده: 6328 بار   |   دفعات چاپ: 1415 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 101 بار   |   0 نظر

سید رحیم راستی

AWT IMAGE

سید رحیم راستی      

   

مسئولیت: امور کارپردازی     

    

تلفن73228867        

   

دورنگار: 77240480      

   

پست الکترونیکی: rasti_r@iust.ac.ir


دفعات مشاهده: 7050 بار   |   دفعات چاپ: 1518 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 90 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش
خدیجه عسگری - 1387/8/15 -
نسترن حسینی - 1387/8/15 -