ارتقای علمی دکتر سیدمحمد شهرتاش

 | تاریخ ارسال: 1393/7/19 | 
AWT IMAGEدر جلسه هیات ممیزه مورخ 14/7/1393، ارتقای علمی دکتر سیدمحمد شهرتاش(عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق) از استادیاری به دانشیاری، مورد تصویب قرار گرفت.

دفعات مشاهده: 6772 بار   |   دفعات چاپ: 1646 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ارتقای علمی دکتر فرشته نعیم پور

 | تاریخ ارسال: 1393/7/19 | 
AWT IMAGEدر جلسه هیات ممیزه مورخ 14/7/1393، ارتقای علمی دکتر فرشته نعیم پور(عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی) از استادیاری به دانشیاری، مورد تصویب قرار گرفت.

دفعات مشاهده: 5584 بار   |   دفعات چاپ: 1534 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ارتقای علمی دکتر ابراهیم تیموری

 | تاریخ ارسال: 1393/7/19 | 
AWT IMAGEدر جلسه هیات ممیزه مورخ 14/7/1393، ارتقای علمی دکتر ابراهیم تیموری(عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع) از استادیاری به دانشیاری، مورد تصویب قرار گرفت.

دفعات مشاهده: 5897 بار   |   دفعات چاپ: 1419 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ارتقای علمی دکتر بهشته سهرابی نظری

 | تاریخ ارسال: 1393/7/19 | 
AWT IMAGEدر جلسه هیات ممیزه مورخ 14/7/1393، ارتقای علمی دکتر بهشته سهرابی نظری(عضو هیات علمی دانشکده شیمی) از استادیاری به دانشیاری، مورد تصویب قرار گرفت.

دفعات مشاهده: 5618 بار   |   دفعات چاپ: 1411 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ارتقای علمی دکتر حسین سرپولکی

 | تاریخ ارسال: 1393/7/19 | 
AWT IMAGEدر جلسه هیات ممیزه مورخ 14/7/1393، ارتقای علمی دکتر حسین سرپولکی(عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی) از دانشیاری به استادی، مورد تصویب قرار گرفت.

دفعات مشاهده: 5716 بار   |   دفعات چاپ: 1372 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ارتقای علمی دکتر محمود فتحی

 | تاریخ ارسال: 1393/2/9 | 
AWT IMAGE
در جلسه هیات ممیزه مورخ  93/2/8، ارتقای علمی دکتر محمود فتحی(عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر) از دانشیاری به استادی مورد تصویب قرار گرفت.

دفعات مشاهده: 8205 بار   |   دفعات چاپ: 1565 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 53 بار   |   0 نظر

ارتقاء دو عضو هیئت علمی دانشگاه

 | تاریخ ارسال: 1392/12/19 | 
در جلسه هیات ممیزه مورخ نوزدهم اسفندماه 1392، ارتقای دو عضو هیات علمی مورد تصویب قرار گرفت.

دفعات مشاهده: 6423 بار   |   دفعات چاپ: 1669 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 30 بار   |   0 نظر

ارتقای چهار عضو هیات علمی دانشگاه

 | تاریخ ارسال: 1392/8/29 | 
AWT IMAGEهیات ممیزه دانشگاه در جلسه مورخ بیست و هفتم آبان ماه سال 92 خود ارتقای علمی چهار عضو هیات علمی از رتبه استادیاری به دانشیاری را مورد تصویب قرارداد.

دفعات مشاهده: 6423 بار   |   دفعات چاپ: 1706 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 68 بار   |   0 نظر

ارتقای علمی سه عضو هیات علمی دانشگاه

 | تاریخ ارسال: 1392/7/27 | 
AWT IMAGEهیات ممیزه دانشگاه در جلسه مورخ بیست و دوم مهرماه سال 92 خود ارتقای علمی سه عضو هیات علمی از رتبه استادیاری به دانشیاری را مورد تصویب قرارداد.

دفعات مشاهده: 6167 بار   |   دفعات چاپ: 1749 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 75 بار   |   0 نظر

ارتقا ءیازده عضو هیأت علمی دانشگاه در هیات ممیزه تصویب شد

AWT IMAGE

درجلسه مورخ 17/04/92 هیات ممیزه دانشگاه دکتر محمد شیخ شاب بافقی،دکتر محسن شریفی ،دکتر امیر حسین دوایی ، دکتر مهدی بید آبادی، دکتر حسن زیاری و دکتر سید محمد رضا موسوی میر کلایی از دانشیاری به استادی و دکتر مهدی حیدری ،دکتر ناصر مزینی، دکتر  هادی شهریار شاه حسینی ،دکتر محمد رضا دلیریی و دکتر حسین صالح زاده از استادیاری به دانشیاری به تصویب رسید.

 


دفعات مشاهده: 6501 بار   |   دفعات چاپ: 1832 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 120 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش
  تمامی حقوق برای دانشگاه علم و صنعت ایران محفوظ است.