مقالات ISI

 | تاریخ ارسال: 1393/3/28 | 
Journl Papers:
 • Some exact solutions of KdV-Burgers-Kuramoto equation E Alimirzaluo, M Nadjafikhah Journal of Physics Communications 3 (3), 035025 2019
 • Approximate symmetry and exact solutions of the perturbed nonlinear Klein-Gordon equation M Rahimian, M Nadjafikhah Computational Methods for Differential Equations 2019 
 • Preliminary Group Classification and some exact solutions of 2Hessian equation M Yourdkhany, M Nadjafikhah, M Toomanian arXiv preprint arXiv:1902.02702 2019 
 • Approximate symmetries and invariant solutions for a family of the generalizations of the Burgers-Korteweg-de Vries model H Razzaghi, M Nadjafikhah, Y Alipour Fakhri AUT Journal of Mathematics and Computing 2018 
 • Solving differential equations by wavelet transform method based on the Mother wavelets & differential invariants HR Yazdani, M Nadjafikhah, M Toomanian Journal of Prime Research in Mathematics 14, 74-86 2018
 • Moving frames and conservation laws of a Lagrangian invariant under the Hyperbolic Rotation-Translation group Y Masodi, M Nadjafikhah Hokkaido Mathematical Journal 47 (3), 557-579. 2018 
 • On Main Scalar of Two Dimentional Finsler Spaces with (alpha, beta)-Metrics A Goodarzian, M Nadjafkhah, M Toomanian International Journal of Applied Mathematics & Statistics 57 (3), 96-105 1 2018 
 • MAIN SCALARS FOR A THREE DIMENSIONAL FINSLER SPACE WITH A GENERAL (α, β)-METRIC A Goodarzian, M Toomanian, M Nadjafkhah International Journal of Pure and Applied Mathematics 119 (4), 670-683 2018 
 • Symmetry group classification for generalized reaction-diffusion-convection equation M Nadjafikhah, S Dodangeh Applied Sciences 20, 139-147 2018
 • Solving Differential Equations by New Optimized MRA & Invariant Solutions HR Yazdani, M Nadjakhah Communications in Mathematics and Applications 8 (3), 217-228 1 2017 
 • Approximate symmetry and exact solutions of the singularly perturbed Boussinesq equation M Rahimian, M Toomanian, M Nadjafikhah Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation 53, 1-9 2017 
 • Closed pseudo-Riemannian Ricci solitons M Jamreh, M Nadjafikhah Journal of Mathematical Physics 58 (10), 101505 2017 
 • Mathematical modeling of optimized SIRS epidemic model and some dynamical behaviors of the solution M Nadjafikhah, S Shagholi Int. J. Nonlinear Anal. Appl 8 (2), 125-134 2017 
 • Approximate symmetry and solutions of the nonlinear Klein–Gordon equation with a small parameter M Rahimian, M Toomanian, M Nadjafikhah International Journal of Geometric Methods in Modern Physics 14 (03), 1750046 2017 
 • On the change of variables associated with the Hamiltonian structure of the Harry Dym equation M Nadjafikhah, P Kabinejad Global J. Adv. Res. Mod. Geo 6 (2), 83-90 1 2017 
 • Solving Differential Equations by New Wavelet Type Transform Method Based on the Wavelets and Symmetry Groups HR Yazdani, M Nadjafikhah J Generalized Lie Theory Appl 11 (272), 2 2017
 • Solving differential equations by new wavelet transform method based on the quasi-wavelets and differential invariants HR Yazdani, M Nadjafikhah Punjab University Journal of Mathematics 49 (3), 149-162 2 2017 
 • Symmetries of the Generalized Fisher equation with t− dependent coefficient HR Yazdani, M Nadjafikhah International Journal of Pure and Applied Mathematics, Academic Publications … 2 2017
 • Approximate Nonlinear Self-Adjointness and Approximate Conservation Laws of the Gardner Equation N Pourrostami, M Nadjafikhah PUNJAB UNIVERSITY JOURNAL OF MATHEMATICS 49 (1), 25-30 2 2017 
 • Symmetry classification of newtonian incompressiblefluid’s equations flow in turbulent boundary layers M Nadjafikhah, SR Hejazi Вестник КРАУНЦ. Физико-математические науки 2017
 • The stability of a connection on Hermitian vector bundles over a Riemannian manifold R Bakhshandeh-Chamazkoti, M Nadjafikhah Asian-European Journal of Mathematics 9 (01), 1650001 2016 
 • Non-classical symmetries and group invariant solutions for Kuramoto-Sivashinsky equation M Nadjafikhah, S Dodangeh Selcuk Journal of Applied Mathematics 16 (2) 2016 
 • Reductions and conservation laws for BBM and modified BBM equations M Khorshidi, M Nadjafikhah, H Jafari, M Al Qurashi Open Mathematics 14 (1), 1138-1148 2016
 • Self-adjointness, Group Classification and Conservation Laws of an Extended Camassa-Holm Equation M Nadjafikhah, N Pourrostami Journal of Generalized Lie Theory and Applications 10 (S2) 2016
 • Fractional derivative generalization of Noether’s theorem M Khorshidi, M Nadjafikhah, H Jafari Open Mathematics 13 (1) 3 2015
 • Geometry of Boiti-Leon-Manna-Pempinelli Equation N Asadi, M Nadjafikhah Indian Journal of Science and Technology 8, 33 2015 
 • Two Approaches to the Calculation of Approximate Symmetry of Ostrovsky Equation with Small Parameter A Mahdavi, M Nadjafikhah, M Toomanian Mathematical Physics, Analysis and Geometry 18 (1), 3 1 2015
 • Web Geometry of a System of First-Order Autonomous Ordinary Differential Equations M Nadjafikhah, R Bakhshandeh-Chamazkoti Journal of Dynamical and Control Systems 21 (4), 655-663 1 2015 
 • The new Lie point reductions and similarity solutions for the Gordon-type equation of the Milne metric M Nadjafikhah, L Hamedi Mobarra International journal of geometric methods in modern physics 12 (05), 1550053 2015 
 • THE EQUIVALENCE PROBLEM FOR A CLASS OF LINEAR FOURTH-ORDER TELEGRAPH EQUATIONS M Hesamiarshad, M Nadjafikhah JP Journal of Geometry and Topology 17 (2), 95 2015 
 • Conservation Laws and Hamiltonian Symmetries of Whitham-Broer-Kaup Equations M Nadjafikhah, P Kabi-Nejad Indian Journal of Science and Technology 8 (2), 178-184
 • [1] λ-symmetry and λ-conservation law for the extended mKdV equation, Accepted by Journal of Nonlinear Mathematical Physics, 2014. (Collabrated by K. Goodarzi)
 • [2] The equivariant moving frame method of third order differential equations, Bull. Malays. Math. Sci. Soc. (2) 37(2), pp. 487–498, 2014. (Collaborated by R. Bakhshandeh-Ch.) (Journal)
 • [3] Geometric structure and some exact solutions of Plateau equation, Physical Science International Jour- nal, 4(5): 692–698, 2014. (Collaborated by N. Asadi) (Journal)
 • [4] Conservation laws and exact solutions of the Whitham-type equations, Commun Nonlinear Sci Numer Simulat, 19, pp. 2212–2219, 2014. (Collaborated by V. Shirvani-Sh.) (Journal)
 • [5] Invariant solutions of Barlett and Whitaker’s equations, Malaya Journal of Matematik, 1(2), 103–107, 2014. (Collaborated by O. Chekini)
 • [6] Symmetry analysis of Black-Sholes equation with small volatility and rate of return, Accepted by Journal of Interpolation and Approximation in Scientific Computing, 2014. (Collaborated by A. Mokhtary)
 • [7] Approximate symmetries of the Harry Dym equation, ISRN Mathematical Physics, Vol. 2013, Article ID 109170, 2013. (Collaborated by P. Kabi-Nejad) (Journal)
 • [8] Approximate symmetry analysis of a class of perturbed nonlinear reaction-diffusion equations, Abstract and Applied Analysis, Volume 2013, Article ID 395847, 2013. (Collaborated by A. Mahdavi) (Journal)
 • [9] Cartan equivalence problem for third order differential operators, Turkish Journal of Mathematics, 37 (6), pp. 949–958, 2013. (Collaborated by R. Bakhshandeh-Ch.) (Preprint) (Journal)
 • [10] On the variational problems without having desired variational symmetries, Journal of Mathematics, Vol. 2013, Article ID 685212, 2013. (Collaborated by S. Dodangeh and P. Kabi-Nejad) (Preprint) (Journal)
 • [11] The outlook of mathematicians creative processes, Accepted by Procedia - Computer Sciences, 2013. (Collaborated by N. Yaftian)
 • [12] The frontage of creativity and mathematical creativity, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 90, pp. 344-350, 2013. (Collaborated by N. Yaftian) (Journal)
 • [13] Symmetry analysis and conservation laws for the Hunter-Saxton equation, Commun. Theor. Phys. 59, pp. 335-348, 2013. (Collaborated by F. Ahangari) (Journal)
 • [14] Approximate Hamiltonian symmetry group and recursion operators for perturbed evolution equations, Advances in Mathematical Physics, Vol. 2013, Article ID 568632, 2013. doi: 10.1155/2013/568632. (Collaborated by A. Mokhtary) (Journal)
 • [15] Some general new Einstein Walker manifolds, Advanced in Mathematical Physics, Vol. 2013, Article ID 591852, 2013. doi: 10.1155/2013/591852. (Collaborated by M. Jafari) (Preprint) (Journal)
 • [16] Symmetry reduction of the two dimensional Ricci flow equation, Geometry, Vol. 2013, Article ID 373701, doi: 10.1155/2013/373701. (Collaborated by M. Jafari) (Journal)
 • [17] Computation of partially invariant solutions for the einstein Walker manifolds’ identifying equations, Commun Nonlinear Sci Numer Simulat, 18, pp. 3317–3324, 2013. (Collaborated by M. Jafari)
 • [18] Geometry of distributions and F −Gordon equation, Mathematical Sciences, 6:49, 2012. (Collaborated by R. Aghayan) (Preprint) (Journal)
 • [19] A physical example of algebraic hyperstructures: Leptons, Indian Journal of Physics, Vol. 86, Iss. 11, pp 1027–1032, 2012. doi: 10.1007/s12648-012-0151-x (Collaborated by A. Dehghan Nezhad, S.M. Moosavi Nejad, and B. Davvaz) (Preprint) (Journal)
 • [20] Lie symmetries and exact solutions for one dimensional modified Kuramoto-Sivashinsky equation, Ac- cepded by Mathematical Society of Serbia, 2012 (Collaborated by S. Dodangeh and R. Bakhshandeh- Ch.)
 • [21] Lie symmetries and conservation laws of the Hirota-Ramani equation, Commun Nonlinear Sci Numer Simulat 17, pp. 4064–4073, 2012. doi: 10.1016/j.cnsns. 2012.02.032 (Collaborated by V. Shirvani-Sh.) (Preprint)
 • [22] Group analysis via weak symmetries for Benjamin-Bona-Mahony equation, International Journal of Mathematical and Computational Sciences, 6, pp. 10–15, 2012. (Collaborated by F. Ahangari and S. Dodangeh) (Preprint), (Journal)
 • [23] Potential symmetries and conservation laws for generalized nonlinear heat equations, Accepted by Ap- plied Mathematics (AM), 2012, (Collaborated by R. Bakhshandeh-Ch.)
 • [24] Lie symmetry analysis of the two dimensional generalized Karamoto-Sivashinsky equation, Mathematical Sciences, 6:3, 2012. doi: 10.1186/2251-7456-6-3 (Collaborated by F. Ahangari) (Journal)
 • [25] Creativity and mathematical creativity: Some definitions and characteristics, Procedia - Social and Behavioral Sciences 31, pp. 285 – 291, 2012. doi: 10.1016/j.sbspro.2011.12.056 (Collaborated by N. Yaftian and Sh. Bakhshalizadeh) (Journal)
 • [26] Symmetry analysis and conservation laws of the geodesic equations for the Reissner-Nordstr¨om de Sitter black hole with a global monopole, Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 17 (6) pp. 2350–2361, 2012. doi : 10.1016/j.cnsns.2011.10.019. (Collaborated by F. Ahangari) (Journal)
 • [27] Potential symmetries and conservation laws for generalized qasilinear hyperbolic equations, Appl. Math. Mech. -Engl. Ed., 32 (12), pp. 1607–1614, 2011. doi : 10.1007/s10483-011-1527-6. (Collaborated by R. Bakhshandeh-Ch. and F. Ahangari) (Preprint), (Journal) [28] Symmetry analysis and similarity reduction of the Kortewege-deVries-Zakharov-Kuznetsov equation, Asian-European Journal of Mathematics (AEJM), Vol. 5, No. 1, 1250006 (22 pages), 2012. doi: 10.1142/S1793557112500064 (Collaborated by F. Ahangari) (Journal)
 • [29] Lie symmetry analysis of Kudryashov-Sinelshchikov equation, Mathematical Problems in Engineering, Vol. 2011, Article ID 457697, 2011. (Collaborated by V. Shirvani-Sh.) (Journal)
 • [30] The perspective of creativity in the process of learning mathematics, Journal of Technology of Education, Vol. 5, No. 4, pp. 251–264, 2011. (Collaborated by N. Yaftian and Sh. Bakhshalizadeh) (Journal)
 • [31] On the Lie point symmetries of the vector Maxwell equations in non-linear optics, Commun Nonlinear Sci Numer Simulat, 2011. doi : 10.1016/j.cnsns.2011.05.04. (Collaborated by S.R. Hejazi) (Journal)
 • [32] Symmetry reduction of the two dimensional damped Kuramoto-Sivanshsky equation, Communications in Theoretical Physics, 56, pp. 211–217, 2011. (Collaborated by F. Ahangari) (Journal)
 • [33] Symmetry Analysis of telegraph equation, Asian-European Journal of Mathematics, Vol. 4, No. 1, 117-126, 2011. (Collaborated by S.R. Hejazi) (Preprint), (Journal)
 • [34] Symmetry analysis of wave equation on hyperbolic space, International Journal of Nonlinear Science, Vol.11, No.1, pp. 35–43, 2011. (Journal) (Collaborated by A.R. Zaeim)
 • [35] On the properties of invariants of forms, Applied Sciences, Vol 12, pp. 109–114, 2011. (Collaborated by P. Kabi-Nejad) (Preprint) (Journal)
 • [36] Classification of curves in affine geometry, Differential Geometry - Dynamical Systems, Vol. 13, pp. 191–200, 2011. (Collaborated by A. Mahdipour-Sh.) (Preprint), (Journal)
 • [37] Symmetry classification for the nonlinear heat conductivity equation, Lobachevskii Journal of Mathe- matics, Vol. 31, No. 4, pp. 347358, 2010. (Collaborated by A. Mahdipour-Sh.) (Preprint) (Journal)
 • [38] Symmetry of quadratic homogeneous differential systems, Differential Geometry - Dynamical Systems, Vol.12, pp. 118–127, 2010. (Collaborated by A. Mahdipour-Sh.) (Preprint) (Journal)
 • [39] Preliminary group classification of a class of 2D nonlinear heat equations, The European Physical Journal B, Isu. 12, pp. 1465–1478, 2010. doi : 10.1393/ncb/i2010-10940-1 (Collaborated by R. Bakhshandeh- Ch.) (Preprint), (Journal)
 • [40] The special linear representations of compact Lie groups, Mathematical Sciences, Vol. 4, No. 3, pp. 343–352, 2010. (Collaborated by R. Bakhshandeh-Ch.) (Preprint), (Journal)
 • [41] Classification the integral curves of homogeneous systems of degree two, Mathematical Sciences, Vol. 4, No. 4, pp. 365–375, 2010. (Collaborated by M. Mirafzal) (Journal)
 • [42] Classification of similarity solutions for inviscid Burgers’ equation, Adv. appl. Clifford alg. 20, pp. 71–77, 2010. (Journal)
 • [43] Symmetry group classification for general Burger’s equation, Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulations, Vol. 15, Iss. 9, pp. 2303–2310, 2010. doi: 10.1016/j.cnsns.2009.09.031. (Collab- orated by R. Bakhshandeh-Ch.) (Preprint) (Journal)
 • [44] A symmetry classification for a class of (2 + 1)−nonlinear wave equation, Nonlinear Analysis: Theory and applications, Vol. 71, Iss. 11, pp. 5164–5169, 2009. (Collaborated by R. Bakhshandeh-Ch. and A. Mahdipour-Sh.) (Preprint), (Journal) [45] Fuzzy differential invariants (FDI), Chaos, Solitons and Fractals, No. 42, pp. 167–1683, 2009. (Collab- orated by R. Bakhshandeh-Ch.) (Journal)
 • [46] Galiliean geometry of motions, Applied Sciences, Vol.11, pp. 91–105, 2009. (Collaborated by A.R. Forough) (Preprint), (Journal)
 • [47] Generating SL(2)-differential invariants by Hilbert’s operators, Mathematical Sciences, Vol. 3, No. 1, pp. 17–24, 2009. (Collaborated by P. Kabi-Nejad) (Journal)
 • [48] Lie symmetries and solutions of KdV equation, International Mathematical Forum, 4, no. 4, pp. 165–176, 2009. (Collaborated by S.R. Hejazi) (Journal)
 • [49] Lie symmetries of inviscid Burger’s equation, Adv. appl. Clifford alg. 19, pp. 101–112, 2009. doi: 10.1007/s00006-008-0127-2. (Journal)
 • [50] Symmetry analysis for a new form of the vortex mode equation, Differential Geometry - Dynamical Systems, Vol.11, pp. 144-154, 2009. (Collaborated by A. Mahdipour-Sh.) (Preprint), (Journal)
 • [51] Symmetry analysis of cylindrical Laplace equation, Balkan Journal of Geometry and Its Applications, Vol. 14, No. 2, pp. 63-74, 2009. (Collaborated by S.R. Hejazi) (Journal)
 • [52] Fuzzy Lie groups, Mathematical Sciences, Vol. 2, No. 2, pp. 193-206, 2008. (Collaborated by R. Bakhshandeh-Ch.) (Journal) [53] Affine classification of n−curves, Balkan Journal of Geometry and Its Applications, 13(2): pp. 66–73, 2008. (Collaborated by A. Mahdipour-Sh.) (Journal)
 • [54] First integrals of a special system of ordinary differential equations, International Journal of Engineering, Volume 21, 4, Transactions B: Applications, Art. #6, pp. 375–383, 2008. (Collaborated by S.R. Hejazi) (Journal)
 • [55] Self equivalence 3rd order odes by time-fixed transformations, Applied Science, 10: pp. 176–183, 2008. (Collaborated by A.R. Forough) (Preprint), (Journal)
 • [56] Generalized classical time-space, Mathematical Sciences, Vol. 2, No. 4, pp. 327–334, 2008. (Collaborated by S.M. Mousavi) (Preprint), (Journal)
 • [57] Differential invariants of SL(2) and SL(3)−group actions on R2, Mathematical Sciences, 1(3): pp. 75–84, 2007. (Collaborated by S.R. Hejazi) (Preprint), (Journal)
 • [58] Time-fixed geometry of 2nd order ordinary differential equations, IUST International Journal of Engi- neering Science, 18(1): pp. 13–18, 2007. (Collaborated by A.R. Forough) (Journal)
 • [59] Classification of cubics up to affine transformations, Differential geometry & Dynamical Systems, 8(1): pp. 184–195, 2006. (Collaborated by A.R. Forough) (Preprint), (Journal)
 • [60] The Lie algebra of smooth sections of a T −bundle, IUST International Journal of Engineering Science, 17(3-4): pp. 81–85, 2006. (Collaborated by H.R. Salimi-Mo.) (Journal)
 • [61] T −bundle: A generalization of tangent bundle, IUST International Journal of Engineering Science, 16(4): pp. 39–45, 2005. (Collaborated by H.R. Salimi-Mo.) (Journal)
 • [62] On the classification of certain curves, Differential geometry & Dynamical Systems, 6: pp. 14–22, 2004. (Journal)
 • 63] Affine differential invariants for planar curves, Balkan Journal of geometry and its applications, 7(1): pp. 69–78, 2002. (Journal) [64] A representation of the prolongations of a G−structure, Journal of Mathematics, 30: pp. 109–123, 1997. Punjab University. (Collaborated by E. Esrafilian) (Journal)
 • [65] The tangent bundle of higher order, In Second World Congress of Nonlinear Analysts, volume 30, 8, pp. 5003–5007, 1997. (Collaborated by E. Esrafilian) (Journal)
 • [66] Do not search the finite rings in far away, Roshd, Magazine of Mathematical Education, 33: pp. 13–25, 1992, Persian. [67] r/2−circles and r/2−spheers, Roshd, Magazine of Mathematical Education, 27: pp. 35–41, 1990, Persian.


دفعات مشاهده: 10426 بار   |   دفعات چاپ: 2478 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 39 بار   |   0 نظر

مقالات

 

  مقالات در کنفرانس ها

Symmetry and invariants of 2-dimmensional Rici flow

Hamiltonian structure of the WBK eqsuations

Fostering mathematical creativity in learning environments

Symmetry Reduction of Two-Dimensional Damped Kuramoto—Sivashinsky Equation

Potential symmetries and conservation laws for generalized quasilinear hyperbolic equations

Hamiltonian structure of the WBK eqsuations .Sixth seminar on geometry and topology

Symmetry and invariants of 2-dimmensional Rici flow.Sixth seminar on geometry and topology

Symplectic classification of exterior 2-forms.Sixth seminar on geometry and topology 

The third national conference on education.Fostering mathematical creativity in learning environments 

Correspondence between G-parameter Lie groups of local diffeomorphisms and g¡regular k-vector Fields, In 31st Iranian Mathematics Conference, pages 38-49, 2000. (with E. Esrafilian)

  · E^k-functor, a new geometric object which is a generalization of the ordinary tangent object , In 31st Iranian Mathematics Conference, pages 56-67, 2000. (with E. Esrafilian)

  · Computer aided Lie theory of differential equations , In 2nd International Conference of Applied Mathematics, pages 25-27, 2000.

  · Geometry of differential equations , In 2nd Joint Seminar on Applied Mathematics, 2000.

  · Decomposition of higher order geometric structures , In First Seminar of Geometry and Topology, pages 131-139, 2001.

  · A new solution for the ane equivalence problem , In 2nd Joint Seminar on Applied Mathematics, 2003.

  · Classification of curves y^3 = c_3x^3 + c_2x^2 + c_1x + c_0 up to projective transformations, In 34st Iranian Mathematics Conference, 2003, Persian.

  · Classification of homogeneous forth order equations with real coe±cients up to a±ne transformations , In 4th Seminar on Mathematical Analysis and its Applications, pages 134-137, 2004.

  · Galilean space-times , In 3 st Seminar of Geometry and Topology, page 18, 2003, Tabriz University, Persian. (with A.R. Forough)

  · T-boundle , In 3st Seminar of Geometry and Topology, page 19, 2003. Tabriz University, Persian. (with H.R. Salimi-Mo.)

  · Finsler vector bundles and metrizable connections , In 36st Iranian Mathematics Conference, pages 52-54, 2005. (with A. Mahdipour-Sh.)

  · Generalized classical time-space , In 4st Seminar of Geometry and Topology, page 13, 2007. (with S.M. Mousavi)

  · Isometric group of Finsler spaces , In 38st Iranian Mathematics Conference, pages 45-47, 2005. (with A. Mahdipour-Sh. and H.R. Salimi-Mo.)

  · The exterior differential system , In 38st Iranian Mathematics Conference, page 12, 2006. (with R. Aghayan)

  · Cartan equivalence method for 3rd order odes up to time-fixed transformations , In 37st Iranian Mathematics Conference, pages 63-65, 2006. (with A.R. Forough)

  · Cartan construction for finite dimensional Lie pseudo-groups , In 4st Seminar of Geometry and Topology, page 12, 2006. (with A. Mahdipour-Sh.)

  · Equivalence 2nd order odes by time-fixed transformations , In 4st Seminar of Geometry and Topology, page 14, 2006. (with A.R. Forough)

  · Exterior differential systems with symmetry , In 38st Iranian Mathematics Conference, page 13, 2006. (with R. Aghayan)

  · Geometrical foundations of numerical algorithms and symmetry , In 38st Iranian Mathematics Conference, page 180, 2006. (with Sara Mehdipour)

  · Equivalence of surfaces , The 1st International conference of Mathematics and its Applications, page 89, 2008. (with S.A. Shirafkan)

  · On Cartan's method of moving frames , submitted by In 39th Iranian Mathematical Conference, Shahid Bahonar University, Kerman, 491-494, 2008. (with A. Mahdipour-Sh.)

  · Solution of nonlinear ODEs by first integrals , In 8th Seminar on Differential Equations and Dynamical Systems, Isfahan, pp. 29-32, 2008. (with S.R. Hejazi)

  · Point and contact symmetry for a non-linear differential equation , In 5th seminar on geometry and topology, 12-14 May 2009, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran. (with A. Mahdipour-Sh.)

  · Classification of Lie symmetries for general Burger's equation , 40st Iranian Mathematics Conference, 2009. (with R. Bakhshandeh-Ch.)

  · Mathematical creativity and mathematical education , National Conference on modern instructional method, May 19 & 20, 2010, Shahid Rajaee Uni., Tehran, Iran. (with N. Yaftian and Sh. Bakhshalizadeh)

  · Structure of symmetry groups via Maurer-Cartan's forms , The 1st Regional Conference on Mathematics and its Applications in Engineering Sciences, 24 February 2010. (Persian) (with M. Abdolsamadi)

  · Application of Cartan's equivalence method in symmetries of differential equations , The 1st Regional Conference on Mathematics and its Applications in Engineering Sciences, 24 February 2010. (Persian) (with E. Oftadeh)

  · Symmetry method in solving differential equations in chemistry and biochemistry , The 1st Regional Conference on Mathematics and its Applications in Engineering Sciences, 24 February 2010. (Persian) (with P. Ahmadi)

  · Characterization of different types of foliations on the tangent bundle of a Finsler Manifold , 41st Annual Iranian Conference of Mathematics, Urmia University, Urmia-Iran, September 12-15, 2010. (with F. Ahangari)

  · Symplectic classification of 2¡forms in dimension 4, 41st Annual Iranian Conference of Mathematics, Urmia University, Urmia-Iran, September 12-15, 2010. (with S.R. Hejazi)

  · Cartan equivalence problem for Riemannian metrics , 41th Iranian International Conference on Mathematics 12-15 September 2010, University of Urmia, Urmia, Iran, 2010. (with R. Bakhshandeh-Ch.)

 

  طرحهای تحقیقاتی انجام شده

  · Cooling: A package for material engineering , Technical report, Farda Industrial Company, 1993.

  · Finite order geometric structures , Technical report, Iran University of Science and Technology, 1995. (with E. Esrafilian)

  · Teaching calculus I by Maple , Technical report, Iran University of Science and Technology, 2000.

  · Calculation methods in equivalence problem of second order equations , Technical report, Iran University of Science and Technology, 2001.

  · Classification of 3rd order curves up to Euclidean transformations , Technical report, Iran University of Science and Technology, 2004.

  · Calculation in Cartan-Kohler theory , Technical report, Iran University of Science and Technology, 2005.

  · Exterior differential systems and its applications in geometry , Technical report, Iran University of Science and Technology, 2006.

  · Cartan's equivalence problem and its applications in di®erential equations , Technical report, Iran University of Science and Technology, 2006. (with R. Aghayan, A.R. Forough and A. Mahdipour-Sh.)

  · Solution of equivalence problem and P.J. Olver , Technical report, Iran University of Science and Technology, 2007.

  · Classification of solutions of PDEs by Lie algebras , Technical report, Iran University of Science and Technology, 2008.

  Lie groups and Lie algebras and their applications in symmetries of DEs , Technical report, Iran University of Science and Technology, 2009.


دفعات مشاهده: 9673 بار   |   دفعات چاپ: 1248 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 71 بار   |   0 نظر

دکتر نجفی خواه

AWT IMAGE

نام خانوادگی: نجفی خواه         نام: مهدی  تاریخ تولد:۱۳۴۹  مرتبه علمی: استاد

گروه: هندسه دیفرانسیل     تلفن داخلی:  ۷۳۲۲-۵۴۲۶

آدرس ایمیل: m_nadjafikhah AT iust.ac.ir 

آدرس اینترنتی: Webpages.iust.ac.ir/m_nadjafikhah

آدرس پستی: تهران - میدان رسالت خیابان هنگام خیابان دانشگاه علم و صنعت

آدرس گوگل : mehdi nadjafikhah

 دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده ریاضی ۱۶۸۴۶۱۳۱۱۴

AWT IMAGE

تحصیلات

سوابق پژوهشی

سوابق اجرایی در دانشگاه

کتب منتشر شده

افتخارات علمی               

زمینه های تحقیقات

سوابق آموزشی 

تحصیلات

Bs.C ., ۱۹۹۲, Iran University of Science and Technology

Mathematics: Pure Mathematics

Title of Thesis: Theory of G -structures and Equivalence Problems

Thesis Advisor: Prof. Dr. Ebrahim Esrafilian

Ph.D., ۱۹۹۸, Iran University of Science and Technology

Pure Mathematics: Differential Geometry

Title of Thesis: Theory of Finite Order G -structures

Thesis Advisor: Prof. Dr. Ebrahim Esrafilian

Pure Mathematics: Geometry and Topology.

Ms.C ., ۱۹۹۴, Iran University of Science and Technology

سوابق پژوهشی

 مقالات چاپ شده در مجلات

مقالات چاپ شده در کنفرانسها

سوابق اجرایی در دانشگاه

مدیر گروه ریاضی محض از سال ۴/خرداد/۷۹ تا ۷/مرداد/۸۳

معاون پژوهشی دانشکده از سال ۱۸/آبان/۸۷ تا ۹/اردیبهشت/۹۳

رئیس دانشکده ریاضی از ۹/اردیهشت /۹۳ تا دیماه ۹۷

کتب منتشر شده

هندسه ساده - انتشارات مدرسه - ۱۳۸۱

آمادگی برای امتحان ریاضی عمومی ۱ - انتشارات بهمن برنا - ۱۳۷۹

آمادگی برای امتحان ریاضی عمومی ۲ - انتشارات بهمن برنا - ۱۳۸۰

آمادگی برای امتحان محاسبات عددی - انتشارات بهمن برنا - ۱۳۸۳

حساب دیفرانسیل ، انتگرال و هندسه تحلیلی جلد ۲ - انتشارات ساحل اندیشه تهران - ۱۳۸۴

هندسه دیفرانسیل ساده - انتشارات ساحل اندیشه تهران - ۱۳۸۳

 ریاضی عمومی ۱ - انتشارات ساحل اندیشه تهران - ۱۳۸۵

ریاضی عمومی ۲ - انتشارات ساحل اندیشه تهران – ۱۳۸۴

سوابق آموزشی   

مدرس دانشکده ریاضی دانشگاه علم و صنعت ایران از سال۱۳۷۷

افتخارات علمی

کسب مقام سوم کشوری در هفدهمین مسابقات ریاضی کشور در سال ۱۳۷۱ که در دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار گردید.

کسب رتبه اول - کارشناسی ریاضی - دانشگاه علم و صنعت ایران - ۱۳۷۰

کسب رتبه اول - کارشناسی ارشد ریاضی - دانشگاه علم و صنعت ایران - ۱۳۷۲ 

زمینه های تحقیقات

هندسه دیفرانسیل Diffrential Geometry

نظریه هم ارزی Equivalnce Theory

کنترل هندسیGeometric Control


دفعات مشاهده: 51131 بار   |   دفعات چاپ: 2803 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 240 بار   |   0 نظر