لیست دانشجویان ممتاز ۴۰۰-۹۹

 | تاریخ ارسال: 1401/4/20 | 
۹۹-۴۰۰ لیست دانشجویان ممتاز سال تحصیلی

کارشناسی
دانشکده رشته نام و نام خانوادگی سال ورود
مهندسی شیمی، نفت و گاز مهندسی شیمی محمد امین منصوری بابهوتک ۹۷
مهندسی شیمی، نفت و گاز مهندسی شیمی کیمیا ندیری ۹۷
مهندسی شیمی، نفت و گاز مهندسی شیمی محمد افشار ۹۷
مهندسی شیمی، نفت و گاز مهندسی شیمی علیرضا علی پور ۹۷
مهندسی شیمی، نفت و گاز مهندسی شیمی نجمه عبادی ۹۸
مهندسی شیمی، نفت و گاز مهندسی شیمی علی طاهری ۹۸
مهندسی شیمی، نفت و گاز مهندسی شیمی ریحانه افشارنیا ۹۸
مهندسی شیمی، نفت و گاز مهندسی شیمی نگین السادات خاتمی ۹۸
مهندسی شیمی، نفت و گاز مهندسی شیمی علیرضا تولا ۹۸
مهندسی شیمی، نفت و گاز مهندسی شیمی بیتا مواساتی ۹۸
مهندسی شیمی، نفت و گاز مهندسی شیمی محمد حسام ملکی ۹۹
مهندسی شیمی، نفت و گاز مهندسی شیمی سارا بزرگ قمی ۹۹
مهندسی شیمی، نفت و گاز مهندسی شیمی اشکان لازر ۹۹

کارشناسی ارشد
دانشکده رشته نام و نام خانوادگی سال ورود
مهندسی شیمی، نفت و گاز مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی مهسا لیاقت ۹۹
مهندسی شیمی، نفت و گاز مهندسی شیمی- طراحی فرآیند زهرا رضایی لایه ۹۹
مهندسی شیمی، نفت و گاز مهندسی شیمی- فرآیندهای جداسازی محسن مصباحی بابائی ۹۹
مهندسی شیمی، نفت و گاز مهندسی شیمی – فرآیندهای جداسازی زهرا اسماعیلی   ۹۹
مهندسی شیمی، نفت و گاز مهندسی شیمی- پلیمر زهره عبدی گرده ۹۹
مهندسی شیمی، نفت و گاز مهندسی شیمی- ترموسینتیک و کاتالیست محمدرضا برات زاده پیرشهید ۹۹
مهندسی شیمی، نفت و گاز مهندسی شیمی- مدلسازی، شبیه سازی و کنترل پردیس مهر محمدی ۹۹
مهندسی شیمی، نفت و گاز مهندسی شیمی- مدلسازی، شبیه سازی و کنترل محدثه شاه بهرامی ۹۹
مهندسی شیمی، نفت و گاز مهندسی نفت-مخازن لیلا زین العابدینی ۹۹

دکترا
دانشکده رشته نام و نام خانوادگی ترم ورود
مهندسی شیمی، نفت و گاز مهندسی شیمی محمد نیازی ۹۸

ممتازین پژوهشی
دانشکده مقطع رشته نام و نام خانوادگی ترم ورود
مهندسی شیمی، نفت و گاز دکترا مهندسی شیمی حسین مشهدی مسلم ۹۸
مهندسی شیمی، نفت و گاز ارشد مهندسی شیمی محمد کریم زاده کیسکانی ۹۸

دکترا پردیس دانشگاهی
دانشکده رشته نام و نام خانوادگی سال ورود
مهندسی شیمی، نفت و گاز مهندسی شیمی حسین مشهدی مسلم ۹۸

شایسته تقدیر
دانشکده رشته نام و نام خانوادگی سال ورود
مهندسی شیمی، نفت و گاز کارشناسی مهندسی شیمی ملیحه رضاپور سرمستانی ۹۹

دفعات مشاهده: 1603 بار   |   دفعات چاپ: 79 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

لیست دانشجویان ممتاز سال تحصیلی97-96

 | تاریخ ارسال: 1397/10/4 | 
لیست دانشجویان ممتاز دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز سال تحصیلی97-96

الف) کارشناسی
شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ر
94461126 محمد امین درویشی نوش ابادی 1
96461315 علی فریس آبادی 2
96461189 سحر شهریاری 3
94461198 مرتضی صفری 4
95461423 محراب ملکشاهی نژاد 5
95461072 مهدیه آمره 6
95461216 ابوالفضل دهقانی محمد آباد 7
95461225 سارا دیر 8
95461189 علی حیدری 9
96462086 سجاد نظری 10
96441173 هلیا شاهوی 11
96461073 محمد جواد ترابی 12

 ب) کارشناسی ارشد
گرایش شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ر
ترمودینامیک و سینیتیک 96663058 سمانه غلامی 1
ترمودینامیک و سینیتیک 96663085 نیما همایون مجد 2
طراحی فرایند 96668174 وحید کرمانی 3
طراحی فرایند 96668102 شاهین شاه نظری 4
فرآیندهای جداسازی 96662018 ایمان توکل 5
فرآیندهای جداسازی 96662045 مهوش انصاری مهر 6
مهندسی پلیمر 96666046 امیر حسین فانی صابری 7
مهندسی مخازن هیدروکربوری 96667009 جمال فراشیانی 8
مهندسی مخازن هیدروکربوری 96667072 فرزانه نظری صفرزاده 9
بیوتکنولوژی 96665021 شادی خزائی 10
صنایع شیمیایی معدنی 96661071 کاظم محمد زاده 11
صنایع شیمیایی معدنی 96661017 محسن سیفی کلیشمی 12
فرایندهای جداسازی(مرکز آموزش الکترونیکی) 96292927 محمد مسعود منطقیان 13
طراحی فرایند (مرکز آموزش الکترونیکی) 96293701 زهرا قاسمی 14
طراحی فرایند (مرکز آموزش الکترونیکی) 96293638 فرزین عقیلی 15

 ج) دکترا
شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ر
95861087 علی هدایتی 1
95861816 مریم السادات صادقی 2

 د) ممتاز پژوهشی
مقطع شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ر
دکترا 94861003 مصطفی مهین روستا 1
دکترا 93861054 المیرا ولایی 2
 

دفعات مشاهده: 6832 بار   |   دفعات چاپ: 525 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر