دکتر حسین فاضلی

 | تاریخ ارسال: 1401/10/4 | 
            رتبه دانشگاهی: استادیار
            گرایش : نفت  
            تلفن دفتر :  -
            تلفن دانشکده : ۷۷۲۴۰۴۹۶
            دورنگار دانشکده : ۷۷۲۴۰۴۹۵ 
Google Scholar page:
لیست به روز مقالات قابل مشاهده در لینک زیر:
https://scholar.google.com.au/citations?hl=en&user=lIPeeXcAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

https://www.researchgate.net/profile/Hossein_Fazeli/research

E-mail: HosseinFazeli[at]iust.ac.ir
مشخصات فردی
تحصیلات:
۱۳۹۴-۱۳۹۸: دکتری در رشته مهندسی نفت گرایش مهندسی مخازن، دانشگاه اسلو، نروژ.
۱۳۹۰-۱۳۹۲: کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نفت گرایش مهندسی مخازن، دانشگاه تهران.۱۳۸۶-۱۳۹۰: کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نفت گرایش بهره برداری، دانشگاه صنعت نفت.
سوابق حرفه ای و کاری:
۱۴۰۱-اکنون: استادیار دانشگاه علم و صنعت، دانشکده مهندسی شیمی، نفت، و گاز
۱۳۹۹-۱۴۰۱: فرصت مطالعاتی، مرکز تعاملات بین الملل علم و فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری، میزبان: دانشگاه فردوسی
۱۳۹۹-۱۴۰۰: پسادکتری در رشته مهندسی نفت گرایش مهندسی مخازن، دانشگاه هریوت وات.
۱۳۹۸-۱۴۰۰: پسادکتری در رشته مهندسی نفت گرایش مهندسی مخازن، دانشگاه ناتینگهام.
۱۳۹۴-۱۳۹۷: دکتری و محقق در رشته مهندسی نفت گرایش مهندسی مخازن، دانشگاه اسلو، نروژ.
۱۳۹۲-۱۳۹۳: محقق-کارشناس در رشته مهندسی نفت گرایش مهندسی مخازن، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب.۱۳۹۱-۱۳۹۲: دستیار تحقیقاتی، در رشته مهندسی نفت گرایش مهندسی مخازن، دانشگاه تهران.
پروژه های صنعتی:
- مجری پروژه توسعه شبیه ساز تزریق آب هوشمند در مقیاس حفره، مرکز تعاملات بین الملل معاونت علمی ریاست جمهوری، میزبان: دانشگاه فردوسی مشهد، سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱.  
- همکار در پروژه غربالگری اولیه روش های ازدیاد برداشت برای میدان بینک، پروژه میدان محور میدان بینک شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۴۰۰.
- همکار در پروژه ارزیابی ریسک نشت گاز کربن دی اکسید از طریق شکاف های موجود در پوش سنگ مخازن ذخیره سازی  گاز کربن دی اکسید از طریق توسعه مدلهای ترکیبی جریان سیال و ژئومکانیک، سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰، دانشگاه هریوت وات.
- همکار در پروژه ارزیابی مخازن گاز شیلی و استفاده از تکنولوژی شکافت هیدرولیکی، سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰، دانشگاه ناتینگهام.
- همکار در پروژه ارزیابی یکپارچگی پوش سنگ مخازن ذخیره سازی گاز کربن دی اکسید، ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸، دانشگاه اسلو.- مجری پروژه بازتولید مدل شبیه ساز فرآیند آشام مجدد مبتنی بر روش SDDK
گرنت ها، جوایز، و افتخارات:
۱۳۹۹: دریافت گرنت فرصت مطالعاتی مرکز تعاملات بین الملل علم و فناوری-معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری.
۱۳۹۹: دریافت تسهیلات شهید دکتر شهریاری بنیاد ملی نخبگان جهت جذب در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی.
۱۳۹۹: پذیرش به عنوان محقق پسادکتری در دانشگاه هریوت-وات
۱۳۹۸: پذیرش به عنوان محقق پسادکتری در دانشگاه ناتینگهام
۱۳۹۶: گرنت فرصت مطالعاتی UiO-Energy
۱۳۹۴: گرنت فرصت مطالعاتی UiO-Energy
۱۳۹۴: پذیرش به عنوان محقق دکتری در دانشگاه اسلو، نروژ.
۱۳۹۲: دانش آموخته رتبه اول در رشته کارشناسی ارشد مهندسی نفت گرایش مخازن دانشگاه تهران.
۱۳۹۲: دریافت تسهیلات نظام وظیفه بنیاد ملی نخبگان جهت انجام پروژه در شرکت ملی نفت.
۱۳۹۰: استفاده از تسهیلات رتبه اولی در کنکور کارشناسی ارشد۱۳۹۰: دانش آموخته رتبه اول در رشته کارشناسی مهندسی نفت گرایش مخازن دانشگاه صنعت نفت.
زمینه های تحقیقاتی:
زمینه های کلی:
 • کاربرد سایبرنتیک در نفت (Petroleum Cybernetics)،
 • مطالعه چند مقیاسی جریان سیالات چند فازی و چند فیزیکی در محیط متخلخل و شکافدار (Multi-scale, Multi-phase,Multi-physics Transport in Porous/Fractured media)،
 • یکپارچگی و پایداری چاه و سیمانکاری (Well integrity, Stability and Cementing)

 • فرصت های مطالعاتی و بازدید های علمی:
  ۱۳۹۶: دانشگاه DTU دانمارک
  ۱۳۹۶: موسسه Paul Scherrer Institute در کشور سوییس
  ۱۳۹۶: موسسه SCK-CEN  در کشور بلژیک
  ۱۳۹۴: شرکت Flowkit Ltd در کشور سوییس
  دوره های آموزشی کوتاه مدت:
  ۱۳۹۹: دوره آموزشی نرم افزار OpenFoam
  ۱۳۹۵: دوره آموزشی ترمودینامیک محاسباتی در دانشگاه DTU  کشور دانمارک
  ۱۳۹۶: دوره آموزشی نرم افزار AVIZO در رتردام کشور هلند
  مقالات چاپ شده در مجلات بین المللی:

  ۲۰۲۱:
  1. Mohammad Masoudi, Hossein Fazeli, Rohaldin Miri, Helge Hellevang, “  Pore scale modeling and evaluation of clogging behavior of salt crystal aggregates in CO۲-rich phase during carbon storage”, International Journal of Greenhouse Gas Control ۱۱۱ (۲۰۲۱) ۱۰۳۴۷۵.
  2. Hossein Fazeli, Veerle Vandeginste, Arash Rabbani, Masoud Babaei, and Bagus Muljadi, “Pore-Scale Modeling of Fluid−Rock Chemical Interactions in Shaleduring Hydraulic Fracturing”, Energy Fuels ۲۰۲۱, ۳۵, ۱۰۴۶۱−۱۰۴۷۴
  ۲۰۲۰:
  1. Fazeli, H, Masoudi, K, Patel,R, Aagaard, P, Hellevang, H, “Pore-scale Modelling of Nucleation and Growth in Porous Media”, ACS Earth and Space Chemistry, ۴, ۲, ۲۴۹-۲۶۰, ۲۰۲۰, https://doi.org/۱۰.۱۰۲۱/acsearthspacechem.۹b۰۰۲۹۰.
  2. Seiedi, O, Zahedzadeh, M, Roayaei, E, Aminnaji, M, Fazeli, H, “Experimental and modeling study of wettability alteration through seawater injection in limestone: a case study”, Petroleum Science, ۲۰۲۰, https://doi.org/۱۰.۱۰۰۷/s۱۲۱۸۲-۰۱۹-۰۰۴۰۷-y.
        ۲۰۱۹:
  1. Fazeli, H, Nooraeipoor, M, Hellevang, H, “Microfluidic Study of Fracture Dissolution in Carbonate-Rich Caprocks Subjected to CO۲-Charged Brine”, Industrial and Engineering Chemistry Research, ۵۹, ۱, ۴۵۰-۴۵۷, ۲۰۱۹, https://doi.org/۱۰.۱۰۲۱/acs.iecr.۹b۰۶۰۴۸.
  2. Fazeli, H, Patel, R, Hellevang, H, Ellis, BR, “Three-Dimensional Pore-Scale Modeling of Fracture Evolution in Heterogeneous Carbonate Caprock Subjected to CO۲-Enriched Brine”, Environmental Science & Technology, ۵۳, ۸, ۴۶۳۰-۴۶۳۹, ۲۰۱۹, https://doi.org/۱۰.۱۰۲۱/acs.est.۸b۰۵۶۵۳.
  ۲۰۱۸:
  1. Fazeli, H, Patel, R, Hellevang, Helge, “Effect of pore scale mineral spatial heterogeneity on chemically-induced alterations of fractured rock: A Lattice Boltzmann Study”, Geofluids, vol. ۲۰۱۸, Article ID ۶۰۴۶۱۸۲, ۲۸ pages, ۲۰۱۸. https://doi.org/۱۰.۱۱۵۵/۲۰۱۸/۶۰۴۶۱۸۲.
  2. Nooraeipoor, M, Fazeli, H, Miri, R, Hellevang, H, "Effect of CO۲ phase state and flow rate on salt formation in shale caprocks – a microfluidics study", Environmental Science & Technology, ۵۲ ,۱۰, ۶۰۵۰-۶۰۶۰, ۲۰۱۸, https://doi.org/۱۰.۱۰۲۱/acs.est.۸b۰۰۲۵۱
  ۲۰۱۵:
  1. Aminnaji, M., Fazeli, H., Bahramian, A.R., Gerami, S., Ghojavand, H. “Wettability Alteration of Reservoir Rocks from Liquid-wetting to Gas-wetting Using Nanofluid”, Transport in Porous Media, ۱۰۹, ۱, ۲۰۱-۲۱۶, ۲۰۱۵, https://doi.org/۱۰.۱۰۰۷/s۱۱۲۴۲-۰۱۵-۰۵۰۹-۶.
  2. Hashemkhani, M., Reza Soleimani, R.,  Fazeli, H., Leed, M.,  Bahadori, A.,  Mahsa Tavalaeian, M., “Prediction of the binary surface tension of mixtures containing ionic liquids using Support Vector Machine algorithms”, Journal of Molecular Liquids, ۲۱۱, ۵۳۴-۵۵۲, ۲۰۱۵, https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/j.molliq.۲۰۱۵.۰۷.۰۳۸.
  ۲۰۱۳:
  1. Fazeli, H., Soleimani, R., Ahmadi, M.A., Badrnezhad, R., Mohammadi, A.H., “Experimental Study and Modeling of Ultrafiltration of Refinery Effluents”, Energy & Fuels, ۲۷, ۶, ۳۵۲۳–۳۵۳۷, ۲۰۱۳, https://doi.org/۱۰.۱۰۲۱/ef۴۰۰۱۷۹b.
  2. Fazeli, H., Kord, Sh., “Application of Homotopy Perturbation Method to One-dimensional Transient Single-phase EM Heating Model”, Irainian Journal of Oil & Gas Science and Technology, ۲, ۲, ۲۰-۳۳, ۲۰۱۳, https://dx.doi.org/۱۰.۲۲۰۵۰/ijogst.۲۰۱۳.۳۵۳۵.
  ۲۰۱۲:
  1. Fazeli, H., Fathi, R., Atashdehghan, A., “Application of Homotopy Perturbation Method in Cocurrent and Countercurrent Imbibition in Fractured Porous Media”, Journal of Chemical and Petroleum Engineering, ۴۶, ۱, ۱۳-۲۹, ۲۰۱۲, https://dx.doi.org/۱۰.۲۲۰۵۹/jchpe.۲۰۱۲.۱۸۹۰.

  مقالات چاپ شده در کنفرانش های بین المللی:۲۰۲۰:
  1. R.E. RizzoH. FazeliC. MaierR. MarchD. EgyaF. DosterA. KubeyevN. KampmanK. BisdomJ. SnippeK. SengerP. BetlemT. PhillipsN. Forbes InskipO. Esegbue and A. Busch, “Understanding Fault and Fracture Networks to De-Risk Geological Leakage from Subsurface Storage Sites”,  ۱st Geoscience & Engineering in Energy Transition Conference, Nov ۲۰۲۰,  Volume ۲۰۲۰, p.۱ – ۵.
  2. Fazeli, H., Nooraiepour ,M. ,Masoudi, M., Hellevang, H., “Effect of Mineral Heterogeneity on Fracture Dissolution in Carbonate-Rich Caprocks During Subsurface CO۲ Injection, ۸۲nd EAGE Annual Conference & Exhibition Workshop Programme”, Netherland,۲۰۲۰.
  ۲۰۱۸:
  1. Gasda, S, Aavatsmark, I, Bohloli, B, Hellevang, H, Nordbotten, J, Wangen, M, Bjørnarå, T, Boon, W, Fazeli, H, Mannseth, T, Nooraiepour, M, Park, J, Skurtveit, E, Tveit, S, Van Noor,t R, “Protection of Caprock Integrity for Large-Scale Co۲ Storage on the Norwegian Continental Shelf”, ۱۴th Greenhouse Gas Control Technologies Conference, Melbourne, ۲۰۱۸.
  2. Nooraiepour, M, Fazeli, H, Miri, R, Hellevang, H, “Salt Precipitation During Injection of Co۲ into Saline Aquifers: Lab-on-Chip Experiments on Glass and Geomaterial Microfluidic Specimens”, ۱۴th Greenhouse Gas Control Technologies Conference, Melbourne, ۲۰۱۸.
   ۲۰۱۷:
  1. Fazeli, H., Aminnaji, M., Bahramian, A., “Application of Molecular Kinetic Theory (MKT) in Wettability Alteration of Reservoir Rock to Gas Wetting Using Nanofluid”, ۷۹th EAGE Conference and Exhibition, Paris, France, ۲۰۱۷.
  ۲۰۱۴:
  1. Seyedi, O., Fazeli, H., Aminnaji, M., Zahedzadeh, M., Roayaei, E., Bahramian, A.,”Wettability alteration measurement of limestone rock through seawater injection”, The ۸th International Chemical Engineering Congress and Exhibition, Kish, Iran, ۲۰۱۴.
  سخنرانی های انجام شده:۲۰۲۰:
  1. Webinar on Digital Rock Physics at IUST university, Tehran, Iran.
  ۲۰۱۹:
  1. CO۲-Water-Rock interactions in Fractured Seals, Modeling, Simulation and Risk Assessment for Fractured Geological Media Workshop, March ۲۰۱۹,University of Nottingham, Nottingham, UK.
  ۲۰۱۸:
  1. Effect of Small Scale Mineral Heterogeneity on Fracture Geometry Evolution During CO۲ Injection, IOR NORWAY ۲۰۱۸ conference, April ۲۰۱۸, Stavanger, Norway.
  ۲۰۱۷
  1. Effect of Mineral Spatial Heterogeneity on Fracture Dissolution, ۸th International reactive transport PhD workshop and CEBAMA PhD meeting, February ۲۰۱۷, PSI, Villigen, Switzerland.
  2. Modeling and Experimental Investigation of Fracture Dissolution and Sealing, PROTECT project meeting, November ۲۰۱۷, Oslo, Norway.
  3. LBM modelling of Carbonate Dissolution/Precipitation in Porous Media, PROTECT project meeting, March ۲۰۱۷, Oslo, Norway.
  ۲۰۱۶
  1. Continuum-Scale Lattice Boltzmann Method for Reactive Transport Modeling, PROTECT Progress Meeting, September ۲۰۱۶, Bergen, Norway.
  2. Pore-scale Modelling of CO۲-Water-Rock interactions in Fractured rocks, FME SUCCESS Workshop, April ۲۰۱۶, Christian Michelsen Research, Bergen, Norway.

دفعات مشاهده: 4319 بار   |   دفعات چاپ: 73 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر