برگشت به دانشگاه علم و صنعت ایران
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
معرفی گروه طرح و برنامه::
اخبار و رویدادها::
دبیرخانه شورای فرهنگی::
مطالعات وبرنامه ریزی فرهنگی::
کمیته راهبردی فرهنگی::
نظارت و ارزیابی فرهنگی ::
فضای مجازی::
معرفی کتاب ::
صوت و تصویر::
آلبوم تصاویر::
تماس با ما::
::
مدیریت ها

دانشگاه علم و صنعت


معاونت فرهنگی و اجتماعی


ارتباطات فرهنگی و اجتماعی


امور فرهنگی و فوق برنامه


مرکز مشاوره دانشگاه

..
دانشگاه ما

AWT IMAGE

..
دفترارتبا ط بامدارس

AWT IMAGE

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
نظرسنجی
نظرات خود را در مورد سایت ثبت کنید.
عالی
متوسط
ضعیف
   
..
:: معرفی مدیریت ::
           
رتبه دانشگاهی: استادیار
 گرایش : صنایع شیمیایی معدنی
 تلفن دفتر : 77240662 - داخلی 4220
 دورنگار: 77240661
  E-mail:norouzbeigi[at]iust.ac.ir
سوابق آموزشی
  الف) تحصیلات دانشگاهی:
  - دکتری مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سال 1390
  - کارشناسی ارشد مهندسی شیمی (گرایش مهندسی شیمی پیشرفته)، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،سال 1385
  - کارشناسی مهندسی شیمی (گرایش صنایع پتروشیمی)، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،سال 1383
زمینه های تحقیقاتی
سنتز نانو مواد به روشهای شیمیایی و فیزیکی، خالص سازی مواد معدنی به منظور تهیه نانو اکسید فلزی، تهیه نانو رنگدانه ها، سنتز بیو سرامیک ها، تهیه و پایدار سازی نانوسیالات و سیالات مغناطیسی، رنگبری و جذب سطحی آلاینده ها در محیط آبی، سنتز نانو جاذب ها و عمل آوری جاذب های ارزانقیمت، تهیه انواع نانو پوششهای فوق آبگریز و خود تمیز شونده و مقاوم در برابر خوردگی و حسگر گاز، جداسازی آب و نفت با استفاده از نانو پوششها، سنتز و بررسی روش های بهینه سازی سطح نانو فوتو کاتالیست ها    
  سوابق شغلی
 • عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی شیمی ، دانشگاه علم و صنعت ایران، از دیماه سال 1390
 • مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران- 2/91 تا 2/93
 • مدیر گروه صنایع شیمایی معدنی دانشکده مهندسی شیمی- 8/91 تا 8/93
 • رییس مرکز تحقیقات سیمان دانشگاه علم و صنعت ایران- از 12/92 تا 12/94
 • استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده مهندسی شیمی از 91 تا 93
  سوابق تدریس دانشگاهی
 •   - نانو ذرات (سنتز و مشخصه یابی)، مقطع کارشناسی ارشد و دکتری، دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران
 •   - آمار در فرایندهای مهندسی، مقطع کارشناسی ارشد و دکتری، دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران
 •   - مکانیک سیالات 1 – مقطع کارشناسی، دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران
 •   - مهندسی محیط زیست – مقطع کارشناسی، دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران
 •   - موازنه مواد و انرژی- مقطع کارشناسی، دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران
 •   - مکانیک سیالات 2 –مقطع کارشناسی، دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران
 •   - فرایندهای نو در مهندسی شیمی، مقطع کارشناسی، دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران
 •   - آزمایشگاه انتقال حرارت، مقطع کارشناسی، دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران
نمونه مقالات مجلات و کتب منتشر شده
 • ویرایش کتاب "گسترش شیمی از آزمایشگاه در صنعت"، تالیف دکتر محمد ادریسی، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیر کبیر
مقالات ISI :
 1. Application of response surface methodology for modeling and optimization of malachite green adsorption by modified sphagnum peat moss as a low cost biosorbent, Desalination and Water Treatment, 2016, Accepted
 2. Wettability alteration of carbonate rocks from liquid-wetting to ultra gas-wetting using TiO2, SiO2 and CNT nanofluids containing fluorochemicals, for enhanced gas recovery- Journal of Natural Gas Science and Engineering- Volume 26, September 2015, Pages 1294–1305
 3. A facile solution-immersion process for the fabrication of superhydrophobic gibbsite films with a binary micro-nano structure: Effective factors optimization via Taguchi method- Applied Surface Science - Volume 356, 30 November 2015, Pages 157–166
 4. Rapid and efficient lead(II) ion removal from aqueous solutions using Malva sylvestris flower as a green biosorbent - Anal. Methods, 2016,8, 2515-2525
 5. Malachite green removal using modified sphagnum peat moss as a low-cost biosorbent: Kinetic, equilibrium and thermodynamic studies - Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers- Volume 58, January 2016, Pages 482–489
 6. Adsorption of malachite green and crystal violet cationic dyes from aqueous solution using pumice stone as a low-cost adsorbent: kinetic, equilibrium, and thermodynamic studies- Desalination and Water Treatment - Volume 57, Issue 27, 2016- pages 12822-12831
 7. Evaluation of natural and cationic surfactant modified pumice for congo red removal in batch mode: Kinetic, equilibrium, and thermodynamic studies- Journal of Molecular Liquids-Volume 221, September 2016, Pages 1–11
 8. Low cost and new design of transient hot-wire technique for the thermal conductivity measurement of fluids- Applied Thermal Engineering- Volume 105, 25 July 2016, Pages 142–150
 9. Modified combustion synthesis of Nano-NiFe 2 O 4: Optimization using Taguchi experimental design- Journal of Magnetism and Magnetic Materials-Volume 384, 15 June 2015, Pages 289–295
 10. Removal of crystal violet from aqueous solution using surfactant modified glass waste: kinetic, isotherm, and thermodynamic studies- Desalination and Water Treatment- Volume 57, Issue 38, 2016
 11. Cu (II) adsorption onto Platanus orientalis leaf powder: kinetic, isotherm, and thermodynamic studies, S Abadian, A Rahbar-Kelishami, R Norouzbeigi, M Peydayesh, Research on Chemical Intermediates, accepted
 12. Empirical Modeling of Nano Alumina Combustion Synthesis Using Box-Behnken Statistical Design, Mohammad Edrissi, Reza Norouzbeigi, Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic, and Nano-Metal Chemistry, 44 (2014), 804- 813
 13. Preparation of nano alumina powder via combustion synthesis: Porous structure optimization via taguchi L16 design, Norouzbeigi R., Edrissi M., Journal of the American Ceramic Society, 94 (11), 2011, 4052-4058
 14. Synthesis of deer horn-like and spherical ZnO nanoparticles by microwave decomposition of bis(2-pyridinethiol N-oxide)zinc using factorial and Taguchi experimental designs, Edrissi M.,  Norouzbeigi R., Journal of Materials Science: Materials in Electronics 22 (4), 2011,  328-334
 15. Modification and optimization of nano-crystalline Al2O3 Combustion Synthesis Using Taguchi L16 array, Norouzbeigi R., Edrissi M., Materials Research Bulletin, 46 (10), 2011, 1615-1624
 16. Modified combustion synthesis of γ-alumina nano powders, Norouzbeigi R., Edrissi M., Zeitschrift fur Physikalische Chemie 225 (8), 2011 , 881-900
 17. Microwave-assisted fractional precipitation of magnetite nanoparticles using designed experiments, Edrissi M., Norouzbeigi R., Journal of Nanoparticle Research 12 (4) , 2010, 1231-1238
 18. Taguchi optimization for combustion synthesis of aluminum oxide nano-particles, Edrissi M., Norouzbeigi R., Chinese Journal of Chemistry 26 (8) , 2008, 1401-1406
 19. Synthesis and characterization of alumina nanopowders by combustion of nitrate-amino acid gels , Materials Science- Poland 25 (4) , 2007 , 1029-1040
مقالات کنفرانس:
 1. Optimization of Nano-crystalline Gamma Al2O3 Powders Preparation UsingTaguchi L4 Method- The 12th Iranian Chemical Engineering Congress-21-23-October 2008- Sahand university of technology- Tabriz, Iran
 2. Combustion Synthesis of nano-crystalline Alumina by using a new fuel, 5th Conference of Iran Mineral Chemistry, Semnan, Iran,Feb. 2008
 3. Optimization of aluminum oxide nano-particles preparation- Nano-EXPO Conference & Exhibition- University of Nottingham-East Midlands Conference Center,Nottingham, UK on 16 & 17 May 2007
 4. Synthesis and preparation optimization of nano-structured Al2O3- IUMRS-ICEM 2008-  Hilton Sydney- Sydney, Australia, 28th July to 1st August 2008-Symposium E: Nanocrystals, Nanoparticles, Nanotubes and Nanowires for Electronic &OpticalApplications
 5. Fabrication of Omniphobic Coating by ZnO/SiO2 Nano Mixed Oxide in Presence ofFluoro-Containing Compounds for Changing the Wettability of Gas Reservoir Rocks, P. Esmaeilzadeh, M.T. Sadeghi, Z. Fakhroueian, A. Bahramian,  R. Norouzbeigi, NANOSMAT-Asia Conference, Kayseri (Turkey), 2015
 6. Prediction of wetting behavior of water on graphite plate by molecular dynamics simulation, M.A. Esmaeilbeig, S. Movahedirad, R. Norouzbeigi, The 9th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2015)
 7. Effect of Different Surfactants on the Stability and Thermal Conductivity of Al2O3/water Nanofluid, N. Ghanbari, S. Azarfar, R. Norouzbeigi, S. movahedirad, The 9th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2015)
 8. بهینه سازی تولید اکسید آلومینیوم با استفاده از روش شیمیایی سنتز احتراقی (دومین همایش شیمی و صنعت- دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر-انتخاب به عنوان مقاله برتر)
 9. بررسی فاکتورهای موثر در سنتز نانوذرات اکسید مغناطیسی آهن و تولید سیال مغناطیسی در محیط  غیر آبی (همایش کاربرد فناوری نانو در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی- دانشگاه صنعت نفت)
 10. سنتز پوردهای نانوکریستاله آلفا آلومینا به روش سل- ژل احتراقی با استفاده از آسپاراجین( اولین همایش دانشجویی نانوفناوری- دانشگاه تربیت مدرس)
 11. حذف رنگ متیلن بلو از محیط آبی به وسیله نانو آلومینای اصلاح شده با سدیم دودسیل سولفات، اولین همایش ملی کاربردهای نانو فناوری در صنعت، معدن، کشاورزی و پزشکی
 12. سنتز احتراقی نانو کرات تو خالی آلومینات منیزیم با استفاده از قالب فدا شونده، دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته‌گری ایران
 13. بیستمین کنفرانس شیمی تجزیه ایران، Malva sylvestris flower as low cost sorbent for the removal of Pb (II) ions from wastewaters
 14. هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی، بررسی اثر زمان واکنش بر روی ساختار فویل آلومینیوم ابرآبگریز
 15. هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی،Template assisted combustion synthesis of nano crystalline NiFe2O4
 16. بررسی اثر نحوه قرار گرفتن فویل فلزی درون محلول شیمیایی بر روی خاصیت آب‌گریزی، پانزدهمین سمینار ملی مهندسی سطح، پژوهشگاه مواد و انرژی
 17. تولید نانوذرات کلوئیدی سیلیکا از پودر شیشه، دومین همایش ملی و کارگاههای تخصصی علوم و فناوری نانو، دانشگاه خوارزمی-کرج، 1394
سابقه مشارکت در کنفرانس و کارگاه آموزشی
 • اولین همایش دانشجویی نانوفناوری- دانشگاه تربیت مدرس
 • همایش کاربرد فناوری نانو در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی- دانشگاه صنعت نفت
 • نهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران- دانشگاه سمنان
پروژه های پژوهشی
 • بررسی امکان سنتز اکسید روی بر روی دیاتومیت به منظور رنگبری، سال 94، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت
 • بررسی عوامل موثر بر روشهای مختلف تهیه نانو پوشش های سرامیکی، سال 93 ، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت
 • حذف رنگ کریستال وایولت از محیط آبی با پودر شیشه حاصل از پسماندهای شیشه ای خانگی، سال 92، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
 • بررسی فرایند رنگزدایی با پسماندهای جامد معدنی، سال 92 ، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت
 • بررسی امکان اصلاح و ارتقاء سنتز احتراقی اکسیدهای سرامیکی نانو ساختار، ، سال 91 ، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت
ثبت اختراع:
 • نانو کلاسترهای آلومینیوم اکسید به روش  سل- ژل احتراقی با استفاده از اسید آمینه آسپاراجین، محمد ادریسی، رضا نوروزبیگی، حامد سپهر
 • رنگدانه سبز ویریدیان(viridian) نانو ذرهای با به کاربردن ریز موج و مجاورت دو دسیل بنزن سولفنات، محمد ادریسی، رضا نوروزبیگی
 • سنتز مگنتیت (magnetite) نانو ذره ای در حلال نرمال هگزان به روش ترکیبی رسوب دادن همگن دو مرحله ای و استفاده از MWH.، محمد ادریسی،حامد سپهر، رضا نوروزبیگی
 • آلومینای نانوکریستاله به روش سنتز احتراقی با استفاده از اسید آمینه سرین، محمد ادریسی، رضا نوروزبیگی
 • پیگمنتleadکرومات نانوذره ای با تکنیک MWH در حضور پلی آکریل آمید، محمد ادریسی، رضا نوروزبیگی
 • ساخت ماگنتیت نانوذره ای خالص با روش اولتراسونیک و مجاورت اکسیژن زدا، محمد ادریسی، رضا نوروزبیگی
 • ساخت آلومینای نانو متخلخل با استفاده از سوخت آمینو اسید، محمد ادریسی، رضا نوروزبیگی
 • سنتز رنگدانه نانوذره ای فتالوسیانین سبز مایل به آبی (CI 74265) با 16 اتم کلر به روش سونیکاسیون همراه با تابش ریز موج و مجاورت سورفکتانت، محمد ادریسی، رضا نوروزبیگی
 • سنتز لیتوپون نانوذره ای به روش ترکیبی اولتراسونیک و میکروویو، محمد ادریسی، رضا نوروزبیگی
افتخارات کسب شده
 • دانشجوی ممتاز (استعدادهای درخشان)دوره کارشناسی ارشد- سال 85
 • دانشجوی ممتاز بدو ورود دوره دکتری تخصصی (PhD)-مهر 86
 • دانشجوی ممتاز دوره دکتری- سال 90
پروژه های کارشناسی ارشد خاتمه یافته:
 • بررسی جذب یون+Cu2 توسط برگ درخت چنار
 • اصلاح سطح دولومیت به منظور بهبود فرایند رنگزدایی
 • بررسی اثر پارامترهای اساسی در سنتز آزمایشگاهی فریت نیکل نانوساختار
 • سنتز و مشخصه یابی پوشش آبگریز بر روی سطح فویل فلزی
 • حذف کریستال ویولت از محیط آبی با استفاده از پسماندهای شیشه ای خانگی
 • بررسی میزان تأثیر اصلاح شیمیایی و حرارتی برروی حداکثر ظرفیت جذب سطحی پرلیت وبنتونیت
 • بررسی آزمایشگاهی انتقال حرارت بهبود یافته در نانو سیال آب اکسید آلومینیوم
 • بهینه سازی تولید نانوذرات کلوئیدی سیلیکا از پرلیت و پودر شیشه
 • تهیه پوشش خودتمیز شونده نانو ساختار با استفاده از اکسید مس
 • بررسی فرآیند رنگ زدائی با پومیس
 • بررسی رفتار حرارتی نانوسیالات سنتز شده با یک سیال پایه و بیش از یک نوع ذره
 • اصلاح سطح شیشه و فلز با پوشش کربنی به منظور افزایش زاویه تماس قطره(مطالعه تجربی و شبیه سازی)
 • حذف مس از محلول آبی با استفاده از غشاء مایع امولسیونی
 • مقایسه عملکرد جاذب های حاصل از چمن و برگ درخت پاپیتال در حذف ترکیبات دارویی
سمینارهای کارشناسی ارشد:
 • بررسی روشهای تهیه و مشخصه یابی نانو پوشش های سرامیکی
 • بررسی سنتز احتراقی اکسیدهای فلزی نانو ساختار
 • بررسی کاربردهای پرلیت و بنتونیت در فرایندهای جداسازی
 • بررسی عوامل موثر در جذب سطحی با پومیس
 • بررسی مدلسازی های انجام شده در زمینه ضریب انتقال حرارت بهبود یافته در نانو سیالات
 • حذف آلاینده ها از محیط آبی با استفاده از پسماندهای جامد صنایع معدنی
 • روشهای تولید جامدات متخلخل
 • کاتالیست های زئولیتی در فرآیند های پتروشیمی
 • هیدروژناسیون هیدروکربن ها
 • بررسی روشهای سنتز دو مرحله ای نانو سیالات
 • بررسی روش های سنتز و کاربرد های اکسید مس نانو ساختار
 • بررسی روش های تهیه نانو ذرات سرامیکی از مواد معدنی
 • جذب سطحی ترکیبات دارویی با استفاده از جاذب های زیستی
 • کاربرد غشاهای مایع امولسیونی (ELM) در تصفیه آب
 • بررسیومطالعهروشهایخالصسازیواستحصالنانوموادازکانیهایحاویسیلسیوموآلومینیوم
 • بررسی تخریب نوری آلاینده ها به کمک نانوپوشش ها
 • بررسی فرآیندهای تولید رنگدانه از کانیهای حاوی تیتانیوم و آهن
 • بررسی آخرین دستاوردها درتولید نانوپوششهای آبگریز
پروژه های کارشناسی خاتمه یافته:
 • ارزیابی روش حذف آفت کشها از محیط آبی با استفاده از نانو جاذبها
 • بررسی روشهای سنتز و اصلاح نانو جاذبها با تخلخل منظم
 • بررسی ایزوترمهای ارائه شده در فرایند رنگزدایی با جاذبهای نانو ساختار
 • بررسی روشهای ارزیابی خواص سطحی جاذبهای نانو کریستاله مزو متخلخل
 • بررسی مدلهای تجربی مبتنی بر طراحی آماری در جذب سطحی با نانو جاذبها
 • بررسی حذف آلاینده ها با استفاده از خزه پوسیده
 • بررسی مطالعات انجام شده در مورد تهیه نانواکسیدهای فلزی از مواد ارزان قیمت
 • بررسی ساختار، خواص و کاربرد های خاک دیاتومه در جذب سطحی
 • بررسی کاربرد دیاتومیت در تخریب نوری آلاینده ها با نانو ذرات
 

 
دفعات مشاهده: 3843 بار   |   دفعات چاپ: 1235 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
>
برای مشاهده کل مطالب بخش مدیر گروه اینجا را کلیک کنید.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد . نقل هرگونه مطلب با ذکر منبع بلامانع می باشد .

Persian site map - English site map - Created in 0.1 seconds with 47 queries by YEKTAWEB 4317