آئین نامه ها و فرم های پژوهشی

فرم‌های پژوهشی
آئین‌نامه‌های پژوهشی

AWT IMAGE

AWT IMAGE

فرم های پژوهشی

AWT IMAGE

شرح

دریافت

پرسشنامه فرصت مطالعاتی (فرم الف)

AWT IMAGE

پرسشنامه درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی (فرم ب)

AWT IMAGE

برنامه تحقیق فرصت مطالعاتی (فرم ج)

AWT IMAGE

فرم گزارش مالی

AWT IMAGE

فرم تحویل پرونده تبدیل وضعیت/ارتقاء متقاضی به رئیس دانشکده

AWT IMAGE

فرم پیشنهاد برگزاری همایش در دانشگاه علم و صنعت ایران

AWT IMAGE

فرم درخواست تاسیس و فعالیت آزمایشگاه تحقیقاتی پایه (نوع الف)

AWT IMAGE

فرم درخواست تاسیس و فعالیت آزمایشگاه تحقیقاتی گروهی (نوع ب)

AWT IMAGE

فرم درخواست تاسیس و فعالیت آزمایشگاه تحقیقاتی جامع (نوع ج)

AWT IMAGE

فرم تقاضای دبیر همایش از دانشکده AWT IMAGE

گزارش نامه علمی (شناسنامه) عضو هیات علمی آموزشی متقاضی ارتقاء مرتبه
AWT IMAGE
گزارش نامه علمی (شناسنامه) عضو هیات علمی آموزشی متقاضی تبدیل وضعیت AWT IMAGE
AWT IMAGE آیین نامه های پژوهشی AWT IMAGE
TOP

شرح

دریافت

آئین نامه ارتقاء مرتبه - کتاب سبز AWT IMAGE
آئین نامه تشکیل قطب علمی مصوب ۱۳۹۷ AWT IMAGE
آئین نامه چاپ کتاب مصوبه شورای انتشارات دانشگاه ۱۳۹۷  AWT IMAGE
آئین نامه گرنت مصوب ۹۸.۸.۱۲ AWT IMAGE
آئین نامه نحوه تاسیس واحدهای پژوهشی در دانشگاه ۱۳۹۷ AWT IMAGE
آیین نامه‌برنامه ‌همکاری ‌با‌ متخصصان‌ و‌ کارآفرینان ‌ایرانی‌ خارج‌ از ‌کشور ۱۴۰۰ AWT IMAGE
تفاهم نامه صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور AWT IMAGE
فرم اظهارنامه تالیف و تدوین کتاب AWT IMAGE
فرم اظهارنامه ترجمه کتاب AWT IMAGE
مصوبه حق مأموریت برای شرکت در مجامع علمی بین المللی ۱۳۹۷ AWT IMAGE

آئین نامه حق الزحمه کار دانشجویی

AWT IMAGE

آئین نامه اعطای تسهیلات فرصت مطالعاتی

AWT IMAGE

شیوه نامه نحوه انتخاب پژوهشگران برگزیده

AWT IMAGE

آئین نامه تشویق ارجاع به مقالات نمایه دار ISI

AWT IMAGE

آئین نامه اعتبار پژوهشی ۱۳۹۵

AWT IMAGE

آئین نامه اعتبار پژوهشی ۱۳۹۴

AWT IMAGE

آئین نامه اعتبار پژوهشی ۹۰

AWT IMAGE

آئین نامه فرصت مطالعاتی ۹۰

AWT IMAGE

آئین نامه تاسیس آزمایشگاه های تحقیقاتی ۹۳

AWT IMAGE

آئین نامه ارتقاء مصوب ۱۳۸۹

AWT IMAGE

آئین نامه چاپ و نشر مجله

AWT IMAGE

آئین نامه نحوه برگزاری همایش های علمی در دانشگاه علم و صنعت ایران

AWT IMAGE

دستورالعمل سفرهای خارجی مصوب ۹۲

AWT IMAGE

آیین نامه حمایت از دستاوردهای برجسته علمی - پژوهشی AWT IMAGE
آیین نامه طرح همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیر مقیم سال ۱۳۹۶ AWT IMAGE
دستورالعمل حمایت از فعالیتهای فاخر اعضای هیات علمی AWT IMAGE
آئین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی مصوب۱۳۹۵ AWT IMAGE
رویه های اجرایی آئین نامه جدید ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی ۱۳۹۶ AWT IMAGE
شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی AWT IMAGE
دستورالعمل طرز تشکیل هیات ممیزه موسسه و وظایف و اختیارات آن AWT IMAGE


دفعات مشاهده: 8803 بار   |   دفعات چاپ: 1328 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 152 بار   |   0 نظر