لیست پروژه های صنعتی در حال اجرا

  طرف قرارداد

  نام مجری

  عنوان پروژه

  شرکت پالایش گاز فجر جم

  منصور انبیاء

  تکنولوژی sara ( جداسازی انتخابی چسب) در رنگزدایی و تعویض پوششهای صدمه دیده بر اثر خوردگی

  شرکت گاز استان تهران

  منصور انبیاء

  بررسی اثرات تخریبی بر روی شیرهای پلی اتیلن و تغییر مواد PE

  صنایع نوین- طرح پیشرو

  محمدرضا نعیمی جمال

  تولید نیمه صنعتی کامپوزیت های تقویت شده با الیاف FRC مورد استفاده در دندانپزشکی تقویت شده با نانو ذرات سیلیکا


دفعات مشاهده: 6867 بار   |   دفعات چاپ: 1199 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 124 بار   |   0 نظر

لیست پروژه های صنعتی خاتمه یافته 87

  طرف قرارداد

  نام مجری

عنوان پروژه

  شرکت ملی نفت ایران

  منصور انبیاء

  گلهای حفاری و نقش مواد افزودنی در بهینه سازی خواص کاربردی آنها

  دانشگاه محقق اردبیلی

  یعقوب اسدی قشلاق

  انجام آنالیز شیمیایی بر روی ترکیبات آفت کشهای اورگانوفسفرو،اورگانوکلرو،پایروتیروئیدی،و مس و نیترات بر روی محصولات سیب زمینی و گوجه فرنگی

  شرکت گاز تهران بزرگ

  منصور انبیاء

  بررسی تاثیرات مرکاپتان بر روی انسان و محیط زیست و معرفی جایگزین مناسب


دفعات مشاهده: 7050 بار   |   دفعات چاپ: 1237 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 141 بار   |   0 نظر

چکیده مقالات ارائه شده در مجامع علمی داخلی و بین المللی

  87

  دانشگاه شهید بهشتی

  International Catalysis Conference- ICC 2008

  شهرآرا افشار

  Effects of pH and Polyethylene Glycol on Surface Structure of Nano-catalyst TiO2 Thin Film

عنوان مقاله

  87

  دانشگاه شهید بهشتی

  International Catalysis Conference- ICC 2008

  شهرآرا افشار

  Synthesis and characterization of nano TiO2 supported on zeolite NaX and photodegradation of acetophenone and toluene in water

عنوان مقاله

  87

  دانشگاه شهید بهشتی

  International Catalysis Conference- ICC 2008

  شهرآرا افشار

  Synthesis of TiO2-based nanotubes as photocatalyst and catalyst support

عنوان مقاله

  Apr29-May1 2008

  Amir Kabir university

  Iran Intenational Zeolite Conferece

  شهرآرا افشار

  Photodegradation of acetophenone and toluene in water by nano TiO2 supported on zeolite NaY

عنوان مقاله

  27-29

  Agu 2008

  Razi university

  kermanshah

  15 th Iranian Seminar of Organic Chemistry

  آزاده تجردی

  synthesis and characterization of a novel proton transfer compound Amino-6-methyl pyridinium pyridine-2,6-dicarboxylate

عنوان مقاله

  27-29

  Agu 2008

  Razi university

  kermanshah

  15 th Iranian Seminar of Organic Chemistry

  آزاده تجردی

  Preparation and Characterization of a Novel Organic Salt, Propane-1 Diamoniumm Oxalate

عنوان مقاله

  25-26

  اردیبشت 87

  دانشگاه سیستان و بلوچستان

  دهمین همایش شیمی معدنی

  آزاده تجردی

  Synthesis and Characterization of Sn(IV) and Ni(II) maltol complexes

عنوان مقاله

  25-26

  اردیبشت 87

  دانشگاه سیستان و بلوچستان

  دهمین همایش شیمی معدنی

  آزاده تجردی

  Mechanochemical preparation of Ni(II) maltolate

عنوان مقاله

  25-26

  اردیبشت 87

  دانشگاه سیستان و بلوچستان

  دهمین همایش شیمی معدنی

  آزاده تجردی

  Synthesis and Spectroscopic Characterization of a Novel Co(II) Complex of Pyridine Containing proton transfer Compound

عنوان مقاله

  25-26

  اردیبشت 87

  دانشگاه سیستان و بلوچستان

  دهمین همایش شیمی معدنی

  آزاده تجردی

  Synthesis and Characterization of Coordination polymers with some transition metals and bpdb ligands

عنوان مقاله

  16-20

  Sep 2008

  Torino , Italy

  2nd Euchems Chemistry Congress

  محمد قربان دکامین

  Tetrabutylammonium phthalimide – N-oxyl : A novel and versatile organocatalyst for solvent - free organic synthesis

عنوان مقاله

  16-20

  Sep 2008

  Torino , Italy

  2nd Euchems Chemistry Congress

  محمد قربان دکامین

  Ball – milling : A green protocol for synthesis of cyclic imides under solvent – free conditions

عنوان مقاله

  27-29

  Agu 2008

  Razi university

  kermanshah

  15 th Iranian Seminar of Organic Chemistry

  محمد قربان دکامین

  Convenient and Efficient Protocol for Cyanosilylation of Carbonyl Compounds Catalyzed by A Tetraethylammonium Phthalimide under Solvent-Free Conditions

عنوان مقاله

  27-29

  Agu 2008

  Razi university

  kermanshah

  15 th Iranian Seminar of Organic Chemistry

  محمد قربان دکامین

  Efficient and Mild Cyanosilylation of Carbonyl Compounds Catalyzed by Potassium benzylpipyridinedi-thiocarbomate Under Solvent-Free Conditions

عنوان مقاله

  27-29

  Agu 2008

  Razi university

  kermanshah

  15 th Iranian Seminar of Organic Chemistry

  محمد قربان دکامین

  Synthesis of α-Aminonitriles by a Three-Component Condensation of Carbonyl Compounds, Amines, and Trimethylsilyl cyanide Catalyzed by Lithium Phthalimide-N-oxyl under Solvent-Free

عنوان مقاله

  27-29

  Agu 2008

  Razi university

  kermanshah

  15 th Iranian Seminar of Organic Chemistry

  محمد قربان دکامین

  Tetraethylammonium Phthalimide-N-oxyl as a Novel and Powerful Phase Transfer Catalyst for Rapid Synthesis of Cyanohydrins

عنوان مقاله

  27-29

  Agu 2008

  Razi university

  kermanshah

  15 th Iranian Seminar of Organic Chemistry

  محمد قربان دکامین

  New and Facile Method for Condensation of Urea and Diketones َ

عنوان مقاله

  27-29

  Agu 2008

  Razi university

  kermanshah

  15 th Iranian Seminar of Organic Chemistry

  محمد قربان دکامین

  γ-Aminopropylsilica catalyzes synthesis of 2-amino- 4H chromenes under solvent-free Conditions

عنوان مقاله

  27-29

  Agu 2008

  Razi university

  kermanshah

  15 th Iranian Seminar of Organic Chemistry

  محمد قربان دکامین

  Predicton of Structures, Properties and Reactivity of Aryl and Alkyl Isocyanurates by Quantum Computations

عنوان مقاله

  27-29

  Agu 2008

  Razi university

  kermanshah

  15 th Iranian Seminar of Organic Chemistry

  محمد قربان دکامین

  Synthesis of Thiomorpholides by Willgerodt-Kindler Reaction under Ball milling

عنوان مقاله

  25-26

  اردیبشت 87

  دانشگاه سیستان و بلوچستان

  دهمین همایش شیمی معدنی

  رحمت الله رحیمی

  Kinetics of incorporation of silver in water soluble porphyrins

عنوان مقاله

  25-26

  اردیبشت 87

  دانشگاه سیستان و بلوچستان

  دهمین همایش شیمی معدنی

  رحمت الله رحیمی

  Synthesis and Characterization of porphyrin and metalloporphyrin Nanoparticles

عنوان مقاله

  25-26

  اردیبشت 87

  دانشگاه سیستان و بلوچستان

  دهمین همایش شیمی معدنی

  رحمت الله رحیمی

  Porphyrinotitania :Hybrid Organic-Inorganic MaterialsSynthesis sol-gel porphyrin

عنوان مقاله

  25-26

  اردیبشت 87

  دانشگاه سیستان و بلوچستان

  دهمین همایش شیمی معدنی

  رحمت الله رحیمی

  The interaction between nanoporphyrins and melanin dye and the study of their application in skin cancer treatment

عنوان مقاله

  87

  دانشگاه شهید رجایی - تهران

  همایش نقش شیمی در تعلیم و تربیت

  بهشته سهرابی

  شیمی در ورزش:یاد گیری زمینه محور درشیمی

عنوان مقاله

  27-29

  Agu 2008

  Razi university

  kermanshah

  15 th Iranian Seminar of Organic Chemistry

  محمد علی صفرپور

  محمد قربان دکامین

  Pridiction of Structures, Properties and Reactivity of Aryl and Alkyl Isocyanurates by Quantum Computations

عنوان مقاله

  27-29

  Agu 2008

  Razi university

  kermanshah

  15 th Iranian Seminar of Organic Chemistry

  محمد علی صفرپور

  The quantum Mechanical Study on a Monocyclic Azobenzene Peptide

عنوان مقاله

  27-29

  Agu 2008

  Razi university

  kermanshah

  15 th Iranian Seminar of Organic Chemistry

  محمد رضا نعیمی جمال

  A novel and efficient method for the synthesis of nitriles from aldehydes

عنوان مقاله

  27-29

  Agu 2008

  Razi university

  kermanshah

  15 th Iranian Seminar of Organic Chemistry

  محمد رضا نعیمی جمال

  Investigation of the effect of various catalysts in the synthesis of 2-amino-2-chromenes

عنوان مقاله

  27-29

  Agu 2008

  Razi university

  kermanshah

  15 th Iranian Seminar of Organic Chemistry

  محمد رضا نعیمی جمال

  Preparation of enamines under solvent-free conditions

عنوان مقاله

  27-29

  Agu 2008

  Razi university

  kermanshah

  15 th Iranian Seminar of Organic Chemistry

  محمد رضا نعیمی جمال

  Synthesis of a novel derivative of barbituric acid by condensation of 2-naphthol, aldehyde and barbituric acid under solvent-free conditions

عنوان مقاله

  6-20

  Sep 2008

  Torino , Italy

  2nd Euchems Chemistry Congress

  محمد رضا نعیمی جمال

  A simple , efficient , and solvent –free method for quantitative regeneration of carbonyl compounds from oximes by bromine

عنوان مقاله

  16-20

  Sep 2008

  Torino , Italy

  2nd Euchems Chemistry Congress

  محمد رضا نعیمی جمال

  Solvent – free synthesis of 2- aryl and 2-alkylbenzothiazoles

عنوان مقاله

  16-20

  Sep 2008

  Torino , Italy

  2nd Euchems Chemistry Congress

  محمد رضا نعیمی جمال

  Solvent – free synthesis of 2- amino – 4H - chromenes

عنوان مقاله

  16-20

  Sep 2008

  Torino , Italy

  2nd Euchems Chemistry Congress

  سید مجید هاشمیان زاده

  بررسی تبدیل گاز ترش به شیرین بر روی نانولوله های کربنی با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو

عنوان مقاله

دفعات مشاهده: 7047 بار   |   دفعات چاپ: 1337 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 140 بار   |   0 نظر

مقالات کامل ارائه شده در مجامع علمی داخلی و بین المللی

  تاریخ

  مکان برگزاری مجمع

عنوان مجمع علمی

  نویسنده

  Apr29-May1 2008

  Amir Kabir university

  Iran Intenational Zeolite Conferece

  منصور انبیاء

  Synthesis and characterization of nanoporous TiO2 using mixed cationic and anionic surfactants as molecular templates and its application for adsorbing copper phthalocyanine from aqueous media

عنوان مقاله

  Apr29-May1 2008

  Amir Kabir university

  Iran Intenational Zeolite Conferece

  منصور انبیاء

  PAHs removal by carbon nanostructure compound designated as CMK-1

عنوان مقاله

  Apr29-May1 2008

  Amir Kabir university

  Iran Intenational Zeolite Conferece

  منصور انبیاء

  Synthesis and characterization of MCM-41 mesoporous molecular sieves containing zirconium and iron

عنوان مقاله

  Apr29-May1 2008

  Amir Kabir university

  Iran Intenational Zeolite Conferece

  منصور انبیاء

  Removal of arsenate from aqueous solutions using MCM-48 as a nanoporous adsorbent

عنوان مقاله

  Apr29-May1 2008

  Amir Kabir university

  Iran Intenational Zeolite Conferece

  منصور انبیاء

  Synthesis and characterization of hydrothermal treated nanoporous TiO2 using anew sol-gel method and applying it as a new adsorbent

عنوان مقاله

  Apr29-May1 2008

  Amir Kabir university

  Iran Intenational Zeolite Conferece

  منصور انبیاء

  Synthesis of ordered nanoporous carbon molecular sieve by nanocasting pathway

عنوان مقاله

  Apr29-May1 2008

  Amir Kabir university

  Iran Intenational Zeolite Conferece

  منصور انبیاء

  Preparation and applying Mn – MCM-41 nanoporous material as a novel adsorbent for selective removel of toxic cations

عنوان مقاله

  24-28

  Aug 2008

  prague

  18th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA2008

  منصور انبیاء

  سید محمد رضا میلانی حسینی

  A New Method to Separation of Toxic Compounds from Aqueous Solutions using a Nanoporous Adsorbent

عنوان مقاله

  24-28

  Aug 2008

  prague

  18th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA2008

  منصور انبیاء

  A new route for hydrother maland non - hydrother malsynthes is of mesoporoustitanium dioxidematerials

عنوان مقاله

  24-28

  Aug 2008

  prague

  18th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA2008

  منصور انبیاء

  A hydrothermal lo w -cost synthetic route to obtain nanoporous Zr O 2

عنوان مقاله

  24-28

  Aug 2008

  prague

  18th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA2008

  منصور انبیاء

  A simple hydrothermal route for synthesis Zr-MCM41 and ZrFe-MCM41 and their characterization

عنوان مقاله

  24-28Aug 2008

  prague

  18th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA2008

  منصور انبیاء

  Removal Carbon mesoporous as a good adsorbent for phenanthrene from n- hexane solution

عنوان مقاله

  24-28Aug 2008

  prague

  18th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA2008

  منصور انبیاء

  Preparation, characteri z ation, and h e avy metal adsorption behavior of Zr-MCM41 and

  ZrFe-MCM41

عنوان مقاله

  24-28Aug 2008

  prague

  18th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA2008

 

  منصور انبیاء

  Alpha-naphtole removal from w ater by carboxy mesoporous carbon

عنوان مقاله

  24-28Aug 2008

  prague

  18th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA2008

  منصور انبیاء

  Chromium IonAdsorptiono the Iron - Containing Or dered

عنوان مقاله

  24-28Aug 2008

  prague

  18th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA2008

  منصور انبیاء

  Pb + 2 adsorption from w ater by carboxy mesoporous carbon in acidic condition

عنوان مقاله

  24-28Aug 2008

  prague

  18th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA2008

  منصور انبیاء

  A fast and efficient method for removal of furfural from aqueous solutions

عنوان مقاله

  24-28Aug 2008

  prague

  18th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA2008

  منصور انبیاء

  Synthesis and characteri z a tion of amino-organo-silica nanoporous as a sorbent

عنوان مقاله

  24-28Aug 2008

  prague

  18th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA2008

  منصور انبیاء

  سید محمدرضا میلانی حسینی

  S y n t h e s i s a nd C h a r a c t e r i z a t i o n o f N e w B i m e t a l l i c N a n o p o r o u s C a t a l y s t

عنوان مقاله

  24-28Aug 2008

  prague

  18th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA2008

  منصور انبیاء

  Carbon mesoporous as a good adsorbent for phenanthrene removel from n- hexane solution

عنوان مقاله

  28-30

  Oct 2008

  University of Tabriz

  2nd International Congress On Nanosiens &Nanotechnology

  منصور انبیاء

  A simple hydrothermal route for synthesis Zr- MCM41 and ZrFe-MCM41 and their characterization

عنوان مقاله

  28-30

  Oct 2008

  University of Tabriz

  2nd International Congress On Nanosiens &Nanotechnology

  منصور انبیاء

  Chromium ion adsorption on the iron – containing ordered mesoprous carbon

عنوان مقاله

  28-30

  Oct 2008

  University of Tabriz

  2nd International Congress On Nanosiens &Nanotechnology

  منصور انبیاء

  Pb+2 adsorption from water by carboxy mesoporous carbon in acidic condition

عنوان مقاله

  28-30

  Oct 2008

  University of Tabriz

  2nd International Congress On Nanosiens &Nanotechnology

  منصور انبیاء

  Preparation , characterization , and heavy metal adsorption behavior of Zr – MCM41 and ZrFe- MCM41

عنوان مقاله

  28-30

  Oct 2008

  University of Tabriz

  2nd International Congress On Nanosiens &Nanotechnology

  منصور انبیاء

  Synthesis and characterization of Fe – CMK-1 nanocomposite

عنوان مقاله

 

  28-30

  Oct 2008

  University of Tabriz

  2nd International Congress On Nanosiens &Nanotechnology

  منصور انبیاء

  Synthesis and characterization of Ce – MCM-1 48 nanocomposite

عنوان مقاله

  28-30

  Oct 2008

  University of Tabriz

  2nd International Congress On Nanosiens &Nanotechnology

  منصور انبیاء

  Synthesis and characterization of nanocomposite TiO2 material and applying it as a new and useful adsorbent 

عنوان مقاله

  28-30

  Oct 2008

  University of Tabriz

  2nd International Congress On Nanosiens &Nanotechnology

  منصور انبیاء

  Synthesis and characterization of nanocomposite TiO2 material using mixed cationic and anionic surfactants and its application for adsorbing of copper phthalocyanine from aqueous media

عنوان مقاله

  28-30

  Oct 2008

  University of Tabriz

  2nd International Congress On Nanosiens &Nanotechnology

  منصور انبیاء

  Synthesis and Characterization of Nanoporous TiO2 Material and Applying it as a New and Useful Adsorbent

عنوان مقاله

  28-30

  Oct 2008

  University of Tabriz

  2nd International Congress On Nanosiens &Nanotechnology

  منصور انبیاء

  A Procedure for the Synthesis of Aluminum-Substituted Nanoporous Silica Molecular Sieve

عنوان مقاله

  25-26

  آبانماه 87

  دانشگاه پیام نور مرکز ابهر

  ششمین همایش شیمی، دانشگاه پیام نور مرکز ابهر

  منصور انبیاء

  بررسی جذب فنول و اورتو کلرو فنول بر روی جاذب مزو پروس MCM-41

عنوان مقاله

  25-26

  آبانماه 87

  دانشگاه پیام نور مرکز ابهر

  ششمین همایش شیمی، دانشگاه پیام نور مرکز ابهر

  منصور انبیاء

  سنتز و شناسایی مزوپروس سیلیکاتی SBA-3

عنوان مقاله

  Apr29-May1 2008

  Amir Kabir university

  Iran Intenational Zeolite Conferece

  منصور انبیاء

  An Effective Nanoporous Adsorbent for Removal of Copperphthalocyanine from Aqueous Solution

عنوان مقاله

  17 مهر 87

  دانشگاه رازی – کرمانشاه

  چهارمین همایش دانشجویی فناوری نانو

  منصور انبیاء

  سنتز و شناسایی نانو پروس سیلیکاتی SBA-3

عنوان مقاله

  17 مهر 87

  دانشگاه رازی – کرمانشاه

  چهارمین همایش دانشجویی فناوری نانو

  منصور انبیاء

  سنتز و شناسایی ماده نانوپروس لانتانیوم سیلیکات به عنوان یک جاذب جدید در جذب کاتیون های سمی

عنوان مقاله

  17 مهر 87

  دانشگاه رازی – کرمانشاه

  چهارمین همایش دانشجویی فناوری نانو

  منصور انبیاء

  سنتز نانو پروس کربنی با استفاده از روش nanocasting

عنوان مقاله

  17 مهر 87

  دانشگاه رازی – کرمانشاه

  چهارمین همایش دانشجویی فناوری نانو

  منصور انبیاء

  بررسی جذب فنول و اورتو کلرو فنول بر روی جاذب مزو پروس MCM-41

عنوان مقاله

  17 مهر 87

  دانشگاه رازی – کرمانشاه

  چهارمین همایش دانشجویی فناوری نانو

  منصور انبیاء

  سنتز و بررسی خواص نانو پروس تیتانو سیلیکات و کاربرد آن به عنوان یک جاذب جدید

عنوان مقاله

  17 مهر 87

  دانشگاه رازی – کرمانشاه

  چهارمین همایش دانشجویی فناوری نانو

  منصور انبیاء

  سنتز و بررسی خواص نانو پروس MCM-41 و گونه های الحاق شده آن بافلزات آهن و منگنز و به کار گیری آنها به عنوان جاذب جدید

عنوان مقاله

  28-30

  Oct 2008

  University of Tabriz

  2nd International Congress On Nanosiens &Nanotechnology

  شهرآرا افشار

  Using titanium dioxide – nanostructures for the removal of lanthanide ions from water samples

عنوان مقاله

  28-30

  Oct 2008

  University of Tabriz

  2nd International Congress On Nanosiens &Nanotechnology

  شهرآرا افشار

  محمد قربان دکامین

  Nano TiO2 / TiO2 as an efficient catalyst for acetalization of carbonyl compounds under microwave and solvent – free conditions

عنوان مقاله

  28-30

  Oct 2008

  University of Tabriz

  2nd International Congress On Nanosiens &Nanotechnology

  شهرآرا افشار

  Preconcentration of Trace Lanthanide Ions by Using TiO2/SiO2 Nanoparticles and Determination by Inductivity Coupled Plasma

عنوان مقاله

  25-26

  آبانماه 87

  دانشگاه پیام نور مرکز ابهر

  ششمین همایش شیمی، دانشگاه پیام نور مرکز ابهر

  شهرآرا افشار

  تخریب فوتوکاتالیزوری مالاکیت سبز با استفاده از نانو کامپوزیت Pt-TiO2/SiO2

عنوان مقاله

  25-26

  آبانماه 87

  دانشگاه پیام نور مرکز ابهر

  ششمین همایش شیمی، دانشگاه پیام نور مرکز ابهر

  شهرآرا افشار

  تخریب فوتوکاتالیزوری متیل اورانژ با استفاده از TiO2/SiO2 لایه نازک

عنوان مقاله

  اسفند 87

  دانشگاه آزاد واحد شهرری

  همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت و پزشکی

  شهرآرا افشار

  بررسی تخریب فوتوکاتالیزوری متیل اورانژ توسط تیتانیم اکسید دوپه شده با وانادیم به صورت قرص

عنوان مقاله

  اسفند 87

  دانشگاه آزاد واحد شهرری

  همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت و پزشکی

  شهرآرا افشار

  بررسی تخریب فوتوکاتالیزوری مالاکیت سبز توسط تیتانیم دی اکسید به صورت قرص

عنوان مقاله

  اسفند 87

  دانشگاه آزاد واحد شهرری

  همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت و پزشکی

  شهرآرا افشار

  بررسی نخریب فوتوکاتالیزوری متیل اورانژ توسط نانو ذرات تیتانیم اکسید لایه نشانی شده بر روی قالب سیمان

عنوان مقاله

  17 مهر 87

  دانشگاه رازی – کرمانشاه

  چهارمین همایش دانشجویی فناوری نانو

  شهرآرا افشار

  سنتز و بررسی نانو تیتانیم اکسید روی زئولیت

عنوان مقاله

  17 مهر 87

  دانشگاه رازی – کرمانشاه

  چهارمین همایش دانشجویی فناوری نانو

  شهرآرا افشار

  سنتز و بررسی نانو تیوپ های مشتق شده از تیتانیم اکسید

عنوان مقاله

  28-30

  Oct 2008

  University of Tabriz

  2nd International Congress On Nanosiens &Nanotechnology

  آزاده تجردی

  The Effect of chelating agents on the surface area of synthesized nano-sized CoAl2o4

عنوان مقاله

  1-30

  NOVEMBER 2008

  Spain

  12th ELECTRONIC CONFERENCE ON SYNTHETIC ORGANIC CHEMISTRY

  آزاده تجردی

  Solvent-free synthesis of Pyridine-2-aminium-6-methyl Pyridine-2-6-dicarboxylate under ball-milling conditions

عنوان مقاله

  1-30

  NOVEMBER 2008

  Spain

  12th ELECTRONIC CONFERENCE ON SYNTHETIC ORGANIC CHEMISTRY

  آزاده تجردی

  Synthesis of 1, 1'-(1, 4- butanediyl)bis(imidazole) under microwave irridiation

عنوان مقاله

  1-30

  NOVEMBER 2008

  Spain

  12th ELECTRONIC CONFERENCE ON SYNTHETIC ORGANIC CHEMISTRY

  آزاده تجردی

  Microwave-assisted solvent-free synthesis of N,N-bis(salicylidene)-2,2-dimethylpropane- diamine 1,3

عنوان مقاله

 

 

  87

  دانشگاه گیلان

  شانزدهمین سمینار بلورشناسی و کانی شناسی ایران

  آزاده تجردی

  ساختار بلوری ترکیب 1و4-بیس (2-پیریدیل)-2و3-دی ازا-1و3-بوتا دی ان

عنوان مقاله

  25-26

  آبانماه 87

  دانشگاه پیام نور مرکز ابهر

  ششمین همایش شیمی، دانشگاه پیام نور مرکز ابهر

  آزاده تجردی

  Synthesis and spectral studies of a Novel Cu(II) Complex Containing proton transfer Compound

عنوان مقاله

  25-26

  آبانماه 87

  دانشگاه پیام نور مرکز ابهر

  ششمین همایش شیمی، دانشگاه پیام نور مرکز ابهر

  آزاده تجردی

  Synthesis and characterization of 1,4bis-(2pyridiyl)2,3-diaza-1,3-butadiene and its coordination polymers with some first row transition metals

عنوان مقاله

  25-26

  آبانماه 87

  دانشگاه پیام نور مرکز ابهر

  ششمین همایش شیمی، دانشگاه پیام نور مرکز ابهر

  آزاده تجردی

  تهیه و شناسایی یک پلیمر کوئوردیناسیونی جدید از مس( II ) و 1و1-(1و4-بوتان دی اییل ) بیس (ایمیدازول)

عنوان مقاله

  اسفند 87

  دانشگاه آزاد واحد شهرری

  همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت و پزشکی

  آزاده تجردی

  سنتز و شناسایی یک پلیمر کوئوردیناسیونی Co(II) با 1و1 ( 4و1-بوتادی ایل)بیس ایمیدازول و اگزالیک اسید

عنوان مقاله

  اسفند 87

  دانشگاه آزاد واحد شهرری

  همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت و پزشکی

  آزاده تجردی

  سنتز و شناسایی کمپلکس جدید از 3و1 – پروپان دی امونیم اگسالات و نمک مس ( II ) نیترات

عنوان مقاله

  اسفند 87

  دانشگاه آزاد واحد شهرری

  همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت و پزشکی

  آزاده تجردی

  سنتز وشناسایی N,N -بیس(سالیسیلیدین)2و2-دی متیل پروپان-1و3-دی امین به روش اسیاب گلوله ای

عنوان مقاله

  1-30

  Nov2008

  Spain

  (ECSOC- 12)

  12th Intr.Elect.Conf. on Synthetic Organic Chemistry

  محمد قربان دکامین

  Synthesis of cyanohydrin trimethylsilyl ethers catalyzed by potassium 4-benzylpiperidinedithiocarbamate as an organocatalyst

عنوان مقاله

  28-30

  Oct 2008

  University of Tabriz

  2nd International Congress On Nanosiens &Nanotechnology

  محمد قربان دکامین

  Nano TiO2 / TiO2 as an efficient catalyst for acetalization of carbony l compounds under microwave and solvent – free conditions

عنوان مقاله

  1-30

  Nov2008

  Spain

  (ECSOC- 12)

  12th Intr.Elect.Conf. on Synthetic Organic Chemistry

  محمد قربان دکامین

  محمد رضا نعیمی جمال

  Tetrabutylammonium phtalimide-N-oxyl (TBAPINO) as an efficient, safe and recoverable catalyst for rapid trimethylsilyl protection of hydroxyl groups

عنوان مقاله

  September 12-14, 2008

  Heidelberg , Germany

  International Conference on Applied Chemistry

  رحمت الله رحیمی

  Study of Kinetics incorporation of Ag with TCPP

عنوان مقاله

  September 12-14, 2008

  Heidelberg , Germany

  International Conference on Applied Chemistry

  رحمت الله رحیمی

  Spectroscopic and SEM investigation of TCPP in titanium matrix

عنوان مقاله

  17 مهر 87

  دانشگاه رازی - کرمانشاه

  چهارمین همایش دانشجویی فناوری نانو

  رحمت الله رحیمی

  سنتز و شناسایی نانو ذرات تتراکی س ( ۴ - کربوکسی فنیل ( پورفیرین و اثر آن برافزایش کارآیی سلهای خورشیدی نانوحفره TiO2

عنوان مقاله

  19 اردیبهشت 87

  دانشگاه آزاد- جویبار

  اولین همایش نانو بیو تکنولوژی

  رحمت الله رحیمی

  TPPS4 nanoporphyrin aggregationand their application in disease treatment

عنوان مقاله

  19 اردیبهشت 87

  دانشگاه آزاد- جویبار

  اولین همایش نانو بیو تکنولوژی

  رحمت الله رحیمی

  Spectroscopic and SEM investigation of porphyrin titania matrix

عنوان مقاله

  19 اردیبهشت 87

  دانشگاه آزاد- جویبار

  اولین همایش نانو بیو تکنولوژی

  رحمت الله رحیمی

  سنتز نانو ذرات تتراکیس ( 4- کربوکسی فنیل) پورفیرین ( TCPP ) و بررسی عوامل موثر بر سنتز آن بررسی عوامل موثر بر سنتز آن

عنوان مقاله

  Apr29-May1 2008

  Amir Kabir university

  Iran Intenational Zeolite Conferece

  رحمت الله رحیمی

  Improved catalyst effect of metalloporphyrins with encapsulated in zeolit

عنوان مقاله

  29-31

  مرداد87

  دانشگاه تهران

  پانزدهمین کنفرانس سراسری زیست شناسی ایران

  رحمت الله رحیمی

  Mineral contents of some plants used in Iran

عنوان مقاله

  29-31

  مرداد87

  دانشگاه تهران

  پانزدهمین کنفرانس سراسری زیست شناسی ایران

  رحمت الله رحیمی

  Deletion of Chlorophyll-a from vegetable oils by acid-activated sepiolite

عنوان مقاله

  17-18

  مهر87

  دانشگاه سمنان

  همایش ملی نمک

  رحمت الله رحیمی

  نقش نمک در سلامتی انسان

عنوان مقاله

  21-23

  OCT 2008

  دانشگاه سهند

  دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی

  رحمت الله رحیمی

  تهیه و شناسایی هترو پلی اسید H7SeVMo5O24.xH2O به عنوان یک کاتالیزور

عنوان مقاله

  21-23

  OCT 2008

  دانشگاه سهند

  دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی

  رحمت الله رحیمی

  Associations of keggin-type anions with cationic porphyrin as catalysts for epoxidation of alkene

عنوان مقاله

  28-30

  Oct 2008

  University of Tabriz

  2nd International Congress On Nanosiens &Nanotechnology

  رحمت الله رحیمی

  The study of nano porphyrins and their application in electronic systems

عنوان مقاله

  28-30

  Oct 2008

  University of Tabriz

  2nd International Congress On Nanosiens &Nanotechnology

  رحمت الله رحیمی

  The surface photovoltaic properties ofα, β, γ, δ -tetrahydroxylphenylporphyrin THPP) and α, β, γ ( , δ -tetraphenylporphyrin (TPP) affected by nano-TiO2

عنوان مقاله

  28-30

  Oct 2008

  University of Tabriz

  2nd International Congress On Nanosiens &Nanotechnology

  رحمت الله رحیمی

  Theoretical DFT study of Interaction of Molecular Compounds Composed of Fullerene C60 and Cobalt Octaethylporphyrin

عنوان مقاله

  25-26

  آبانماه 87

  دانشگاه پیام نور مرکز ابهر

  ششمین همایش شیمی، دانشگاه پیام نور مرکز ابهر

  رحمت الله رحیمی

  سنتز وشناسایی پلی اکسومتالاتها و متالوپورفیرینها و هیبرید آنها

عنوان مقاله

  25-26

  آبانماه 87

  دانشگاه پیام نور مرکز ابهر

  ششمین همایش شیمی، دانشگاه پیام نور مرکز ابهر

  رحمت الله رحیمی

  سنتز دی اکسید تیتانیوم حساس شده با رنگینه های پورفیرینی وبررسی خواص فوتوکاتالیستی

عنوان مقاله

 

 

  13-15

  Oct 2008

  University of Tehran

  The First Regional Symposium on Bioelectrochemistry

  رحمت الله رحیمی

  The surface photovoltaic properties ofα, β, γ, δ -tetrahydroxylphenylporphyrin THPP) and α, β, γ ( , δ -tetraphenylporphyrin (TPP) affected by nano-TiO2

عنوان مقاله

  اسفند 87

  دانشگاه آزاد واحد شهرری

  همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت و پزشکی

  رحمت الله رحیمی

  مقایسه تخریب فوتوکاتالیستی رنگ آزو با استفاده ازتیتانیوم دی اکسید/ تترا فنیل پورفیرین کربوکسیلات و تیتانیوم دی اکسید

عنوان مقاله

  اسفند 87

  دانشگاه آزاد واحد شهرری

  همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت و پزشکی

  رحمت الله رحیمی

  خواص نوری نانو ذرات پورفیرین

عنوان مقاله

  9-12

  March 2009

  Zaragoza- Spain

  NANOSPAIN2009 Conference

  رحمت الله رحیمی

  محمدمهدی کاشانی مطلق

  Preparation and Optical Properties of Porphyrin Nanoparticles using Microwave Method

عنوان مقاله

  1 – 24

  July 2008

  University of Mohaghegh Ardabili

  11th Iranian Physical Chemistry Seminar

  سید ابوالفضل سید سجادی

  Synthesis and Characterization of epoxy nanocomposite coatings for corrosion Protection of Al

عنوان مقاله

  21 – 24

  July 2008

  University of Mohaghegh Ardabili

  11th Iranian Physical Chemistry Seminar

  سید ابوالفضل سید سجادی

  Green Cerium-based Conversion Coating and epoxy-polyanilin as top-coat on Aluminum Alloys

عنوان مقاله

  7-12

  Sep 2008

  Japan

  16th International Symposium on Boron , Borides and Related Materials

  سید ابوالفضل سید سجادی

  SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF A NUMBER OF NEW MIXED ANIONIC ROOMTEMPERATURE HALO BORATE IONIC LIQUIDS

عنوان مقاله

  17 مهر 87

  دانشگاه رازی - کرمانشاه

  چهارمین همایش دانشجویی فناوری نانو

  سید ابوالفضل سید سجادی

  ایجاد پوشش های نانو کامپوزیتی پلیمر اپوکسی مقاوم به خوردگی بر روی الومینیوم سری 5000 در محیط دریائی

عنوان مقاله

  25-26

  آبانماه 87

  دانشگاه پیام نور مرکز ابهر

  ششمین همایش شیمی، دانشگاه پیام نور مرکز ابهر

  سید ابوالفضل سید سجادی

  تهیه پوشش های تبدیلی سریم به روش سل-ژل وبررسی حفاظت ان در برابر خوردگی الیاژ الومینیوم

عنوان مقاله

  87

  دانشگاه شهید رجایی - تهران

  همایش نقش شیمی در تعلیم و تربیت

  بهشته سهرابی

  تاثیرات جهانی شدن بر فرهنگ ونظام آموزش وپرورش ایران

عنوان مقاله

  8-9

  آبان 87

  دانشگاه مازندران

  هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

  بهشته سهرابی

  جهانی شدن وهویت ملی در برنامه درسی

عنوان مقاله

  2008

  Bul garia -varna

  2 th Intr.symposium advanced micro and mes materials

  بهشته سهرابی

  The study of PEG effects on nanostructures size in ionic surfactants

عنوان مقاله

  مهر1387

  دانشگاه رازی

  کرمانشاه

  4th Student Conference

  Nano technology

  محمد علی صفرپور

  تهیه و بررسی سینتیک پخت کامپوزیت های اپوکسی تقویت شده با نانو فیلر SiO2/TiO2

عنوان مقاله

 

  21 – 24

  July 2008

  University of Mohaghegh Ardabili

  11th Iranian Physical Chemistry Seminar

  محمد علی صفرپور

  Cure kinetics of epoxy – based nanocomposites studied by differential scanning calorimetry

عنوان مقاله

  21 – 24

  July 2008

  University of Mohaghegh Ardabili

  11th Iranian Physical Chemistry Seminar

  محمد علی صفرپور

  DFT – Based OSAR study of n- Alkanols and fluorinated alkanols

عنوان مقاله

  21 – 24

  July 2008

  University of Mohaghegh Ardabili

  11th Iranian Physical Chemistry Seminar

  محمد علی صفرپور

  Using linear method and genetic algorithm for QSAR modeling of bisphosphonates on DFT method

عنوان مقاله

  28-30

  Oct 2008

  University of Tabriz

  2nd International Congress On Nanosiens &Nanotechnology

  محمد علی صفرپور

  Study of Nanoisothermal Cure Kinetics of Epoxy-Based Nanocomposites by Differential Scanning Calorimetry

عنوان مقاله

  28-30

  Oct 2008

  University of Tabriz

  2nd International Congress On Nanosiens &Nanotechnology

  محمد علی صفرپور

  DC Electrodeposition of CU Nanowire in AAO template Without Sputtering

عنوان مقاله

  25-26

  آبانماه 87

  دانشگاه پیام نور مرکز ابهر

  ششمین همایش شیمی، دانشگاه پیام نور مرکز ابهر

  محمد علی صفرپور

  مطالعه DFT بر روی ساختارهای پایدار ترانس- و سیس- bcAMPB

عنوان مقاله

  25-26

  آبانماه 87

  دانشگاه پیام نور مرکز ابهر

  ششمین همایش شیمی، دانشگاه پیام نور مرکز ابهر

  محمدمهدی کاشانی مطلق

  سنتز نانو ذرات زیرکونیا از کانی سنگ بادلیت

عنوان مقاله

 

  دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

  دومین همایش چرخه سوخت ایران

  محمدمهدی کاشانی مطلق

  Effect of precursors proportin on the properties of 8YSZ nanoparticles as an electrolyte for SOFCs

عنوان مقاله

  25-26

  آبانماه 87

  دانشگاه پیام نور مرکز ابهر

  ششمین همایش شیمی، دانشگاه پیام نور مرکز ابهر

  محمدمهدی کاشانی مطلق

  بررسی اثر ایدرواکسی اپاتیت و ژلاتین در سنتز نانو

عنوان مقاله

  25-26

  آبانماه 87

  دانشگاه پیام نور مرکز ابهر

  ششمین همایش شیمی، دانشگاه پیام نور مرکز ابهر

  محمدمهدی کاشانی مطلق

  سنتز نانوذرات ایدروکسی اپاتید با استفاده از سورفاکتانت ها

عنوان مقاله

  1-30

  November 2008

  Spain

  (ECSOC- 12)

  12th Intr.Elect.Conf. on Synthetic Organic Chemistry

  محمد مهدی کاشانی مطلق

  رحمت الله رحیمی

  Ultrasonic method for the preparation of organic nanoparticles of porphyrin

عنوان مقاله

  28-30

  Oct 2008

  University of Tabriz

  2nd International Congress On Nanosiens &Nanotechnology

  محمدمهدی کاشانی مطلق

  Hydrothermal synthesis and chracterization of a-Mno2 nanostructures

عنوان مقاله

  اسفند 87

  دانشگاه آزاد واحد شهرری

  همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت و پزشکی

  محمدمهدی کاشانی مطلق

  سنتز نانو کامپوزیتهای استخوانی شکل هیدروکسی اپاتیت-ژلاتین-روی برای مصارف پزشکی

عنوان مقاله

  اسفند 87

  دانشگاه آزاد واحد شهرری

  همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت و پزشکی

  محمدمهدی کاشانی مطلق

  سنتز نانو میله های هیدرو اکسید اپاتیت با استفاده از ماده فعال سطحی کا تیو نی

عنوان مقاله

  اسفند 87

  دانشگاه آزاد واحد شهرری

  همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت و پزشکی

  محمدمهدی کاشانی مطلق

  رحمت الله رحیمی

  خواص طیفی نانو ذرات پورفرین

عنوان مقاله

  87

  دانشگاه شهید بهشتی

  International Catalysis Conference- ICC 2008

  محمدمهدی کاشانی مطلق

  Catalytic Property of Cu Nanoparticles 

عنوان مقاله

  87

  دانشگاه گیلان

  شانزدهمین سمینار بلورشناسی و کانی شناسی ایران

  فرانک منطقی

  دو ساختار اَبَر مولکولی جدید از قلع( IV ) و سرب( II )

عنوان مقاله

  87

  دانشگاه گیلان

  شانزدهمین سمینار بلورشناسی و کانی شناسی ایران

  فرانک منطقی

  سنتز، شناسایی وتعیین ساختار بلوری و مولکولی ترکیب منگنز( II ) با استفاده از پیریدین-2و6-دی کربوکسیلیک اسید و 4و4-بای پیریدین

عنوان مقاله

  87

  دانشگاه گیلان

  شانزدهمین سمینار بلورشناسی و کانی شناسی ایران

  فرانک منطقی

  تهیه، شناسایی و تعیین ساختار بلوری و مولکولی ترکیب کروم( п ) با استفاده از نیتریلو تری استیک اسید و 4،'4-بی پیریدین

عنوان مقاله

  87

  دانشگاه گیلان

  شانزدهمین سمینار بلورشناسی و کانی شناسی ایران

  فرانک منطقی

  سنتز، شناسایی و تعیین ساختار بلوری ترکیب اَبَرمولکولی مس( II ) به دست آمده از پیریدین-2،3-دی کربوکسلیک اسید و 4، ´ 4-بای پیریدین

عنوان مقاله

  28-30

  Oct 2008

  University of Tabriz

  2nd International Congress On Nanosiens &Nanotechnology

  سید محمد رضا میلانی حسینی

  Electrochemical Oxidation of Ascorbic Acid at Glassy carbon Electrode Modified with Polyrrole Nanowire

عنوان مقاله

  28-30

  Oct 2008

  University of Tabriz

  2nd International Congress On Nanosiens &Nanotechnology

  سید محمد رضا میلانی حسینی

  Detection of Organic Vapores by Chemiresistor

عنوان مقاله

  25-26

  آبانماه 87

  دانشگاه پیام نور مرکز ابهر

  ششمین همایش شیمی، دانشگاه پیام نور مرکز ابهر

  سید محمد رضا میلانی حسینی

  سنتز و بررسی ساختار و گزینش پذیری پلیمر قالب مولکولی برای دی بنزو تیوفن

عنوان مقاله

  Apr 2009

  Esfahan

  سمینار نانو متریال و نانو تکنولوزی

  سید محمد رضا میلانی حسینی

  Oxidation of dopamie at polypyrrole nanowaire-platinum nanoclaster modified electrode

عنوان مقاله

  اسفند 87

  دانشگاه آزاد واحد شهرری

  همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت و پزشکی

  سید محمد رضا میلانی حسینی

  تهیه نانو سیم های پلی پیرول به روش الکتروشیمیایی

عنوان مقاله

  1-30

  NOVEMBER 2008

  Spain

  12th ELECTRONIC CONFERENCE ON SYNTHETIC ORGANIC CHEMISTRY

  محمد رضا نعیمی جمال

  Melt Reaction Method for the Synthesis of 2-Arylbenzotiazoles

عنوان مقاله

  1-30

  NOVEMBER 2008

  Spain

  12th ELECTRONIC CONFERENCE ON SYNTHETIC ORGANIC CHEMISTRY

  محمد رضا نعیمی جمال

  Solvent-Free Synthesis of 2-Amino-4H-Chromenes Catalyzed by Sodium Carbonate

عنوان مقاله

  1-30

  NOVEMBER 2008

  Spain

  12th ELECTRONIC CONFERENCE ON SYNTHETIC ORGANIC CHEMISTRY

  محمد رضا نعیمی جمال

  Enamines Preparation Under Solvent-free Conditions Catalyzed by LiClO4

عنوان مقاله

  28-30

  Oct 2008

  University of Tabriz

  2nd International Congress On Nanosiens &Nanotechnology

  سید مجید هاشمیان زاده بهشته سهرابی

  The Additives Effect on the Nanostructures and Microstructures

عنوان مقاله

  28-30

  Oct 2008

  University of Tabriz

  2nd International Congress On Nanosiens &Nanotechnology

  سید مجید هاشمیان زاده

  Density Functional Theory Study of the Effects of Diameter and Orientation on the

عنوان مقاله

  28-30

  Oct 2008

  University of Tabriz

  2nd International Congress On Nanosiens &Nanotechnology

  سید مجید هاشمیان زاده

  First-Principles Study of Hydrogen Storage on Boron-Based

عنوان مقاله

  28-30

  Oct 2008

  University of Tabriz

  2nd International Congress On Nanosiens &Nanotechnology

  سید مجید هاشمیان زاده

  Theoretical Study of Hydrogen Bonding Between Phenol As A Proton Donor With Some Proton Acceptor

عنوان مقاله

  24-25

  اردیبهشت 87

  پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

  دومین همایش ملی تبدیل گاز طبیعی

  سید مجید هاشمیان زاده

  Density functional study of the adsorption of carbon monoxide on the inside and wall carbon nanotubes

عنوان مقاله

دفعات مشاهده: 8652 بار   |   دفعات چاپ: 2115 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 143 بار   |   0 نظر

مقالات چاپ شده در مجلات علمی و ISI

  صفحه

  سال

  شمــــاره

  عنوان مجله

  نویسنـــده

  2051-2055

  2008

  26

  Chinese Journal of Chemistry

  منصور انبیاء

  Removal of copper-phthalocyanine from aqueous solution by cationically templated MCM-41 and MCM-48 nanoporous adsorbents

عنوان مقاله

  458 - 452

  2009

  148

  Chemical Engineering Journal

  منصور انبیاء

  Adsorption of naphthalene – derived compounds from water by chemically oxidized nanooporous carbon

عنوان مقاله

  3354 - 3347

  2009

  Vol .21

  No .5

  Asian Jornal of Chemistry

  منصور انبیاء

  An Effective method for removal of dichromate ion and furfural from aqueous solutions using a nanoporous adsorbent

عنوان مقاله

  5041-5047

  2009

  255

  Applied Surface Science

  منصور انبیاء

  Removal of Naphtalene from Petrchemical Wase Water Streams Using Carbon Nanoporous Adsorbents

عنوان مقاله

  39-47

  2008

  Vol.4

  No.1

  International Journal of Nanoscience and Nanotechnology

  شهرآرا افشار

  Photocatalytic deg+radation of E. coli bacteria using TiO2/SiO2 nanoparticles with photodeposited platinum

عنوان مقاله

  77-86

  2009

  Vol.4

  No.1

  Journal of Experimental Nanoscience

  شهرآرا افشار

  Synthesis and characterisation of TiO2-derived nanotubes

عنوان مقاله

  1188-1194

  2008

  43

  Materials Research Bulletin

  شهرآرا افشار

  Synthesis and Characterization of nanocrystalline MgAl2O4 spinel via sucrose process

عنوان مقاله

  1991-1996

  2009

  203

  Surface Coatings Technology

  شهرآرا افشار

  Effect of pH and polyethylene glycol on surface morphology of TiO2 thin film

عنوان مقاله

  1489-1494

  2008

  28

  Materials Science and Engineering: C

  آزاده تجردی

  Determination of terbium(III) ions in phosphate rock samples by a Tb3+–PVC membrane sensor based on N, N-Dimethyl-N ′ , N″-bis(4-methoxyphenyl)phosphoramidate

عنوان مقاله

  368-371

  2009

  39

  J Chem Crystallogr

  آزاده تجردی

  Synthesis and crystal structure of a novel mixed ligand cadmium (II) complex of benz – 1,3 – thiazoline -2 – thione and 1,10 – phenanthroline

عنوان مقاله

  582- 585

  2009

  10

  Catalysis Communications

 محمدقربان دکامین

  محمدرضا نعیمی جمال

  Organocatalytic cyanosilylation of carbonyl compounds by tetrabutylammonium phthalimide-N-oxyl

عنوان مقاله

  1789- 1794

  2009

  694

  Journal of Organometallic Chemistry

  محمدقربان دکامین

  Activation of trimethylsilyl cyanide by potassium phthalimide for facile synthesis of TMS-protected cyanohydrins

عنوان مقاله

  37-39

  87

  4

  رشد آمورش شیمی

  رحمت اله رحیمی

  جام لیکرگوس و فناوری نانو

عنوان مقاله

  25-28

  87

  2

  رشد آمورش شیمی

  رحمت اله رحیمی

  کاربرد های مواد متخلخل با ابعاد نانو

عنوان مقاله

  1-10

  87

  68

  محله علمی - پژوهشی علوم پایه دانشگاه ازاد اسلامی ایران

  رحمت اله رحیمی

  بررسی بلورهای یخ در غذاهای منجمد

عنوان مقاله

  1-4

  2009

  Vol .3

  No.4

  International Journal of Pure and Applied Chemistry (IJPAC (

  رحمت اله رحیمی

  The Two New Adsorbed on Alumina Tributylammonium Halochromates,(C4H9)3NH(CrO3X,

  ) X=F, Cl):Reagents for Oxidative Coupling of Thiols

عنوان مقاله

  1143-1144

  2008

  64

  Acta Cryst E

  رحمت اله رحیمی

  Bis(2,6-dimethylpyridinium) hexachloridoplatinate(IV)

عنوان مقاله

  450-451

  2008

  Agu

  Journal of Chemical Research

  رحمت اله رحیمی

  Synthesis and crystal structure of 1,2-dihydro-1-(4-chlorophenyl)naphtha

عنوان مقاله

  3988-3994

  2009

  Vol.21

  No.5

  Asian Journal of Chemistry

  رحمت اله رحیمی

  Characterization of Nano Tetrakis(4-sulfonatophenyl)porphyrinAggregation Through Atomic Force Microscopy andUV-Vis Spectroscopy Methods

عنوان مقاله

  19-27

  87

  68

  محله علمی - پژوهشی علوم پایه دانشگاه ازاد اسلامی ایران

  رحمت اله رحیمی

  استفاده از فنیل الانین در تهیه نانو ذرات طلا و بررسی پایداری نانوذرات پوشیده شده با سدیم دو دسیل سولفات

عنوان مقاله

  39- 40

  87

  24

  پوشش های سطحی

  سید ابوالفضل سید سجادی

  ایجاد پوشش های نانو کامپوزیتی پلی پیرول اپوکسی مقاوم به خوردگی در محیط های دریائی

عنوان مقاله

  1-3

  2008

  Vol.29

  No.8

  Bull.Korean Chem.Soc

  سید ابوالفضل سید سجادی

  Synthesis and Characterization of Two New Fluoroplumbate(II) Complexes: Tetrabutylammonium Fluorodihaloplumbate , (But)4N{PbX2F} ( X=Cl,I (

عنوان مقاله

  39- 42

  87

  Vo.19

  No.7

  نشریه بین المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران

  سید ابوالفضل سید سجادی

  ساخت آندهائی با سطح موثر کاتالیستی بالا و بررسی رفتار الکتروشیمیائی آنهادرواکنش آزاد شدن کلر

عنوان مقاله

  14869- 14876

  2008

  112

  Journal of physical chemistry B

  بهشته سهرابی

  سید مجید هاشمیان زاده

  Molecular Interaction of Cationic and Anionic Surfactant in Mixed Monolayers and Aggregates

عنوان مقاله

  147-154

  2008

  138

  Journal of Molecular Liquid

  بهشته سهرابی

  Lattice monte carlo simulation of dilute ionic surfactants

عنوان مقاله

  19-26

  2009

  900

Journal of Molecular Structure: THEOCHEM

  محمدعلی صفر پور

  Semiempirical, ab initio and density functional studies on structuraland electronic properties of trans- and cis-cAMPB(H2O (

عنوان مقاله

  20-13

  بهار 87

  شماره 1

  بلور شناسی و کانی شناسی ایران

  محمدمهدی کاشانی مطلق

  بررسی تغییرات ساختاری بنتونیت قرناز در اثر فعال سازی اسیدی در جهت تولید خاک رنگبر

عنوان مقاله

  184-227

  2008

  Vol.5 No.2

  J.Iran. chem.soc

  فرانک منطقی

  A Brief Review on Structural Concepts of Novel Supramolecular Proton Transfer Compounds and Their Metal Complexes

عنوان مقاله

  0153

  2009

  65

  Acta Crystallographica Section E

  فرانک منطقی

  Bipyridinium bis(2-carboxypyridine-3-carboxylate (

عنوان مقاله

  m1351-m1352

  2008

  64

  Acta Crystallographica Section E

  فرانک منطقی

  Catena-Poly[[[aquacadmium(II)]bis(μ-4-hydroxypyridine-2,6- dicarboxylato) [aquacadmium(II)]di-μ-aqua] tetrahydrate]

عنوان مقاله

 

  m1308-m1309

  2008

  64

  Acta Crystallographica Section E

  فرانک منطقی

  Bis(2,4,6-triamino-1,3,5-triazin-1-ium) tris (pyridine-2,6-dicarboxylato) zirconate(IV) tetrahydrate

عنوان مقاله

  72- 80

  2008

  247

  Macromol. Symp

  محمدرضا نعیمی جمال

  New Nanoindentation and Nanoscratching Parameters of Thermoplastics

عنوان مقاله

  3253- 3256

  2009

  Vol.21

  No.4

  Asian Journal of Chemistry

  محمدرضا نعیمی جمال

  Simple, efficient, and solvent-free method for quantitative regeneration of carbonyl compounds from oximes by gaseous bromine

عنوان مقاله

  248- 254

  2009

  2

  ChemSusChem

  محمدرضا نعیمی جمال

  محمدقربان دکامین

  Kneading Ball-Milling and Stoichiometric Melts for the Quantitative Derivatization of Carbonyl Compounds with Gas-Solid Recovery

عنوان مقاله

  474- 479

  2009

  14

  Molecules

  محمدرضا نعیمی جمال

  Mechanochemical Solvent-Free and Catalyst-Free One-Pot Synthesis of Pyrano(2,3-d)Pyrimidine-2,4(1H,3H)-Diones with Quantitative Yields

عنوان مقاله

  2319-2324

  2009

  34

  International Journal of Hydrogen Energy

  سید مجید هاشمیان زاده

  First-principles study of hydrogen storage on Si atoms decorated C60

عنوان مقاله

دفعات مشاهده: 5187 بار   |   دفعات چاپ: 1026 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 104 بار   |   0 نظر

مقالات چاپ شده در مجلات علمی و ISI

  صفحه

  سال

  شمــــاره

  عنوان مجله

  نویسنـــده

  2051-2055

  2008

  26

  Chinese Journal of Chemistry

  منصور انبیاء

  Removal of copper-phthalocyanine from aqueous solution by cationically templated MCM-41 and MCM-48 nanoporous adsorbents

عنوان مقاله

  458 - 452

  2009

  148

  Chemical Engineering Journal

  منصور انبیاء

  Adsorption of naphthalene – derived compounds from water by chemically oxidized nanooporous carbon

عنوان مقاله

  3354 - 3347

  2009

  Vol .21

  No .5

  Asian Jornal of Chemistry

  منصور انبیاء

  An Effective method for removal of dichromate ion and furfural from aqueous solutions using a nanoporous adsorbent

عنوان مقاله

  5041-5047

  2009

  255

  Applied Surface Science

  منصور انبیاء

  Removal of Naphtalene from Petrchemical Wase Water Streams Using Carbon Nanoporous Adsorbents

عنوان مقاله

  39-47

  2008

  Vol.4

  No.1

  International Journal of Nanoscience and Nanotechnology

  شهرآرا افشار

  Photocatalytic deg+radation of E. coli bacteria using TiO2/SiO2 nanoparticles with photodeposited platinum

عنوان مقاله

  77-86

  2009

  Vol.4

  No.1

  Journal of Experimental Nanoscience

  شهرآرا افشار

  Synthesis and characterisation of TiO2-derived nanotubes

عنوان مقاله

  1188-1194

  2008

  43

  Materials Research Bulletin

  شهرآرا افشار

  Synthesis and Characterization of nanocrystalline MgAl2O4 spinel via sucrose process

عنوان مقاله

  1991-1996

  2009

  203

  Surface Coatings Technology

  شهرآرا افشار

  Effect of pH and polyethylene glycol on surface morphology of TiO2 thin film

عنوان مقاله

  1489-1494

  2008

  28

  Materials Science and Engineering: C

  آزاده تجردی

  Determination of terbium(III) ions in phosphate rock samples by a Tb3+–PVC membrane sensor based on N, N-Dimethyl-N ′ , N″-bis(4-methoxyphenyl)phosphoramidate

عنوان مقاله

  368-371

  2009

  39

  J Chem Crystallogr

  آزاده تجردی

  Synthesis and crystal structure of a novel mixed ligand cadmium (II) complex of benz – 1,3 – thiazoline -2 – thione and 1,10 – phenanthroline

عنوان مقاله

  582- 585

  2009

  10

  Catalysis Communications

 محمدقربان دکامین

  محمدرضا نعیمی جمال

  Organocatalytic cyanosilylation of carbonyl compounds by tetrabutylammonium phthalimide-N-oxyl

عنوان مقاله

  1789- 1794

  2009

  694

  Journal of Organometallic Chemistry

  محمدقربان دکامین

  Activation of trimethylsilyl cyanide by potassium phthalimide for facile synthesis of TMS-protected cyanohydrins

عنوان مقاله

  37-39

  87

  4

  رشد آمورش شیمی

  رحمت اله رحیمی

  جام لیکرگوس و فناوری نانو

عنوان مقاله

  25-28

  87

  2

  رشد آمورش شیمی

  رحمت اله رحیمی

  کاربرد های مواد متخلخل با ابعاد نانو

عنوان مقاله

  1-10

  87

  68

  محله علمی - پژوهشی علوم پایه دانشگاه ازاد اسلامی ایران

  رحمت اله رحیمی

  بررسی بلورهای یخ در غذاهای منجمد

عنوان مقاله

  1-4

  2009

  Vol .3

  No.4

  International Journal of Pure and Applied Chemistry (IJPAC (

  رحمت اله رحیمی

  The Two New Adsorbed on Alumina Tributylammonium Halochromates,(C4H9)3NH(CrO3X,

  ) X=F, Cl):Reagents for Oxidative Coupling of Thiols

عنوان مقاله

  1143-1144

  2008

  64

  Acta Cryst E

  رحمت اله رحیمی

  Bis(2,6-dimethylpyridinium) hexachloridoplatinate(IV)

عنوان مقاله

  450-451

  2008

  Agu

  Journal of Chemical Research

  رحمت اله رحیمی

  Synthesis and crystal structure of 1,2-dihydro-1-(4-chlorophenyl)naphtha

عنوان مقاله

  3988-3994

  2009

  Vol.21

  No.5

  Asian Journal of Chemistry

  رحمت اله رحیمی

  Characterization of Nano Tetrakis(4-sulfonatophenyl)porphyrinAggregation Through Atomic Force Microscopy andUV-Vis Spectroscopy Methods

عنوان مقاله

  19-27

  87

  68

  محله علمی - پژوهشی علوم پایه دانشگاه ازاد اسلامی ایران

  رحمت اله رحیمی

  استفاده از فنیل الانین در تهیه نانو ذرات طلا و بررسی پایداری نانوذرات پوشیده شده با سدیم دو دسیل سولفات

عنوان مقاله

  39- 40

  87

  24

  پوشش های سطحی

  سید ابوالفضل سید سجادی

  ایجاد پوشش های نانو کامپوزیتی پلی پیرول اپوکسی مقاوم به خوردگی در محیط های دریائی

عنوان مقاله

  1-3

  2008

  Vol.29

  No.8

  Bull.Korean Chem.Soc

  سید ابوالفضل سید سجادی

  Synthesis and Characterization of Two New Fluoroplumbate(II) Complexes: Tetrabutylammonium Fluorodihaloplumbate , (But)4N{PbX2F} ( X=Cl,I (

عنوان مقاله

  39- 42

  87

  Vo.19

  No.7

  نشریه بین المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران

  سید ابوالفضل سید سجادی

  ساخت آندهائی با سطح موثر کاتالیستی بالا و بررسی رفتار الکتروشیمیائی آنهادرواکنش آزاد شدن کلر

عنوان مقاله

  14869- 14876

  2008

  112

  Journal of physical chemistry B

  بهشته سهرابی

  سید مجید هاشمیان زاده

  Molecular Interaction of Cationic and Anionic Surfactant in Mixed Monolayers and Aggregates

عنوان مقاله

  147-154

  2008

  138

  Journal of Molecular Liquid

  بهشته سهرابی

  Lattice monte carlo simulation of dilute ionic surfactants

عنوان مقاله

  19-26

  2009

  900

Journal of Molecular Structure: THEOCHEM

  محمدعلی صفر پور

  Semiempirical, ab initio and density functional studies on structuraland electronic properties of trans- and cis-cAMPB(H2O (

عنوان مقاله

  20-13

  بهار 87

  شماره 1

  بلور شناسی و کانی شناسی ایران

  محمدمهدی کاشانی مطلق

  بررسی تغییرات ساختاری بنتونیت قرناز در اثر فعال سازی اسیدی در جهت تولید خاک رنگبر

عنوان مقاله

  184-227

  2008

  Vol.5 No.2

  J.Iran. chem.soc

  فرانک منطقی

  A Brief Review on Structural Concepts of Novel Supramolecular Proton Transfer Compounds and Their Metal Complexes

عنوان مقاله

  0153

  2009

  65

  Acta Crystallographica Section E

  فرانک منطقی

  Bipyridinium bis(2-carboxypyridine-3-carboxylate (

عنوان مقاله

  m1351-m1352

  2008

  64

  Acta Crystallographica Section E

  فرانک منطقی

  Catena-Poly[[[aquacadmium(II)]bis(μ-4-hydroxypyridine-2,6- dicarboxylato) [aquacadmium(II)]di-μ-aqua] tetrahydrate]

عنوان مقاله

 

  m1308-m1309

  2008

  64

  Acta Crystallographica Section E

  فرانک منطقی

  Bis(2,4,6-triamino-1,3,5-triazin-1-ium) tris (pyridine-2,6-dicarboxylato) zirconate(IV) tetrahydrate

عنوان مقاله

  72- 80

  2008

  247

  Macromol. Symp

  محمدرضا نعیمی جمال

  New Nanoindentation and Nanoscratching Parameters of Thermoplastics

عنوان مقاله

  3253- 3256

  2009

  Vol.21

  No.4

  Asian Journal of Chemistry

  محمدرضا نعیمی جمال

  Simple, efficient, and solvent-free method for quantitative regeneration of carbonyl compounds from oximes by gaseous bromine

عنوان مقاله

  248- 254

  2009

  2

  ChemSusChem

  محمدرضا نعیمی جمال

  محمدقربان دکامین

  Kneading Ball-Milling and Stoichiometric Melts for the Quantitative Derivatization of Carbonyl Compounds with Gas-Solid Recovery

عنوان مقاله

  474- 479

  2009

  14

  Molecules

  محمدرضا نعیمی جمال

  Mechanochemical Solvent-Free and Catalyst-Free One-Pot Synthesis of Pyrano(2,3-d)Pyrimidine-2,4(1H,3H)-Diones with Quantitative Yields

عنوان مقاله

  2319-2324

  2009

  34

  International Journal of Hydrogen Energy

  سید مجید هاشمیان زاده

  First-principles study of hydrogen storage on Si atoms decorated C60

عنوان مقاله

دفعات مشاهده: 6870 بار   |   دفعات چاپ: 1215 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 133 بار   |   0 نظر

طرحهای تحقیقاتی در دست اجرا

  مدت طرح

  سال تصویب

  عنوان طــــرح

  نام همکاران طرح

  نام مجــری

  15

  87

  اندازه گیری ترکیبات آلوده کننده آلی منابع آبی با استفاده از روش میکرواستخراج مایع – مایع پخشی و کروماتوگرافی گازی با آشکارساز ECD

  -

  سیدمحمدرضا میلانی حسینی

  15

  87

  بررسی نظری ذخیره سازی گاز هیدروژن در نانو ساختارهای کربنی حاوی فلز با استفاده از روشهای مکانیک کوانتمی

  -

  سیدمجید هاشمیان­زاده

  15

  87

  بررسی ساختار و خواص نانوسوئیچ­های زیستی AMPB_Peptides با استفاده از روشهای ...

  -

  محمدعلی صفرپور

  15

  87

  انجام واکنشها به روش بدون حلال بر روی آلدهیدها و کتون ها: 1 – مشتق سازی

  -

  محمدرضا نعیمی جمال

  15

  87

  سنتز و شناسایی برخی پلیمرهای کوئوردیناسیونی با فلزات واسطه سری اول

  فرانک منطقی

  آزاده تجردی

  15

  87

  تحقیق در راستای روشهای خالص سازی، خواص فیزیکی و بهر گیری از خاصیت کاتالیزوری ...

  -

  محمدقربان دکامین

 

  15

  87

  سنتز نانو دی اکسید منگنز و دوپ کردن اکسید نیکل در آن

  -

  محمدمهدی کاشانی مطلق

  15

  87

  اثر تابش EB بر تخریب PP (بررسی سینتیکی) و تغییرات ساختار آن

  -

  سیدابوالفضل سیدسجادی

  15

  87

  تحقیق بر روی خاصیت کاتالیزوری نمکهای لیتیم فتالایمید و مشتقات N – اکسیل آن در واکنش های آلی

  -

  شهرزاد جوانشیر

  15

  87

  سنتز، شناسایی، تعیین ساختار و بررسی بر هم کنش های بین مولکولی در یک ترکیب ...

  آزاده تجردی

  فرانک منطقی

  15

  87

  بررسی هدایت الکتریکی نانوذرات ترکیبات پورفیرین

  -

  رحمت ا... رحیمی

  15

  87

  سنتز و مطالعه جاذب نانو پروس Fe-MCM-48 و La- MCM-48 و کاربرد آن

  -

  منصور انبیاء

  15

  87

  برنامه پژوهشی

  -

  شهرآرا افشار

  15

  87

  مطالعه خواص و کاربرد زوج یونها و چگونگی حلال پوشی آنها در دماها و حلال های مختلف

  -

  بهشته سهرابی نظری


دفعات مشاهده: 5672 بار   |   دفعات چاپ: 1240 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 136 بار   |   0 نظر

طرحهای تحقیقاتی خاتمه یافته 87

مدت طرح(ماه)

  سال تصویب

  عنوان طــــرح

  نام همکاران طرح

  نام مجــری

  12

  86

  سنتز و بررسی نانو تیوب تیتانیم اکسید

  -

  شهر آرا افشار

  12

  86

  سنتز و بررسی خواص نانو پروس FeMn-MCM-41 و کاربرد آن به عنوان یک جاذب جدید

  -

  منصورانبیاء

  12

  86

  سنتز و شناسایی کمپلکس هایی با لیگندهای دارای اتم دهنده اکسیژن و نیتروژن

  فرانک منطقی

  آزاده تجردی

  12

  86

  بررسی سنتز کینوکسالین های 2و3-دو استخلافی از طریق تراکم مشتقات 1و2-فنیلن دی آمین و آلفاهالوکتون ها در حضور مقادیر کاتالیزوری از کاتالیست

  -

  شهرزادجوانشیر

  12

  86

  بررسی و مطالعه سینتیکی واکنش پورفیرینها و متالوپورفیرینها با اسیدها و فلزات در محیط مائی

  -

  رحمت اله رحیمی

  12

  86

  ایجاد پوشش سبز بر روی Al و مطالعه رفتار الکتروشیمیایی آن در محیط خورنده

  -

  سیدابوالفضل سید سجادی

  12

  86

  مدل سازی فعالیت دارویی ( AnT-HIV ) 115 مشتق دارویی تیازولیدن با استفاده از روش های DFT و HF

  -

  محمدعلی صفرپور

  12

  86

  سنتز نانوپودر روی تیتانات با روش سل ژل

  -

  محمد مهدی کاشانی مطلق

  12

  86

  سنتز و شناسایی یک ترکیب انتقال پروتون جدید ابر مولکولی

  آزاده تجردی

  فرانک منطقی

  12

  86

  طراحی الکترودهای اصلاح شده با پلیمرهادی و نانو ذرات فلزی جهت استفاده در بررسی رفتار الکتروشیمیایی مولکول های آلی کوچک

  -

  سید محمدرضا میلانی حسینی

  12

  86

  احیای گروه عاملی کربونیل با سدیم بور هیدرید به روش بدون حلال و استفاده از آسیاب گلوله ای

  -

  محمدرضانعیمی جمال

  12

  86

  مطالعه نظری جذب و ذخیره سازی گاز ی در نانو تیوبهای کربنی

  -

  سید مجید هاشمیان­زاده

  12

  86

  سنتز هموآلیلیک استات و آلفا سیانو استات ها تحت شرایط کاتالیتیکی

  -

  فیروزه زرکش

  12

  86

  تهیه و شناسایی نمک های نوع چهارم آمونیوم فتالامید N – اکسیل و بهره گیری از خاصیت کاتالیزوری آنها در واکنش های سیکلوتریمریزاسیون ایزوسیانات ها سیانو دار کردن و تری فلوئوردار کردن ترکیبات کربونیل

  -

  محمد قربان دکامین


دفعات مشاهده: 4988 بار   |   دفعات چاپ: 1168 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 140 بار   |   0 نظر

اهم فعالیتهای پژوهشی دانشکده شیمی در سال 1387

  اهم فعالیتهای پژوهشی دانشکده شیمی در سال 1387

  1- برگزاری 11 جلسه شورای پژوهشی

  2- انجام اقدام مربوط به صدور حکم ماموریت جهت شرکت و ارائه مقاله در همایش های داخلی ( 6 مورد).

  3- انجام اقدام مربوط به صدور حکم ماموریت جهت شرکت و ارائه مقاله در همایش های خارجی (2 مورد).

  4- انعقاد قرارداد تحقیقاتی صنعتی با سازمانها و مراکز صنعتی. ( 2 مورد).

  5- همکاری و هماهنگی جهت برگزاری 21 مورد سمینار علمی در دانشکده

دفعات مشاهده: 5628 بار   |   دفعات چاپ: 1169 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 135 بار   |   0 نظر