[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
معرفی کلی دانشکده::
معرفی افراد::
امورآموزش::
امور پژوهش::
اخبار::
آیین نامه ها و فرمها::
تسهیلات پایگاه::
تور مجازی ::
::
اطلاعیه های آموزشی
..
جلسات دفاعیه
..
چکیده جامع پایان نامه
..
مجله بین المللی مهندسی معماری

AWT IMAGE

..
لینک سایت آزمایشگاه ها
..
انجمن علمی معماری و شهرسازی
..
نشریه معماری و شهرسازی ایران

..
وب سایت قطب علمی
AWT IMAGE
..
کارآموزی
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
نظرسنجی
سایت دانشکده معماری را چگونه ارزیابی می کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
   
..
:: دکتر مرادی ::

نام و نام خانوادگی: اصغر محمدمرادی

مرتبه علمی:  استاد

مسئولیت اجرایی فعلی: مدیر گروه مرمت

مدارک تحصیلی: دکتری معماری

محل تحصیل: رم ـ دانشکده معماری رم1978-1357

مدارک تحصیلی: تخصص مرمت   محل تحصیل: رم- یونسکو- موسسه ایکرومICCROM 1981-1360

آدرس: تهران- میدان رسالت- نارمک- دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده معماری و شهرسازی- گروه مرمت

 تلفن: 73228208-021

پست الکترونیکm_moradiiust.ac.ir

AWT IMAGE

Link to Google-Scholar


       فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی:
الف) سوابق تدریس:

 1. تدریس در دانشکده معماری و شهرسازی ـ دانشگاه علم و صنعت ایران (آبان 1364 تاکنون)
 2. تدریس در دانشکده هنرهای زیبا ـ دانشگاه تهران ـ دوره دکترای معماری ـ گرایش مرمت
 3. تدریس در دانشکده هنرهای زیبا ـ دانشگاه تهران ـ دوره کارشناسی ارشد مرمت ـ آسیب‌شناسی بناها و بافـت های تاریخی 2. شنـاخت بافت های تاریخی (1382 الی 1384(
 4. تدریس در دانشکده میراث فرهنگی ـ دوره کارشناسی مرمت ابنیه (از سال 1375 تا 1382(
 5. راهنمایی پایان‌نامه‌های دوره کارشناسی مرمت در مرکز عالی میراث فرهنگی
 6. راهنمایی پایان‌نامه‌های دوره کارشناسی ارشد معماری در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
 7. تدریس در دوره دکترای معماری ـ دانشگاه علم و صنعت ایران (از سال 1380 تاکنون)
 8. راهنمایی تز دکترای معماری ـ دانشگاه علم و صنعت ایران (از سال 1380 تاکنون)
 9. راهنمایی پایان‌نامه‌های دوره کارشناسی ارشد مرمت در دانشگاه آزاد تهران
 
ب) عناوین مقالات (ارائه‌شده در همایش‌ها):
 1. محمد مرادی، ا: علل زوال بافت های فرسوده شهری و لزوم بهسازی آن‌ها، وزارت مسکن و شهرسازی ـ مرکز آموزش سمینار آموزشی آشنایی با مبانی بهسازی و نوسازی بافت های قدیم شهری اصفهان ـ دانشکده پردیس - تیر 1371
 2. محمد مرادی، ا: انواع بهسازی بافت های قدیم، وزارت مسکن و شهرسازی ـ مرکز آموزش سمینار آموزشی آشنایی با مبانی بهسازی و نوسازی بافت های قدیم شهری اصفهان ـ دانشکده پردیس- تیر 1371
 3. محمد مرادی، ا: شیوه‌های مرمت شهری، وزارت مسکن و شهرسازی ـ مرکز آموزش سمینار آموزشی آشنایی با مبانی بهسازی و نوسازی بافت های قدیم شهری اصفهان ـ دانشکده پردیس- تیر 1371
 4. محمد مرادی، ا: طرح‌های بهسازی بافت های شهری (1)، وزارت مسکن و شهرسازی ـ مرکز آموزش سمینار آموزشی آشنایی با مبانی بهسازی و نوسازی بافت های قدیم شهری اصفهان ـ دانشکده پردیس- تیر 1371
 5. محمد مرادی، ا: مروری بر تجارت تاریخی ـ فضایی کالبد شهرها، وزارت مسکن و شهرسازی ـ مرکز آموزش سمینار آموزشی آشنایی با مبانی بهسازی و نوسازی بافت های قدیم شهری تبریز ـ شهرداری تبریز- آبان 1371
 6. محمد مرادی، ا: طرح‌های بهسازی بافت های شهری (2)، وزارت مسکن و شهرسازی ـ مرکز آموزش سمینار آموزشی آشنایی با مبانی بهسازی و نوسازی بافت های قدیم شهری تبریز ـ شهرداری تبریز- آبان 1371
 7. محمد مرادی، ا: احیاء بافت تاریخی نائین و مشکلات اجرایی آن، سمینار بررسی راه‌های عملی اجرای تبصره 23 قانون بودجه وزارت مسکن و شهرسازی سازمان میراث فرهنگی کشور، آذر1370
 8. محمد مرادی، ا: شهر قدیم کرمان و مرمت شهری آن و جایگاه محور تاریخی شهر سمینار کرمان شناسی ـ مرکز کرمان شناسی استانداری کرمان مسجد جامع کرمان، مهر 1371
 9. محمد مرادی، ا: طرح بازسازی و ساماندهی قسمت‌های فرسوده بازار زنجان، سمینار حفظ و احیاء بازارهای کشور تبریز ـ سازمان میراث فرهنگی مهر 1386
 10. محمد مرادی، ا: نگرشی ویژه ‌بر بافت قدیم به‌مثابه میراث فرهنگی، مجموعه مقالات سمینار تداوم حیات در بافت قدیم شهرهای ای ران ـ دانشگاه علم و صنعت ایران 1372
 11. محمد مرادی، ا: بازار قدیم زنجان، اصول حاکم بر ساماندهی و بازپیرایی آن، سمینار معماری، شهرسازی، ابنیه تاریخی، دانشگاه زنجان و دانشگاه مهندسی عمران جمهوری آذربایجان، خرداد و تیر 1375
 12. محمد مرادی، ا: بازار قدیم شهر کرمان و محور تاریخی شهر، سمینار محورهای فرهنگی تاریخی قزوین ـ مسجد جامع خرداد ـ تیر 1376
 13. محمد مرادی، ا: ضرورت کنترل کمی و کیفی تراکم در محدوده بازار سنتی شهر قزوین، سمینار تراکم و سیمای شهری -13 قزوین اردیبهشت 1383
 14. محمد مرادی، ا: کاربرد فن‌آوری نوین سازه‌ای در سامانه مهندسی مجدد بناهای فرسوده، همایش ملی مقاوم‌سازی ایران، -14 دانشگاه یزد، 7-5 شهریور
 15. محمد مرادی، ا: تأثیر مکتب شهرسازی ایلخانی بر تکوین نظام ساختاری شهرهای عثمانی طی قرن چهارده میلادی، -15 مطالعه موردی تبریز نخستین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی، دانشگاه هنر اسلامـی تبریـــز - اردیبهشت‌ماه 1390
 16. وقف الگوی نظارت و ارزیابی اقدامات شهرسازی و حفاظت شهری پایدار
 17. محمـد مرادی، ا، اخترکاوان: معماری پایدار، انرژی و محیط‌زیست، همایش تخصصی محیط‌زیست، تهران، 1387- 16
 18. محمـد مرادی، ا، حسینی، طاهرطلوع: کاربرد فن‌آوری نوین سازه‌ای در سامانه مهندسی مجدد بناهای فرسوده، همایش -17 ملی مقاوم‌سازی ایران، یزد،1387
 19. محمد مرادی، ا، خان محمدی، م، پوراحمدی، م، لوازم شکل‌گیری معماری ایرانی ـ اسلامی از منظر طراحی پژوهی با تأکید بر جایگاه مقررات ساختمانی، اولین همایش ملی معماری ایرانی اسلامی، شیراز، 1394
 20. Mohammadmoradi, A, Bazaar of Tabriz; A Sustainable Architecture And Urban Area In International Conference 25-28 June Rotterdam 2007
 21. Housing and sustainable urban station in developing countries
 22. Mohammadmoradi, A,Mardomi: Cultural heritage, Islam and development of architectural education, International conference of Islamic arts and architecture new Delhi, India 10-12;2007
 23. Mohammadmoradi, A, Aminpur, Rezaee: Necessity of Cultural heritage conservation charter compiling in Islamic territories based on Mohammadian instructions, International conference of Islamic arts and architecture new Delhi, India10-12;2007
 24. Mohammadmoradi, A, Akhtarkavan, Zaree: Adaptive reuse of Islamic architectures elements towards creating new sustainable habitats, International conference of Islamic arts and architecture new Delhi, India 10-12;2007
 25. Mohammadmoradi, A, Mofidi, Akhtarkavan: Assessing challenges in developing sustainable adaptation strategies by considering climate changes, Energy and environment III, U.K, 2007
 26. Mohammadmoradi, A, Mofidi, Akhtarkavan: Assessing Sustainable Adaptation of Historical Buildings To Climate Changes of Iran, Energy and Environment Iii, U.K 2007
 27. Mohammadmoradi, A, Akhtarkavan: Multiple Criteria Evaluation of Sustainable Adaptation Alternatives by Special Attention to, Energy and Environment, the International Conf. on CULTURAL HERITAGE AND TOURISM (CUHT'08), the Heraklion, Crete Island, Greece, July 22-24, 2008, pp. 37-42
 
پ) عناوین مقالات (کنگره‌ها):
 1. محمد مرادی، ا: تحلیلی موردی از خانه‌های قدیمی نائین و محمدیه و اصول جامع حاکم بر نحوه طراحی آن‌ها- کنگره بین‌المللی تاریخ معماری و شهرسازی ایران، ارگ بم ـ اسفند1374
 2. محمد مرادی، ا: قنات‌های نائین و محمدیه قدیم و نقش آن‌ها در سازمان معماری و شهرسازی کنگره بین‌المللی تاریخ معماری و شهرسازی ایران، ارگ بم ـ 1374
 3. کنکاشی پیرامون شهر قدیم کرمان با استناد به شواهد مکتوب و آثار معماری و شهرسازی- دومین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران، ارگ بم 25-29 فروردین 1378
 4. محمد مرادی، ا، امیرکبیریان، آ: معرفی مسجد بانو در زنجان- دومین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی‌ایران ـ ارگ بم ـ 1378
 
ت) عناوین مقالات (کنفرانس ها):
 1. محمد مرادی، ا: شناخت مدل‌سازی و تحلیل رفتار لزره ای سازه‌های سنتی ایران، اولین کنفرانس سازه و معماری، دانشگاه تهران 1386
 2. محمد مرادی، ا: نگرش‌های نوین به حفاظت و مدیریت بازارهای خشتی، کنفرانس آموزشی، 1385
 3. محمد مرادی، ا: خصائص ساز واره برج گنبد قابوس در برابر زلزله، اولین کنفرانس بین‌المللی مقاوم‌سازی لرزه ای، 1384
 4. محمد مرادی، ا: بررسی نقش احیاء استفاده مجدد از بناهای تاریخی در کاهش مصرف انرژی و اثرات تغییرات اقلیمی، اولین کنفرانس بین‌المللی سکونتگاه‌های سنتی زاگرس، ایران – کردستان – سنندج
 5. محمد مرادی، ا: سیر تحول بررسی مفاهیم جهانی منشورهای حفاظتی آثار تاریخی در سازگاری با مفاهیم توسعه پای دار، کنفرانس ملی دانشجو و توسعه پایدار، 1386
 6. محمد مرادی، ا، طاهرطلوع: درصد دیوار نسبی، رمز تحلیل پایدار لرزه‌ای سازه‌های سنتی ایران، کنفرانس سازه و معماری، یزد، 1387
 7. محمد مرادی، ا:، بررسی نقش احیاء و استفاده مجدد از بناهای تاریخی در کاهش مصرف انرژی و اثرات تغییرات اقلیمی، کنفرانس بین‌المللی سکونتگاه‌های زاگرس، دانشگاه سنندج،1387
 8. محمـد مرادی، ا، پارسی، جعفر پور: نقش سیاست‌گذاری‌های کلان مدیریتی بر روند توسعۀ پایدار مناطق شهری- تاریخی
 9. نوسازی های پیرامون مجموعه بازار تبریز، کنفرانس ملی توسعه پای دار و عمران شهری – مؤسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان، آذرماه1390
 10. محمـد مرادی، ا، عمرانی پور: آموزه‌های شهرسازی اصفهان عهد صفوی در دفاع غیرعامل شهری، چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت بحران، تهران،1387
 11. Mohammadmoradi, A, Jafarpour: Muslim pious foundation as urban nucleuses during the sustainable development of Ilkhanid cities a case study of Tabriz, The international symposium on advances in Science and Technology Khavaran higher education institute, Mashhad- Iran, 12-14 may 2011.
 12. Mohammadmoradi, A, Mehdizadeh, Tajeddini: The effect of sustainable Urban infrastructures on the process of formation of historic cities in Iran, The international symposium on advances in Science and Technology Khavaran higher education institute, Mashhad- Iran, 12-14 may 2011.
 13. E.Abbasian, M.Feizi, A.Mohammadmoradi, A.Erfanian Omidvar, R.KhosrowAbadi, Depression and Environmental Potential Therapy: Experience the immediate and periodically impact of urban landscape components that can reduce the symptoms of women's depression, ANFA 2020: SENSING SPACES, PERCEIVING PLACE, 2020
ث) عناوین مقالات (چاپ در مجلات و...):
 1. محمد مرادی، ا: زندگی جدید و کالبد قدیم، مجله کرمان شناسی بهار 1370
 2. محمد مرادی، ا: پیشنهاد روشی برای آسیب‌شناسی تک‌دانه‌های بازار (مثال موردی، تیمچه سرباز (بازار قزوین))، مجله اثر شماره 39 و 38 پائیز 84
 3. محمد مرادی، ا: روند حفاظت در ایران از بدو تأسیس اداره عتیقات تا قبل از انقلاب اسلامی، فصلنامه هفت شهر شماره 11، 1382
 4. محمد مرادی، ا: طرح مرمت و ساماندهی بدنه خیابان امام در بازار قزوین، فصلنامه هفت شهر شماره 13 و 12
 5. محمد مرادی، ا: مرمت ساختمان‌های قدیمی به‌عنوان گامی در جهت احیای شهر قدیمی، مجله بین‌المللی علوم مهندسی، دانشگاه علم و صنعت ایران 1382
 6. محمد مرادی، ا: برداشت، شیوه تحلیل داده و استنتاج پیشنهادهایی در راستای ساماندهی بازار سنتی شهر قزوین، مجله بین‌المللی علوم مهندسی علم و صنعت، اردیبهشت 86
 7. محمد مرادی، ا: لزوم مقاوم‌سازی بازارهای سنتی در مقابل زلزله و خطرات ناشی از آن، فصلنامه هفت شهر، شماره 20، تابستان 86
 8. محمد مرادی، ا: شناخت بازار مقدمه‌ای بر احیاء و ساماندهی آن، مجله آبادی، 1384
 9. محمد مرادی، ا: آسیب‌شناسی یک بنای تاریخی، فرهنگ و معماری شماره29، 1386
 10. محمد مرادی، ا: بررسی عملکرد سامانه‌های حرارتی گرمابه‌های تاریخی ایران، مجله بین‌المللی علوم مهندسی 87/06/30
 11. محمد مرادی، ا، جعفر پور: بررسی روند توسعه شهری طی شهرسازی ایلخانی با تحلیلی بر و شهرسازی توسعه شهری، تبریـــــز، مجله انجمن علمی معماری
 12. محمد مرادی، ا: شناخت، معرفی و طرح ساماندهی محوطه تاریخی طبیعی بیستون، سازمان میراث فرهنگی کشور مجله اثر شماره 28 سال 1376
 13. محمد مرادی، ا: مرمت و احیای ساختمان‌های قدیمی، گامی در جهت حفاظت و مرمت شهر تاریخی، مجله بین‌المللی علوم مهندسی جلد 16 شماره (1)، 1384
 14. حمد مرادی، ا، اخترکاوان: بررسی عملکرد سامانه‌های حرارتی گرمابه‌های تاریخی ایران، مجله بین‌المللی علوم مهندسی، 1387
 15. محمد مرادی، ا، مردمی: الزامات ارزش‌گذاری به میراث فرهنگی در آموزش معماری، مجله بین‌المللی علوم مهندسی
 16. محمد مرادی، ا، دستمالچیان: طرح ساماندهی و مرمت بدنه جنوبی خیابان امام خمینی، هفت شهر، 1382
 17. محمد مرادی، ا، دستمالچیان: پیشنهاد روشی برای آسیب‌شناسی تک‌دانه‌های بازار نمونه موردی تیمچه سرباز بازار قزوین، مجله علمی ترویجی اثر، 1384
 18. محمد مرادی، ا، اخترکاوان: روش‌شناسی انواع مدل‌های تحلیل تصمیم‌گیری چند معیاره، مجله آرمان‌شهر، 1388
 19. محمد مرادی، ا: ضرورت نگاه به میراث فرهنگی تاریخی در راستای توسعه پایدار و مستمر، مجله طرح و نماد، 1388
 20. محمدمرادی، ا و دیگران، مقایسه تطبیقی مفهوم عروج در مشترکات معنایی کهن‌الگو با کالبد معماری، نشریه علمی پژوهشی مطالعات تطبیقی هنر، سال اول، شماره دوم، 1390
 21. محمدمرادی، ا و عمرانی پور، تحلیلی بر ویژگی‌های محیط در نظریه شخصیت اریکسون، مجله علمی پژوهشی آرمان‌شهر، 1390
 22. محمدمرادی، ا، حفاظت و مدیریت بازارهای سنتی ایران، مجله علمی پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی، 1390
 23. محمد مرادی، ا، حسینی و یزدانی: راهکارهای اندازه‌گیری و ارتقاء میزان پایداری محیطی سیستم‌های ساختمانی، فصلنامه علمی پژوهشی علوم و تکنولوژی محیط‌زیست (پذیرش1390)
 24. محمد مرادی، ا، حسینی و یزدانی: مدل ارزیابی پارامتری ک تأثیرات محیطی سیستم‌های ساختمانی، فصلنامه علمی پژوهشی علوم و تکنولوژی محیط‌زیست (پذیرش1390(
 25. محمد مرادی، ا، حسینی و یزدانی: کنتـرل تأثیرات محیطی ساختمان به روش اندازه‌گیری و کاهش انرژی نهان واحد سطح در فاز ساخت، دو فصلنامه علمی پژوهشی نقش‌جهان1392
 26. محمد مرادی، ا، حسینی و یزدانی: ابزارها و معیارهای سنجش میزان پایداری محیطی سیستم‌های ساختمانی، فصلنامه علمی پژوهشی علوم و تکنولوژی محیط‌زیست 1391
 27. محمد مرادی، ا و پرهیزکاری: رویکردی به احیای مهمان‌خانه قاجاری قزوین، دو فصلنامه مطالعات معماری ایران، شماره 3 تابستان 1392
 28. سهیلی فرد، مهدی. اخترکاوان، مهدی. محمد مرادی، اصغر، بررسی تعامل اصول معماری ایرانی و انرژی خورشیدی از منظر فرم، تقارن و جهت‌گیری نمونه موردی خانه عباسیان کاشان، نشریه آرمان‌شهر، پائیز و زمستان 92
 29. بررسی روند توسعه شهری طی شهرسازی ایلخانی با تحلیلی بر و شهرسازی توسعه شهری تبریـــــز، مجله انجمن علمی معماری، شماره 6،1392
 30. سیر تحول محیط زاینده‌رود و تعامل آن با شهر تاریخی اصفهان (تا پایان عصر صفوی)، مجله صفه، شماره 55،1390
 31. صور اعاظم و چهره یابی دولت، مجله تاریخ ایران، شماره 17، زمستان 1393، بهار 1394
 32. عباس زاده، م، محمد مرادی، ا و سلطان احمدی: نقش ارزش‌های میراث معماری و شهری در توسعه گردشگری فرهنگی،. مطالعه موردی: بافت تاریخی ارومیه، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهری، شماره 14، بهار 1394
 33. م. فیضی، ل. علیپور، ا. محمد مرادی، برداشت ساختاری از مصادیق معماری، دو فصلنامۀ دانشگاه هنر، شماره 19 پاییز و زمستان 96
 34. ا. م. مرادی، س. ب. حسینی، ح. یزدانی، مدل ارزیابی پارامتریک پایداری محیطی سیستم‌های ساختمانی با تمرکز بر فاز تولید و تخریب، علوم و تکنولوژی محیط‌زیست، دوره هجدهم، ویژه‌نامه شماره 2، پاییز 1395
 35. محمد مرادی، ا؛ و سراج، ف؛ و عبدی، ح؛ و امیرکبیریان، آ.: روند شکل‌گیری حفاظت معماری از منظر فهم تاریخ، مجله. انجمن علمی معماری، نشریه علمی – پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی‌ ایران، شماره 12، پاییز و زمستان 1395
 36.  فیضی، م، علیپور، ل. محمدمرادی، ا، آفرینش معماری به روش قیاس با طبیعت، دو فصلنامه معماری ایرانی، شماره 11، بهار و تابستان 1396
 37. ا، محمدمرادی، س.م، مجابی، آ، امیرکبیریان، ضرورت مرمت در راستای استمرار فرهنگ معماری و شهرسازی، فصلنامه علمی-پژوهشی معماری ئ شهرسازی صفه، شماره 84، ص 109-117، 1398
 38. شاه محمدپورسلمانی، ع، بخشنده فرد، ح.ر، محمدمرادی، ا، نقش بازآفرینی مجازی در حفاظت از آثار تاریخی در نمونۀ مطالعاتی ایوان موزاییک شهر بیشاپور، دو فصلنامه مطالعات معماری ایران، ص 143-153، سال هشتم، شماره 15، 1398
 39. جاپلقی، غ. محمدمرادی، ا. محمدمرادی، آ. جامکلو، ط. پایبندی به تاریخ در مداخلات معاصر؛ ( قیاس در طراحی زمینه‌ای بناها و مجموعه‌ها بین چند کشور اروپایی و ایران)، نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران، دوره 10، شماره 18، پاییز و زمستان 1398
 40. شاه محمدپورسلمانی، ع، بخشنده فرد، ح.ر، محمدمرادی، ا، امکان سنجی وجود گنبد بر فراز کاخ چلیپایی بیشاپور در زمان ساسانیان، نشریه علمی باغ نظر 17(86)، ص 41-50، مرداد 1399
 41. عباسیان، ا، فیضی، م، محمدمرادی، ا، مؤلفه‌های تأثیرگذار منظر شهری بر کاهش افسردگی بانوان از منظر متخصصین، نشریه علمی باغ نظر 17(86)، ص 71-86، آبان 1399
 42. رحمانیان، ی، معماریان، غ، محمدمرادی، ا، تبیین علل انزجار سکونتی در مسکن کوچک‌مقیاس از دیدگاه ساکنین (مطالعه موردی: محله نواب شهر تهران)، نشریه آرمان‌شهر، 10/12/1399
 43. رحمانیان، ی، معماریان، غ، محمدمرادی، ا، مدل ارزیابانه از عوامل اثرگذار و اثرپذیر بر کیفیت واحدها و آپارتمان‌های کوچک‌مقیاس در کلان‌شهرها، نشریه معماری و شهرسازی پایدار، 15/5/1400
 44. عباس زاده، م، محمدمرادی، ا، اسماعیل‌زاده و سلطان احمدی، ا، بررسی جایگاه ارزش‌های بنیادین زیبایی‌شناسی در خلق معماری و شهرسازی ایرانی-اسلامی، مجله پژوهش‌های معماری اسلامی، (پذیرش)
 45. Mohammadmoradi, A, Nasabi: Sepah (Shohada) historical avenue as a joint axis in Ghazvin city in integration theory, International Journal of Engineering Science, 2011.
 46. -Mohammadmoradi, A, Memarian, Dehghan, Abdi: Sustainable Tourism Development, The International Journal of Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability,2011.
 47. Mohammadmoradi, A, Memarian, Dehghan: Simple and sustainable earthen architecture: innovative buildings from local materials The International Journal of Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability.
 48. -Mohammadmoradi, A: Sustainable Architecture in The Hot, Arid and Sunny Regions of Iran, International Journal of Engineering Science, 2006.
 49. -Mohammadmoradi, A, kooshesh garan, Akhtarkavan: An introduction to the way of regarding the Earth (site) in traditional Architecture, International Journal of Engineering Science, 2011.
 50. -Mohammadmoradi, A, Nasabi, Saburifard: A Historical Study of Ekbatana Hill And A Glance at Its Rehabilitation, Journal of Asian Architecture and Building Engineering, Japan, 2008.
 51. - Mohammadmoradi, A, Principles of Assessment and Improvement of Construction Systems Environmental Sustainability in Iran, IJAUP- International Journal of Architecture and Urban Planning (ISC), vol 23, no 2. 2014.
 52. Mohammadmoradi, A, Vernacular Techniques of Using Wind in order to Rehabilitate the Identity of Contemporary Rural Housing Architecture of Sistan, International Research Journal of Applied and Basic Sciences, Vol 9 (9); 2015.
 53. - Mohammadmoradi, A, Earthquake-Resistant Strategies in Traditional Architecture of Tabriz, International Research Journal of Applied and Basic Sciences, Vol 9 (11); 2015
 54. - Mohammadmoradi, A, The Quantitative Change Trend of Iranian Schools Buildings from the Early Islamic Centuries until Qajar Era, Journal of Building Performance, Vol 7, issue 1, 2016.
 55. Abbaszadeh, M, Mohammadmoradi, A, Feizi, M, Ayashm, M, Specifying the Relation between the Concept of Value and Conservation in Cultural Heritage, International Research Journal of Applied and Basic Sciences, Vol 10, issue 1, 2016.
 56. Mohammadmoradi, A, Challenges of Using Building Regulations in Architectural Design from Design Research Perspective, Naghshe Jahan Magazine, Vol 8.
 57. M, Mohammadmoradi, A, Khan Mohammadi, M, Pour Ahmadi, M, Challenges of Making Structurally Fit Building Regulations for Architectural Design, International Research Journal of Applied and Basic Sciences, Vol 10, issue 1, 2016.
 58. M, Mohammadmoradi, A, Khan Mohammadi, M, Pour Ahmadi, M, BUILDING REGULATIONS PERFORMANCE IN ARCHITECTURAL DESIGN: A SURVEY OF BRYAN LAWSON' S VIEWPOINTS, IMPACT: International Journal of Research in Engineering & Technology, Vol 4, Issue 8, 2016.
 59. . A. Mohammad-Moradia, M. A. Khan-Mohammadib, M. Pour-Ahmadic,Challenges of Using Building Regulations in Architecture from the Perspective of Design Research, Naqshejahan 001-012 (2017)
 60. L. Alipour, M. Faizi, A. M. Moradi, Gh. Akrami, The impact of designers’ goals on, design-byanalogy, Design Studies Vol 51 No. C July 2017.
 61. L. Alipour, M. Faizi, A. Mohammad Moradi & Gh. Akrami, A review of design fixation: research directions and key factors, International Journal of Design Creativity and Innovation, 21 Apr 2017.
 62. A. Mohammd Moradi, H. Abdi Ardakani, GH. Japalaghi, the Necessity of Conservation and Restoration in Modern Axiological Approach to Historic Monuments, Armanshahr Architecture & Urban Development, 10(20), 27-33, autumn 2017.
 63. E.Abbasian, M.Feizi, A.Mohammadmoradi, A.Erfanian Omidvar, R.KhosrowAbadi, The Effectiveness of Landscape Architecture Components on Women’s Reactions to Reduce Depression Symptoms, Women. Health. Bull. 2020; 7(3), P.42-53, 2020
 64. E.Abbasian, M.Feizi, A.Mohammadmoradi, Depressive of Reduction a for Factors Architecture Landscape of View of Point Interdisciplinary an with Women in Symptoms Experts, Bagh-e Nazar, 17(89), p.81-96,2020
 65. A.Shahmohammadpour, H.R. Bakhshandehfard, A.Mohammadmoradi, Detection and Virtual Reconstruction of the Original Form of a Rock Relief, Lost in Part by Water Erosion, Studies in conservation, Vol 65. No 6, P.312-320, 2020
ج) عناوین کتب تألیفی:
 1. تدوین کتاب مجموعه مقالات سمینار تداوم حیات در بافت قدیم شهرهای ایران دانشگاه علم و صنعت ایران ـ دانشکده معماری و شهرسازی 1372
 2. محمد مرادی، ا، محبعلی، امیرکبیریان: تألیف کتاب دوازده درس مرمت ـ وزارت مسکن و شهرسازی ـ سازمان ملی زمین و مسکن 1374
 3. معرفی تعدادی از ابنیه سنتی معماری ایران و تحلیلی بر ویژگی‌های فضایی آن‌ها، سازمان میراث فرهنگی و دانشگاه علم و صنعت ایران 1381
 4. تجدیدنظر بر کتاب «12 درس مرمت» سال 1388 -وزارت مسکن و شهرسازی، 1388
 5. مجموعه سعدالسلطنه در بازار تاریخی شهر قزوین (مبانی مرمت و احیاء) ـ در دست چاپ
 6. احیای بافت قدیم شهرها (مروری بر تجارب) (ارائه راهبردها و ضوابط برای حفاظت و احیای بافت قدیم شهرهای ایران)،. نشر انتشارات دانشگاه تهران به سفارش معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، 1396
 7. «سیر تحول اقدامات حفاظت و مرمت تا قبل از انقلاب اسلامی»، ناشر: مؤلف، 1396
 
چ) سردبیری ویژه‌نامه‌های مرمت:
 1. ویژه‌نامه مرمت، فصلنامه هفت شهر، دفتر عمران و بهسازی وزارت مسکن و شهرسازی ـ شماره 11 بهار 1382
 2. ویژه‌نامه مرمت، فصلنامه هفت شهر، دفتر عمران و بهسازی وزارت مسکن و شهرسازی ـ شماره‌های 12و13 بهار 1383
 
ح) طرح‌های تحقیقاتی:
 1. گزارش پژوهشی پیرامون طرح احیاء بافت تاریخی زنجان (محدوده بازار) ـ وزارت مسکن و شهرسازی 1367
 2. گزارش پژوهشی پیرامون طرح بافت تاریخی قزوین ـ وزارت مسکن و شهرسازی 1379
 3. گزارش پژوهشی پیرامون طرح بافت تاریخی نائین محمدیه ـ وزارت مسکن و شهرسازی 1370
 4. گزارش پژوهشی پیرامون طرح محور فرهنگی تاریخی کرمان ـ وزارت مسکن و شهرسازی 1372
 5. گزارش پژوهشی پیرامون طرح محوطه تاریخی طبیعی بیستون ـ سازمان میراث فرهنگی کشور، 1374
 6. معرفی اجمالی حریم، ضوابط و طرح ساماندهی و احیاء محوطه تاریخی طبیعی و فرهنگی بیستون سازمان میراث فرهنگی کشور، 1374
 7. معرفی، ضوابط و طرح ساماندهی حاشیه سراب بیستون ـ سازمان میراث فرهنگی 1378
 8. گزارش پژوهشی پیرامون طرح مرمت و احیای بازار قزوین ـ وزارت مسکن و شهرسازی 1379
 9. گزارش پژوهشی پیرامون طرح مرمت و احیای خیابان امام در محدوده بلافصل بازار تاریخی قزوین ـ وزارت مسکن و شهرسازی 1381
 10. گزارش توجیهی پژوهشی پیرامون معرفی ابنیه ویژه بازار قزوین ـ وزارت مسکن و شهرسازی 1381
 11. روند و مبانی نظری مرمت از بدو تأسیس اداره عتیقات تا قبل از انقلاب اسلامی، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران 1380
 12. شناخت ابنیه مسکونی در معماری گذشته ایران و تحلیلی بر ویژگی‌های معماری آن‌ها ـ معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت 1378
 13. شناخت ابنیه عمومی در معماری گذشته ایران و تحلیلی بر ویژگی‌های معماری آن‌ها ـ معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت 1378
 14. گزارش توجیهی پیرامون معرفی و آسیب‌شناسی خیابان دوره صفوی در قزوین (شهدا) سپه سابق، شرکت عمران و بهسازی قزوین، 1385
 15. طرح پژوهشی: بررسی تجارب جهانی درزمینه حفظ احیاء و معاصر سازی فضاها و مراکز تاریخی فرهنگی شهرها، وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری، قرارداد شماره 1009 / 311 مورخ 90/5/14
 16. طرح پژوهشی: ایمن‌سازی و توانمندسازی بافت های تاریخی مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری (قرارداد شماره 311/1010، مورخ 14/5/90)
 17. طرح پژوهشی مربوط به توجیه تغییرات سرفصل و شرح دروس «گروه مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی»، 1391
 18. طرح پژوهشی با عنوان تحلیل و ارزیابی رویه‌های حقوقی و قانونی در ارتباط با جایگاه شهرداری تهران جهت مدیریت حفاظت و احیای بافت و ابنیه تاریخی، مرکز مطالعات و پژوهش‌های شهرداری تهران، 1395-97
 
د) مسئولیت‌های علمی و اجرایی:
 1. مدیریت گروه هنر از 17/10/67 – 8597 تاریخ ابلاغ: 25/10/67 تا آبان ماه 1372
 2. مدیریت گروه هنر و مرمت از 23/3/73 – 544/70 تاکنون
 3. استاد نمونه دانشگاه علم و صنعت سال 1370 شماره 560/1 مورخ 19/2/71
 4. عضویت در شورای فنی سازمان میراث فرهنگی کشور مورخ 30/2/74 شماره 1-1643/1
 5. عضویت هیئت‌علمی کنگره بین‌المللی معماری و شهرسازی ایران 7 تا 12 اسفند 1374 - ارگ بم
 6. دبیر سمینار تداوم حیات در بافت قدیم شهرهای ایران23 تا 25 اردیبهشت 1368
 7. دبیر سمینار معماری سنتی و نظام آموزش معماری کشور7و8 آذر 1372
 8. عضو هیئت‌داوران مسابقه طراحی بافت قدیم یزد (محله تل) تاریخ 20/4/75 شماره 1/29/4023
 9. عضو هیئت‌علمی سمینار محورهای فرهنگی تاریخی اسفند 1375 ـ شیراز، اردیبهشت 1376 ـ قزوین
 10. عضو شورای فنی سازمان میراث فرهنگی کشور از سال 1377 تاکنون شماره 7528- 1/1، تاریخ 20/8/76
 11. کارشناس معین در طرح‌های مرمت احیاء آثار تاری خی فرهنگی استان آذربایجان شرقی‌ از تاریخ 30/3/75، شماره 1/2655/
 12. پژوهشگر نمونه دانشکده معماری، دانشگاه علم و صنعت ایران 1378
 13. عضو هیئت‌علمی سمینار زلزله ـ قزوین، 1381
 14. عضو هیئت تحریریه مجله بین‌المللی فنی مهندسی ـ دانشگاه علم و صنعت ایران حکم شماره 565/1، مورخ 21/2/82
 15. عضو هیئت تحریریه مجله صفه، دانشگاه شهید بهشتی حکم شماره 1928/790، مورخ 18/3/83
 16. عضو هیئت تحریریه فصلنامه هفت شهر حکم شماره 104/ه/9، مورخ 25/4/81
 17. عضو مؤسس شورای بین‌المللی ایکوموس ایران (ICOMOS) از 1378 تاکنون
 18. عضو هیئت ممیزه دانشگاه علم و صنعت ایران (در سه دوره) از مهرماه 1376 تا 1387
 19. عضو ثابت کمیته منتخب دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران حکم شماره 1178/1-م-د، مورخ 81/12/13
 20. عضو کمیسیون تخصصی علوم انسانی و هنر و معماری حکم شماره 1166/1-م-د، مورخ 13/12/81
 21. عضو هیئت‌داوران بررسی و اظهارنظر در مورد مجله علمی پژوهشی صفه حکم شماره 834/2910/3، مورخ 82/6/29
 22. ناظر طرح تحقیقاتی «مقایسه تطبیقی تصمیمات و مداخلات انجام‌شده از دیدگاه مدیریت شهری در بافت های قدیمی شهرهای ایران و کشورهای همسایه، کشورهای اسلامی و اروپایی» حکم شماره 54734/300، مورخ 22/9/1383 وزارت مسکن و شهرسازی ـ معاونت شهرسازی و معماری ـ دبیرخانه شورای شهرسازی و معماری ایران
 23. عضو شورای سیاست‌گذاری دوره دکترای معماری حکم شماره 5500/70، مورخ 7/10/83
 24. عضو کمیته راهبردی محوطه جهانی تخت سلیمان
 25. پژوهشگر نمونه دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران1387 و 1386
 26. عضو هیئت تحریریه مجله علمی – پژوهشی معماری ایرانی حکم شماره 18591 مورخ 25/11/89- 26
 27. سردبیر و عضو هیئت تحریریه مجله علمی – پژوهشی مرمت آثار و بافت های تاریخی، فرهنگی - حکم شماره 89 -10/6374
 28. عضو هیئت تحریریه مجله «میراث ملّی» حکم شماره 439/50/ 882 مورخ 25/12/88
 29. عضو هیئت تحریریه «نشریه بین‌المللی معماری و شهرسازی»