[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
درباره دانشکده::
اخبار ::
کمک آموزشی::
آموزش::
پژوهش::
معرفی افراد::
دانشجویان::
امکانات::
تسهیلات پایگاه::
::
هشتمین کنفرانس بین المللی
..
تالار افتخارات

AWT IMAGE

..
دفاعیه‌ها

AWT IMAGE

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
بازدید علمی

گزارش‌های بازدید دانشکده

..
منشور اخلاقی

AWT IMAGE

..
:: رزومه اصغر نصر ::
 | تاریخ ارسال: 1395/8/10 | 

 Asghar Nasr

University:      Iran University of Science and Technology

Faculty:         School of Railway Engineering

Department:  Rolling Stocks

Phone:         +980912- 4057705

Email:            a_nasr@iust.ac.ir

Google Scholar Profile: Asghar Nasr

EDUCATIONAL QUALIFICATION:

  Doctor of Mechanics

 University: New South Wales (Australia)

AWARDS AND PRIZES:

  · Royal Aeronautical Society (England ), Australian Division.

   

AFFILATION:

  · Member of Iranian Society of Railway Engineering

  · Member of Iranian Inventors Association

OUTSTADING ACHIVEMNETS:

   · Development of a Novel optimization technique for developing wheel profile.

WORK EXPERIENCE:

 School of Railway Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran , Iran

  Period: 1998 Till now

  Position: Associate Professor 

  Responsibilities:

 Teaching in: Train Dynamics, ICE, Heat Transfer, Fluid Mechanics, Thermodynamics, Locomotive Laboratory.

Activity

Attending InnoTrance 2016 from 16-28th september 2016

Attending Ghazvin's Office of Standardization in september 2016.

PROJECTS ACHIEVED/UNDERTAKEN:

I) OVERSEAS:

   1- Solar Energy Storage Tanks, NSW, Sydney Australia,

   2- Inclined wall Jets, Australian Defense Force Academy,

  3- Nasr, A., & Lai, J. C. S. (1996), “Comparison of CFD Results and LDA Measurements in Offset Jets With Various Offset Ratios”, Research Report SaeME- AN- IR- Jan-001/96, School of Aerospace and Mechanical Engineering, University College, UNSW, Australian Defense Force Academy. ACT, 2600, Australia.

 I I ) In Iran:

 

  1- Investigation on stray current in Dc rail systems .

  2- Site investigation on wheel wear and wheel profile deterioration .

  3- Iranian railway research priorities and challenges .

  4- Establishment or rolling stocks research group.

  5- Investigation on different light rail transit systems.

  6- Design and manufacturing IR1002 wheel profile.

  7- ….

RESEARCH INTERESTS:

 Train Dynamics, Wheel Rail Interaction, Derailment, Rail Cars Brake Systems

  

PUBLICATION:

BOOKS (Chapter 2):

1- Nasr A. and Lai JCS, “ Weakly interacting two parallel plane jets” Chapter Laser Techniques Applied to Fluid Mechanics ( Adrian, RJ, et al. 2000), ISBN 3-540-66738-5.

  

Journals:

   1- Nasr, A., & Lai, J. C. S. (1997) Comparison of flow characteristics in the near field of two parallel plane jets and an offset plane jet. Physics of Fluids, 9 (10), 2919-2913.

   2- Nasr, A., & Lai, J. C. S. (1998) A turbulent plane offset jet with small offset ratio. Experiments in Fluids, 24 (1), 47-57.

   3- Nasr, A., Morrison G.L., and Behnia, M., “A parametric study of horizontal concentric heat exchangers for solar storage tanks”, Journal of Computer Modeling and Simulation in Engineering, V3, 269-274, 1998

   4- Nasr, A., & Lai, J. C. S. (1999) Effects of nozzle spacing on the development of two parallel plane jets. International Journal of Transport Phenomena, 2 (1), 43-56.

   5 - A. Nasr and JCS lai , “ Weakly interacting two parallel plane jets. “ Laser Techniques Applied to Fluid Mechanics, 2000.

  6- Morrison G L., Nasr A, Behnia M., Rosengarten G, "Analysis of horizontal mantle heat exchangers in solar water heating systems", International Journal of Solar Energy, Great Britain, Elsevier Science Ltd, 64(1-3), pp 19 - 31, 1998.

   7- Nasr, A., & Lai, J. C. S. (1995), “Two parallel plane jets: mean flow and effects of acoustic Excitation”, Experiments in fluids, 22(1997), 251-260.

   8- Nasr, A., & Lai, J. C. S. (1998) Two parallel jets: comparisons of the performance of three turbulence models. Proc. Inst . Mech Engrs Part GJ. Aerospace Engineering, 212 (G6), 379-391.

   9- A. Nasr, M. Noghani &, A. Gholami ( 2006) " Classification of Stray Current Control methods in Dc rail transit systems ( Accepted to be published in the Iranian Journal of Environmental Science & Technology.

   10- A. Nasr , " Flow Instability of Inclined Turbulent Wall Jet " Journal of Iranian Mech. Engineering , Summer 2000, No. 5/13 .

   11- H. Jahed, B. Farshi. A. Nasr, … " A numerical l Optimization technique for Design of wheel profile" International Journal of Wear, wear 264 (2008) 1-10.

Conferences:

 Publications (conference papers):

   1- Lai, J. C. S. & Nasr, A., (1998) Some mean flow characteristics of two parallel plane jets, Proc. 13thAustralasian Fluid Mechanics Conference, Dec. 13-18, 1998, Melbourne, Australia, vol. 1, pp. 321-324.

  2- Lai, J. C. S. & Nasr, A., (1998) Weakly interacting two parallel plane jets, Proceedings of Ninth Int. Symp. On Applications of Laser Techniques to Fluid Mechanics, July 13-16, 1998 Lisbon, Portugal, vol. 2, pp. 38.1.1-9.

  3- Nasr, A., & Lai, J. C. S. (1997) Strongly interacting two parallel jets, Proceedings of JSME Centennial Grand Congress, Int. Conf. On Fluid Eng., Tokyo, Japan, July 13-16, 1997, vol. I, pp. 117-122.

  4- Nasr, A., & Lai, J. C. S., (1996) Predication of mean velocity field of 5 parallel jets and comparisons with LDA measurements. Proceedings of the Second International Mechanical Engineering Conference, Shiraz, Iran, May 14-17, 1996, vol. 2, 293-300.

   5- Nasr, A., Behnia, M. & Lai, J. C. S. (1996) Experimental and numerical investigation of a turbulent offset jet. Proceedings of 9th Int. Symp. On Transport Phenomena (ISTP-9), Singapore June 25-28, 2, 749-754.

  6- Nasr, A., & Lai, J. C. S. (1996) Flow in the near field of two parallel jets and a comparison with an offset jet. Proceedings of 9th Int. Symp. On Transport Phenomena (ISTP-9), Singapore June 25-28, 2, 767-772.

  7- Nasr, A., & Lai, J. C. S. (1996) The effect of offset ratio on the mean flow characteristics of turbulent offset jets. Proceedings of ICAS 96, Sorrento, Napoli, Italy, Sept. 8-13, vol. 2, 1968-1978.

  8- Nasr, A., & Lai, J. C. S. (1996) LDA measurements of velocity field of offset jets with various wall inclination angles. Proceedings of First Australian Conference on Laser Diagnostics in Fluid Mechanics and Combustion, December 5-6 1996, University of Sydney, Australia, 186-191.

  9- Nasr, A., & Lai, J. C. S. (1998) “Two parallel jets: comparisons of the performance of three turbulence models.” Proc. Inst. Mech Engs Part GJ. Aerospace Engineering, 212 (G6), 379-391.

  10- Nasr, A., Morrison G.L., and Behnia, M., “Annular free convection heat exchanger for solar water heating systems” 8th Australian Heat and Mass Transfer Conference Sydney, Advances in Computational Heat transfer, 105-112.

  11- Nasr, A., Morrison G.L., and Behnia, M., “ Flow development and heat transfer characteristics in an concentric heat exchanger with application to solar themosyphon systems. 5th Australian Natural Convention Workshop, Sydney 31-34, 1996.

  12- Nasr, A., Morrison G.L., and Behnia, M., and Rosengarten, G., “Analysis of horizontal mantle heat exchangers in solar water heating systems”, Solar Energy V64-19-31, 1998.

  13- Nasr, A., Morrison G.L., and Behnia, M., and Rosegarten, G., “Performance of horizontal mantle heat Exchangers in solar water heating systems”, ISES Bi-annual Conference Taejon Korea, V2, 149-158, 1997.

  14- Nasr, A., Morrison G.L., and Behnia, M., “A parametric study of an annular heat exchanger with application to solar thermo syphon systems”, ICHMT, International Symposium on Advanes in Computational Heat Transfer, Cesme Turkey G. de Vahi Davis and E. Leonardi, 299- 307, 1997, ISBN 1-56700-115-7.

  15- Nasr, A., Morrison G.L., and Behnia, M., “Computational study of flow and heat transfer characteristics of annular and vertical cavities”, The 2nd Chian- Australia Symposum on Computational Mechanics, CASCM’97, Sydney 185-194, 1997.

  16- Nasr, A., & Lai, J. C. S. (1994), “Application of Reichardt’s Hypothesis to plane Parallel Jets”, Proceedings of the 1st International Conference on flow Interaction, Hong Kong, pp. 286-289.

  17- Nasr, A., & Lai, J. C. S.(1994), “Mean flow Characteristics of Two parallel Jets”, Proceedings of the 2ndInternational conference on Experimental Fluid Mechanics, Torino, Italy, pp. 287-294.

  18- Nasr, A., & Lai, J. C. S. (1995), “Mean flow Characteristics in the Near field of a Turbulent Plane. Offset Jet”, Proceedings of the Twelfth Australanian Fluid Mechanics Conference, Sydney, Australia, 10-15 December, pp. 667-670.

  19- Nasr, A., & Lai, J. C. S., (1996), “Experimental and Numerical Investigation of a Turbulent Offset Jet”, Accepted for presentation at the ninth International Sympostum on Transport phenemena in Thermal-Fluid Engineering. Singapore July 25-28, pp. 767-772.

  20- Nasr, A., & Lai, J. C. S. and Behnia M., (1996), “The Velocity Field of an 15 Degree Inclined Well Jet Under Controlled Excition”, Tweltht Australasian Fluid Mechanics Conference, 10-15 December, University of Sydney, Australia, pp. 671-674.

  21- Nasr, A., & Lai, J. C. S. (1997), “Strongly Interacting Two Parallel plane Jets”, Presented at the XIXth International Congress of Theoretical and applied Mechanics, Kyoto, Japan, August 25-31.

  22- Nasr, A., & Lai, J. C. S. (1994), “Control of two Parallel Plane Jets With Acoustic Excitation 2nd “, International Conference on Experimental Fluid Mechanics, Torino, Italy, pp. 237-244.

  23- Nasr, A., & Lai, J. C. S. (1996), “Comparison of CFD Results and LDA Measurements in Offset Jets With Various Offset Ratios”, Research Report SaeME- AN- IR- Jan-001/96, School of Aerospace and Mechanical Engineering, University College, UNSW, Australian Defense Force Academy. ACT, 2600, Australia.

  24- Nasr, A., & Lai, J. C. S. (1996), “The Effect of Offset Ratio on the Mean Flow Characteristics Sciences, 13-16 September, Sorrento, Napoli, Italy, vol. 2, pp. 1968-1978.

  25- Nasr, A., Morrison G.L., and Behnia, M., “Flow development in the near field of a turbulent. offset jets with 15 degree inclined wall”, Second International Conference, Shiraz University, School of Engineering, 14-17 May, Shiraz, Iran, pp. 285-292.

  26- Nasr, A., & Lai, J. C. S., (1996), “Predication of Mean Velocity Field of 5 Parallel Jets”, second International Conference, Shiraz, University, School Engineering, 14-17, May, Shiraz, ran, pp. 293-300.

  27- Nasr, A., and Behnia, M., (1996), “A Comparison of Different Turbulence Models for a plane Air Offset Jet. ASME, Fluid Engineering Division Summer Meeting, 7-11 July, San Diego, California, USA, pp. 699-704.

  28- Nasr, A & Joseph C. S. Lai (2004), “ The Effect of Wall Inclination on an Inclined Offest Jet. 10thinternational Symposium on Application of Laser Techniques to Fluid Mechanics 10 – 13 July Lisbon Portugal.

  29-Nasr, A., Chris Hheddles & Joseph Lai (2004), “ Inclined offset jets: comparison between CFD and LDA . Fluent Group User Meeting, November 23-24 , 2004. UNSW & ADFA.

  30- Lai JCS, Lu D and Nasr, A. "The Reattachment of 2-D Inclined Wall Jet " , 4th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, Cario, Egypt, Paper number LJ2, HEFAT 2005, 19-22 September 2005.

  31- Nasr, A. & Lai, J.C.S. (2000) The effects of wall inclination angle on an inclined offset jet. Proceedings of 10th Itn. Symp. On Applications of Laser Techniques to Fluid Mechanics, July 10-13, 2000, Lisbon, Portugal, 11 pp.

  32- Lai, J.C.S., Lu, D. & Nasr, A. (2005) The reattachment of an inclined wall jet. Proceedings of 4th Int Conf on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, Cairo, Egypt, Sept. 19-22, 2005, Paper LJ2, 6 pp.

  33- Nasr, A., Lai, J.C.S., Siah, O. & Young, J. (2006) Flow characteristics of an inclined offset jet. 36th AIAA Fluid Dynamics Conference and Exhibit, 5-8 June, 2006, San Francisco, California, AIAA2006-3372.

  34- Nasr, A., Lai, J.C.S., Siah, O. & Young, J. (2006) Flow characteristics of an inclined offset jet. Presented at 36th AIAA Fluid Dynamics Conference and Exhibit, 5-8 June, 2006, San Francisco, California, AIAA2006-3372, As an out-standing paper considered to be published in AIAA Fluid Dynamics publications.

  35- Nasr, et al, Non –Symmetrical Wear (NSW) and possible track defects. ” VTM 2005 conference, 21-23 November, 2005, Parice (France).

  36- H. Jahed m A. Nasr and … “ Wheel profile Optimization for Wear” 14th Annual and international Mech. Eng. Conference, ISME2006, May 16-18 , Isfahan (Iran),

  37- A. Nasr et al. “ Railway Vehicle Unbalance Wheel Wear , Causes and Recommendations.” 14th Annual and international Mech. Eng. Conference, ISME2006, May 16-18, Isfahan (Iran),

  38- A. Nasr and M. Mehrgou, 2007 " Dynamic behavior of different wheel profiles and their sensitivities to track characteristics" ASME Rail Transportation Division Fall Conference, RTDF07, September 11-12, 2007, Chicago, USA.

  39 - A. Nasr, Y. Jafari and M Zoroufi , 2007 " An Innovative Quasi-Continuous Power Transmission System" ASME Rail Transportation Division Fall Conference, RTDF07, September 11-12, 2007, Chicago, USA

دفعات مشاهده: 659 بار   |   دفعات چاپ: 128 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
>
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد. استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع می باشد.
Persian site map - English site map - Created in 0.22 seconds with 59 queries by YEKTAWEB 4652