[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره دانشکده::
معرفی افراد::
امور آموزشی::
امور پژوهشی::
فضاهای تحقیقاتی::
اخبار و رویدادها::
آیین نامه ها و فرم ها::
تسهیلات پایگاه::
::
اطلاعات تماس

AWT IMAGE

آدرس: تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک

کدپستی: 13114-16846

صندوق پستی: 163-16765

تلفن:9-77491228

فاکس:77240488

کانال تلگرام تحصیلات تکمیلی  دانشکده

..
سیستم جامع گلستان

AWT IMAGE

..
..
برنامه کلاس
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
نظرسنجی
سایت دانشکده مکانیک را چگونه ارزیابی می کنید:
عالی
خوب
متوسط
   
..
قطب علمی

AWT IMAGE

قطب علمی مکانیک جامدات تجربی و دینامیک

..
کادمان

AWT IMAGE

کانون دانش آموختگان و اساتید دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

..
:: سرفصل دروس کارشناسی ::

 

  کارشناسی مهندسی مکانیک

  تعداد واحدهایی که هر دانشجوی رشته مهندسی مکانیک باید بگذراند مطابق جدول زیر است. این واحدها در میان دروس جداول شماره ۱ الی ۵ انتخاب می شود.

  عمومی

  پایه

  اصلی

  تخصصی

  پروژه

  کارگاه

  کارآموزی ۱ و ۲

  جمع کل

  ۲۲

  ۲۵

  ۶۱

 (اختیاری) ۱۵(الزامی)۱۲

  ۳

  ۳

  ۱

  ۱۴۲

   برنامه دروس دوره کارشناسی مهندسی مکانیک

  جدول شماره ۱ : دروس عمومی

  نام درس

  تعدادواحد

  نظری

  عملی

  جمع

  پیشنیاز یاهمزمان ارائه درس

  تعدادواحد

  معارف اسلامی ۱

  ۲

  ۳۴

  --

  ۳۴

  ـــــــــــــ

  معارف اسلامی ۲

  ۲

  ۳۴

  --

  ۳۴

  معارف اسلامی ۱

  ۲

  اخلاق اسلامی

  ۲

  ۳۴

  --

  ۳۴

  متون اسلامی

  ۲

  انقلاب اسلامی

  ۲

  ۳۴

  --

  ۳۴

  تاریخ اسلام

  ۲

  متون اسلامی

  ۲

  ۳۴

  --

  ۳۴

  ـــــــــــــ

  فارسی

  ۳

  ۵۱

  --

  ۵۱

  ـــــــــــــ

  زبان انگلیسی

  ۳

  ۵۱

  --

  ۵۱

  ـــــــــــــ

  تربیت بدنی ۱

  ۱

  --

  ۳۴

  ۳۴

  ـــــــــــــ

  تربیت بدنی ۲

  ۱

  --

  ۳۴

  ۳۴

  تربیت بدنی ۱

  ۱

  آموزش مهارتهای زندگی

  ۲

  ۳۴

  --

  ۳۴

  ـــــــــــــ

  اندیشه اسلامی ۱

  ۲

  ۳۴

  --

  ۳۴

  ـــــــــــــ

  اندیشه اسلامی ۲

  ۲

  ۳۴

  --

  ۳۴

  اندیشه اسلامی ۱

  انسان در اسلام

  ۲

  ۳۴

  --

  ۳۴

  ـــــــــــــ

  حقوق اجتماعی در اسلام

  ۲

  ۳۴

  --

  ۳۴

  ـــــــــــــ

  فلسفه اخلاق

  ۲

  ۳۴

  --

  ۳۴

  ـــــــــــــ

  آیین زندگی

  ۲

  ۳۴

  --

  ۳۴

  ـــــــــــــ

  عرفان عملی

  ۲

  ۳۴

  --

  ۳۴

  ـــــــــــــ

  تاریخ تحلیلی صدر

  ۲

  ۳۴

  --

  ۳۴

  ـــــــــــــ

  تاریخ امامت

  ۲

  ۳۴

  --

  ۳۴

  ـــــــــــــ

  تفسیر موضوعی قرآن

  ۲

  ۳۴

  --

  ۳۴

  ـــــــــــــ

  تفسیر موضوعی

  نهج البلاغه

  ۲

  ۳۴

  --

  ۳۴

  ـــــــــــــ

  ۴۲

  ۶۸۰

  ۶۸

  ۷۴۸

  * هریک از دروس زبان فارسی و زبان خارجی باید در هفته حداقل در دو جلسه تدریس شوند.

  جدول شماره ۲ : دروس پایه

  نام درس

  تعداد واحد

  نظری

  عملی

  جمع

  پیشنیاز یا همزمان

 ارائه درس

  تعداد واحد

  ریاضی عمومی ۱

  ۳

  ۵۱

  --

  ۵۱

  ـــــــــــــ

  ریاضی عمومی ۲

  ۳

  ۵۱

  --

  ۵۱

  ریاضی عمومی ۱

  ۳

  معادلات دیفرانسیل

  ۳

  ۵۱

  --

  ۵۱

  ریاضی عمومی ۱

  ۳

  برنامه نویسی کامپیوتر

  ۳

  ۵۱

  --

  ۵۱

  ریاضی عمومی ۱

  ۳

  محاسبات عددی

  ۲

  ۳۴

  --

  ۳۴

  برنامه نویسی کامپیوتر

  ۳

  فیزیک ۱

  ۳

  ۵۱

  --

  ۵۱

  ـــــــــــــ

  فیزیک ۲

  ۳

  ۵۱

  --

  ۵۱

  فیزیک ۱

  ۳

  آز فیزیک ۱

  ۱

  --

  ۳۴

  ۳۴

  فیزیک ۱

  ۳

  آز فیزیک ۲

  ۱

  --

  ۳۴

  ۳۴

  فیزیک ۲

  ۳

  شیمی عمومی

  ۳

  ۵۱

  --

  ۵۱

  ـــــــــــــ

  ۲۵

  ۳۹۱

  ۶۸

  ۴۵۹

  جدول شماره ۳ : دروس اصلی

  نام درس

  تعداد واحد

  نظری

  عملی

  جمع

  پیشنیاز یا همزمان ارائه درس

  تعداد واحد

  ریاضی مهندسی

  ۳

  ۵۱

  --

  ۵۱

  ریاضی عمومی ۲

  معادلات دیفرانسیل

  ۳

  ۳

  مبانی مهندسی برق ۱

  ۳

  ۵۱

  --

  ۵۱

  فیزیک پایه ۲

  ۳

  مبانی مهندسی برق ۲

  ۳

  ۵۱

  --

  ۵۱

  مبانی مهندسی برق ۱

  ۳

  آز مبانی مهندسی برق

  ۱

  --

  ۳۴

  ۳۴

  مبانی مهندسی برق ۲

  ۳

  نقشه کشی صنعتی ۱

  ۲

  ۱۷

  ۵۱

  ۶۸

  ـــــــــــــ

  استاتیک

  ۳

  ۵۱

  --

  ۵۱

  فیزیک پایه ۱

  ریاضی عمومی ۱

  ۳

  ۳

  دینامیک

  ۴

  ۶۸

  --

  ۶۸

  استاتیک

  ۳

  مقاومت مصالح ۱

  ۳

  ۵۱

  --

  ۵۱

  استاتیک

  ۳

  علم مواد

  ۳

  ۵۱

  --

  ۵۱

  شیمی عمومی ، مقاومت مصالح۱یا همزمان

  ۳

  ترمودینامیک ۱

  ۳

  ۵۱

  --

  ۵۱

  فیزیک پایه ۱

  معادلات دیفرانسیل

  ۳

  ۳

  ترمودینامیک ۲

  ۳

  ۵۱

  --

  ۵۱

  ترمودینامیک ۱

  ۳

  آز ترمودینامیک

  ۱

  --

  ۳۴

  ۳۴

  ترمودینامیک ۲

  ۳

  مکانیک سیالات ۱

  ۳

  ۵۱

  --

  ۵۱

  معادلات دیفرانسیل

  استاتیک

  ۳

  ۴

  مکانیک سیالات ۲

  ۳

  ۵۱

  --

  ۵۱

  مکانیک سیالات ۱

  ۳

  آز مکانیک سیالات

  ۱

  --

  ۳۴

  ۳۴

  مکانیک سیالات ۲

  ۳

  طراحی اجزاء ۱

  ۳

  ۵۱

  --

  ۵۱

  مقاومت مصالح ۲

  دینامیک ، علم مواد همزمان

  ۳

  ۴

  طراحی اجزاء ۲

  ۳

  ۵۱

  --

  ۵۱

  طراحی اجزاء ۱

  ۳

  مقاومت مصالح ۲

  ۲

  ۵۱

  --

  ۵۱

  مقاومت مصالح ۱

  ۳

  آز مقاومت مصالح

  ۱

  --

  ۳۴

  ۳۴

  مقاومت مصالح ۲

  ۲

  انتقال حرارت ۱

  ۳

  ۵۱

  --

  ۵۱

  مکانیک سیالات ۲ یا همزمان

  ترمودینامیک ۱

  ۳

  ۳

  دینامیک ماشین

  ۳

  ۵۱

  --

  ۵۱

  دینامیک

  ۳

  ارتعاشات مکانیکی

  ۳

  ۵۱

  --

  ۵۱

  ریاضی مهندسی

  دینامیک

  ۳

  ۴

  آز دینامیک ماشین

  ۱

  --

  ۳۴

  ۳۴

  دینامیک ماشین

  ارتعاشات مکانیکی

  ۳

  ۳

  کنترل اتوماتیک

  ۳

  ۵۱

  --

  ۵۱

  ارتعاشات مکانیکی

  ۳

  ۶۱

  ۹۵۲

  ۲۲۱

  ۱۱۷۳

  جدول شماره ۴ : دروس تخصصی

  نام درس

  تعداد واحد

  نظری

  عملی

  جمع

  پیشنیاز یا همزمان ارائه درس

  تعداد واحد

  روشهای تولید

   ۲

  ۳۴

  ۳۴

  علم مواد -کارگاه ماشین ابزار -کارگاه روشهای تولید(همنیاز)

  ۲

کارگاه روشهای تولید

   ۱

--

   ۳۴

--

روشهای تولید (همنیاز)     ۱

  زبان تخصصی

  ۲

  ۳۴

  --

  ۳۴

  زبان عمومی و ۱۰۰ واحد قبولی

  ۳

  طراحی مکانیزمها

  ۳

  ۵۱

  --

  ۵۱

  دینامیک ماشین

  ۳

  یاتاقان و روغنکاری

  ۲

  ۳۴

  --

  ۳۴

  مکانیک سیالات ۲

  ۳

  مقاومت مصالح ۳

  ۳

  ۵۱

  --

  ۵۱

  مقاومت مصالح ۲

  ۲

  روشهای طراحی مهندسی

  ۲

  ۳۴

  --

  ۳۴

  طراحی اجزاء ۲ یا همزمان

  ۳

  طراحی ماشینهای

  ابزار و تولید

  ۳

  ۵۱

  --

  ۵۱

  طراحی اجزا ء ۲

  طراحی مکانیزمها

  ۳

  ۳

  شناخت فلزات صنعتی

  ۲

  ۳۴

  --

  ۳۴

  علم مواد

  ۳

  طراحی شاسی خودرو

  ۳

  ۵۱

  --

  ۵۱

  طراحی اجزاء ۱

  ارتعاشات مکانیکی

  ۳

  ۳

  طراحی به کمک کامپیوتر

  ۳

  ۵۱

  --

  ۵۱

  محاسبات عددی

  طراحی اجزاء ۲

  ۲

  ۳

  مکانیک مواد کامپوزیت

  ۳

  ۵۱

  --

  ۵۱

  مقاومت مصالح۱

  مدیریت و کنترل پروژه

  ۲

  ۳۴

  --

  ۳۴

  ۱۰۰ واحد قبولی به بالا

  یا کارآموزی۱

  سیستمهای اندازه گیری

  ۲

  ۳۴

  --

  ۳۴

  ریاضی مهندسی و ارتعاشات پیشنیاز

آز سیستمهای اندازه گیری یا همزمان

  ۳

آزمایشگاه سیستمهای اندازه گیری   ۱     ۳۴    --     ۳۴ سیستمهای اندازه گیری همنیاز     ۱

  نقشه کشی صنعتی ۲

  ۲

  ۱۷

  ۵۱

  ۶۸

  نقشه کشی صنعتی ۱

  ۲

  توربو ماشین

  ۳

  ۵۱

  --

  ۵۱

  مکانیک سیالات ۲

  ۳

  ۳

  موتورهای احتراق داخلی

  ۳

  ۵۱

  --

  ۵۱

  ترمودینامیک ۲

 

  ۳

  ۱

  آز انتقال حرارت

  ۱

  --

  ۳۴

  ۳۴

  انتقال حرارت ۱

  ۳

  نیروگاهها

  (حرارتی، آبی، هسته ای)

  ۳

  ۵۱

  --

  ۵۱

  ترمودینامیک ۲

  ۳

  حرارت مرکزی و

  تهویه مطبوع ۱

  ۳

  ۵۱

  --

  ۵۱

  انتقال حرارت ۱

  آز تأسیسات یا همزمان

  ۳

  ۱

  انتقال حرارت ۲

  ۳

  ۳۴

  --

  ۳۴

  انتقال حرارت ۱

  آز انتقال حرارت یا همزمان

  ۳

  ۱

  سوخت و احتراق

  ۲

  ۳۴

  --

  ۳۴

  ترمودینامیک ۲

  ۳

  طراحی مبدلهای حرارتی

  ۳

  ۵۱

  --

  ۵۱

 انتقال حرارت۱ یا همزمان

  سیستمهای انتقال آب

  ۳

  ۵۱

  --

  ۵۱

  مکانیک سیالات ۲

  ۳

  طراحی سیستمهای

  تبرید و سردخانه

  ۳

  ۵۱

  --

  ۵۱

  انتقال حرارت ۱

  آز تأسیسات یا همزمان

  ۳

  ۱

  کنترل آلودگی

  محیط زیست

  ۲

  ۳۴

  --

  ۳۴

  مکانیک سیالات ۲

  شیمی عمومی

  ۳

  ۳

  دینامیک گازها

  ۲

  ۳۴

  --

  ۳۴

  ترمودینامی ۲

  مکانیک سیالات ۲

  ۳

  ۳

  طراحی سیستم های هیدرولیک و نیوماتیک

  ۳

  ۵۱

  --

  ۵۱

  مکانیک سیالات ۲

  ۳

  طراحی موتورهای احتراق داخلی

  ۳

  ۵۱

  --

  ۵۱

  موتورهای احتراق داخلی

  طراحی اجزا ۱

  دینامیک ماشین

  ۳

  ۳

  ۳

  حرارت مرکزی و تهویه مطبوع ۲

  ۳

  ۵۱

  --

  ۵۱

  حرارت مرکزی و تهویه مطبوع ۱

  ۳

  کارگاه ریخته گری

  ۱

  --

  ۳۴

  ۳۴

  ـــــــــــــ

  تحلیل سازه های هوایی

  ۳

  ۵۱

  --

  ۵۱

  مقاومت مصالح۲

  برنامه نویسی کامپیوتر

  ۲

  ۳

  آز شیمی عمومی

  ۱

  --

  ۳۴

  ۳۴

  شیمی عمومی

  ۱

  پلاستیسیته عملی و تغییر شکل فلزات

  ۳

  ۵۱

  --

  ۵۱

  مقاومت مصالح ۲

  ۳

  توربین گاز و موتور جت

  ۳

  ۵۱

  --

  ۵۱

  ترمودینامیک ۲

  ۳

  مکانیک گسیختگی

  ۳

  ۵۱

  --

  ۵۱

  طراحی اجزاء۱

  علم مواد

  ۳

  ۳

  آز ماشین های حرارتی

  ۱

  --

  ۳۴

  ۳۴

  ترمودینامیک ۲

  ۳

  کارگاه تاسیسات حرارتی و برودتی

  ۱

  --

  ۳۴

  ۳۴

  ترمودینامیک۲

  تولید بخار

  ۲

  ۳۴

  --

  ۳۴

  ترمودینامیک ۲

  انتقال حرارت ۱

  ۳

  ۳

  ماشین های آبی

  ۳

  ۵۱

  --

  ۵۱

  سیالات ۲ ،

  ترمودینامیک۲

  ۳

  طراحی ماشین های دوار

  ۳

  ۵۱

  --

  ۵۱

  ترمودینامیک ۲

  طراحی اجزا ۲

  دینامیک ماشین

  ۳

  ۳

  ۳

  آز علم مواد

  ۱

  --

  ۳۴

  ۳۴

  علم مواد

  ۳

  آز کنترل اتوماتیک

  ۱

  --

  ۳۴

  ۳۴

  ارتعاشات مکانیکی

  ۳

  آزمایشهای غیرمخرب NDT

  ۲

  ۳۴

  --

  ۳۴

  علم مواد، فیزیک ۱

  ۳

  تست های غیرتخریبی و ازمایشگاه NDT

  ۳

  ۵۱

  ۵۱

  علم مواد، فیزیک ۱

  ۳

  رباتیک و آزمایشگاه

  ۳

  ۵۱

  --

  ۵۱

  دینامیک ماشین

  مقدمه بر اجزای محدود

  ۳

  ۵۱

  --

  ۵۱

  محاسبات عددی ، مقاومت مصالح ۲

  ۳

  مقدمه ای بر سیالات محاسباتی

  ۳

  ۵۱

  --

  ۵۱

  سیالات ۲ ، محاسبات عددی

  ۳

  رفتار مکانیکی مواد مهندسی

  ۳

  ۵۱

  --

  ۵۱

  طراحی اجزاء۱ ، علم مواد

  ۳

  سیستم های هیدرولیک و نیوماتیک

  ۲

  ۵۱

  _

  ۵۱

  سیالات۱

  کنترل اتوماتیک و آز سیستمهای هیدرولیک همزمان

  ۳

آز سیستمهای هیدرولیک و نیوماتیک      ۱      ۵۱      -       ۵۱  سیستمهای هیدرولیک و نیوماتیک همزمان

  ماشینهای کنترل عددی

  ۳

  ۵۱

  _

  ۵۱

  مقاومت مصالح۱

  کارگاه ماشین ابزار

  آزماشینهای کنترل عددی یا همزمان

  ۳

  ۱

  ۱

  آز مایشگاه ماشینهای کنترل عددی

  ۱

  _

  ۳۴

  ۳۴

  ماشینهای کنترل عددی یا همزمان

  ۳

  شبیه سازی سیستمهای دینامیکی و کنترل

  ۳

  ۵۱

  _

  ۵۱

  کنترل اتوماتیک

  ۳

  مقدمه ای بر مدلسازی و شبیه سازی سیستمهای بیولوژیکی

۳

۵۱

-

۵۱

مکانیک سیالات۲

مبانی برق ۱

۳

۳

مقدمه ای بر پردازش سیگنال

۳

۵۱

-

۵۱

ریاضی مهندسی

۳

مقدمه ای بر بیومواد

۳

۵۱

-

۵۱

شیمی عمومی

۳

مقدمه ای بر بیومکانیک راه رفتن

۳

۵۱

-

۵۱

دینامیک

۳

مقدمه ای بر مکاترونیک

۳

۵۱

-

۵۱

کنترل اتوماتیک

۳

مقدمه ای بر میکروسیالات زیستی

۳

۵۱

-

۵۱

معادلات دیفرانسیل-مکانیک سیالات ۱-فیزیک۱

۳

اصول جلوبرنده ها       ۳     ۵۱      -     ۵۱ سیالات ۲ ، ترمودینامیک ۲     ۳

  جدول شماره ۵ : دروس عملی

  نام درس

  تعداد واحد

  نظری

  عملی

  جمع

  پیشنیاز یا همزمان ارائه درس

  کارآموزی۱

 ۵/.

  _

  136
ساعت

  35واحد قبولی

  کارآموزی ۲

   ۵/.

  _

  136 ساعت

  ۵۱

 50واحد قبولی،  کارآموزی ۱

  کارگاه جوشکاری و ورقکاری

  ۱

  _

  ۳۴

  ۳۴

  _

  کارگاه اتو مکانیک

  ۱

  _

  ۳۴

  ۳۴

  _

  کارگاه ماشین ابزار

  ۱

  _

  ۳۴

  ۳۴

  _

  فازصفر

  ۰

  _

  _

  _

کارگاه تجاری سازی

کارگاه مهارت مهندسی 1      ۰  35 واحد قبولی
کارگاه مهارت مهندسی 2      ۰ کارگاه مهارت مهندسی 1 - 50 واحد قبولی
کارگاه تجاری سازی      ۰

  پروژه پایانی

  ۳

  _

  _

  _

  فازصفر-۱۰۵ واحدقبولی

دفعات مشاهده: 229423 بار   |   دفعات چاپ: 3847 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 160 بار   |   0 نظر
::
School of Mechanical Engineering
Persian site map - English site map - Created in 0.12 seconds with 54 queries by YEKTAWEB 4642