[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
معرفی مرکز تحقیقات ::
شرح خدمات مرکز::
آیین نامه ها و مقررات::
ساختار سازمانی::
اخبار و رویدادها::
گروه تحقیقاتی::
پروژه های تحقیقاتی::
تجهیزات آزمایشگاهی::
مطالب مفید و سودمند::
تسهیلات پایگاه::
ارتباط با ما::
::
واژه نامه قیر و آسفالت

برای مشاهده واژه نامه تخصصی قیر و آسفالت لطفا" کلیک کنید.

..
نشریه شماره 234

آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران


بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
اطلاعات تماس
AWT IMAGE
آدرس :
تهران - نارمک - دانشگاه علم و صنعت ایران
 مرکز تحقیقات قیر و مخلوط های آسفالتی
تلفن : 73913100 - 77240281
نمابر : 77240089
پست الکترونیکی : ABRC@iust.ac.ir
..
کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست
..
:: اساسنامه واحد پژوهشی نوع 3 ::


اساسنامه واحد پژوهشی نوع (3-الف) - مشترک بین دستگاه های اجرایی و دانشگاه ها

 

کلیات

به منظور تحقق بخشی از وظایف پژوهشی وزارت راه و ترابری و نیز کمک به رفع نیازهای پژوهشی وزارت راه و ترابری در زمینه قیر و مخلوط های آسفالتی واحد پژوهشی نوع 3 در قالب مرکز تحقیقات قیر و مخلوط های آسفالتی بین وزارت راه و ترابری و دانشگاه علم و صنعت ایران که در این اساسنامه به اختصار مرکز خوانده می شود، براساس مجوز شماره 7844/22 مورخ 13/08/85 شورای گسترش آموزش عالی تأسیس و بر طبق مفاد این اساسنامه، قوانین، مصوبات و مقررات مربوطه اداره خواهد شد.

 

ماده 1- اهداف

1- توسعه و گسترش پژوهش های کاربردی در زمینه قیر.

2- ایجاد زمینه مناسب برای ارتقای فعالیتهای پژوهشی در زمینه مخلوط های آسفالتی.

3- همکاری پژوهشی با مؤسسات عالی آموزشی و پژوهشی کشور به منظور ارتقای کیفیت فعالیتهای پژوهشی در زمینه قیر و مخلوط های آسفالتی.

 

ماده 2- محل مرکز

محل فعالیت مرکز در دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد.

 

ماده 3- وظایف مرکز

وظایف مرکزکه با توجه به اهداف فوق در زمینه های « قیر و مخلوط های آسفالتی » انجام می گیرد عبارتند از:

1- بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی

2- انجام طرح‌های پژوهشی،کاربردی و توسعه ای

3- فراهم آوردن امکانات لازم و متناسب با فعالیتهای پژوهشی مربوط

4- انجام خدمات مشاوره علمی و فنی در زمینه قیر و مخلوط های آسفالتی

5- برگزاری همایشهای علمی و بین المللی در زمینه قیر و مخلوط های آسفالتی

6- همکاری در انجام پروژه های دانشجویی در راستای اهداف مرکز

7- برگزاری همایشهای علمی و بین المللی مرتبط

8- انتشار نتایج تحقیقات به صورت مجله، کتاب، دیسکت و نظایر آن

9- انجام فعالیتهای ضروری بمنظور بکارگیری نتایج پژوهشهای انجام شده در سطح کشور

 

ماده 4- ارکان

 الف) هیئت امناء

 ب) رئیس

 ج) شورای پژوهشی

تبصره- هیئت امناء مرکز همان هیئت امناء دانشگاه می باشد.

 ماده 5- رئیس 

رئیس مرکز که نماینده قانونی مرکز در مراجع حقیقی و حقوقی می باشد از بین متخصصین و صاحبنظران در زمینه مربوطه به پیشنهاد رئیس دانشگاه و تایید دستگاه اجرایی و حکم رئیس دانشگاه منصوب می گردد.

ماده 6- وظایف و اختیارات رئیس

1- اداره و هدایت امور مرکز و نظارت بر حسن اجرای کلیه فعالیتهای آن در چارچوب مفاد اساسنامه، ضوابط و مقررات مربوط

2- پیشنهاد تشکیلات مرکز به شورای پژوهشی و هیئت امناء برای تصویب

3- صدور احکام معاونان و مدیران مرکز براساس تشکیلات مصوب

4- امضای قراردادها و اسناد مالی و اداری در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب

5- تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه و تفصیلی به شورای پژوهشی و هیئت امناء برای تصویب

6- تنظیم و پیشنهاد برنامه سالانه و پنج ساله به شورای پژوهشی و هیئت امناء برای تصویب

7- ارسال صورتجلسات هیئت امناء مرکز به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دستگاه اجرایی

8- ارائه گزارش عملکرد سالانه مرکز به شورای پژوهشی، هیئت امناء، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز دستگاه اجرایی.

ماده 7- شورای پژوهشی

ترکیب شورا عبارت است از دو نفر به معرفی رئیس دانشگاه و دو نفر از نمایندگان تام الاختیار وزارت راه و ترابری و رئیس مرکز/ پژوهشکده

تبصره 1- اعضای شورای پژوهشی با حکم رئیس مرکز منصوب می‌شوند.

تبصره 2- اعضای شورای پژوهشی برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده 8- وظایف و اختیارات شورای پژوهشی

1- تصویب طرح‌ها و برنامه‌های پژوهشی

2- نظارت بر کیفیت و حسن اجرای طرح‌های پژوهشی

3- نظارت بر انتشار کتب و نشریه های پژوهشی

4- بررسی نیازهای تجهیزاتی، انتشاراتی و پژوهشی

5- تعیین خط مشی مرکز برای ارتباط علمی با سایر مراکز آموزشی – پژوهشی، در محدوده ضوابط و مقررات کشور

6- ارزیابی نتایج فعالیتهای پژوهشی

7- بررسی و تصویب سفرهای علمی کوتاه مدت و بلندمدت

 

ماده 9-مقررات مالی

مرکز از نظر مقررات مالی مشمول آئیننامه ای است که بعداً نوشته خواهد شد.

ماده 10- اعضاء هیئت علمی مرکز

اعضاء هیئت علمی مرکز از نظر مقررات استخدامی و نحوه انتخاب و گزینش (علمی و عمومی) تابع ضوابط و مقررات جاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشند.

ماده 11- استقلال حقوقی

مرکز از تاریخ تصویب از نظر حقوقی دارای استقلال اداری و مالی است.

ماده 12- منابع مالی

ممنابع مالی مورد نیاز مرکز از محل اعتبارات دانشگاه نبوده و به شرح ذیل تأمین می گردد:

1- از محل انجام پروژه های تحقیقاتی مورد نیاز دستگاه اجرایی و در صورت وجود ظرفیت اضافی، قرارداد با سایر دستگاه ها

2- از محل ارائه خدمات تخصصی و مشاوره ای به دستگاه اجرایی و در صورت وجود ظرفیت اضافی با سایر دستگاه ها

3- از محل دریافت کمکها و هدایا

ماده 13- قوانین، مقررات، ضوابط و آئین نامه

مرکز تابع کلیه قوانین، مقررات، ضوابط و آئین نامه های مربوط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر قوانین و مقررات جاری کشور می باشد.

 ماده 14- انحلال مرکز

مرکز در موارد زیر پس از تصویب شورای گسترش آموزش عالی منحل می شود.

1- به پیشنهاد شورای پژوهشی و تایید هیئت امناء مرکز

2- در صورت تخلف از مقررات اساسنامه، مصوبات و ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر قوانین و مقررات جاری کشور به تشخیص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ماده 15- تصفیه

در صورت اعلام موافقت اولیه شورای گسترش آموزش عالی با انحلال مرکز هیئت تصفیه‌ای مرکب از نماینده حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نماینده حقوقی وزارت راه و ترابری، نماینده حقوقی دانشگاه و رئیس مرکز تشکیل و با رعایت مقررات قانونی در مدتی که شورای گسترش آموزش عالی تعیین می نماید امر تصفیه را بر عهده خواهد داشت.

ماده 16- وظایف مرکز در قبال هیئت تصفیه

مرکز موظف است تحت نظارت هیئت تصفیه:

1- کلیه تعهدات خود را در برابر وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی، بانک ها، شهرداریها، سایر اشخاص حقوقی و حقیقی (اعم از اعضای هیئت علمی کارمندان خود) انجام دهد یا دانشگاه / دستگاه اجرایی با توافق صاحبان حق تعهدات مرکز را رأساً بپذیرد.

ماده 17- باقیمانده دارایی مرکز پس از تصفیه

پس از احراز اجرای تعهدات مذکور در ماده قبل و حل و فصل امور پژوهشی و حقوقی و تصویب نهایی انحلال مرکز توسط شورای گسترش آموزش عالی، تأدیه کلیه دیون و اعلام ختم تصفیه توسط هیئت تصفیه، باقیمانده دارایی مرکز به دانشگاه علم و صنعت ایران منتقل می شود.

تبصره- هیئت تصفیه موظف است در مورد فوق صورت مجلسی که به امضای کلیه اعضای هیئت مذکور خواهد رسید، تنظیم و یک نسخه از آن را به دانشگاه، یک نسخه به دستگاه اجرایی و نسخه دیگر آن را به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تسلیم نماید.

ماده 18- مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده

مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است تابع ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد.

ماده 19- تغییر در مفاد

هرگونه تغییر در مفاد این اساسنامه با پیشنهاد شورای اجرایی (هیئت امناء) مرکز و تصویب شورای گسترش آموزش عالی امکان پذیر است.


دفعات مشاهده: 22130 بار   |   دفعات چاپ: 2817 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 169 بار   |   0 نظر
::
برای مشاهده کل مطالب بخش اساسنامه اینجا را کلیک کنید.
ABRC
Persian site map - English site map - Created in 0.11 seconds with 53 queries by YEKTAWEB 4652