کارمندان

 | تاریخ ارسال: 1401/3/10 | 

 

هاجر بختیاری
مسئول دفترو امورمالی
تلفن :   ۷۳۲۲۵۴۰۰ (۹۸۲۱+) 
داخلی ۵۴۰۰ و۵۴۲۲
 ایمیل : bakhtiyarihiust.ac.ir
 ایمیل : mcsofficeiust.ac.ir


امیرحسین امامی بقاء
کارشناس اموراجرائی
تلفن:   ۷۳۲۲۵۴۱۹ (۹۸۲۱+)
داخلی:۵۴۱۹
ایمیل:Amir_emamiiust.ac.ir
 

 
سارا کاویانی
کارشناس ارشد و مسئول آموزش کارشناسی
تلفن :   ۷۳۲۲۵۴۱۰ (۹۸۲۱+) 
داخلی ۵۴۱۰
 ایمیل : kavianiiust.ac.ir
محسن چمنی
کارشناس دروس سرویسی 
تلفن :   ۷۳۲۲۵۴۱۷ (۹۸۲۱+) 
داخلی ۵۴۱۷
 ایمیل : chamaniiust.ac.ir

مهدی عسکری پور
کارشناس ارشد و مسئول آموزش تحصیلات تکمیلی
تلفن :   ۷۳۲۲۵۴۰۵ (۹۸۲۱+) 
داخلی ۵۴۰۵
 ایمیل :askaripoormiust.ac.ir
 

 

 
شبنم طالع
کارشناس امور پژوهش و مسئول وب سایت
تلفن :   ۷۳۲۲۵۴۰۸ (۹۸۲۱+) 
داخلی ۵۴۰۸
 ایمیل : shtaleiust.ac.ir
 
لیلا رحمتی
کارشناس ارتباط با صنعت
تلفن :   ۷۳۲۲۵۴۹۲ (۹۸۲۱+) 
داخلی ۵۴۹۲
 ایمیل : Rahmatiliust.ac.ir
 
  
یوسف فاضلی نسب
تدارکات داخلی 
حمید گودرزی
تدارکات داخلی 
 

دفعات مشاهده: 8998 بار   |   دفعات چاپ: 361 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر