دکتر سید مجتبی میرحسینی

سوابق تحصیلی
 
دکترای مهندسی سیستم های انرژی (فناوری‌های انرژی) از دانشگاه آلبورگ (AAU)، دانمارک
گذراندن دوره فرصت مطالعاتی مقطع دکتری در دانشگاه  ای تی اچ  زوریخ (ETH Zurich)، سوئیس
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی) از دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه سمنان، ایران
 

افتخارات دوران تحصیل:

فارغ‌التحصیل رتبه اول در مقطع کارشناسی 
اخذ پذیرش در مقطع دکتری با بورس کامل کشور دانمارک (PhD fellow)
دفاع از تز دکتری با درجه عالی


 

دروس ارائه شده
 
۱.

سوابق اجرایی
 

استاد مدعو در دانشگاه تربیت مدرس

استاد مدعو در دانشگاه تهران
استاد مدعو در دانشگاه صنعتی امیرکبیر
استاد مدعو در دانشگاه سمنان
 
افتخارات

۱. 


 

کارشناسی ارشد

۱. 
 
دکتری
 
 
زمینه‌های تحقیقاتی

۱) انرژی بادی
مهندسی باد (داده برداری و مطالعات آماری، ارزیابی و پتانسیل سنجی، توسعه مدلهای تخمین پتانسیل انرژی باد، تحلیل جریانات باد آشفته و ...)
طراحی و ساخت توربین های بادی (محور افقی، محور عمودی، بدون پره، و انواع مدلهای جدید و توسعه آنها)
سیستمهای بادی هیبریدی
طراحی سیستمها و مزارع بادی و تحلیل اقتصادی

۲) استحصال انرژی از مواد هوشمند (با تمرکز بر تبدیل انرژی حرارتی به الکتریکی و برعکس، مانند مواد ترموالکتریکی، پیروالکتریکی، فتوالکتریکی و ...)
بازیافت انرژی حرارتی در سیستمهای دما بالا و صنایع بزرگ
بازیافت انرژی حرارتی در سیستمهای دما پایین و صنایع کوچک
طراحی و ساخت مدولهای بالک (Bulk) و لایه نازک (Thin film)
کاربرد در سنسورهای با سیم و بی سیم در سیستمهای انرژی 
مدیریت حرارتی در تجهیزات و سیستمهای انرژی با استفاده از مواد هوشمند 

۳) انرژی خورشیدی
پتانسیل سنجی (داده برداری و مطالعات آماری، ارزیابی و پتانسیل سنجی، توسعه مدلهای تخمین پتانسیل انرژی خورشیدی و ...)
سیستم های فتوولتاییکی (تکنیکهای افزایش راندمان با روشهای فعال و غیر فعال، اثر عوامل محیطی بر تولید توان و ...)
گرمکن های خورشیدی 
آب شیرین کن های خورشیدی
خشک کن های خورشیدی
سیستمهای خورشیدی هیبریدی

۴) انرژی امواج و جزر و مد دریایی
پتانسیل سنجی (ارزیابی و پتانسیل سنجی، توسعه مدلهای تخمین پتانسیل انرژی دریایی و ...)
طراحی سیستمهای استحصال انرژی از دریا (توربینهای آبی دریایی و توربینهای جزر و مدی)
سیستمهای دریایی هیبریدی

 

مقالات ارائه شده در کنفرانس‌ها و مجلات
 

منتخبی از مقالات چاپ شده در مجلات معتبر بین المللی:
 

 ۱- A. Sedaghat, M. Mirhosseini, Aerodynamic Design of A ۳۰۰ kW Horizontal Axis Wind Turbine for the Province of Semnan, Energy Conversion and Management, ۶۳ (۲۰۱۲) ۸۷-۹۴. (IF=۸.۲۱)

۲- M. Mirhosseini, A. Sedaghat, M. Moghimi Zand, Aerodynamic Design and Economical Evaluation of Site Specific Horizontal Axis Wind Turbine (HAWT), Energy Equipment and Systems, ۲ (۲۰۱۴) ۴۳-۵۶.

۳- M. Tahani, G. Kavari, M. Masdari, M. Mirhosseini, Aerodynamic Design of Horizontal Axis Wind Turbine with Innovative Local Linearization of Chord and Twist Distributions, Energy, ۱۳۱ (۲۰۱۷) ۷۸-۹۱. (IF=۶.۱)

۴- M. Tahani, A. Rabbani, A. Kasaeian, M. Mehrpooya, M. Mirhosseini, Design and Numerical Investigation of Savonius Wind Turbine with Discharge Flow Directing Capability, Energy, ۱۳۰ (۲۰۱۷) ۳۲۷-۳۳۸. (IF=۶.۱)

۵- M. Jafari, A. Razavi, M. Mirhosseini, Effect of Steady and Quasi-Unsteady Wind on Aerodynamic Performance of H-rotor Vertical Axis Wind Turbines, Journal of Energy Engineering, ASCE, ۱۴۴ (۲۰۱۸) ۰۴۰۱۸۰۶۵. (IF=۱.۱۳)

۶- M. Jafari, A. Razavi, M. Mirhosseini, Effect of Airfoil Profile on Aerodynamic Performance and Economic Assessment of H-rotor Vertical Axis Wind Turbines, Energy, ۱۶۵, Part A (۲۰۱۸) ۷۹۲-۸۱۰. (IF=۶.۱)

۷- G. Kavari, M. Tahani, M. Mirhosseini, Different Functionalized Chord and Twist Distributions in Aerodynamic Design of HAWTs, Environmental Progress & Sustainable Energy, https://doi.org/۱۰.۱۰۰۲/ep.۱۳۱۰۸. (IF=۲.۰)

۸- G. Kavari, M. Tahani, M. Mirhosseini, Wind Shear Effect on Aerodynamic Performance and Energy Production of Horizontal Axis Wind Turbines with Developing Blade Element Momentum Theory, Journal of Cleaner Production, ۲۱۹ (۲۰۱۹) ۳۶۸-۳۷۶. (IF=۷.۲۵)

۹- M. Tahani, M. Razavi, M. Mirhosseini, F. Razi Astaraei, S. Mirmahdian, Unsteady Aerodynamic Performance of Dual-Row H-Darrieus Vertical Axis Wind Turbine, Energy Equipment and Systems, ۸ (۲۰۲۰) ۵۵-۸۰.

۱۰- M. Mirhosseini, A. Rezania, A. B. Blichfeld, B. B. Iversen, L. Rosendahl, Experimental Investigation of Zinc Antimonide Thin Film Thermoelectric Element over Wide Range of Operating Conditions, Physica Status Solidi (A) Applications and Materials, ۲۰۱۷, ۱۷۰۰۳۰۱. (IF=۱.۷۶)

۱۱- M. Mirhosseini, A. Rezania, L. Rosendahl, B. B. Iversen, Effect of Thermal Cycling on Zinc Antimonide Thin Films Thermoelectric Characteristics, Energy Procedia, ۱۴۲ (۲۰۱۷) ۵۱۹–۵۲۴

۱۲- M. Mirhosseini, A. Rezania, L. Rosendahl, Numerical Study on Heat Transfer to an Arc Absorber Designed for a Waste Heat Recovery System around a Cement Kiln, Energies ۲۰۱۸, ۱۱, ۶۷۱. (IF=۲.۷)

۱۳- M. Mirhosseini, A. Rezania, B. Iversen, L. Rosendahl, Energy Harvesting from a Thermoelectric Zinc Antimonide Thin Film under Steady and Unsteady Operating Conditions, Materials, ۲۰۱۸, ۱۱, ۲۳۶۵. (IF=۳.۱)

۱۴- M. Mirhosseini, A. Rezania, L. Rosendahl, Harvesting Waste Heat from Cement Kiln Shell by Thermoelectric System, Energy, ۱۶۸ (۲۰۱۹) ۳۵۸-۳۶۹. (IF=۶.۱)

۱۵- M. Mirhosseini, A. Rezania, L. Rosendahl, Effect of Heat Loss on Performance of Thin Film Thermoelectric; a Mathematical Model, Materials Research Express, IOP Science,  ۲۰۱۹, ۶ ۰۹۶۴۵۰, (IF=۲.۰)

۱۶- M. Mirhosseini, A. Rezania, L. Rosendahl, Power Optimization and Economic Evaluation of Thermoelectric Waste Heat Recovery System around a Rotary Cement Kiln, Journal of Cleaner Production, ۲۳۲ (۲۰۱۹) ۱۳۲۱-۱۳۳۴. (IF=۷.۲۵)

۱۷- M. Mirhosseini, A. Rezania, L. Rosendahl, Design Optimization of Waste Heat Recovery System around Cement Rotary Kiln, Journal of Energy Engineering, ASCE, ۲۰۲۰, ۱۴۶(۴): ۰۴۰۲۰۰۲۶ (IF=۱.۱۳).

۱۸- S. Mortazavinatanzi, M. Mirhosseini, L. Song, B.B. Iversen, L. Rosendahl, A. Rezania, Zinc Antimonide Thin Film Based Flexible Thermoelectric Module, Materials Letters ۲۸۰ (۲۰۲۰) ۱۲۸۵۸۲ (IF=۳.۲).

۱۹- M. Mirhosseini, F. Sharifi, A. Sedaghat, Assessing the Wind Energy Potential Locations in Province of Semnan in Iran, Renewable and Sustainable Energy Reviews, ۱۵ (۲۰۱۱) ۴۴۹-۴۵۹. (IF=۱۲.۱۱)

۲۰- D. Saeidi, M. Mirhosseini, A. Sedaghat, A. Mostafaeipour, Feasibility Study of Wind Energy Potential in Two Provinces of Iran: North and South Khorasan, Renewable and Sustainable Energy Reviews, ۱۵ (۲۰۱۱) ۳۵۵۸-۳۵۶۹. (IF=۱۲.۱۱)

۲۱- P. Alamdari, O, Nematollahi, M. Mirhosseini, Assessment of Wind Energy in Iran: A Review, Renewable and Sustainable Energy Reviews, ۱۶ (۲۰۱۲) ۸۳۶-۸۶۰. (IF=۱۲.۱۱)

۲۲- A. Mostafaeipour, A. Sedaghat, M. Ghalishooyan, Y. Dinpashoh, M. Mirhosseini, M. Sefid, M. Pour-Rezaei, Evaluation of Wind Energy Potential as a Power Generation Source for Electricity Production in Binalood, Iran, Renewable Energy, ۵۲ (۲۰۱۳) ۲۲۲-۲۲۹. (IF=۶.۳)

۲۳- M. Mirhosseini, A. Rezania, L. Rosendahl, View Factor of Solar Chimneys by Monte Carlo Method, Energy Procedia, ۱۴۲ (۲۰۱۷) ۵۱۳–۵۱۸.

۲۴- M. Jafari, A. Babajani, P. Hafezisefat, M. Mirhosseini, A. Rezania, L. Rosendahl, Numerical Simulation of a Novel Ocean Wave Energy Converter, Energy Procedia, ۱۴۷ (۲۰۱۸) ۴۷۴-۴۸۱.

۲۵- A. Babajani, M. Jafari, P. Hafezisefat, M. Mirhosseini, A. Rezania, L. Rosendahl, Parametric Study of a Wave Energy Converter (Searaser) for Caspian Sea, Energy Procedia, ۱۴۷ (۲۰۱۸) ۳۳۴-۳۴۲.

۲۶- M. Mirhosseini, A. Saboonchi, View Factor Calculation Using the Monte Carlo Method for A ۳D Strip Element to Circular Cylinder, International Communications in Heat and Mass Transfer, ۳۸ (۲۰۱۱) ۸۲۱–۸۲۶. (IF: ۴.۰)

۲۷- M. Mirhosseini, A. Saboonchi, Monte Carlo Method for Calculating Local Configuration Factor for the Practical Case in Material Processing, International Communications in Heat and Mass Transfer, ۳۸ (۲۰۱۱) ۱۱۴۲–۱۱۴۷. (IF: ۴.۰)

۲۸- N. Mansouri, M. Mirhosseini, A. Saboonchi, Thermal Modeling of Strip across Transfer Table in Hot Rolling Process, Applied Thermal Engineering, ۳۸ (۲۰۱۲) ۹۱-۱۰۴. (IF:۴.۷۳)

۲۹- A.R. Hajji, M. Mirhosseini, A. Saboonchi, A. Moosavi, Different Methods for Calculating a View Factor in Radiative Applications: Strip to in Plane Parallel Semi Cylinder, Journal of Engineering Thermophysics, ۲۴ (۲۰۱۵) ۱-۱۳. (IF=۱.۱۶)

۳۰- A.A. Alemrajabi, F. Rezaee, M. Mirhosseini, Ali Esehaghbeygi, Comparative Evaluation of the Effects of Electrohydrodynamic, Oven, and Ambient Air on Carrot Cylindrical Slices during Drying Process, Drying Technology: An International Journal, ۳۰ (۲۰۱۲) ۸۸–۹۶. (IF=۳.۰)

۳۱- M.S. Valipour, S. Rashidi, M. Bovand, M. Mirhosseini, Two Phase Convection by Al۲O۳–Water Nanofluid Flow Around A Square Cylinder, Thermal Science, ۱۸ (۲۰۱۴) ۱۳۰۵-۱۳۱۴. (IF=۱.۵۷)

۳۲- S. K. Sonderby, M. Mirhosseini, A. Rezania, L. Rosendahl, Thermal-Hydraulic Performance of a Corrugated Cooling Fin with Louvered Surfaces, Energy Procedia, ۱۴۲ (۲۰۱۷) ۴۰۷۷–۴۰۸۴.

۳۳- B. Moghadassian, M. Jafari, P. Hafezisefat, M. Mirhosseini, A. Rezania, Numerical Investigation of Radiative Heat Transfer in a Particulate Medium Using FTn Finite Volume Method, Energy Procedia, ۱۵۸ (۲۰۱۹), ۵۶۹۲-۵۶۹۸.

۳۴- Moghadassian, M. Jafari, P. Hafezisefat, M. Mirhosseini, A. Rezania, Numerical investigation of radiative heat transfer inside a ۲-D irregular geometry containing nano- and micro-size particles, Energy Procedia, ۱۵۸ (۲۰۱۹), ۵۶۸۵-۵۶۹۱.
منتخبی از مقالات ارائه شده در کنفرانس‌های معتبر بین المللی:

۱- M. Mirhosseini, A.A. Alemrajabi, Effect of EHD on Forced Convection in a Tube by Using Helical Electrode, Presented as oral in ۱۰th International Conference on Sustainable Energy Technologies, İstanbul, TÜRKİYE, ۴-۷ Sep. ۲۰۱۱.

۲- M. Mirhosseini, A.A. Alemrajabi, Effect of Electrode Geometric Properties on EHD Enhanced Heat Transfer in a Tube, Presented as oral in ۱۰th International Conference on Sustainable Energy Technologies, İstanbul, TÜRKİYE, ۴-۷ Sep. ۲۰۱۱.

۳- M. Mirhosseini, M. Alaian, A. Sedaghat, A. A. Alemrajabi, Aerodynamic Design of a ۳۰۰ kW Horizontal Axis Wind Turbine, Presented as oral in ۱۰th International Conference on Sustainable Energy Technologies, İstanbul, TÜRKİYE, ۴-۷ Sep. ۲۰۱۱.

۴- M. Mirhosseini, A. Sedaghat, A. A. Alemrajabi, Aerodynamic Modeling of Wind Turbine Blades and Linear Approximations, Presented as oral in ۱۰th International Conference on Sustainable Energy Technologies, İstanbul, TÜRKİYE, ۴-۷ Sep. ۲۰۱۱.

۵- M. Mirhosseini, A. Rezania, L. Rosendahl, A. Enkeshafi, Experimental Investigation of Zinc Antimonide Thin Films under Different Thermal Boundary Conditions, Presented as oral in ۳۵th International Conference on Thermoelectrics (ICT- ۲۰۱۶) & The ۱st Asian Conference on Thermoelectrics (ACT-۲۰۱۶), Wuhan, China.

۶- M. Mirhosseini, A. Rezania, L. Rosendahl, A. Enkeshafi, Power Generation by Zinc Antimonide Thin Film under Various Load Resistances at its Critical Operating Temperature, Presented as poster in ۳۵th International Conference on Thermoelectrics (ICT- ۲۰۱۶) & The ۱st Asian Conference on Thermoelectrics (ACT-۲۰۱۶), Wuhan, China.

۷- M. Mirhosseini, A. Rezania, L. Rosendahl, B. B. Iversen, Effect of Thermal Cycling on Zinc Antimonide Thin Films Thermoelectric Characteristics, Presented as oral in ۹th International Conference on Applied Energy, ICAE۲۰۱۷, Cardiff, UK

۸- M. Mirhosseini, A. Rezania, L. Rosendahl, View Factor of Solar Chimneys by Monte Carlo Method, Presented as oral in ۹th International Conference on Applied Energy, ICAE۲۰۱۷, Cardiff, UK

۹- S. K. Sonderby, M. Mirhosseini, A. Rezania, L. Rosendahl, Thermal-Hydraulic Performance of a Corrugated Cooling Fin with Louvered Surfaces, Presented as poster in ۹th International Conference on Applied Energy, ICAE۲۰۱۷, Cardiff, UK

۱۰- M. Tahani, N. Babayan, A. Pouyaei, M. Mirhosseini., A. Sedaghat, Increasing the Produced Power of Building Mounted Wind Turbines by Optimization of Roof Geometry and Utilization of Solar Panels, International Conference on Sustainable Mobility Applications, Renewables and Technology, SMART ۲۰۱۵; Kuwait; Kuwait.

۱۱- M. Tahani, E. Ziaee, A. Hajinezhad, P. Servati, M. Mirhosseini, A. Sedaghat, Vibrational Simulation of Offshore Floating Wind Turbine and Its Directional Movement Control by Fuzzy Logic, International Conference on Sustainable Mobility Applications, Renewables and Technology, SMART ۲۰۱۵; Kuwait; Kuwait.

۱۲- M. Jafari, A. Babajani, P. Hafezisefat, M. Mirhosseini, A. Rezania, L. Rosendahl, Numerical Simulation of a Novel Ocean Wave Energy Converter, The Conference of Environmental and Climate Technologies, CONECT ۲۰۱۸ (۱۶-۱۸ May ۲۰۱۸), Riga, Latvia.

۱۳- A. Babajani, M. Jafari, P. Hafezisefat, M. Mirhosseini, A. Rezania, L. Rosendahl, Parametric Study of a Wave Energy Converter (Searaser) for Caspian Sea, The Conference of Environmental and Climate Technologies, CONECT ۲۰۱۸ ( ۱۶-۱۸ May ۲۰۱۸), Riga, Latvia.

۱۴- B. Moghadassian, M. Jafari, P. Hafezisefat, M. Mirhosseini, A. Rezania, Numerical Investigation of Radiative Heat Transfer in a Particulate Medium Using FTN Finite Volume Method, ۱۰th International Conference on Applied Energy (ICAE ۲۰۱۸); Hong Kong; China; ۲۲-۲۵ August ۲۰۱۸

۱۵- Moghadassian, M. Jafari, P. Hafezisefat, M. Mirhosseini, A. Rezania, Numerical investigation of radiative heat transfer inside a ۲-D irregular geometry containing nano- and micro-size particles, ۱۰th International Conference on Applied Energy (ICAE ۲۰۱۸); Hong Kong; China; ۲۲-۲۵ August ۲۰۱۸ 

آزمایشگاه تحقیقاتی انرژی‌های تجدیدپذیر 
 


دفعات مشاهده: 747 بار   |   دفعات چاپ: 45 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر