[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
درباره دانشکده::
اخبار ::
کمک آموزشی::
آموزش::
پژوهش::
معرفی افراد::
دانشجویان::
امکانات::
تسهیلات پایگاه::
::
هشتمین کنفرانس بین المللی
..
تالار افتخارات

AWT IMAGE

..
دفاعیه‌ها

AWT IMAGE

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
بازدید علمی

گزارش‌های بازدید دانشکده

..
منشور اخلاقی

AWT IMAGE

..
:: رزومه فارسی د.فاضل ::
 | تاریخ ارسال: 1402/8/12 | 

  مشخصات فردی

  نام خانوادگی: : فاضل

  نام: : سید سعید

  تاریخ تولد : 1345/06/20

  مرتبه علمی : : استادیار

  گروه : راه آهن برقی

  تلفن : 09123238494-09102002639

  E-mail : fazeliust.ac.ir

ResearcherID Profile: Seyed Saeed Fazel
  ORCiD Profile: Seyed Saeed Fazel
  Google Scholar Profile: Seyed saeed fazel

  سوابق آموزشی

  الف) تحصیلات دانشگاهی :

  دکترای برق ، دانشگاه صنعتی برلین ، سال اخذ 1386

  Thesis: Investigation and Comparison of Multi-Level Converters for Medium Voltage Applications .

  فوق لیسانس برق قدرت ، دانشگاه علم و صنعت ا یر ان، سال اخذ 1373

  Thesis: Behaviour and Placement Studying of the Optimal VARS in the Distribution Networks .

  زمینه های تخصصی وتحقیقاتی (از فهرست اولویت های علمی دانشگاه :

  راه آهن برقی

  تحلیل منابع تغذیه تراکشن

  مبدلهای تراکشن

  الکترونیک قدرت

  درایوهای ولتاژ متوسط

  مبدلهای توان

  درایوهای الکتریکی

  ماشین های الکتریکی

 

  ب ـ اشتغال

 • مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه علم و صنعت ایران 1399-1400
 • ریاست دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران 1394-1399
 • معاون آموزشی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران 1394-1392
 • مدیر کتابخانه دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران 1392-1388
 • مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران 1388-1386
 • مسئول آزمایشگاه تراکشن دانشکده مهندسی راه آهن از 1387 تاکنون
 • عضو هیات علمی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران از 1381 تاکنون
 • عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران 1381-1377
 • دبیر کمیته انضباطی دانشگاه علم و صنعت ایران 1381-1379
 • مدیر دفتر صنایع نظامی ، دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علم و صنعت ایران 1381-1380
 • مهندس برق و مسئول کارگاه برق جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت ایران 1377-1373
 • مهندس برق در نیروگاههای آبی کوچک، جهاد سازندگی استان تهران 1372-1370

 

  ج ـ سوابق تدریس دانشگاهی

  نام دروس تدریس شده :

  در مقطع تحصیلات تکمیلی

 • کنترل محرکه های الکتریکی قطار
 • آنالیز ماشین های تراکشن الکتریکی
 • الکترونیک قدرت 2 و 1

  در مقطع کارشناسی

 • بررسی سیستمهای قدرت 1 و 2
 •  ماشین های الکتریکی 1 و 2 و 3
 •  مبانی مهندسی برق
 • مبانی ماشین های الکتریکی
 • آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 1 و 2
 • کارگاه برق
 • آزمایشگاه مدارهای الکتریکی
 • آزمایشگاه اندازه گیری

  سوابق پژوهشی :

  ژورنال -
 

 1. Zandabad, Y.Y., Fazel, S.S.,Soft-switching buck/boost full-bridge three-port converter for DC/DC applications, Engineering Science and Technology, an International Journal, 2023
 2. Akbari S., Fazel S.S., Hashemi-Dezaki H., Energy Management of Networked Smart Railway Stations Considering Regenerative Braking, Energy Storage System, and Photovoltaic Units, Journal of the Association of Energy Engineering, p.p. 69-86, 120 (1), 2023.
 3. Akbari S., Hashemi-Dezaki H., Fazel S.S., Optimal clustering-based operation of smart railway stations considering uncertainties of renewable energy sources and regenerative braking energies, Electric Power Systems Research, p.p. 108744, 213, 2022.
 4. Akbari S., Fazel S.S., Multistage Multiobjective Optimization for Optimal Energy Management of the Connected Cophase Traction Power System, International Transactions on Electrical Energy Systems, p.p. 1-14, 2022.
 5. Fazel, S.S., Akbari, S., Jadid, S., Optimal coordinated operation of integrated energy hubs, considering regenerative braking utilization, IET Electrical Systems in Transportation, p.p. 362-376, 11(4), 2021.
 6. Fazel, S.S., Akbari, S., Jadid, S., Optimal operation of a smart railway station based on a multi-energy hub structure considering environmental perspective and regenerative braking utilization, Energy Science and Engineering, p.p. 1614-1631, 9(9), 2021.
 7. Fazel, S.S., Akbariavaz, K., Khosravi, M., Fully FPGA-based implementation of a modified control strategy for power electronic transformer in railway traction applications, IET Power Electronics, p.p. 1904-1919, 14 (11), 2021.
 8. Kaleybar HJ., Brenna, M., Foiadelli F., Fazel, S.S., Zaninelli D., Power quality phenomena in electric railway power supply systems: An exhaustive framework and classification, Energies, p.p. 1-35, 13 (24), 2020.
 9. Kaleybar H.J., Kojabadi H.M, Fazel S.S.,  Foiadelli F., An intelligent control method for capacity reduction of power flow controller in electrical railway grids, Electric Power Systems Research, p.p. 157-166, 165, 2018.
 10. Kaleybar HJ., Kazemzadeh R., Fazel S.S., A comprehensive study on performance of YD transformer in ac electrified railway systems, Journal of Electrical Engineering, p.p. 75-82, 16 (2), 2016.
 11. Fazel, S.S., Ghasemi A., Maghsoud I., Farshad S., Comprehensive study on the power rating of a railway power conditioner using thyristor switched capacitor, IET Electrical Systems in Transportation, p.p. 97-106, 4(4), 2014.
 12. Raygani, S.V., Tahavorgar, A., Fazel, S.S., Moaveni, B., Load flow analysis and future development study for an AC electric railway, IET Electrical Systems in Transportation, p.p. 139-147, 3(2), 2012.
 13. Babayizadeh M., Fazel, S.S., Analysis of Semi-Bogie Based Propulsion System Used in Tehran Metro Trains in Degraded Mode of Operation, International journal of railway research, p.p. 61-72, 7 (1), 2020.
 14. Kaleybar H.J., Fazel, S.S., Three-port Multifunctional railway power conditioner with Energy Storage Systems for Regenerative Braking Energy and power Quality Control, International journal of railway research, p.p. 35-43, 7 (2), 2020.
 15. Najafi S.L., Fazel, S.S., Ershadi, S., Proposing and Techno-Economic Study of Smart and Integrated Electric Transportation System, International journal of railway research, p.p. 33-41, 6 (2), 2019.
 16. Kaleybar H.J., Kojabadi H.M, Fazel S.S.,  Foiadelli F, Brenna M., A Direct Power Feeding System for AC railway Networks Using Modular Multilevel Converter, International journal of railway research, p.p. 39-47, 5 (1), 2018.
 17. Khosravi M., Fazel S.S., Abdollahi V., Fuzzy Logic-Based vector Control of Permanent Magnet Synchronous Motor Using Stacked Matrix Converter for Railway Traction Applications, International journal of railway research, p.p. 41-56, 4 (2), 2017.
 18. Fazel S.S., Kaleybar H.J., Kojabadi H.M, An Efficient Strategy for Power Rating Reduction of Back-to-Back Converters Used in Railway Power Conditioner, International journal of railway research, p.p. 19-28, 3 (1), 2016.
 19. Akbari S., Rosami Z., Khoshharf A., Fazel S.S., Applying Frequency Response Method for Contact Rails Fault Diagnosing in Ungrounded Electrical Railway System, International journal of railway research, p.p. 29-38, 3 (2), 2016.
 20. مدیریت هوشمند انرزی در سیستم های حمل و نقل برقی، فصلنامه مهندسی حمل و نقل ، ص 137-150، 10 (1)، 1397،سپهر نجفی لاریجانی، سیدسعید فاضل
 21. Khorshidi M.,Fazel S.S., Niakinezhad M.,Investigation of SLIM Dynamic Models Based on Vector Control for Railway Application , Advances in Railway Engineering, An International Journal, p.p. 85-92, 2(2), 2014.
 22. Khorshidi M.,Fazel S.S., Moaveni B., Speed Observer Design for Linear Induction Motor Drives, Advances in Railway Engineering, An International Journal, p.p. 21-28, 2(1), 2014.
 23. Fazel S.S., Firouzian S., Khalkhali B., Energy-efficient emplacement of reversible DC traction power substations in urban rail transport through regenerative energy recovery , International journal of railway research, p.p. 11-22, 1 (2), 2014.
 24. Ghasemi A., Zarezadeh, Fazel S.S., Power Quality Improvement in Traction Power Supply Networks, Amirkabir International Journal of Science& Research, p.p.9-15, 45 (1), 2013.
 25. Niakinezhad, M., Akbari Baseri, M.A., Fazel, S.S., Mehdipour, A., Operational Analysis of 2. 3 kV Neutral Point Clamped, Series Connected H-Bridge and Auxiliary Series Connected H-Bridge Five-Level Converters, International Review on Modelling and Simulations, p.p. 988-996, 4 (3), 2011.
 26. Fazel, S.S., Practical medium voltage multi level converter topologies, International Review on Modelling and Simulations, p.p. 2172-2181, 4 (5), 2011.
 27. Kalantari, M., Sadeghi, M.J., Farshad, S., Fazel, S.S., Mehdipour, A., Modeling and comparison of traction transformers based on the utilization factor definitions, International Review on Modelling and Simulations, p.p. 342-351, 4 (1), 2011.
 28. Fazel, S.S., Design and modeling of multi-pulse phase shifting transformers for medium voltage applications, International Review on Modelling and Simulations, p.p. 2102-2109, 4 (5), 2011.
 29. Raygani, S.V., Moaveni, B., Fazel, S.S., Tahavorgar, A., SVC implementation using neural networks for an AC electrical railway, WSEAS Transactions on Circuits and Systems, p.p. 173- 183, 10 (5), 2011.
 30. Kalantari M., Sadeghi M.J., Fazel, S.S., Farshad S., A., Investigation of Power Factor Behavior in AC Railway System Based on Special Traction Transformers, Journal of Electromagnetic Analysis & Applications, p.p. 618-626, 2 (2), 2010.
 31. S. S. Fazel , D. Krug, and S. Bernet, “ Comparison of power semiconductor utilization and losses of 2.3 KV, 3.3 KV and 4.16 KV Neutral-Point-Clamped, Flying Capacitor and Series Connected H-Bridge Multi-Level Converters,” Electro technical Review (Przeglad Elektrotechniczny) , Poland, 2006, vol. 2006, no. 2 .
 32. S. S. Fazel, S. Bernet, D. Krug, and K. Jalili, “Design and comparison of 4kV Neutral Point Clamped, Flying Capacitor and Series Connected H-Bridge Multi-Level Converters,” IEEE Trans. on Industrial Applications, July/August 2007
 33. D. Krug, S. Bernet, S. S. Fazel, K. Jalili , and M. Malinowski, “ Comparison of 2.3kV Medium Voltage Multi-Level Converters for Industrial Medium Voltage Drives ,” IEEE Trans. on Industrial Electronics, December 2007.
 34. S. S. Fazel, Sedigh D., Substituting drop-voltage battery instead of existing mechanical sensors in protective vehicle systems, International Journal of Automotive Engineering, p.p. 64-70, 5, 1384. 

 

   کنفرانس :

 

 1. Saeed Kazemian, Yeganeh Amani, Seyed Saeed Fazel, Comparison of the T-Type Converter and the Conventional 2LVSI for the 60kW Traction Application, The Second International Conference on Electrical Machines, 2023.
 2. Saeed Akbari, Seyed Saeed Fazel, A Multi-objective Optimal Operation Model for Connected Co-phase Traction Power Systems,7th International Conference on Recent Advances in Railway Engineering (ICRARE 2021).
 3. Yasser Yousefi Zandabad, Seyed Saeed Fazel, An Isolated DC-DC Converter for Effective Use of Regenerative Energy in ElectrifiedTransportation Vehicles,7th International Conference on Recent Advances in Railway Engineering (ICRARE 2021).
 4. Hossein Afshari, Mohsen Alikhani, Seyed Saeed Fazel, Investigating the effect of common control objectives on the MMC performance
  based phase-shift modulation,7th International Conference on Recent Advances in Railway Engineering (ICRARE 2021).
 5. پگاه همدانی، سجاد صدر، سید سعید فاضل، شبیه سازی دینامیکی حرکت چند قطار در مسیر دو خطه، همراه با ارائه الگوریتم استخراج پروفیل سرعت، هفتمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در راه آهن، 1402.
 6. فاضل هاشمی،سید سعید فاضل، امکان سنجی ذخیره سازی و بازیابی حرارت در سیستمهای دیزل الکتریک و راه آهن برقی با بهره گیری از PCM ، هفتمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در راه آهن، 1402.
 7. F Norouzi, S.S. Fazel, HJ Kaleybar, Improvement of the Railway Power Flow Controller’s Performance Using Sliding Mode Control Method, 12th Power Electronics, Drive Systems, and Technologies Conference (PEDSTC) 2021.
 8. HJ Kaleybar, M Brenna, F Foiadelli, S.S. Fazel, Regenerative Braking Energy and Power Quality Analysis in 2×25 kV High-Speed Railway Lines Operating with 4QC Locomotives, 11th Power Electronics, Drive Systems, and Technologies Conference (PEDSTC) 2020.
 9. HJ Kaleybar, Fazel S.S.,  Vayghan A.R,  Brenna M., Foiadelli F, Performance improvement of railway power conditioner with model predictive control approach, IEEE PES Powertech 2019 – Milano, Italy.
 10. Brenna M., Foiadelli F.,  Kaleybar HJ., Fazel S.S., Power Quality Indicators in Electric Railway Systems: A Comprehensive Classification, IEEE PES Powertech 2019 – Milano, Italy.
 11. (HJ Kaleybar), HM Kojabadi, M Brenna, F Foiadelli, S.S. Fazel, An inclusive study and classification of harmonic phenomena in electric railway systems,  International Conference on Environment and Electrical Engineering and Industrial and Commercial Power Systems Europe (EEEIC/I&CPS Europe), 2019.
 12. M Brenna, F Foiadelli, HJ Kaleybar), S.S. Fazel, Smart Electric Railway Substation Using Local Energy Hub Based Multi-Port Railway Power Flow Controller, IEEE Vehicle Power and Propulsion Conference (VPPC), 2019.
 13. Seyed Saeed Fazel, Nader Marzbani, Saeed Akbari, Measuring Regenerated Energy by Trains, Case Study: line 1 of Tehran Subway System, 6th International Conference on Recent Advances in Railway Engineering (ICRARE 2019).
 14. Seyed Saeed Fazel, Hamed Jafari Kaleybar, Federica Foiadelli, Morris Brenna, Multifunctional Railway Power Conditioner Integrated with Energy Storage Systems for Regenerative Braking Energy Harvesting, 6th International Conference on Recent Advances in Railway Engineering (ICRARE 2019).
 15. M.Babaeyzadeh, S.S. Fazel, Analysis of Semi-Bogie Based Propulsion System Used in Tehran Metro's trains in Degraded Mode of Operation, 6th International Conference on Recent Advances in Railway Engineering (ICRARE 2019).
 16. امیر مرجبی، جواد حمیدی، سید سعید فاضل، مدلسازی شبکه ریلی پرسرعت 24 کیلوولت dc مبتنی بر کنترل droop برای تقسیم جریان بین ایستگاهها، ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در راه آهن، 1398.
 17. اصغر نصر،  سید سعید فاضل، وضعیت آموزش و تحقیقات کاربردی ریلی در ایران، ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در راه آهن، 1398.
 18. HJ Kaleybar, HM Kojabadi,M Brenna,F Foiadelli, S.S. Fazel, An Active Railway Power Quality Compensator for 2×25kV High-Speed Railway Lines, 2017 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2017.
 19. HJ Kaleybar, HM Kojabadi, M Brenna, F Foiadelli, S.S. Fazel, A two-phase three-wire quasi-Z-source based railway power quality compensator for AC rail networks, International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2017.
 20. Piriaie H., S.S. Fazel, Predictive Control of a Five-Level NPC Inverter Using a Three-Phase Coupled Inductor, 7th Power Electronics Drive Systems Technologies Conference (PEDSTC) 2016.
 21. HJ Kaleybar, M Fallah, HM Kojabadi, S.S. Fazel, L Chang, Capacity Diminution of Railway Power Conditioner Using a New Smart Control System, 8th International Power Electronics and Motion Control Conference  (IPEMC-ECCE Asia), 2016.
 22. HJ Kaleybar, M Fallah, HM Kojabadi, S.S. Fazel, L Chang, Impacts of Traction Transformers on Power Rating of Railway Power Quality Compensator, 8th International Power Electronics and Motion Control Conference  (IPEMC-ECCE Asia), 2016.
 23. HJ Kaleybar, M Fallah, HM Kojabadi, S.S. Fazel, L Chang , A new robust dynamic control method for Railway Power Quality Compensator, 8th International Power Electronics and Motion Control Conference  (IPEMC-ECCE Asia), 2016.
 24. ، خلیل اکبری آواز، سید سعید فاضل، بررسی ساختار ترانسفورماتور حالت جامد در صنعت تراکشن، پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن، 1396.
 25. مجتبی خورشیدی، سیدسعید فاضل، بیژن معاونی، مهدی نیاکی نژاد، طراحی رویتگر جدید سرعت برای موتور القایی خطی مبتنی بر روش MRAS بهبود یافته، پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن، 1396.
 26. M Khosravi, SN Larijani, S.S. Fazel, Analytical  review of voltage Source, Current Source and Impedance Source Inverters for Electrical Drive pplications, 31th Power System Conference (PSC), 1395.
 27. محمد جواد قربانی، سیدسعید فاضل، تحلیل حراراتی موتورهای کشش ریلی، چهارمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن، 1394.
 28. سیدسعید فاضل، یوسف خیاط، انتخاب ترانسفورماتور مناسب پست کشش برای سیستم های راه آهن برقی پرسرعت شبه تک فاز، چهارمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن، 1394.
 29. امیرخوشحرف، سیدسعید فاضل، مهدی مشکسار، صالح اکبری، مدل سازی قطارهای برقی جهت مطالعات هارمونیکی شبکه تغذیه با استفاده از نرم افزار متلب، چهارمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن، 1394.
 30. امیرخوشحرف، سیدسعید فاضل، بهاره رحمان زاده، سهراب نادری، بررسی اثر  STATCOM  بر روی نامتعادلی بار راه آهن برقی، چهارمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن، 1394.
 31. صالح اکبری،زهرا رسامی، امیر خوشحرف، سیدسعید فاضل، Applying Frequency Response method for contact Rails Fault Diagnosing in Ungrounded Electrical Railway System، چهارمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن، 1394.
 32. I Maghsoud, A Ghassemi, S Farshad, S.S. Fazel, Current Balancing Reactive Power and Harmonic Compensation Using a Traction Power Conditioner on Eectrified Railway System, 21st Iranian conference on Electrical Engineering ICEE, 2013.
 33. A Ghassemi, I Maghsoud, S Farshad, S.S. Fazel, Power quality improvement in Y/Δ electric traction system using a railway power conditioner, International Conference on Environment and Electrical Engineering IEEE, 2013.
 34. MB Zadeh, S.S. Fazel, A New Simple Control Approach of M2LC for AC Railway Applications, 4th Power Electronics, Drive Systems and Technologies Conference (PEDSTC), 2013.
 35. S Motlagh, S.S. Fazel, Indirect vector control of linear induction motor considering end effect, 3rd Power Electronics and Drive Systems Technology (PEDSTC) 2012.
 36. M Niakinezhad, MAA Baseri, S.S. Fazel, Comparison of 2.3 kV Neutral Point Clamped, Series Connected H-Bridge and Auxiliary Series Connected H-Bridge Five-Level converters, 2nd Power Electronics, Drive Systems and Technologies Conference (PEDSTC) 2011.
 37. حامد جعفری، سیامک فرشاد، سید سعید فاضل، بررسی عملکرد فیلترهای فعال چند سطحی جهت حذف هامونیک در  شبکه های ریلی DC، سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن، 1392.
 38. A Soltani nia; MJ Sadeghi; S.S. Fazel, An Optimum Control Strategy of the STATCOM for Electrified Railway Systems Using PSO, 1st Power Electronic & Drive Systems & Technologies Conference (PEDSTC) 2010.
 39. A Tahavorgar, SV Raygani, S.S. Fazel, Power Quality Improvement at the Point of Common Coupling Using On-board PWM Drives in an Electrical Railway Network, 1st Power Electronic & Drive Systems & Technologies Conference (PEDSTC) 2010.
 40. R. Fotouhi, S. Farshad, S.S. Fazel,A new novel DC booster circuit to reduce stray current and rail potential in DC railways,” Compatibility and Power Electronics, May 2009 Page(s):457 – 462
 41. S.S.Mousavi 1 , S. S. Fazel , D. A. Khaburi, S. H. Mousavi , “Fault Detection in 3-phase Squirrel Cage Traction Motor Using Artificial Neural Network ,2nd International Conference on Recent Advances in Railway Engineering (ICRARE-2009), Iran -Sep 27-28, 2009.
 42. A. Tahavorgar, S. S. Fazel , “An Investigation on the Effect of AC Traction Loads in Distribution Networks ,” 2nd International Conference on Recent Advances in Railway Engineering (ICRARE-2009), Iran -Sep 27-28, 2009.
 43. S. Bernet, D. Krug, S. S. Fazel, and K. Jalili, “Design and comparison of 4.16 kV Neutral Point Clamped, Flying Capacitor and Series Connected H-Bridge Multi-Level Converters,” IEEE Conference on Industrial Electronics, Hong Kong, China, Oct. 2005, vol. 1, pp. 121-128.
 44. S. S. Fazel, D. Krug, T. Taleb, and S. Bernet, “Comparison of Power Semiconductor Utilization, Losses and Harmonic Spectrum of State-of-the-Art 4.16kV Multi-Level Voltage Source Converters,” European Conference on Power Electronics and Drives (EPE), 11-14 September Dresden, Germany, 2005.
 45. S. S. Fazel , D. Krug, and S. Bernet, “ Comparison of power semiconductor utilization and losses of 2.3 KV, 3.3 KV and 4.16 KV Neutral-Point-Clamped, Flying Capacitor and Series Connected H-Bridge Multi-Level Converters,” Paper ID: 143, International Conference on Power Electronics and Intelligent Control for Energy Conversation , 16-19 October, 2005Warsaw, Poland.
 46. S. S. Fazel , “Application of three-phase controlled converter in DC motor drive and investigation effects on the network and motor ,” 17th International Power System Conference (PSC2002), 28-30 Oct. 2002, Tehran, Iran.
 47. محمد آقا محمدی یقین پور، سیامک فرشاد، سید سعید فاضل، " طراحی و مدلسازی ترانسفورماتورهای 18 و 24 پالسه و کاربرد آن در متروی تهران،" دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن، ایران- تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران، مهر 1388
 48. حمید رضا فلاح رمضانی، محسن کلانتری، سید سعید فاضل،"بررسی انواع مبدل تراکشن های راه آهن برقی،" دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن، ایران- تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران، مهر 1388
 49. سعید ویسی رایگانی، سید سعید فاضل،"بهبود ولتاژ دینامیکی در شبکه راه آهن برقی با استفاده از منطق فازی،" دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن، ایران- تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران، مهر 1388
 50. مجید نجفی زرمهری ، احمد میرآبادی، سید سعید فاضل،"کاربرد منطق فازی در سیستم نیرو محرکه لکوموتیو برقی با استفاده از شبیه سازی نرم افزاری،" دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن، ایران- تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران، مهر 1388
 
 

  مجله :

 

  1- S. S. Fazel and D. Sedigh, “Substituting drop-voltage battery instead of existing mechanical sensors in protective vehicle systems ,” Automotive Scientific Magazine (ASM), 2002 , No. 5 , Automotive Engineering Department, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran .

 

    تالیف کتاب

 

 1.   Multi-Level Converters for Medium Voltage Applications, LAMBERT Academic Publishing , 1388.
 2. اصول مهندسی راه آهن برقی،  مرکز آموزش و تحقیقات راه آهن، 1394، تالیف سیدسعید فاضل، حسین نادری فشتالی
 3. طراحی لکوموتیو:  کتاب برگزیده جشنواره ملی حرکت سال 1396 ، معاون و مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تالیف سید سعید فاضل، انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن
 4. سیستم های حمل و نقل ریلی راه آهن برقی، جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی، 1397، تالیف سیدسعید فاضل،  حامد جعفری کلیبر،  حسین مددی کجابادی

 

   

  ترجمه کتاب

 

 
 1.  Modern Power Station Practice, Volume IV – Translate, 1376.
 2.  High-Power Converters and AC Drives, by Bin Wu, IEEE PRESS, 2006 – Translate, 1388.
 

 

  استاد راهنما در مقطع تحصیلات تکمیلی

 • دکتری
 1.  شبیه سازی دینامیکی مترو به منظور بازیابی انرژی بازگشتی قطارها مورد مطالعه بکارگیری انرژی بازگشتی خط 6 مترو تهران به منظور تغذیه سایر بارها، سپهر نجفی لاریجانی
 2. ارائه ساختارهای نوینی از شبکه برق رسانی به قطار مترویی، محمد بابایی زاده
 3. مدل سازی و بهبود عملکرد جبران کننده کیفیت توان راه آهن برقی با ارائه روش جدید کنترلی، حامد جعفری، 1397
 4. بهبود عملکرد مبدل چندسطحی ماژولار در کنترل موتور AC سه فاز با روش کنترل پیش بین،مهیار خسروی، 1401
 5. مدلسازی و کنترل نوسانات نیروی تماسی پانتوگراف سیستم بالاسری قطارهای سریع السیر، فرزاد وصالی، 1398
 6. ایستگاههای شارژ سریع، محسن زنگنه
 7. بهینه سازی رژیم بهره برداری با رویکرد مصرف انرژی از طریق مدلسازی دینامیکی شبکه راه آهن برقی، جواد حمیدی
 • کارشناسی ارشد
 1. طراحی کنترل کننده لغزش بین ریل و چرخ قطار، سیدمهدی متولی، 1387
 2. بررسی، مدلسازی و شبیه سازی تداخلات الکترومغناطیسی و تاثیر آن در شبکه ، احسان حسینی، 1387
 3. شبیه سازی سیستم کنترل توان و کشش لکوموتیو GT26CW-2 ، فرزاد تکبیری، 1387
 4. تحلیل هارمونیک متروی تهران و ارایه راهکار برای کاهش آنها، محمدآقا محمدی یقین پور، 1387
 5. کنترل توان در سیستم تولیدنیرو محرکه هیبرید سامانه فوق سبک (ULR) جهت کاهش مصرف سوخت با بکارگیری منطق فازی، مجیدنجفی، 1387
 6. پخش بار بهینه در شبکه های جریان متناوب ریلی، سعید ویسی رایگانی، 1388
 7. بررسی و پیاده سازی یکسوساز PWM سه فاز، رضا فتوحی، 1388
 8. بررسی هارمونیکهای بوجود آمده از قطار شهری، تاثیر آن بر شبکه سراسری برق و روشهای جبران آن، علیرضا معالی تفتی،1389
 9. آنالیز خطا برای سیستم راه آهن برقی AC با مود تغذیه اتوترانسفورماتور، محمدرضا هژیرافضل، 1389
 10. طراحی، مدلسازی و شبیه سازی جبرانساز توان لحظه ای براساس تئوری p-q-r ، امیر تهورگر، 1389
 11. تحلیل پخش بار در شبکه ی DC راه آهن برقی، محسن کلانتری، 1389
 12. طراحی کنترل کننده سرعت موتور تراکشن AC  براساس مدل واقعی دینامیک حرکت قطار، مهدی نیاکی نژاد، 1389
 13. طراحی فیلتر LCL برای یکسو ساز سه فاز فعال به کار گرفته شده در سامانه های درایو تراکشن DC، عباس سلطانی نیا، 1390
 14. کنترل حرکت وسایل نقلیه هیبریدی خازنی بر پایه پیش بینی نحوه حرکت و با هدف کاهش مصرف انرژی، محسن مالکی، 1391
 15. طراحی و شبیه سازی الگوریتم تشخیص و تصحیح اشباع ترانسفورماتور جریان، رضا بازگیری، 1391
 16. بررسی مبدل چندسطحی ماژولار MLC به منظور بهبود عملکرد تراکشن AC ، محمدبابایی زاده ، 1391
 17. محاسبه ی پارامترهای الکتریکی سیستم تغذیه ی راه آهن برقی  AC از طریق مدلسازی در حوزه خطوط انتقال چندهادیه، حامد نیکجو، 1390
 18. شبیه سازی کنترل گشتاور دور موتور سنکرون مغناطیس دائم سه فاز بدون استفاده از سنسور سرعت، محمدعلی اکبری باصری، 1390
 19. جبرانسازی توالی منفی جریان و بهبود کیفیت توان در شبکه های تراکشن توسط سیستم بهبود دهنده کیفیت توان، علیرضا قاسمی، 1391
 20. بهبود کیفیت توان شبکه های تراکشن با استفاده از مبدل سه فاز، ایمان مقصود، 1391
 21. بررسی و شبیه سازی عملکرد فیلترهای فعال چند سطحی به منظور حذف هامونیک در شبکه های ریلی، حامد جعفری، 1391
 22. طراحی مینیمم ظرفیت خازن لینک DC به روش محاسباتی، حسین پناهی، 1391
 23. طراحی، کنترل و شبیه سازی سیستمهای ذخیره کننده انرژی onboard با قابلیت ترمزگری و تامین انرژی بار هنگام خطا در شبکه های تراکشن،اسماعیل خدایی ، 1392
 24. طراحی و شبیه سازی روئیتگر سرعت برای کنترل موتور القایی خط، مجتبی خورشیدی، 1392
 25. طراحی سیستم بهینه ذخیره و مصرف انرژی در وسایل نقلیه ریلی الکتریکی، توفیق فیضی، 1393
 26. سیستم تغذیه شبه تکفاز در راه آهن برقی پرسرعت با حضور جبران ساز هیبریدی، یوسف خیاط، 1393
 27. بهینه سازی انرژی شبکه های حمل ونقل ریلی درون شهری با استفاده از بازیابی انرژی، سامان فیروزیان، 1394
 28. بررسی و شبیه سازی رفتار حرارتی موتورهای کشش ریلی (مطالعه موردی: موتور سنکرون مغناطیس دائم)، محمدجواد قربانی، 1394
 29. کنترل جریان اینورتر سه فاز سه سطحی ANPC با استفاده از روش پیش بین FCS-MPC ، حمیدرضا پیریایی، 1394
 30. تحلیل، بررسی و شبیه سازی تاثیر قطارهای سریع السیر بر روی پایداری شبکه ی قدرت، محسن صادقیان، 1395
 31. طراحی مدار جهت حذف ولتآژ مدمشترک درمبدل های سه فاز کلمپ دیودی الکتیو سه سطحی (3L-ANPC) ، مهدی کریمی ، 1395
 32. کنترل سرعت موتورهای کشش به روش کنترل پیش بین توسط مبدل  ANPC ، علیرضا چگنی، 1395
 33. طراحی و بهینه سازی مبدل DC/DC در ترکیب شبکه ی تغذیه خودروی الکتریکی و راه آهن برقی DC ، ایمان گل افشان، 1395
 34. طراحی سیستم کنترل مدیریت انرژی و  هوشمندسازی انرژی در پروژه ترکیب شبکه تغذیه خودرو الکتریکی و راه آهن برقی DC ، مجید شاه بک، 1396
 35. ذخیره سازهای ترکیبی ترک ساید در خطوط مترو ، محمدجواد تواضع، 1396
 36. مدل سازی موتور تراکشن dc با هدف کنترل لغزش چرخ وریل در شرایط راه اندازی و شرایط ترمزی، اشکان اکبری، 1396
 37. مدیریت هوشمند انرژی در سیستم حمل ونقل برقی (با در نظر گرفتن مدل بهینه مصرف بار)، سپهر نجفی لاریجانی، 1396
 38. طراحی و شبیه سازی سیستم ذخیره ساز هیبریدی خازن- باتری و پیاده سازی آن جهت استفاده در وسایل نقلیه برقی و هیبریدی، عبدالغفور خضری، 1396
 39. شبیه سازی و ساخت ترانسفورماتور الکترونیک قدرت PET جهت کاربرد در صنعت تراکشن، خلیل اکبری آواز، 1397
 40. طراحی سیستم زمین و همبندی یک ایستگاه مترو جهت حفاظت در برابر صاعقه، جواد خسروبیگی، 1397
 41. مدیریت انرژی راه آهن هوشمند در حضور منابع انرژی تجدید پذیر و ترمز بازیاب، سعید اکبری، 1397
 42. طراحی استراتژی کنترل به هنگام توان موتورهای کششی قطار با هدف بهینه سازی مصرف انرژی، میثم قنبری، 1397
 43. بررسی و تعیین انرژی برگشتی قابل بهره برداری در شبکه متروی تهران و ارائه راهکارهای استفاده از آن، نادر مرزبانی، 1397
 44. کنترل و بهینه سازی منابع پراکنده انرژی تجدید پذیر به شبکه قطار DC، امیر مرجبی داکدره، 1398
 45. طراحی، شبیه سازی و تحلیل مبدل های DC/DC چند درگاهی دو طرفه جهت کاربرد در شبکه های DC ولتاژ متوسط و توان بالا، مشهود همتی، 1398
 46. مقایسه انواع روش های پخش بار در شبکه راه آهن برقی پرسرعت و انتخاب روش بهینه، علی عبدلی راد، 1398
 47. شبیه سازی و کنترل مبدل های RPC چند سطحی در قطارهای پر سرعت، سمیرا خدادادی آرپناهی، 1399
 48. طراحی و ساخت فیلتر LCL به منظور بهبود کیفیت توان، مجتبی نصرطاهری، 1399
 49. بهبود عملکرد کنترل کننده شارش توان راه آهن برقی با روش کنترل مدلغزشی، فاطمه نوروزی، 1399
 50. مدیریت انرژی در یک ایستگاه هوشمند ریلی در حضور پاسخ تقاضا، امیر نوریان نوقابی، 1399
 51. طراحی، شبیه سازی و ساخت اینورتر دو سطحی جهت درایو موتور القایی سه فاز به روش کنترل برداری، محمدمهدی سلمانی، 1399
 52. طراحی و کنترل ریزشبکه ی راه آهن برقی متصل به تولیدات پراکنده، مهسا تقیلو، 1400
 53. طراحی، شبیه سازی و ساخت مبدل DC-DC سه درگاهی، یاسر یوسفی زندآباد، 1400
 54. طراحی و شبیه سازی مبدل چند سطحی مدولار و بررسی تاثیر سیستم کنترلی بر روی کارکرد این مبدل، حسین افشاری، 1400
 55. طراحی و ساخت مبدل سه پورته ایزوله با خروجی و ورودی دوطرفه، سعید حمیده، 1401
 56. طراحی و ساخت مبدل DC-DC با کنترل پیش بین و کاربرد انرژی خورشیدی، سعید کاظمیان، 1401

 

 استاد مشاور در مقطع تحصیلات تکمیلی

 بیش از 80 پایان نامه

  داور در مقطع تحصیلات تکمیلی

  بیش از 100 پایان نامه و سمینار
 

1- پایش وضعیت و اشکار سازی خطا در سیستم های مدار راه، ایمان صادقی، 1386

  2- بررسی استانداردهای ایمنی و قابلیت اعتماد منابع تغذیه سوییچینگ در ناوگان ریلی، احسان حسینی، 1386
3- بررسی مشخصه های نیمه هادی های الکترونیک قدرت در کاربردهای تراکشن، رضا فتوحی، 1388

  4- بررسی الگوریتم های حفاظتی در پست های تراکشن AC ، هژیر افضل، 1388

  5- بررسی باند امپدانسی بکار رفته در سیستم های سیگنالینگ راه آهن برقی، حمید رضا فلاح، 1388

  6- بررسی روشهای محاسبه پارامترهای شبکه بالاسری، حامد نیکجو، 1388

  7- سیستم های مشارکتی و کاربرد آن در مهندسی راه آهن، علی سیاهوشی، 1388

  ....

  استاد راهنما سمینار در مقطع کارشناسی ارشد

   بیش از 80 پایان نامه

  1 - بررسی و مقایسه روشهای مختلف سوییچینگ در مبدلهای ولتاژ متوسط ، سعید ویسی رایگانی ، 1387

  2- تاثیر شبکه های راه آهن بر روی شبکه های تغذیه از دید نقطه PCC ، امیر تهورگر

  3- بررسی روشهای جبران کیفیت توان در شبکه های الکتریکی تراکشن با استفاده از فیلترهای اکتیو و پسیو، محمد جواد صادقی،1389

  4- بررسی انواع شبکه­های الکتریکی قطارهای برقی و مبدل­های موجود در آن­ها، ، مهدی نیاکی نژاد، 1389

  5 - بررسی انواع موتورهای خطی در راه آهن برقی، شیلا مطلق، 1389

  6 - بررسی توپولوژی های بدون ترانسفورماتور برای مبدل قطار، محمد بابایی زاده، 1389

  استاد مشاور سمینار در مقطع کارشناسی ارشد

  8- طراحی کنترل کننده لغزش بین چرخ و ریل لکوموتیو، سید مهدی متولی، 1387

  9- محاسبه هارمونیکهای بوجود آمده از قطار شهری با تاثیر آن بر شبکه برق و روشهای جبران آن، علیرضا معالی تفتی، 1387

  10- تحلیل هارمونیکهای مترو تهران و ارایه راهکار مناسب به منظور کاهش آنها، محمد آقا محمدی یقین پور، 1387

  11- شبیه سازی و آنالیز کنترل توان و کشش در لکوموتیو GT 26 CW- 2 ، فرزاد تکبیری بروجنی، 1387 12

  12- محاسبه ی پارامترهای الکتریکی سیستم تغذیه ی راه آهن برقی AC از طریق مدلسازی در حوزه خطوط انتقال چند هادیه، 1390

  13- پخش بار در شبکه راه آهن برقی جریان مستقیم بر اساس مدل و شرایط واقعی آن، محسن کلانتری، 1390
....

 

  در مقطع کارشناسی

 1. طراحی سامانه تولید انرژی از باد در جریان داخل تونل های راه آهن، محمدرضا مقدم زاده، 1397
 2. بررسی انواع روش های کنترل تراکشن موتورها و شبیه سازی کنترل تراکشن موتورهای AC آسنکرون سه فاز، حمیدرضا ابتهاج، 1391
 3. درایو نمودن موتورهای الکتریکی، علیرضا مجیدی زاده، 1381
 4. طراحی، شبیه سازی وساخت یک نمونه آزمایشگاهی کنترل دور موتور سه فاز AC ، محمد رضا صادق عابدینی و سید مهبد هدایت، 1381
 5. مواد مغناطیسی نرم، سیده مریم میرمحمدزاده نودهی، 1381
 6. کنترل موتور پله ای توسط کامپیوتر، نعیمه کهنی، 1380
 7. تحلیل وطراحی کوره القایی و کنترل میکروپروسسوری آن، تینا علیکاهی، 1380
 8.  تستر عمومی ماشینهای الکتریکی، آناهیتا سیدین و نغمه دشتایی، 1380
 9. کارت اعتباری هوشمند جهت مخازن عرضه سوخت، سلاله افشار، 1380
 10. دیمر کنترل از راه دور، حمید رشمیی، 1379
 11. طراحی و ساخت بالاست الکترونیکی، فاطمه جمشیدی، 1379
 12. طراحی و ساخت رله حفاظت نامتعادلی بانک خازنی، نوتان ارغند، 1378
 13. طراحی وساخت نمایش دهنده دو زمانه UTC, LOCAL ، پژمان رجبی وحسین شه بندگان، 1377
 14.  کنترل دور موتور DC ، اشرف مرادی نسب، 1377
 15.  اینورتر موج مربعی، سعید علی بخشی، 1376

  5- تعداد طرح های تحقیقاتی که مشارکت داشته اید :
 

تدوین روال تست ریل سوم و متعلقات  شرکت مپرا
تدوین روال تست ریل سوم و متعلقات شرکت مصپا
انجام خدمات بررسی دلایل وقوع تریپ DC در پست های ترکشن و وجود جریان هجومی ناوگان پس از عبور از نقاط گپ ریل سوم و ارائه راهکار های عملیاتی رفع آن در خط دو قطار شهری مشهد
بهینه سازی مصرف انرژی ناوگان خط دو قطار شهری مشهد از طریق الگوی راهبری بهینه قطار شهری مشهد
بررسی علت برقدار بودن لبه سکوهای خط پنج و ارائه راهکارهای عملی جهت حفاظت از مسافرین و پرسنل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه
خدمات شبیه سازی خط 1 مترو با نرم افزار  SIMOTRAPS شرکت راه آهن شهری تهران و حومه
تغییر آرایش شینه بندی ترانسفورماتور خشک KVA 1250  در ایستگاه فرهنگسرا شرکت راه آهن شهری تهران و حومه
تهیه اسناد فنی بوش ترکشن موتور ناوگان AC شرکت راه آهن شهری تهران و حومه
خدمات مطالعه و طراحی BMS  در ایستگاههای شبکه خطوط ریلی و نظارت بر اجرای این سیستم در یک ایستگاه نمونه شرکت راه آهن
اجرای دوره های 18 گانه تخصصی ریلی توسط راه آهن های اروپا شرکت راه آهن
مطالعه استانداردهای جهانی مرتبط با مصرف سوخت و آلایندگی حمل ونقل ریلی
دوره های تخصصی ریلی بین المللی با مشارکت دانشگاه  صنعتی دلفت هلند
بررسی و اصلاح اسناد فنی سیستم تامین توان و شبکه بالاسری خط یک قطارشهری اصفهان
ترجمه و اموزش استانداردهای المانی DIN 5510-1 2 مربوط به راه اهن برقی
ترجمه و اموزش استانداردهای انگلیسی مربوط به راه اهن برقی
تدوین و آموزش استانداردهای راه آهن برقی
مطالعه و بررسی سیستمهای برقی خط مترو پرند- تهران
مطالعه استانداردهای جهانی مرتبط با مصرف سوخت و آلایندگی حمل و نقل ریلی
برقی کردن تهران زنجان
مطالعه استانداردهای جهانی مرتبط با مصرف سوخت و آلایندگی حمل و نقل ریلی
مطالعه استانداردهای جهانی مرتبط با مصرف سوخت و آلایندگی حمل و نقل ریلی
خط 2 متروی کرج
تراموالینک کرج

 

 

6- طرحهای پژوهشی با دانشگاه

 

 

مدیریت هوشمند انرژی در یک ایستگاه مترو
بررسی روشهای اجرایی کاهش هارمونیکهای مزاحم
بررسی و تعیین انرژی بازگشتی قابل بهره برداری در شبکه متروی تهران و ارائه راهکارهای استفاده از آن
ارتینگ و باندینگ در ایستگاههای مترو
کاربرد ترانسفورماتورهای حالت جامد در صنعت ریلی کشور
مقایسه انواع روش های باز تولید حاصل از ترمز در خطوط مترو
بررسی اثر متقابل عملکرد سیستم تغذیه الکتریکی قطار و سیستم قدرت
اصول عملکرد محرکه های الکتریکی در وسایل حمل و نقل ریلی
بررسی کیفیت توان در شبکه های ریلی جریان متناوب
تحلیل و مقایسه انواع سیستم های ذخیره و بازیابی انرژی در شبکه های حمل و نقل ریلی
تاثیر هارمونیک های راه اهن برقی بر شبکه تغذیه
بررسی روشهای مدولاسیون و کنترل مبدلهای چند سطحی در صنعت راه اهن برقی
پخش بار بهینه در شبکه های ریلی جریان متناوب
تدوین اسناد مناقصه پروژه جامع شبکه برق دانشگاه علم و صنعت ایران- مدیریت سبز، زیر پروژه : تامین انرژی از انرژی های تجدیدپذیر و CHP
مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی برقی کردن شبکه های ریلی

 

  افتخارات کسب شده :

 

 

 

 

 

 

 

 

دفعات مشاهده: 24962 بار   |   دفعات چاپ: 3903 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 137 بار   |   0 نظر
>
:: فاضل.اساتید ::

  Seyed Saeed FazelAWT IMAGE

  Iran University of Science and Technology (IUST)

  School of Railway Engineering

  Electrical Railway Group

  Phone: (+98-21) 73226111

  Fax: (+98-21) 77451568
  Mobile: +98 9123238594, +989102002639

  Email: fazeliust.ac.ir

 

 

EDUCATIONAL QUALIFICATION:

  Ph.D. AWARDS AND PRIZES AFFILATION

 

WORK EXPERIENCE:

  Academic Positions

  · Assistant Professor in Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran, 1998~.

  · College Lecturer in Electrical Machines, Power Electric Systems, Laboratory of Machines, (Shariati University, Tehran, Iran), 2000-2003.

  · College Lecturer in Electrical Machines, Electrical workshops, Basic Electrical Engineering, Laboratory of machines, Measurement and Circuit, (Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran), 1991-2003.

  · College Lecturer in Electrical Machines, Power Electric Systems, Laboratory of Machines, (Garmsar Azad University, Garmsar, Iran), 1995-2003.

  1. Work History :

  a. Executive works in Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran, 2001-2003.

  b. Research engineering in the field of Electrostatic Precipitator and High Voltage Rectifier Transformer ( Jahad Daneshgahi Elm va Sanat (JDEVS) , Tehran, Iran), 1993-1998.

  c. Research Engineering in small water power plant, (Jahad Research Center Tehran, Iran), 1991-1993.

  2. Computer Skills

  a. Matlab-Simulink-Pelecs, Simplorer, Corel, Dave, Adobe Illustrator, Microsoft office includes Visio, Math Type, MS Word, Excel and Power point, Microsoft Windows.

 

EDITORIAL and SYNERGISTIC ACTIVITIES:

 

  Member of Scientific Committee : Second International Conference on recent Advances in Railway Engineering-2009

 

JOURNAL REVIEWER:

 1. IEEE Transactions on Transportation Electrification
 2. IEEE Transactions on Power Electronics
 3. IEEE Transactions on Sustainable Energy
 4. IET Electrical Systems in Transportation
 5. IEEE Access
 6. IEEE Transactions on Vehicular Technology
 7. IEEE PES Publications, Journal of Power and Energy
 8. IEEE Transactions on Smart Grid
 9. Iranian Journal of Science and Technology, School of Engineering, Shiraz University, Shiraz (IJST)
 10. Iranian Journal of Electrical & Electronic Engineering, Iran University of Sience and Technology (IJEEE)

 

  RESEARCH INTERESTS:

 

  • Power Electronics

   o Medium Voltage Drives

   o Power Converters

   o Electrical Drives

 • Railway Electrification

   oTraction Supply Systems Analysis

  • Electrical Machines

   oTraction Motor Control

   oTraction Machines  

 

  PUBLICATION:

  BOOKS:

 1.   Modern Power Station Practice, Volume IV – Translate.
 2.   High-Power Converters and AC Drives, by Bin Wu, IEEE PRESS, 2006 – Translate
 3.   Multi-Level Converters for Medium Voltage Applications, LAMBERT Academic Publishing , 1388.
 4. اصول مهندسی راه آهن برقی،  مرکز آموزش و تحقیقات راه آهن، 1394، تالیف سیدسعید فاضل، حسین نادری فشتالی
 5. طراحی لکوموتیو:  کتاب برگزیده جشنواره ملی حرکت سال 96 ، معاون و مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تالیف سید سعید فاضل، انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن
 6. سیستم های حمل و نقل ریلی راه آهن برقی، جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی، 1397، تالیف سیدسعید فاضل،  حامد جعفری کلیبر،  حسین مددی کجابادی

 

  Journals:

 

 1. Zandabad, Y.Y., Fazel, S.S.,Soft-switching buck/boost full-bridge three-port converter for DC/DC applications, Engineering Science and Technology, an International Journal, 2023
 2. Akbari S., Fazel S.S., Hashemi-Dezaki H., Energy Management of Networked Smart Railway Stations Considering Regenerative Braking, Energy Storage System, and Photovoltaic Units, Journal of the Association of Energy Engineering, p.p. 69-86, 120 (1), 2023.
 3. Akbari S., Hashemi-Dezaki H., Fazel S.S., Optimal clustering-based operation of smart railway stations considering uncertainties of renewable energy sources and regenerative braking energies, Electric Power Systems Research, p.p. 108744, 213, 2022.
 4. Akbari S., Fazel S.S., Multistage Multiobjective Optimization for Optimal Energy Management of the Connected Cophase Traction Power System, International Transactions on Electrical Energy Systems, p.p. 1-14, 2022.
 5. Fazel, S.S., Akbari, S., Jadid, S., Optimal coordinated operation of integrated energy hubs, considering regenerative braking utilization, IET Electrical Systems in Transportation, p.p. 362-376, 11(4), 2021.
 6. Fazel, S.S., Akbari, S., Jadid, S., Optimal operation of a smart railway station based on a multi-energy hub structure considering environmental perspective and regenerative braking utilization, Energy Science and Engineering, p.p. 1614-1631, 9(9), 2021.
 7. Fazel, S.S., Akbariavaz, K., Khosravi, M., Fully FPGA-based implementation of a modified control strategy for power electronic transformer in railway traction applications, IET Power Electronics, p.p. 1904-1919, 14 (11), 2021.
 8. Kaleybar HJ., Brenna, M., Foiadelli F., Fazel, S.S., Zaninelli D., Power quality phenomena in electric railway power supply systems: An exhaustive framework and classification, Energies, p.p. 1-35, 13 (24), 2020.
 9. Kaleybar H.J., Kojabadi H.M, Fazel S.S.,  Foiadelli F., An intelligent control method for capacity reduction of power flow controller in electrical railway grids, Electric Power Systems Research, p.p. 157-166, 165, 2018.
 10. Kaleybar HJ., Kazemzadeh R., Fazel S.S., A comprehensive study on performance of YD transformer in ac electrified railway systems, Journal of Electrical Engineering, p.p. 75-82, 16 (2), 2016.
 11. Fazel, S.S., Ghasemi A., Maghsoud I., Farshad S., Comprehensive study on the power rating of a railway power conditioner using thyristor switched capacitor, IET Electrical Systems in Transportation, p.p. 97-106, 4(4), 2014.
 12. Raygani, S.V., Tahavorgar, A., Fazel, S.S., Moaveni, B., Load flow analysis and future development study for an AC electric railway, IET Electrical Systems in Transportation, p.p. 139-147, 3(2), 2012.
 13. Babayizadeh M., Fazel, S.S., Analysis of Semi-Bogie Based Propulsion System Used in Tehran Metro Trains in Degraded Mode of Operation, International journal of railway research, p.p. 61-72, 7 (1), 2020.
 14. Kaleybar H.J., Fazel, S.S., Three-port Multifunctional railway power conditioner with Energy Storage Systems for Regenerative Braking Energy and power Quality Control, International journal of railway research, p.p. 35-43, 7 (2), 2020.
 15. Najafi S.L., Fazel, S.S., Ershadi, S., Proposing and Techno-Economic Study of Smart and Integrated Electric Transportation System, International journal of railway research, p.p. 33-41, 6 (2), 2019.
 16. Kaleybar H.J., Kojabadi H.M, Fazel S.S.,  Foiadelli F, Brenna M., A Direct Power Feeding System for AC railway Networks Using Modular Multilevel Converter, International journal of railway research, p.p. 39-47, 5 (1), 2018.
 17. Khosravi M., Fazel S.S., Abdollahi V., Fuzzy Logic-Based vector Control of Permanent Magnet Synchronous Motor Using Stacked Matrix Converter for Railway Traction Applications, International journal of railway research, p.p. 41-56, 4 (2), 2017.
 18. Fazel S.S., Kaleybar H.J., Kojabadi H.M, An Efficient Strategy for Power Rating Reduction of Back-to-Back Converters Used in Railway Power Conditioner, International journal of railway research, p.p. 19-28, 3 (1), 2016.
 19. Akbari S., Rosami Z., Khoshharf A., Fazel S.S., Applying Frequency Response Method for Contact Rails Fault Diagnosing in Ungrounded Electrical Railway System, International journal of railway research, p.p. 29-38, 3 (2), 2016.
 20. مدیریت هوشمند انرزی در سیستم های حمل و نقل برقی، فصلنامه مهندسی حمل و نقل ، ص 137-150، 10 (1)، 1397،سپهر نجفی لاریجانی، سیدسعید فاضل
 21. Khorshidi M.,Fazel S.S., Niakinezhad M.,Investigation of SLIM Dynamic Models Based on Vector Control for Railway Application , Advances in Railway Engineering, An International Journal, p.p. 85-92, 2(2), 2014.
 22. Khorshidi M.,Fazel S.S., Moaveni B., Speed Observer Design for Linear Induction Motor Drives, Advances in Railway Engineering, An International Journal, p.p. 21-28, 2(1), 2014.
 23. Fazel S.S., Firouzian S., Khalkhali B., Energy-efficient emplacement of reversible DC traction power substations in urban rail transport through regenerative energy recovery , International journal of railway research, p.p. 11-22, 1 (2), 2014.
 24. Ghasemi A., Zarezadeh, Fazel S.S., Power Quality Improvement in Traction Power Supply Networks, Amirkabir International Journal of Science& Research, p.p.9-15, 45 (1), 2013.
 25. Niakinezhad, M., Akbari Baseri, M.A., Fazel, S.S., Mehdipour, A., Operational Analysis of 2. 3 kV Neutral Point Clamped, Series Connected H-Bridge and Auxiliary Series Connected H-Bridge Five-Level Converters, International Review on Modelling and Simulations, p.p. 988-996, 4 (3), 2011.
 26. Fazel, S.S., Practical medium voltage multi level converter topologies, International Review on Modelling and Simulations, p.p. 2172-2181, 4 (5), 2011.
 27. Kalantari, M., Sadeghi, M.J., Farshad, S., Fazel, S.S., Mehdipour, A., Modeling and comparison of traction transformers based on the utilization factor definitions, International Review on Modelling and Simulations, p.p. 342-351, 4 (1), 2011.
 28. Fazel, S.S., Design and modeling of multi-pulse phase shifting transformers for medium voltage applications, International Review on Modelling and Simulations, p.p. 2102-2109, 4 (5), 2011.
 29. Raygani, S.V., Moaveni, B., Fazel, S.S., Tahavorgar, A., SVC implementation using neural networks for an AC electrical railway, WSEAS Transactions on Circuits and Systems, p.p. 173- 183, 10 (5), 2011.
 30. Kalantari M., Sadeghi M.J., Fazel, S.S., Farshad S., A., Investigation of Power Factor Behavior in AC Railway System Based on Special Traction Transformers, Journal of Electromagnetic Analysis & Applications, p.p. 618-626, 2 (2), 2010.
 31. S. S. Fazel , D. Krug, and S. Bernet, “ Comparison of power semiconductor utilization and losses of 2.3 KV, 3.3 KV and 4.16 KV Neutral-Point-Clamped, Flying Capacitor and Series Connected H-Bridge Multi-Level Converters,” Electro technical Review (Przeglad Elektrotechniczny) , Poland, 2006, vol. 2006, no. 2 .
 32. S. S. Fazel, S. Bernet, D. Krug, and K. Jalili, “Design and comparison of 4kV Neutral Point Clamped, Flying Capacitor and Series Connected H-Bridge Multi-Level Converters,” IEEE Trans. on Industrial Applications, July/August 2007
 33. D. Krug, S. Bernet, S. S. Fazel, K. Jalili , and M. Malinowski, “ Comparison of 2.3kV Medium Voltage Multi-Level Converters for Industrial Medium Voltage Drives ,” IEEE Trans. on Industrial Electronics, December 2007.
 34. S. S. Fazel, Sedigh D., Substituting drop-voltage battery instead of existing mechanical sensors in protective vehicle systems, International Journal of Automotive Engineering, p.p. 64-70, 5, 1384. 

 

 

  Conferences:

 1. Saeed Kazemian, Yeganeh Amani, Seyed Saeed Fazel, Comparison of the T-Type Converter and the Conventional 2LVSI for the 60kW Traction Application, The Second International Conference on Electrical Machines, 2023.
 2. Saeed Akbari, Seyed Saeed Fazel, A Multi-objective Optimal Operation Model for Connected Co-phase Traction Power Systems,7th International Conference on Recent Advances in Railway Engineering (ICRARE 2021).
 3. Yasser Yousefi Zandabad, Seyed Saeed Fazel, An Isolated DC-DC Converter for Effective Use of Regenerative Energy in ElectrifiedTransportation Vehicles,7th International Conference on Recent Advances in Railway Engineering (ICRARE 2021).
 4. Hossein Afshari, Mohsen Alikhani, Seyed Saeed Fazel, Investigating the effect of common control objectives on the MMC performance
  based phase-shift modulation,7th International Conference on Recent Advances in Railway Engineering (ICRARE 2021).
 5. پگاه همدانی، سجاد صدر، سید سعید فاضل، شبیه سازی دینامیکی حرکت چند قطار در مسیر دو خطه، همراه با ارائه الگوریتم استخراج پروفیل سرعت، هفتمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در راه آهن، 1402.
 6. فاضل هاشمی،سید سعید فاضل، امکان سنجی ذخیره سازی و بازیابی حرارت در سیستمهای دیزل الکتریک و راه آهن برقی با بهره گیری از PCM ، هفتمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در راه آهن، 1402.
 7. F Norouzi, S.S. Fazel, HJ Kaleybar, Improvement of the Railway Power Flow Controller’s Performance Using Sliding Mode Control Method, 12th Power Electronics, Drive Systems, and Technologies Conference (PEDSTC) 2021.
 8. HJ Kaleybar, M Brenna, F Foiadelli, S.S. Fazel, Regenerative Braking Energy and Power Quality Analysis in 2×25 kV High-Speed Railway Lines Operating with 4QC Locomotives, 11th Power Electronics, Drive Systems, and Technologies Conference (PEDSTC) 2020.
 9. HJ Kaleybar, Fazel S.S.,  Vayghan A.R,  Brenna M., Foiadelli F, Performance improvement of railway power conditioner with model predictive control approach, IEEE PES Powertech 2019 – Milano, Italy.
 10. Brenna M., Foiadelli F.,  Kaleybar HJ., Fazel S.S., Power Quality Indicators in Electric Railway Systems: A Comprehensive Classification, IEEE PES Powertech 2019 – Milano, Italy.
 11. (HJ Kaleybar), HM Kojabadi, M Brenna, F Foiadelli, S.S. Fazel, An inclusive study and classification of harmonic phenomena in electric railway systems,  International Conference on Environment and Electrical Engineering and Industrial and Commercial Power Systems Europe (EEEIC/I&CPS Europe), 2019.
 12. M Brenna, F Foiadelli, HJ Kaleybar), S.S. Fazel, Smart Electric Railway Substation Using Local Energy Hub Based Multi-Port Railway Power Flow Controller, IEEE Vehicle Power and Propulsion Conference (VPPC), 2019.
 13. Seyed Saeed Fazel, Nader Marzbani, Saeed Akbari, Measuring Regenerated Energy by Trains, Case Study: line 1 of Tehran Subway System, 6th International Conference on Recent Advances in Railway Engineering (ICRARE 2019).
 14. Seyed Saeed Fazel, Hamed Jafari Kaleybar, Federica Foiadelli, Morris Brenna, Multifunctional Railway Power Conditioner Integrated with Energy Storage Systems for Regenerative Braking Energy Harvesting, 6th International Conference on Recent Advances in Railway Engineering (ICRARE 2019).
 15. M.Babaeyzadeh, S.S. Fazel, Analysis of Semi-Bogie Based Propulsion System Used in Tehran Metro's trains in Degraded Mode of Operation, 6th International Conference on Recent Advances in Railway Engineering (ICRARE 2019).
 16. امیر مرجبی، جواد حمیدی، سید سعید فاضل، مدلسازی شبکه ریلی پرسرعت 24 کیلوولت dc مبتنی بر کنترل droop برای تقسیم جریان بین ایستگاهها، ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در راه آهن، 1398.
 17. اصغر نصر،  سید سعید فاضل، وضعیت آموزش و تحقیقات کاربردی ریلی در ایران، ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در راه آهن، 1398.
 18. HJ Kaleybar, HM Kojabadi,M Brenna,F Foiadelli, S.S. Fazel, An Active Railway Power Quality Compensator for 2×25kV High-Speed Railway Lines, 2017 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2017.
 19. HJ Kaleybar, HM Kojabadi, M Brenna, F Foiadelli, S.S. Fazel, A two-phase three-wire quasi-Z-source based railway power quality compensator for AC rail networks, International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2017.
 20. Piriaie H., S.S. Fazel, Predictive Control of a Five-Level NPC Inverter Using a Three-Phase Coupled Inductor, 7th Power Electronics Drive Systems Technologies Conference (PEDSTC) 2016.
 21. HJ Kaleybar, M Fallah, HM Kojabadi, S.S. Fazel, L Chang, Capacity Diminution of Railway Power Conditioner Using a New Smart Control System, 8th International Power Electronics and Motion Control Conference  (IPEMC-ECCE Asia), 2016.
 22. HJ Kaleybar, M Fallah, HM Kojabadi, S.S. Fazel, L Chang, Impacts of Traction Transformers on Power Rating of Railway Power Quality Compensator, 8th International Power Electronics and Motion Control Conference  (IPEMC-ECCE Asia), 2016.
 23. HJ Kaleybar, M Fallah, HM Kojabadi, S.S. Fazel, L Chang , A new robust dynamic control method for Railway Power Quality Compensator, 8th International Power Electronics and Motion Control Conference  (IPEMC-ECCE Asia), 2016.
 24. ، خلیل اکبری آواز، سید سعید فاضل، بررسی ساختار ترانسفورماتور حالت جامد در صنعت تراکشن، پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن، 1396.
 25. مجتبی خورشیدی، سیدسعید فاضل، بیژن معاونی، مهدی نیاکی نژاد، طراحی رویتگر جدید سرعت برای موتور القایی خطی مبتنی بر روش MRAS بهبود یافته، پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن، 1396.
 26. M Khosravi, SN Larijani, S.S. Fazel, Analytical  review of voltage Source, Current Source and Impedance Source Inverters for Electrical Drive pplications, 31th Power System Conference (PSC), 1395.
 27. محمد جواد قربانی، سیدسعید فاضل، تحلیل حراراتی موتورهای کشش ریلی، چهارمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن، 1394.
 28. سیدسعید فاضل، یوسف خیاط، انتخاب ترانسفورماتور مناسب پست کشش برای سیستم های راه آهن برقی پرسرعت شبه تک فاز، چهارمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن، 1394.
 29. امیرخوشحرف، سیدسعید فاضل، مهدی مشکسار، صالح اکبری، مدل سازی قطارهای برقی جهت مطالعات هارمونیکی شبکه تغذیه با استفاده از نرم افزار متلب، چهارمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن، 1394.
 30. امیرخوشحرف، سیدسعید فاضل، بهاره رحمان زاده، سهراب نادری، بررسی اثر  STATCOM  بر روی نامتعادلی بار راه آهن برقی، چهارمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن، 1394.
 31. صالح اکبری،زهرا رسامی، امیر خوشحرف، سیدسعید فاضل، Applying Frequency Response method for contact Rails Fault Diagnosing in Ungrounded Electrical Railway System، چهارمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن، 1394.
 32. I Maghsoud, A Ghassemi, S Farshad, S.S. Fazel, Current Balancing Reactive Power and Harmonic Compensation Using a Traction Power Conditioner on Eectrified Railway System, 21st Iranian conference on Electrical Engineering ICEE, 2013.
 33. A Ghassemi, I Maghsoud, S Farshad, S.S. Fazel, Power quality improvement in Y/Δ electric traction system using a railway power conditioner, International Conference on Environment and Electrical Engineering IEEE, 2013.
 34. MB Zadeh, S.S. Fazel, A New Simple Control Approach of M2LC for AC Railway Applications, 4th Power Electronics, Drive Systems and Technologies Conference (PEDSTC), 2013.
 35. S Motlagh, S.S. Fazel, Indirect vector control of linear induction motor considering end effect, 3rd Power Electronics and Drive Systems Technology (PEDSTC) 2012.
 36. M Niakinezhad, MAA Baseri, S.S. Fazel, Comparison of 2.3 kV Neutral Point Clamped, Series Connected H-Bridge and Auxiliary Series Connected H-Bridge Five-Level converters, 2nd Power Electronics, Drive Systems and Technologies Conference (PEDSTC) 2011.
 37. حامد جعفری، سیامک فرشاد، سید سعید فاضل، بررسی عملکرد فیلترهای فعال چند سطحی جهت حذف هامونیک در  شبکه های ریلی DC، سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن، 1392.
 38. A Soltani nia; MJ Sadeghi; S.S. Fazel, An Optimum Control Strategy of the STATCOM for Electrified Railway Systems Using PSO, 1st Power Electronic & Drive Systems & Technologies Conference (PEDSTC) 2010.
 39. A Tahavorgar, SV Raygani, S.S. Fazel, Power Quality Improvement at the Point of Common Coupling Using On-board PWM Drives in an Electrical Railway Network, 1st Power Electronic & Drive Systems & Technologies Conference (PEDSTC) 2010.
 40. R. Fotouhi, S. Farshad, S.S. Fazel,A new novel DC booster circuit to reduce stray current and rail potential in DC railways,” Compatibility and Power Electronics, May 2009 Page(s):457 – 462
 41. S.S.Mousavi 1 , S. S. Fazel , D. A. Khaburi, S. H. Mousavi , “Fault Detection in 3-phase Squirrel Cage Traction Motor Using Artificial Neural Network ,2nd International Conference on Recent Advances in Railway Engineering (ICRARE-2009), Iran -Sep 27-28, 2009.
 42. A. Tahavorgar, S. S. Fazel , “An Investigation on the Effect of AC Traction Loads in Distribution Networks ,” 2nd International Conference on Recent Advances in Railway Engineering (ICRARE-2009), Iran -Sep 27-28, 2009.
 43. S. Bernet, D. Krug, S. S. Fazel, and K. Jalili, “Design and comparison of 4.16 kV Neutral Point Clamped, Flying Capacitor and Series Connected H-Bridge Multi-Level Converters,” IEEE Conference on Industrial Electronics, Hong Kong, China, Oct. 2005, vol. 1, pp. 121-128.
 44. S. S. Fazel, D. Krug, T. Taleb, and S. Bernet, “Comparison of Power Semiconductor Utilization, Losses and Harmonic Spectrum of State-of-the-Art 4.16kV Multi-Level Voltage Source Converters,” European Conference on Power Electronics and Drives (EPE), 11-14 September Dresden, Germany, 2005.
 45. S. S. Fazel , D. Krug, and S. Bernet, “ Comparison of power semiconductor utilization and losses of 2.3 KV, 3.3 KV and 4.16 KV Neutral-Point-Clamped, Flying Capacitor and Series Connected H-Bridge Multi-Level Converters,” Paper ID: 143, International Conference on Power Electronics and Intelligent Control for Energy Conversation , 16-19 October, 2005Warsaw, Poland.
 46. S. S. Fazel , “Application of three-phase controlled converter in DC motor drive and investigation effects on the network and motor ,” 17th International Power System Conference (PSC2002), 28-30 Oct. 2002, Tehran, Iran.
 47. محمد آقا محمدی یقین پور، سیامک فرشاد، سید سعید فاضل، " طراحی و مدلسازی ترانسفورماتورهای 18 و 24 پالسه و کاربرد آن در متروی تهران،" دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن، ایران- تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران، مهر 1388
 48. حمید رضا فلاح رمضانی، محسن کلانتری، سید سعید فاضل،"بررسی انواع مبدل تراکشن های راه آهن برقی،" دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن، ایران- تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران، مهر 1388
 49. سعید ویسی رایگانی، سید سعید فاضل،"بهبود ولتاژ دینامیکی در شبکه راه آهن برقی با استفاده از منطق فازی،" دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن، ایران- تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران، مهر 1388
 50. مجید نجفی زرمهری ، احمد میرآبادی، سید سعید فاضل،"کاربرد منطق فازی در سیستم نیرو محرکه لکوموتیو برقی با استفاده از شبیه سازی نرم افزاری،" دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن، ایران- تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران، مهر 1388
 

 

  TECHNICAL PAPERS:

 1. S. S. Fazel and D. Sedigh, “Substituting drop-voltage battery instead of existing mechanical sensors in protective vehicle systems,” Automotive Scientific Magazine (ASM), 2002, No.5, Automotive Engineering Department, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
 2. S. S. Fazel , “Effects of Traction Converters on the Utility Grid,” Railway Electrification Workshop-Level (I), 4-8 Nov. 2007, Iran Institute of Railway research and Development.

 

  RESEARCH GRANTS OBTAINED:

  Ph.D. scholarship

  a. Doctoral studies in Berlin University of Technology awarded by the Ministry of Science, Research & Technology of IRAN.

 

  CURRENT RESEARCH PROJECTS (GRANTS)ABSTRACTS:

  1. Design of Rectifier inverter

  2. Design of a 24-pulse rectifier-transformer in order to reduce the supply harmonics

  3. Investigation, modeling and simulation of EMC for electric railways

  4. Investigation and comparison of new power semiconductor for railway applications

  5. Analysis of modulation methods and control of multi-level converters for traction applications

 

  Education:

 

 1. Ph.D.: 2003-2007, Power Electronics, Berlin University of Technology, Berlin, Germany. Thesis: Investigation and Comparison of Multi-Level Converters for Medium Voltage Applications.
 2. M.Sc.: 1990-1993, Electrical Power Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran. Thesis: Behaviour and Placement Studying of the Optimal VARS in the Distribution Networks.
 3. B.Sc.: 1986-1990, Electrical Power Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran. Thesis: Design of 230kV Transmission Line between Abadan and Chelmile.

دفعات مشاهده: 6748 بار   |   دفعات چاپ: 3013 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 131 بار   |   0 نظر
>
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد. استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع می باشد.
Persian site map - English site map - Created in 0.3 seconds with 65 queries by YEKTAWEB 4652