مشخصات

بسم الله الرحمن الرحیم

نام: علی
نام خانوادگی: قاسمیان مقدم
آدرس پست الکترونیکی:  qasemianiust.ac.ir
تلفن تماس: 
۳۹۷۲-۷۷۲۴۰۵۴۰-۰۲۱
GOOGLE SCHOLAR

سوابق تحصیلی

کارشناسی

 دانشگاه تبریز، مهندسی مکانیک- حرارت و سیالات

عنوان پایان نامه: حل عددی و تحلیلی جریان سیال تراکم ناپذیر لزج در ناحیه‌ی طول ورودی لوله به کمک نرم‌افزار Fluent و زبان برنامه نویسی Fortran ۹۰)

کارشناسی ارشد

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ، مهندسی مکانیک، گرایش سیستم محرکه خودرو

عنوان پایان‌نامه: مدل‌سازی رفتار حرارتی خنک‌کننده و اجزای موتور احتراق داخلی اشتعال جرقه ای طی دوره‌ی گذرای گرم شدن موتور (warm up) به منظور ارائه‌ی راهکارهای کاهش زمان warm up

دکتری

 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، مهندسی مکانیک، گرایش تبدیل انرژی

عنوان پایان‌نامه: تحلیل کامل سیالاتی-حرارتی و اصلاح راهگاه خنک‌کاری (Water Jacket) موتور احتراق داخلی EF۷ 


سوابق آموزشی دانشگاهی

الف- دانشگاه علم و صنعت

کارشناسی ارشد: تدریس دروس موتورهای احتراق داخلی پیشرفته​، ترموسیالات پیشرفته، انتقال حرارت در موتورهای احتراق داخلی، موتورهای دیزل پیشرفته، دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)
کارشناسی: تدریس دروس موتورهای دیزل، سوخت و احتراق و سیستم‌های تهویه مطبوع

            ب- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، سرپرست و مدرس آزمایشگاه انتقال حرارت

ج- دانشگاه آزاد واحد تهران-شمال

کارشناسی ارشد: تدریس دروس مکانیک سیالات پیشرفته، انتقال حرارت جابجایی پیشرفته(Convection)، ترمودینامیک پیشرفته، دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)
کارشناسی: تدریس دروس مکانیک سیالات

د- دانشگاه آزاد واحد رودهن

کارشناسی ارشد: تدریس دروس انتقال حرارت جابجایی پیشرفته(Convection)، دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)
کارشناسی: تدریس دروس سوخت و احتراق

ه- دانشگاه آزاد واحد پرند، تدریس دروس ترمودینامیک ۱ و ۲، مکانیک سیالات ۱ و ۲، انتقال حرارت ۱، موتورهای احتراق داخلی، محاسبات عددی 


سوابق آموزشی صنعتی

الف- سازمانهای علمی و فناوری ایران، برگزاری دوره‌ی آموزشی دینامیک گاز، دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)
ب- صنایع خودروسازی و قطعه سازی، برگزاری دوره‌ی آموزشی طراحی طراحی سیستم خنک کاری خودرو
ج- صنایع خودروسازی و قطعه سازی، برگزاری دوره‌ی آموزشی نرم افزار GT-POWER ماژول GT-COOL
د- دانشگاه جامع علمی-کاربردی مرکز آموزش ایران‌خودرو، برگزاری دوره آموزشی شبیه‌سازی موتورهای احتراق داخلی به کمک نرم‌افزار GT-Power


سوابق علمی و پژوهشی
 

کتاب

۱- انتقال حرارت در موتورهای احتراق داخلی، ۱۳۹۲، انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۲- حل مسائل انتقال حرارت اینکروپرا، ۱۳۸۸، انتشارات ناقوس

مقالات

الف- مقالات ISI

۱- چاپ مقاله ISI با Impact factor = ۰.۶۲۱ در ژورنال Technical gazette تحت عنوان

Experimental and numerical study of an internal combustion engine coolant flow distribution

۲- چاپ مقاله ISI با Impact factor = ۰.۸۲ در ژورنال International journal of automotive Technology تحت عنوان

Internal combustion engine coolant flow velocity determination utilizing subcooled flow boiling with precision cooling: an experimental and numerical study

۳- چاپ مقاله ISI با Impact factor = ۲.۷ در ژورنال Applied Thermal Engineering تحت عنوان

Subcooled flow boiling of alumina/water nanofluid in a channel with a hot spot: An experimental study

۴- چاپ مقاله ISI با Impact factor = ۰.۹۷۹ در ژورنال Experimental Heat Transfer تحت عنوان

Experimental investigation of subcooled flow boiling in an inclined channel with a hot spot

۵- چاپ مقاله ISI با Impact factor = ۲.۵۶ در ژورنال International Communications in Heat and Mass Transfer تحت عنوان

Subcooled flow boiling of ethylene–glycol/water mixture in an inclined channel with a hot spot: An experimental study

۶- چاپ مقاله ISI با Impact factor = ۳.۲ در ژورنال International Journal of Hydrogen Energy تحت عنوان

Lattice Boltzmann simulation of proton exchange membrane fuel cells - A review on opportunities and challenges International Journal of Hydrogen Energy

مقالات ISC و علمی-پژوهشی

۷- چاپ مقاله ISC در ژورنال International journal of automotive engineering تحت عنوان

Experimental Investigation of Surface Roughness Effect on Flow Boiling in Internal Combustion Engine Water Jacket

۸- چاپ مقاله‌ی ISC در ژورنال Journal of Engine research تحت عنوان کاهش مدت زمان دوره‌ی گذرای warm up در یک موتور احتراق داخلی از طریق پیش‌گرم نمودن اجزای موتور

۹- چاپ مقاله‌‌ی ISC در ژورنال " مدل‌سازی در مهندسی دانشگاه سمنان" تحت عنوان بهبود خنک‌کاری موتورهای احتراق داخلی از طریق تغییر الگوی ورودی خنک‌کننده"، مجله علمی پژوهشی مدل‌سازی در مهندسی دانشگاه سمنان، چاپ شده

۱۰- چاپ مقاله ISC در ژورنال International journal of automotive engineering تحت عنوان

The Impact of Nano-fluid Concentration Used as an Engine Coolant on the Warm-up Timin

۱۱- چاپ مقاله علمی-پژوهشی در ژورنال IJSER تحت عنوان

Robust empirical correlation development for subcooled flow boiling heat transfer in internal combustion engines

مقالات کنفرانسی

۱۲- کنفرانس بین المللی ASME (American Society of Mechanical Engineering) بخش موتورهای احتراق داخلی (ICES۲۰۱۲) تحت عنوان

Thermo-Fluid Analysis of the Exhaust Manifold Integrated with Cylinder Head

۱۳- هفدهمین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک ISME ۲۰۰۹ تحت عنوان

مدل‌سازی رفتار حرارتی خنک‌کننده و اجزای موتور احتراق داخلی طی دوره‌ی گذرای گرم شدن موتور

۱۴- بیست و یکمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ISME۲۰۱۳ تحت عنوانارائه دو مدل جدید به‌منظور بهبود دقت مدل‌سازی پدیده جوشش جریانی در راهگاه خنک‌کاری موتورهای احتراق داخلی

۱۵- ششمین کنفرانس بین‌المللی موتورهای احتراق داخلی ICICE-۶ تحت عنوانتخمین مدت زمان دوره‌ی گذرای warm up برای موتور احتراق داخلی XU۷

۱۶- اولین همایش ملی موتورهای احتراق داخلی تحت عنوانبهینه‌سازی سامانه‌ی خنک‌کاری موتورهای احتراق داخلی با استفاده از چند ورودی

۱۷- اولین همایش ملی موتورهای احتراق داخلی تحت عنوان مدل‌سازی انتقال حرارت جوشش جریانی در موتورهای احتراق داخلی با در نظر گرفتن اثرات زبری

۱۸- کنفرانس بین‌المللی دینامیک شاره‌ها FD۲۰۱۰ تحت عنوان

Enhancement of Internal Combustion Engine Heat Transfer by Using Nanofluids as a Coolant

۱۹- دومین همایش ملی انتقال حرارت و جرم ایران ICHMT ۲۰۱۴ تحت عنوان بررسی آزمایشگاهی جوشش جریانی مادون سرد نقطه‌ای در کانال مایل

۲۰- دومین همایش ملی انتقال حرارت و جرم ایران ICHMT ۲۰۱۴ تحت عنوان تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی جوشش استخری نانوسیال آب-آلومینا

 افتخارات و جوائز

۱- کسب عنوان پایان‌نامه‌ی برتر دوره کارشناسی ارشد در اولین جشنواره‌ی موتورهای احتراق داخلی ایران، هتل المپیک تهران

۲- کسب عنوان استاد نمونه دانشگاه آزاد واحد پرند سال تحصیلی ۹۱-۹۲

 اختراعات

ثبت چهار عنوان اختراع تحت عناوین:

۱- کاهش مدت زمان دوره‌ی گرم شدن موتور احتراق داخلی از طریق پیش‌گرم نمودن خنک‌کننده

۲- کاهش مدت زمان دوره‌ی گرم شدن موتور احتراق داخلی از طریق پیش‌گرم نمودن روغن

۳- کاهش مدت زمان دوره‌ی گرم شدن موتور احتراق داخلی از طریق پیش‌گرم نمودن الکتریکی بلوک سیلندر

۴- کاهش مدت زمان دوره‌ی گرم شدن موتور احتراق داخلی از طریق پیش‌گرم نمودن الکتریکی سرسیلندر

سوابق کاری و صنعتی

۱- مسئول طراحی مفهومی سیستم‌های خنک‌کاری و سوخت‌رسانی پروژه طرح کلان پلتفرم ملی خودرو، دانشگاه علم و صنعت

۲- مسئول طراحی مهندسی و شبیه‌سازی سیستم‌های موتور، خنک‌کاری و سوخت‌رسانی پروژه طرح کلان پلتفرم ملی خودرو، دانشگاه علم و صنعت

۳- شرکت مرکز تحقیقات موتور ایران‌خودرو (ایپکو)، کارشناس واحد CAE (مهندسی به کمک کامپیوتر)، بخش اداره انتقال حرارت و خنک‌کاری

۴- ناظر پروژه‌ی "طراحی و ساخت مجموعه گیربکس، دیفرانسیل و شافت محرک پروژه کفی ملی برای خودروی سواری کلاس B"، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۵- شرکت گسترش فناوری پویا، کارشناس ارتقای استاندارد قطعات قوای محرکه‌


دفعات مشاهده: 2825 بار   |   دفعات چاپ: 1237 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر