پروژه های دانشگاهی

عنوان طرح پژوهشی

نام مجری

سال

مطالعه تجربی فرایند تولید بیودیزل از روغن پسماند ماهی به کمک امواج فراصوت

محمد امین ثباتی

1394

بررسی و مقایسه انواع ساختارهای سیلیکای مزومتخلخل

علی اله وردی

1394

تدوین دانش فنی حذف نیترات از آب آشامیدنی توسط الکترودیالیز

سید نظام الدین اشرفی زاده

1394

بررسی جداسازی گازها با غشاهای مایع

تورج محمدی

1394

طراحی و ایجاد شبیه ساز جریان گل حفاری

سیدحسن هاشم آبادی

1394

بررسی کاتالیست های پایه دار شده بر روی ساختارهای اسپینلی جهت تولید گاز سنتز

سید مهدی علوی

1394

بررسی آزمایشگاهی حذف آلاینده‌های آلی از خاک‌های آلوده با استفاده از آب فوق‌داغ

سوسن روشن ضمیر

1394

ارزیابی مکانیسم ریزش ثقلی تحت تزریق گاز امتزاجی در میدان بی بی حکیمه

مهدی عصاره

1394

گوگردزدایی اکسایشی برش نفتی گازوئیل

محمد رضا دهقانی

1394

استفاده از توزیع فلاکسها در بررسی رشد و تولید محصولات در باکتری های اکسید کننده ترکیبات گوگردی

فرشته نعیم پور

1394

بررسی امکان سنتز اکسید روی بر روی دیاتومیت به منظور رنگبری

رضا نوروزبیگی

1394

مطالعه اختلاط ذرات در بستر سیال گاز جامد با کمک دینامیک سیالات محاسباتی

سلمان موحدی راد

1394

مطالعه تجربی جذب سطحی دی اکسیدکربن از گاز های احتراق بویلرها

محمدتقی صادقی

1394

سولفور زدایی اکسیداسیونی

شاهرخ شاه حسینی

1394

ساخت غشاء کامپوزیتی مرکب پلی‌سولفون/پلی‌آمید به روش پلیمریزاسیون فصل مشترک

محمدرضا مقبلی

1394

مطالعه آزمایشگاهی غبارگیر کانال انشعابی بعنوان تغکیک کننده جریان غبارآلود به دوجریان رقیق و غلیظ

منصور شیروانی

1394

شبیه سازی CFD فرآیند جداسازی سوپرسونیک

نوراله کثیری

1394

جداسازی مواد دارویی از محیط مایع توسط غشای مایع

احمد رهبر

1394

بررسی آزمایشگاهی و مدلسازی ترمودینامیکی تعادل مایع – بخار در محلولهای دوتایی آلکانول‏آمینها

فرزانه فیضی

1394

کاربرد ذرات نانو سیال مغناطیسی در فرایند هایپرترمیا برای درمان سرطان

امید وحیدی

1394

بررسی مطالعات صورت پذیرفته در زمینه جذب گاز طبیعی بر روی انواع جاذبها

محمدحسن خان اف

1394

بررسی عوامل موثر بر تثبیت فلز تمایلی آلبومین سرم گاوی بر نانو ذرات مغناطیسی

پریسا حجازی

1394

بررسی چسبندگی پوشش اپوکسی به سطح آلومینیوم و ارزیابی اثر آماده سازی شیمیاییی

مسعود جمشیدی

1394

محاسبه شار انتقال جرم دی اکسیدکربن در محلول های آمین

احد قائمی

1394

بررسی تئوری و تجربی عوامل موثر بر ساختار سلولی فوم لاستیک طبیعی

محمد فصیحی

1394

بررسی مدلهای PKPD داروهای مختلف برای بیماران دیابتی نوع دوم

امید وحیدی

1393

نانو کامپوزیت زیست تخریب پذیر گرمانرم نشاسته / نانو کریستال سلولز

محمدرضا مقبلی

1393

بررسی تاثیر هم زمان بهبود دهنده های ترمودینامیکی و سینتیکی بر روی تشکیل هیدرات کربن دی اکسید

فرزانه فیضی

1393

بررسی مدلهای توسعه یافته برای هیدرولیک سینیهای غربالی

محمدحسن خان اف

1393

مدلسازی و شبیه سازی ستون استخراجی کوهن

منصور شیروانی

1393

استفاده از کاتالیست MnOx بر پایه ترکیبی ZrO2-CeO2 جهت اکسایش مونوکسید کربن

سیدمهدی علوی

1393

کنترل گرفتگی غشا با استفاده از مواد کمکی به منظور کاربرد در بیوراکتورهای غشایی

فرشته نعیم پور

1393

مدل‌سازی انتقال حرارت محیط‌های متخلخل مورد استفاده به عنوان عایق حرارتی

نوراله کثیری

1393

امکان سنجی تخریب آلودگی های آروماتیک هوا توسط نانوکامپوزیت های پایه آبی حاوی نانوذرات تیتان

مسعود جمشیدی

1393

بررسی جذب سورفکتانت بر روی سنگ مخزن در فرایند ازدیاد برداشت

محمدرضا دهقانی

1393

مطالعه سنتز نانوذرات سیلیس از سنگ معدنی الیوین

علی اله وردی

1393

شکست امولسیون های نفتی با استفاده از مایکروویو

محمدتقی صادقی

1393

دستیابی دانش فنی فرمولاسیون و فرایند فوم پلی پروپیلن مورد استفاده در صنعت خودرو

محمد فصیحی

1393

سنتز پلیمر مولکول نگاری شده مغناطیسی به منظور جداسازی آنتی بیوتیک

پریسا حجازی

1393

محاسبه سرعت جذب واکنش دار گازهای دی‌اکسیدکربن و سولفید هیدروژن در آمین‌ها

احد قائمی

1393

شبیه‌سازی CFD ته‌نشینی کنده‌های حفاری در چاه‌های شیب‌دار

سیدحسن هاشم آبادی

1393

بررسی رفتار حباب در بستر سیال گازی با کمک تحلیل نوسانات فشار

سلمان موحدی راد

1393

تحلیل و درجه بندی مکانیسم های موٍثر تولید در میدان هنگام

مهدی عصاره

1393

مطالعه و بررسی مایعات یونی و کاربرد آن‌ها در فرآیندهای جداسازی

احمد رهبر

1393

سنتز و ارزیابی کاتالیست ارزان قیمت برای پیل های سوختی غشا تبادل پروتون

سوسن روشن ضمیر

1393

شبیه سازی جذب سطحی دی اکسیدکربن در راکتور بستر سیال

شاهرخ شاه حسینی

1393

ساخت غشاهای الکترودیالیز برای کاربردهای صنعتی ایران

سیدنظام الدین اشرفی زاده

1393

بررسی عوامل موثر بر روشهای مختلف تهیه نانو پوشش های سرامیکی

رضا نوروز بیگی

1393

تهیه غشاهای ماتریس آمیخته

تورج محمدی

1393

توسعه روش های محاسباتی خواص شیمی فیزیکی مواد بر مبنای ساختار مولکولی (QSPR)

محمد امین ثباتی

1393

اصلاح غشاهای زئولیتی با استفاده از روش تبادل یون

تورج محمدی

1392

بررسی شبیه سازی های CFD جریان های چند فازی با حضور سیال غیر نیوتنی

سیدحسن هاشم آبادی

1392

بررسی آزمایشگاهی تصفیه پساب بازیافت کاغذ با استفاده از فرآیند الکتروفنتون

سوسن روشن ضمیر

1392

اصول طراحی منعقدکننده های الکترواستاتیکی

سیدنظام الدین اشرفی زاده

1392

بررسی حلالیت گازهای فوق بحرانی در پلیمرها

محمدرضا دهقانی

1392

بررسی و مطالعه کربردهای نانو سیلیس در مخلوطهای سیمانی

علی اله وردی

1392

شبیه سازی CFD فرایند جداسازی سوپرسونیک

نوراله کثیری بیدهندی

1392

بهینه سازی خشک کن بستر متقاطع

شاهرخ شاه حسینی

1392

ساخت غشای مرکب پلی سولفون حاوی نانو لوله کربنی اصلاح شده سطحی بوسیله ترکیب آمینی

محمدرضا مقبلی

1392

بهینه سازی پارامترهای عملیاتی راکتور فرآیند HDS

محمدتقی صادقی

1392

مقایسه معادلات حالت در پیش بینی تعادل بخار- مایع و بخار-مایع- مایع محلول های مایعات یونی

فرزانه فیضی

1392

مطالعه روشهای سنتز فرایند بهینه برای سیستمهای شامل واکنش و جدا سازی

محمدحسن خان اف

1392

بررسی رفتار حرارتی کامپوزیت های پلیمری

مسعود جمشیدی

1392

مطالعه تجربی راندمان عملکرد و افت فشار جداکننده گاز - ذره مارپیچی

منصور شیروانی

1392

مطالعه کاتالیست، مکانیسم و سینتیک اکسیداسیون ارتوزایلن به انیدرید فتالیک

متین پروری

1392

استفاده از روش مایسل معکوس برای استخراج و خالص سازی مخلوط آنزیمی

پریسا حجازی

1392

توسعه روش های محاسباتی سریع برای تخمین خواص بحرانی مخلوط ها

محمد امین ثباتی

1392

مطالعه فرآیند جداسازی عناصر توریم و دیسپرسیسوم به روش استخراج با حلال

احمد رهبر کلیشمی

1392

مدل سازی ایزوترمی جذب گازهای CO 2 و H 2 S با استفاده از جاذب های MOFs

احد قائمی

1392

کاربرد بیوراکتورهای هیبریدی در زیست سالم سازی آبهای آلوده

فرشته نعیم پور

1392

حذف کاتالیستی اکسیدهای نیتروژن

سیدمهدی علوی املشی

1392

بررسی فرایند رنگزدایی با پسماندهای جامد معدنی

رضا نوروز بیگی

1392

بررسی و مطالعه انتقال حرارت بهبود یافته توسط نانوسیالات

سلمان موحدی راد

1392

افزایش استحکام مذاب پلی پروپیلن جهت تولید فوم PP

محمد فصیحی دستجردی

1392

بررسی امکان تولید میکروکپسولهای حاوی سلولهای لوزالمعده برای پیوند به بیماران دیابتی

امید وحیدی

1392

شبیه سازی CFD هیدرودینامیک راکتور حبابی دوغابی همزده

سیدحسن هاشم آبادی

1391

مدلسازی و شبیه سازی برج‌های درون انتگرال گیری شده ( iHIDiC )

نوراله کثیری بیدهندی

1391

اثر ارتقا دهنده های MgO و CeO 2 بر روی پایه کاتالیست Ni/Al 2 O 3 در واکنش ریفورمینگ خشک متان

سیدمهدی علوی املشی

1391

بررسی مکانیزم های انتقال حرارت وجرم توسط نانو ذرات در تجهیزات مختلف

محمدحسن خان اف

1391

بررسی و مطالعه پارامترهای تاثیرگذار بر خواص کیفی سیمان سرباره ای فعال شده با قلیایی ها

علی اله وردی

1391

بررسی روش های تهیه، ویژگی‌ها و کاربردهای کاتالیست‌های وانادیم پنتااکسید

متین پروری

1391

مطالعه فرآیند جذب سطحی و بررسی مدلهای موجود برای پیش بینی میزان جذب یونهای فلزی

احمد رهبر کلیشمی

1391

کنترل پیش بین کوره دوار سیمان

منصور شیروانی

1391

ساخت غشا پلیمری تبادل یونی نیکل

محمدرضا مقبلی

1391

ساخت و تکمیل دستگاه پایلوت الکترودیالیز برای تصفیه یون نیترات از آب آشامیدنی

سیدنظام الدین اشرفی زاده

1391

مدلسازی ترمودینامیکی جذب فلزات سنگین به کمک جاذب جامد

محمدرضا دهقانی

1391

مطالعه و ارزیابی عملکرد و دوام کامپوزیت های پلیمری حاوی سنگدانه

مسعود جمشیدی

1391

بررسی پایداری الکتروکاتالیست‌های نانوکامپوزیتی پلاتین/نانولوله کربنی چند دیواره برای سیستم‌های پیل سوختی الکترولیت غشاء پلیمری

سوسن روشن ضمیر

1391

بهینه سازی فرایند تولید LNG

محمدتقی صادقی

1391

بررسی فاکتورهای موثر بر تثبیت یک آنزیم هیدرولیزکننده

پریسا حجازی

1391

بررسی امکان اصلاح و ارتقاء سنتز احتراقی اکسیدهای سرامیکی نانو ساختار

رضا نوروز بیگی

1391

ساخت و مدلسازی راکتور جاذب دی اکسید کربن

شاهرخ شاه حسینی

1391

گسترش معادله حالت چاه مربعی برای مایعات یونی

فرزانه فیضی

1391

تهیه غشا کامپوزیتی پلیمری – سرامیکی

تورج محمدی

1391

برررسی رفتار رشد ذرات در گرانولاتور بستر سیال

سلمان موحدی راد

1391

استفاده از تثبیت سلولی در حذف زیستی ترکیبات نفتی

فرشته نعیم پور

1391

حذف دی اکسید کربن از جریان های گازی در فرآیند جذب شیمیایی بر روی جاذب های جامد در بستر سیال

محمد امین ثباتی

1391

مدل سازی و شبیه سازی ستون استخراج ضربه ای سینی دار

احد قائمی

1391

مطالعه روشهای ساخت و ارزیابی غشاهای زئولیتی X و Y

تورج محمدی

1390

ساخت مجموعه الکترودغشاء پیل سوختی تبادل یون پروتون با هدف کاهش بارگیری پلاتین و مقاومت تماسی

سوسن روشن ضمیر

1390

بررسی تأثیر پذیری افت فشار و الگوی جریان از نوع خم در خطوط انتقال جریان دو فازی با استفاده از یک مدل جدید

نوراله کثیری بیدهندی

1390

ارائه یک روند حل تحلیلی جدید برای ارتعاشات آزاد ورق های ضخیم با خواص متغییر در راستای ضخامت

شاهرخ شاه حسینی

1390

مدلسازی جذب گازهای اسیدی بکمک حلالهای یونی

محمدرضا دهقانی

1390

جداسازی اسیدهای آلی توسط فرایند الکترودیالیز

سیدنظام الدین اشرفی زاده

1390

محاسبه خواص انتقالی مواد خالص به روش شبیه ‌ سازی دینامیک مولکولی

فرزانه فیضی

1390

شبیه سازی CFD دبی سنج توربینی نفت خام

سیدحسن هاشم آبادی

1390

ساخت غشاء متخلخل نانوکامپوزیتی جاذب نیترات بروش پلیمریزاسیون امولسیونی

محمدرضا مقبلی

1390

مطالعه و بررسی تاثیر پایه های مختلف بر فعالیت کاتالیستهای نیکل در واکنش انتقال اب - گاز

سیدمهدی علوی املشی

1390

بتن ‌ های خودتراکم و افزودنی ‌ های مورد استفاده در آنها

علی اله وردی

1390

تدوین الگوریتم جامع محاسبه خواص ترمودینامیکی پایه

بهمن بهزادی

1390

استفاده از میکروارگانیسمها در تشکیل یا شکست امولسیونهای آب و نفت

فرشته نعیم پور

1390

مدلسازی و کنترل واکنش پلیمریزاسیون باز شدن پیوندها

منصور شیروانی

1390

بررسی تاثیر طراحی سینی بر روی هیدرولیک در برجهای تقطیر

محمدحسن خان اف

1390

مطالعه تجربی استفاده از امواج فراصوتی ( ultrasonic waves ) جهت کاهش گرانروی و ارتقای کیفیت نفت خام

محمدتقی صادقی

1390

بررسی کاتالیست های مورد استفاده در فرآوری با هیدروژن هیدروکربنهای مایع HDN ) و ( HDS

متین پروری

1390

تولید بیوسورفکتانت به روش تخمیر حالت جامد

پریسا حجازی

1390

مطالعه و ارزیابی چسبندگی الیاف پلیمری به کامپوزیت های سیمانی مهندسی شده

مسعود جمشیدی

1390

مطالعه و بررسی فرآیند جداسازی CO 2 از جریان های گازی با روش جذب شیمیایی بر روی جاذب های جامد

محمد امین ثباتی

1390

مطالعه فرآیند استخراج مایع - مایع و بررسی پارامترهای موثر در طراحی انواع دستگاههای مرتبط

احمد رهبر کلیشمی

1390

جذب گاز دی اکسیدکربن توسط مخلوط محلول های کربنات سدیم و هیدرواکسیدسدیم

احد قائمی

1390

بررسی شیرین سازی گاز طبیعی با تماس دهنده غشایی

تورج محمدی

1389

بررسی تاثیر شوری اب در کشش بین سطحی نفت - سنگ مخزن - اب

سیدنظام الدین اشرفی زاده

1389

مطالعه و مقایسه روشهای سنتز پودرهای نانو با تاکید بر نانوذرات دی اکسید تیتانیم

علی اله وردی

1389

مدل سازی و شبیه سازی دستگاه لوله قلمی و بهره گیری از آن جهت تعیین حداقل فشار امتزاجی

نورا ... کثیری بیدهندی

1389

شبیه سازی CFD انتقال حرارت بسترهای پرشده از کاتالیست های غیرکروی

سیدحسن هاشم آبادی

1389

کاهش گرانروی نفت خام توسط فن آوری پرتودهی

محمدتقی صادقی

1389

شبیه ساری راکتور FCC

شاهرخ شاه حسینی

1389

تعادل فاز مواد خالص به روش دینامیک ملکولی

فرزانه فیضی

1389

بررسی و ساخت فوم های نانو کامپوزیت الاستومری PolyHIPE به روش پلیمریزاسیون امولسیونی

محمدرضا مقبلی

1389

بررسی کاتالیزورهای Ni بر پایه CeO 2 -Zro 2 در فرآیند اکسیداسیون جزئی متان

سیدمهدی علوی املشی

1389

مطالعه تکنیکهای کنترل غیر حطی در فرایندها

منصور شیروانی

1389

حذف خواست اکسیژن شیمیایی ( COD ) فاضلاب صنعتی با استفاده از روش الکتروفنتون

سوسن روشن ضمیر

1389

زیست سالم سازی خاک های آلوده به پارانیترو فنل

فرشته نعیم پور

1389

بررسی رسوب گذاری روغن در یاتاقاتهای توربو کمپرسورها

محمدرضا دهقانی

1389

مدلسازی ماندگی مایع در خطوط انتقال جریانهای دو فازی مبتنی بر داده های ازمایشگاهی

حسن خان اف

1389

بررسی جذب فلزات سنگین توسط مخلوطی از جاذب های زیستی

پریسا حجازی

1389

ساخت و ارزیابی یک غشاء سرامیکی

تورج محمدی

1388

شناسایی و تحلیل خواص فصل مشترک اب و نفت خام

سیدنظام الدین اشرفی زاده

1388

شبیه سازی CFD هیدروسیکلونهای جداکننده نفت از آب

سیدحسن هاشم آبادی

1388

تعیین مدل سینیتیکی سنتز فیشر-تروپش بر روی کاتالیزور Fe-Cu در یک راکتور بستر ثابت

سیدمهدی علوی املشی

1388

اصلاح معادلات حالت درجه سه در ناحیه بحرانی به روش تقاطعی

فرزانه فیضی

1388

ارزیابی تاثیر شیب خط انتقال بر انباشتگی مایع

نورا... کثیری بیدهندی

1388

شبیه سازی برج جذب CO 2 و NH 3

شاهرخ شاه حسینی

1388

ساخت پوشش های نانوکامپوزیتی کوپلیمر استایرین/بوتیل اکریلات-نانو رس بروش پلیمریزاسیون امولسیونی

محمدرضا مقبلی

1388

آزمایش مکانیزم جت پرتاب کننده و بررسی تاثیر آن بر راندمان سیکلونهای غبارگیر

منصور شیروانی

1388

مطالعه تکنیک ازمایشگاهی اسپکتروسکوپی FTIR و کاربرد ان در انالیز و شناسایی مواد سیمانی

علی اله وردی

1388

زیست سالم سازی خاک های آلوده در فاز دوغابی

فرشته نعیم پور

1388

اصلاح غشای نفیان با نانواکسیدهای فلزی ابدوست

سوسن روشن ضمیر

1388

مدلسازی ریاضی ازدیاد برداشت از مخازن نفتی

محمدتقی صادقی

1388

طراحی تور بین بادبانی

حسن خان اف

1388

بررسی اثر پایه در عملکرد کاتالیست کبالت مولیبدن در واکنش گوگرد زدائی از هیدرو کربن ها

متین پروری

1388

غشاهای مرکب

تورج محمدی

1387

سنتز مواد زئولیتی به منظور جداسازی و خالص سازی ترکیبات آلی

سیدنظام الدین اشرفی زاده

1387

شبیه سازی CFD جریانهای گاز مایع

سیدحسن هاشم آبادی

1387

استفاده از جاذب همراه با کاتالیزور نیکل در فرایند بازآرایی متان

سیدمهدی علوی املشی

1387

تعیین خصوصیات ترمودینامیکی سیالات به روش دینامیک ملکولی

فرزانه فیضی

1387

تهیه الگوریتم مناسب طراحی مکانیکی مبدلهای هوا - خنک

نورا... کثیری بیدهندی

1387

شبیه سازی راکتور تولید پلی اتیلن با استفاده از تکنیک CFD

شاهرخ شاه حسینی

1387

مطالعه و ساخت پلیمرهای با درصد بالای تخلخل به روش پلیمریزاسیون

محمدرضا مقبلی

1387

طرح جدیدی از غبارگیر سیکلونی با جریان برگشتی – مجهز به پست سیکلون و پروانه گریز از مرکز

منصور شیروانی

1387

مطالعه تخریب ناشی از تهاجم سولفات ها در سیمان سربازه ای فعال شده با قلیایی ها

علی اله وردی

1387

بررسی خواص و روشهای تولید نانو ذرات اکسید زیرکونیوم

محمود حبیبیان

1387

حذف بیولوژیکی فنل در بیوراکتور هواگرد خارجی

فرشته نعیم پور

1387

بررسی روشهای اصلاح و ارتقاء کارآیی غشاهای تبادل یون پروتون پیل سوختی

سوسن روشن ضمیر

1387

بهینه سازی شرایط تشکیل هیدرات گازی

محمدتقی صادقی

1387

شبیه سازی پروانه ساوینوس با استفاده از حل معادلات ناویراستوک

حسن خان اف

1387

بررسی اثر عناصر نقره و مس در ساختار پروسکایتی کاتالیزور مورد استفاده در مبدل کاتالیستی

متین پروری

1387

اصلاح ساختار نانو مونت موریلونیت جهت جداسازی فلزات سنگین

سیدحمید جزایری

1387

بررسی شیوه های دفع و بازیافت زباله

طاهره رستگار

1387

بررسی ترمودینامیکی سیستمهای شامل نمکهای الکیل آمونیم

محمدرضا دهقانی

1387

بررسی امکان جداسازی LPG از جریان گازی با استفاده از فرایند غشایی

دکتر محمدی

1386

بررسی و مطالعه اثر کاتالیست مستعمل RFCG بر مقاومت شیمیایی سیمان پرتلند

دکتر اله وردی

1386

مدلسازی ریاضی انتقال حرارت جریان سیال ویسکو الاستیک غیر خطی SPTT

دکتر هاشم آبادی

1386

مدلسازی راکتور تولید هیدرات گازی

دکتر صادقی

1386

تهیه الگوریتم طراحی خشک کن های استوانه ای

دکتر کثیری

1386

مدلسازی رسوبگذاری مبدلهای حرارتی به روش شبکه عصبی

دکتر شاه حسینی

1386

پلیمریزاسیون تراکمی در فصل مشترک بین دو فاز غیر قابل امتزاج پذیر

دکتر مقبلی

1386

گسترش معادلات حالت ESD, SAFT

دکتر فیضی

1386

بررسی طراحی ریز ذرات در محیط سیالات فوق بحرانی

دکتر روشن ضمیر

1386

بررسی میزان و نحوه غیر فعال شدن کاتالیست صنعتی نیکل در واکنش ریفورمینگ متان

دکتر پروری

1386

تولید انرژی الکتریکی از طریق سوزاندن زباله های شهری

مهندس رستگار

1386

ریفورمینگ ترکیبی اکسیداسیون جزئی کاتالیستی و ریفورمینگ بخار متان

دکتر علوی

1386

بکارگیری روش های تجربی جهت اندازه گیری ضرایب فعالیت در محلول های غبرایده آل

دکتر دهقانی

1386

جداسازی و کاهش قلیایی ها در سیکل پخت کوره دوار سیمان به کمک سطوح خنک کننده

دکتر شیروانی

1386

طراحی و ساخت توربین سوینیوس برای استفاده از انرژی باد

مهندس خان اف

1386

جداسازی مواد آروماتیک توسط غشاهای زئولیتی

دکتر اشرفی زاده

1386

تولید TiO 2 مرغوب از سنگ معدن

دکتر جزایری

1386

مقایسه فنی اقتصادی روشهای جداسازی گازها

دکتر محمدی

1385

مطالعه تأثیر افزودنی های سنگ آهک و میکرو سیلیس بر مقاومت فشاری و زمان گیرش سیمان پرتلند

دکتر اله وردی

1385

شبیه سازی CFD فرایند انتقال پنوماتیک مواد جامد

دکتر هاشم آبادی

1385

بهینه سازی راکتور تولید آمونیاک

دکتر صادقی

1385

تهیه الگوریتم مناسب طراحی مکانیکی مبدلهای پوسته و لوله

دکتر کثیری

1385

مدلسازی و شبیه سازی خشک کن دوار با استفاده از تکنیک شبکه عصبی

دکتر شاه حسینی

1385

توزیع فلاکسهای متابولیک در استرپتومایسیس

دکتر نعیم پور

1385

مطالعه و بررسی واکنش پلیمریزاسیون پیوند زنی پلیمر مصنوعی به پلیمر طبیعی نشاسته

دکتر مقبلی

1385

بررسی رفتار فازی محلول ها در ناحیه بحرانی توسط معادلات حالت اشتراک گروهی

دکتر فیضی

1385

مدلسازی ترمودینامیکی و سینتیکی ریفرمینگ خود گرمازای متان به گاز سنتز

دکتر روشن ضمیر

1385

بررسی مدل های انتقال جرم در راکتور بستر ثابت ریفورمینگ متان

دکتر پروری

1385

بررسی و طراحی سیستم تصفیه فاضلاب مجتمع های مسکونی به روش بیوگاز

مهندس رستگار

1385

بررسی مدل سینتیکی واکنش زوج شدن متان

دکتر علوی

1385

کنترل سیستمهای تأخیر زمانی

دکتر شیروانی

1385

اندازه گیری دبی با استفاده از سر ریزهای جدید

مهندس خان اف

1385

استفاده از سیستم های امولسیونی برای حمل مواد نفتی

دکتر اشرفی زاده

1385

تخلیص مواد اولیه معدنی و تولید سرامیکهای ویژه

دکتر جزایری

1385

شناسایی و بکارگیری فرایندهای غشایی

دکتر محمدی

1384

فعال سازی سولفاته پوزوالان طبیعی

دکتر اله وردی

1384

رئولوژی، فرایند خشک کردن و دینامیک سیالات

دکتر هاشم آبادی

1384

شبیه سازی و بهینه سازی فرایندهای مهندسی شیمی

دکتر صادقی

1384

تهیه الگوریتم مناسب ظرفیت سنجی مبدلهای هوا- خنک

دکتر کثیری

1384

شبیه سازی و بهینه سازی فرایندهای مهندسی شیمی و بیوتکنولوژی

دکتر شاه حسینی

1384

بررسی امکان تولید آنتی بیوتیکها با استفاده از گونه های میکروبی بومی

دکتر نعیم پور

1384

تعیین پارامتر بر هم کنش ترمودینامیکی پلیمر- پلیمر

دکتر مقبلی

1384

مدلسازی ترمودینامیکی تعادل مایع - مایع

دکتر فیضی

1384

مدلسازی پیل های سوختی برای تولید همزمان حرارت- الکتریسیته در ساختمانها

دکتر روشن ضمیر

1384

طراحی یک واحد تولید بیوگاز

مهندس رستگار

1384

بررسی سینتیک واکنش اکسید جزئی کاتالیستی متان

دکتر علوی

1384

مدلسازی و شبیه سازی کنترل و غبار گیری در فرایندها

دکتر شیروانی

1384

بررسی استفاده از انرژی باد برای دماغه های مختلف در اشل نیمه صنعتی

مهندس خان اف

1384

جداسازی و استحصال مواد پیشرفته

دکتر اشرفی زاده

1384

فرایند تخلیص مواد اولیه و مکانیزم پخت سرامیکها

دکتر جزایری

1384


دفعات مشاهده: 40361 بار   |   دفعات چاپ: 3892 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 201 بار   |   0 نظر