[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی ::
معرفی قطب ::
معرفی افراد ::
امکانات و توانمندیها ::
تفاهم نامه ها::
کتابخانه الکترونیکی::
معرفی کتاب ::
نشریه ::
اخبار ::
فرم عضویت::
تماس با ما ::
تسهیلات پایگاه::
::
مجله پژوهشهای معماری اسلامی
AWT IMAGE
..
شبکه خبری و تحلیلی مهندس نیوز

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
مجله همشهری معماری
AWT IMAGE
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
نظرسنجی
سایت قطب علمی معماری را چگونه ارزیابی می کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
   
..
Rss

AWT IMAGE

..
:: حمید ماجدی ::

  مشخصات فردی : AWT IMAGE

  نام خانوادگی: ماجدی

  نام: حمید

  مقطع تحصیلی : دکتری

  رشته تحصیلی : شهرسازی

 

  سوابق آموزشی

  الف) تحصیلات دانشگاهی:

  دکترا رشته تحصیلی شهرسازی گرایش تحقیقات شهرسازی

  عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

  شهرسازی معاصر دکترای شهرسازی دانشکده هنر و معماری وزارت علوم

  برنامه ریزی تطبیقی دکترای شهرسازی دانشکده هنر و معماری وزارت علوم

  مسکن برنامه ریزی و تحولات دکترای شهرسازی دانشکده هنر و معماری وزارت علوم

 

  ب ـ اشتغال:

  عضویت در هیأت تحریریه و یا سردبیری نشریات ، مدیریت علمی همایش ها ، انجمن ها ، فرهنگستان ها :

 

  1-عضویت در هیأت تحریریه یا هیأت داوران مجلات علمی معتبـــر

  2- عضویت در کمیته علمی کنفرانسها و مجامع علمی

  3- عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

  4- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

  5- دانشکده هنر و معماری واحد علوم وتحقیقات

  6- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

  7- دانشکده هنر و معماری

  8- دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد

  9- دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد

  10- دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد

  11- دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد

  12- دانشگاه آزاد اسلامی

  13- مدیر گروه علمی تخصصی معماری وشهرسازی

  13- دفتر جذب هیأت علمی استان تهران

  14- مدیر کار گروه معماری وشهرسازی دبیرخانه هیأت اجرایی

  15- دفتر جذب استان کهکیلویه و بویراحمد

  16- عضو کمیته علمی هیأت اجرایی جذب هیأت علمی

  17- مدیر مسئول و عضو هیأت تحریریه دو فصلنامه هویت شهر

  18-عضو هیأت مدیره انجمن علمی شهرسازی و معماری ایران

  19- مدیر مسئول فصلنامه شهرساز

  20- مدیر مسئول دو فصلنامه هویت شهر

  21- مدیر مسئول نشریه بین المللی دانشکده هنر و معماری واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی International jurnal of Architecture and urban development

  22- عضو کمیته علمی سمینار زمین و توسعه شهری

  23- عضو کمیته علمی اولین سمینار ساخت و ساز در پایتخت دانشکده فنی

  24- عضو کمیته علمی همایش ملی مسائل شهرسازی ایران

  25- عضو کمیته علمی و پانل های تخصصی همایش بین المللی شهرهای جدید

  26- عضو کمیته علمی و پانل های تخصصی اولین همایش بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری

  27- عضو هیأت رئیسه همایش ایده های نو در مدیریت شهری

  28- عضو هیأت راهبردی همایش معماری وشهرسازی

  29- عضو کمیته علمی سومین همایش منطقه ای بررسی مسائل شهرسازی استان زنجان

  30- عضو کمیته علمی دومین همایش ملی بهسازی و بازآفرینی بافتهای تاریخی فرسوده شهری و سکونتگاههای غیر رسمی

  31- عضو کمیته علمی سمینار معماری وشهرسازی معاصر

  32- عضو کمیته علمی همایش ملی انسان محیط زیست و توسعه پایدار

  33- عضو کمیته علمی همایش منطقه ای معماری و فرآیندن طراحی دانشگاه آزاد اسلامی

  34- عضو هیأت تحریریه نشریه بین المللی دانشکده هنر و معماری واحد علوم و تحقیقات

  35- Internatinal jurnal of Architecture and Urban Development 36- عضو هیأت مدیره انجمن علمی معماری وشهرسازی با مجوز رسمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی

 

  ج ـ سوابق تدریس دانشگاهی:

  طرح درس جدید در حد تحصیلات تکمیلی:

 

  1-شهرسازی معاصر

  2- دکترای شهرسازی

  دانشکده هنر و معماری وزارت علوم

  3- برنامه ریزی تطبیقی

  4-- دکترای شهرسازی

  دانشکده هنر و معماری وزارت علوم

  5- مسکن برنامه ریزی و تحولات

  6- دکترای شهرسازی

  دانشکده هنر و معماری وزارت علوم

  

  سوابق پژوهشی :

  1 ـ مقالات منتشر شده در مجلات بین المللی ( ISI,ISC ) :

  مقالات چاپ شده در مجلات علمی معتبرطی پنج ساله گذشته

 

  1-نظام اجرایی حلقه مفقوده برنامه های شهری در ایران تحلیلی بر

  2- نظام اجرایی طرحها و برنامه های توسعه شهری

  3- فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست

  4- نقش مادی ها در شکل گیری ساختار فضایی شهر اصفهان

  5- هویت شهر دو فصلنامه دانشکده هنر و معماری

  6- توسعه های شهری امروز بافتهای فرسوده آینده

  7- هویت شهر دو فصلنامه دانشکده هنر و معماری

  8- نظام اجرایی حلقه مفقوده برنامه های شهری در ایران تحلیلی بر

  9- نظام اجرایی طرحها و برنامه های توسعه شهری

  10- نظام اجرایی حلقه مفقوده برنامه های شهری در ایران تحلیلی بر

  11- نظام اجرایی طرحها و برنامه های توسعه شهری

  12- فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست

  13- هویت شهر دو فصلنامه دانشکده هنر و معماری

  14- توسعه های شهری امروز بافتهای فرسوده آینده

  15- هویت شهر دو فصلنامه دانشکده هنر و معماری

  16- نقش مادی ها در شکل گیری ساختار فضایی شهر اصفهان

  17- نظام اجرایی حلقه مفقوده برنامه های شهری در ایران

  18- تحلیلی بر نظام اجرایی طرحها و برنامه های توسعه شهری

  19- فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست

  20- نقش مادی ها در شکل گیری ساختار فضایی شهر اصفهان

  22- هویت شهر دو فصلنامه دانشکده هنر و معماری

  23- توسعه های شهری امروز بافتهای فرسوده آینده

  24- هویت شهر دو فصلنامه دانشکده هنر و معماری

  25- مقالات علمی چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی – بین المللی

  16- مقالات علمی چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی داخلی

  -26- مقالات علمی چاپ شده در مجلات علمی ترویجی یا مروری

  27- مقالات علمی چاپ شده در کنفرانسهای خارجی -

  28- مقالات علمی چاپ شده در کنفرانسهای داخلی

  29- طرحهای پژوهشی مصوب

  30- تألیف یا تصنیـــف کتاب

  31- بررسی ، نقد و ویرایش علمی کتاب ( برای رشته های گروه علوم انسانی )

  32- تصحیح انتقادی کتاب معتبر ( برای رشته های گروه علوم انسانی )

  33- ترجمه کتاب ( برای رشته های گروه علوم انسانی )

  34- اختراع و اکتشاف ثبت شده

  ا35- ثر بدیع و ارزنده هنری ( برای رشته های هنری )

  36- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه ای

  37- راهنمایی پایان نامه دکتری تخصصی

  38 - راهنمایی دانش پژوه دوره های بسا دکتری

  39- همکاری با مراکز علمی بین المللی در اجرای طرحهای پژوهشی مشترک

  40- نشانهای علمی کسب شده با ارائه گواهی معتبر

  41- بررسی تطبیقی دیدگاه های مشارکت گرا به مسئله طراحی

  41- ارائه الگوی باززنده سازی اماکن تاریخی فرهنگی مطالعه موردی باغ مشیر الممالک

  42- شهر نشاندار به مثابه شهر زمینه گرا

  43- هویت شهــر

  44- بررسی تأثیر طبیعت و محیط زیست در موسیقی ایران

  45- فصلنامه علوم وتکنولوژی محیط زیست

  47- بررسی تأثیر طبیعت و محیط زیست در

  48- فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

  49- ارائه الگوی باززنده سازی اماکن تاریخی فرهنگی مطالعه موردی باغ مشیر الممالک

  50- شهر نشاندار به مثابه شهر زمینه گرا

  51- بررسی تأثیر طبیعت و محیط زیست در موسیقی ایران

  52- بررسی تأثیر طبیعت و محیط زیست در موسیقی ایران

  53- فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

  53- بررسی معیارهای جهانی و بومی شهر زیست پذیـــر

  54- Public management of Urban land enabling markets and low- income housing provision the overlooked 55- experience of Iranurban studies Analysis model of air quality control management strategies in tabriz 56- international journal of food agriculture & environment jfae A Model for presenting strategies for the 57- 59- Urban environment management a case study of tabriz 58-

  60- زمین مسئله اصلی توسعه شهری

  61- جایگاه طرح های جامع شهرستان در نظام برنامه ریزی توسعه

  62- شهرسازی معاصر ایران تحول در قوانین ساختارها و روشهای شهرسازی در چهار دهه گذشته

  63-صدور پروانه و کنترل ساختمان

  64- برنامه ریزی راهبردی راه حلی برای رفع مشکلات شهری

  65- نظارت و کنترل ساختمان

  66- تنگناها و مشکلات موجود در توسعه و گسترش کلان شهرها

  67- ظهور شهرهای جهانی

  68- عرصه عمومی فضای روابط فرافردی و میان فردی

  69- ارزیابی سیاست های زمین شهری و مسکن در کشور

  70- جستاری در نشانه شناسی شهری

  71- تعریف مشارکت و مفهوم مشارکت شهروندان شهرسازی مشارکتی ضرورت اجتناب ناپذیر دنیای امروز

  72- تملک و واگذاری زمین توسط دولت نگاهی اجمالی به تجربیات جهانی تجربه سوئد و هند

  73- مقالات مستخرج از رساله دکتری

 

  2 ـ مقالات منتشر شده در کنفرانس های بین المللی داخلی و خارجی :

  مشخصات و خلاصه فعالیتهای عضو هستــۀ قطب علمی در پنج ساله گذشته

 

  2 -1- مقالات علمی چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی – بین المللی

  2-2- مقالات علمی چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی داخلی

  12-3-مقالات علمی چاپ شده در مجلات علمی ترویجی یا مروری

  2-4- مقالات علمی چاپ شده در کنفرانسهای خارجی -

  2-5- مقالات علمی چاپ شده در کنفرانسهای داخلی

  62-6- طرحهای پژوهشی مصوب

  2-7- تألیف یا تصنیـــف کتاب

  2-8- بررسی ، نقد و ویرایش علمی کتاب ( برای رشته های گروه علوم انسانی )

  2-9- تصحیح انتقادی کتاب معتبر ( برای رشته های گروه علوم انسانی )

  2-10- ترجمه کتاب ( برای رشته های گروه علوم انسانی )

  2-11- اختراع و اکتشاف ثبت شده

  2-12- اثر بدیع و ارزنده هنری ( برای رشته های هنری )

  2-13- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه ای

  21-14- راهنمایی پایان نامه دکتری تخصصی

  282-15-راهنمایی دانش پژوه دوره های بسا دکتری

  2-16- همکاری با مراکز علمی بین المللی در اجرای طرحهای پژوهشی مشترک

  2-17- نشانهای علمی کسب شده با ارائه گواهی معتبر

  2-18- عضویت در هیأت تحریریه یا هیأت داوران مجلات علمی معتبـــر

  72-19- عضویت در کمیته علمی کنفرانسها و مجامع علمی

 

  

  

  3 ـ کتب منتشر شده :

  کتابهای علمی منتشــر شده

 

  نگاهی به سکونت در ایران با معرفی الگوی سکونت در اقلیم گرم و نیمه مرطوب شهر تاریخی شوشتــــر

 

  4 ـ آثار علمی برگزیده در جشنواره های علمی داخلی و بین المللی :

  مقالات منتشر شده در همایش های معتبـــر

  1 - نکاتی کلی پیرامون مسائل شهرسازی ( نحوه استفاده از زمین و سیاست های زمین شهری و ارزیابی سیاستهای زمین شهری در ایران

  2- Planning for rapid urban expansion in the main cities of Iran the first sharjah urban planning symposium 2

  3- rapid urban development and the means of co- ordination , future challenge in the UAE sharjah

  4- Country structure plans a new form of development plans in iran

  5- زمین مسئله اصلی توسعه شهری

  6- طرح های توسعه و عمران ( جامع ) شهرستان گامی جدید در توسعه پایدار نواحی شهری

  7- شهرسازی معاصر ایران

  8- بررسی شهرهای جدید از دیدگاه زیبائی شناسی و هویت شهری نمونه موردی شهر هشتگرد

  9- Enabling housing markets or increasing low income access to urban land lessons from iran pape r presented at the world bank / IPEA

  10- بررسی و مقایسه گونه های مختلف بافت قدیم در کشور نمونه موردی شهر اردکان

  11 - بافت های فرسوده شهری آینده

  12- احیاء و بازسازی بافت فرسوده راهبردی برای دستیابی به توسعه پایدار

 

  13 - نقش سازه های آبی شوشتـــر در ارزشمند سازی فضای شهری

  14- انتقال نور روز در معماری داکت نوری راهکاری برای انتقال نور طبیعی به درون بنا

  15 - The place of contemprory architecture of Arab contries ICBEDC

 

 

  5 ـ تعداد طرح های تحقیقاتی که مشارکت داشته اید :

  طرح های پژوهشی انجام شده

 

  1- مطالعه راهکارهای نوین تبلیغاتی و اطلاع رسانی برای محیط های شهری در حیطه گرافیک محیطی

  2- طرح پژوهشی نماهای رها شده شهری

  3- طرح پژوهشی گرافیک محیطی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام شهر

  4- طرح پژوهشی بررسی تأثیر میکرو سیلیس بر دوام بتن

  5- طرح پژوهشی بررسی افزودن نانو ذرات سیلیس بر خواص مکانیکی و استحکام بتن

  6- طرح پژوهشی بازنگری و تدوین ضوابط ساختمانی شهرهای زواره و اردستان بر اساس پایداری

  7- طرح پژوهشی تجزیه وتحلیل طرح کالبدی شرکت شهرهای نفتی در نواحی جنوبی ایران و چگونگی تأثیر پذیری آنها 8- از نظریه باغ شهر نمونه موردی ناحیه صنعتی ماهشهر

 

  6- افتخارات کسب شده :

  نویسنده نفر اول همایش ها ، انجمن ها، فرهنگستان های علمی :

  -نظام اجرایی حلقه مفقوده برنامه های شهری در ایران تحلیلی بر (نفر اول )

  2- نظام اجرایی طرحها و برنامه های توسعه شهری (نفر اول )

  3- فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست (نفر اول )

  4- نقش مادی ها در شکل گیری ساختار فضایی شهر اصفهان (نفر اول )

  5- هویت شهر دو فصلنامه دانشکده هنر و معماری (نفر اول )

  6- توسعه های شهری امروز بافتهای فرسوده آینده (نفر اول )

  7- هویت شهر دو فصلنامه دانشکده هنر و معماری (نفر اول )

  8- نظام اجرایی حلقه مفقوده برنامه های شهری در ایران تحلیلی بر(نفر اول )

  9- نظام اجرایی طرحها و برنامه های توسعه شهری (نفر اول )

  10- نظام اجرایی حلقه مفقوده برنامه های شهری در ایران تحلیلی بر (نفر اول )

  11- نظام اجرایی طرحها و برنامه های توسعه شهری (نفر اول )

  12- فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست (نفر اول )

  13- هویت شهر دو فصلنامه دانشکده هنر و معماری (نفر اول )

  14- توسعه های شهری امروز بافتهای فرسوده آینده (نفر اول )

  15- هویت شهر دو فصلنامه دانشکده هنر و معماری (نفر اول )

  16- نقش مادی ها در شکل گیری ساختار فضایی شهر اصفهان (نفر اول )

دفعات مشاهده: 7580 بار   |   دفعات چاپ: 2453 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 39 بار   |   0 نظر
>
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد . نقل هرگونه مطلب با ذکر منبع بلامانع می باشد .