اساتید گروه شناسایی و انتخاب مواد

AWT IMAGE

دکتر محمدرضا ابوطالبی

محل تحصیل: کانادا، دانشگاه مک گیل

زمینه تخصصی: مدلسازی فرآیندهای مواد، استخراج و تصفیه فلزات، متالورژی فرآیند


رتبه علمی: استاد
تلفن: ۷۳۲۲۸۸۱۶

E-mail: mrezabiust.ac.ir

AWT IMAGE

دکتر سید محمدعلی بوترابی

محل تحصیل : ‌انگلستان، دانشگاه بیرمنگام

زمینه تخصصی:‌ ریخته­ گری، عملیات حرارتی، طراحی سیستم­های راهگاهی

رئیس دانشکده
عضو شورای دانشگاه
عضو هیأت ممیزه دانشگاه
مشاور رئیس دانشگاه در امور علمی و فناوری

رتبه علمی: استاد

تلفن: ۷۳۲۲۸۸۱۰

  E-mail: boutorabiiust.ac.ir

AWT IMAGE

دکتر سعید شبستری

محل تحصیل : ‌کانادا، دانشگاه مک­ گیل

زمینه تخصصی:‌ فرآیندهای انجماد و تکنولوژیهای پیشرفته ریخته گری ، متالورژی آلیاژهای غیرآهنی

مدیر گروه ارشد ریخته گری

رتبه علمی: استاد
تلفن: ۷۳۲۲۸۸۱۵

 E-mail: shabestariiust.ac.ir

AWT IMAGE دکتر محمد شیخ شاب بافقی
 محل تحصیل: ژاپن، دانشگاه ناگویا
زمینه تخصصی: متالورژی استخراجی، بازیافت مواد، متالورژی شیمیائی

مدیر گروه تولید و فراوری مواد فلزی

رتبه علمی: استاد

تلفن: ۷۳۲۲۸۸۲۹

E-mail: msbafghiiust.ac.ir

AWT IMAGE

دکتر محمدتقی صالحی 

محل تحصیل :انگلستان، دانشگاه یومیست منچستر

زمینه تخصصی: ‌ شکل دادن فلزات، آلیاژهای    آلومینیوم، فولادهای میکروآلیاژی

رتبه علمی: دانشیار

 تلفن: ۷۳۲۲۸۸۰۸

E-mail: salehiiust.ac.ir

AWT IMAGE

دکتر حسن ثقفیان

محل تحصیل : انگلستان، دانشگاه شفیلد

زمینه تخصصی:‌ کامپوزیت های زمینه فلزی و تریبولوژی

عضو کمیته منتخب شورای آموزشی دانشگاه

رتبه علمی: استاد

تلفن: ۷۳۲۲۸۸۶۴

  E-mail: saghafianiust.ac.ir

AWT IMAGE

دکتر علیرضا خاوندی

محل تحصیل : ‌فرانسه، دانشگاه اینسا لیون

زمینه تخصصی: پلیمرها، مواد کامپوزیت، خواص    مکانیکی مواد کامپوزیت

رتبه علمی: استاد

تلفن: ۷۳۲۲۸۸۸۸

  E-mail: khavandiiust.ac.ir

AWT IMAGE

دکتر سید حسین رضوی

محل تحصیل: ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران

زمینه تخصصی: عملیات حرارتی سوپر آلیاژهای پایه نیکل

رتبه علمی: دانشیار

تلفن: ۷۳۲۲۸۸۶۰

E-mail: hrazaviiust.ac.ir

AWT IMAGE

دکتر سید حسین سیدین

محل تحصیل: کانادا، دانشگاه مک گیل

زمینه تخصصی: شبیه‌سازی کامپیوتری فرآیندهای متالورژی، انتقال حرارت و جرم در مواد

رتبه علمی: استاد

تلفن: ۷۳۲۲۸۸۵۲

E-mail: seyedeiniust.ac.ir

AWT IMAGE

دکتر علیرضا ذاکری

محل تحصیل: ژاپن، دانشگاه توهوکو

زمینه تخصصی: استخراج و تصفیه فلزات، سینتیک و ترمودینامیک مواد، فرآوری مکانوشیمیایی مواد

رتبه علمی: دانشیار

تلفن: ۷۳۲۲۸۸۲۴

E-mail: zakeriaiust.ac.ir

AWT IMAGE

دکتر حسین سرپولکی

محل تحصیل : ‌ انگلستان، دانشگاه شفیلد

زمینه تخصصی:‌ مواد سرامیکی و دیرگداز

مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه

رئیس کمیته مدیریت عملکرد و دبیر شورای راهبری توسعه مدیریت دانشگاه

عضو هیات ممیزه دانشگاه

رتبه علمی: دانشیار

تلفن: ۷۳۲۲۸۸۷۱

  E-mail: hsarpoolakyiust.ac.ir

AWT IMAGE

دکتر حسین عربی

محل تحصیل : ‌انگلستان، دانشگاه ویکتوریا منچستر

زمینه تخصصی:‌ متالورژی مکانیکی و فیزیکی، عملیات حرارتی، سوپرآلیاژها و شکست نگاری

رتبه علمی: استاد

تلفن: ۷۳۲۲۸۸۱۱

  E-mail: arabiiust.ac.ir

AWT IMAGE

دکتر سعید رستگاری

محل تحصیل : ‌ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران

زمینه تخصصی:‌ مهندسی سطح و خوردگی

رتبه علمی: دانشیار

تلفن: ۷۳۲۲۸۸۶۱

  E-mail: rastegariiust.ac.ir

AWT IMAGE

دکتر سمیه اعلم الهدی

محل تحصیل: ایران, دانشگاه تهران

زمینه تخصصی: نانوکامپوزیتها, آسیاکاری مکانیکی, مواد مغناطیسی, سنتز نانومواد

مدیر گروه شناسایی و انتخاب مواد 
رتبه علمی: دانشیار

تلفن: ۷۳۲۲۸۸۸۵

E-mail: alamolhodaiust.ac.ir

دکتر حسین آقاجانی  
محل تحصیل: ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران
زمینه تخصصی: مهندسی سطح، استخراج و فرآوری فلزات، نانوکامپوزیت های زمینه فلزی

مدیر گروه تولید و فراوری مواد فلزی
سرپرست آزمایشگاههای گروه تولید و فراوری مواد فلزی
رتبه علمی: دانشیار

تلفن: ۷۳۲۲۸۸۱۷
E-mail: haghajaniiust.ac.ir

دکتر سید مرتضی مسعودپناه

 محل تحصیل: ایران, دانشگاه تهران

زمینه تخصصی: سنتز نانو مواد، مواد مغناطیسی و لایه نشانی شیمیایی و فیزیکی

معاون پژوهشی دانشکده
مدیر سایت کامپیوتر دانشکده

رتبه علمی: دانشیار

تلفن: ۷۳۲۲۸۸۸۶

E-mail: masoodpanahiust.ac.ir

AWT IMAGE

دکتر علیرضا ایوانی

زمینه تخصصی: تغییر شکل پلاستیکی شدید, مواد نانوساختار, لایه های نازک

محل تحصیل: هلند, دانشگاه صنعتی دلفت

رئیس اداره امور پژوهش، فناوری و بین الملل دانشکده
رتبه علمی: دانشیار

تلفن: ۷۳۲۲۸۸۲۶

E-mail: aeivaniiust.ac.ir

دکتر حمیدرضا جعفریان

 محل تحصیل: ژاپن, دانشگاه کیوتو

زمینه تخصصی: مهندسی مرز دانه ها, دگرگونی مارتنزیتی, ریزساختار مواد

مدیر گروه متالورژی صنعتی

رتبه علمی: دانشیار
تلفن: ۷۳۲۲۸۸۴۶

E-mail:  Jafarianiust.ac.ir

دکتر ماندانا عادلی
محل تحصیل: ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران
زمینه تخصصی: استخراج فلزات, سنتز احتراقی

سرپرست آزمایشگاه تغلیظ و کانه آرایی
 

رتبه علمی: استادیار

تلفن: ۷۳۲۲۸۸۴۴

E-mail: adelimiust.ac.ir

AWT IMAGE

دکتر مسعود هاشمی نیاسری

 محل تحصیل: آمریکا, دانشگاه صنعتی کلورادو

زمینه تخصصی: مهندسی سطح و پوشش ها، لایه های نازک

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده
سرپرست آزمایشگاه های گروه صنعتی
رتبه علمی: استادیار

تلفن: ۷۳۲۲۸۸۸۴

E-mail: mhashemiiust.ac.ir

AWT IMAGE دکتر باقر محمدصادقی

محل تحصیل: فرانسه

زمینه تخصصی: شکل دادن فلزات، شبیه سازی

فرایندهای شکل دهی، کاربرد کامپیوتر در مهندسی

مواد، مقاومت مصالح

رتبه علمی: استادیار

تلفن: ۷۳۲۲۸۸۶۵

E-mail: bmsadeghiiust.ac.ir

دکتر حمیدرضا کوه دار

محل تحصیل: دانشگاه تهران

زمینه تخصصی: خواص فیزیکی مواد، استحاله­ های فازی در فلزات و آلیاژها، آلیاژهای حافظه­ دار، مواد پیشرفته و نانوساختار، تغییرشکل پلاستیکی شدید

رتبه علمی: استادیار

 تلفن: ۷۳۲۲۸۸۶۵

E-mail: hkoohdariust.ac.ir

دکتر مریم صالحی

محل تحصیل: دانشگاه علم و صنعت ایران

زمینه تخصصی: نانومواد، آلیاژهای آمورف، متالورژی فیزیکی، انجماد سریع، روش های نوین آنالیز مواد

رتبه علمی: استادیار

 تلفن: ۷۳۲۲۸۸۲۰

E-mail: maryamsalehiiust.ac.ir

دکتر مهدی ملکی
محل تحصیل: ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران
زمینه تخصصی: مواد دو بعدی، مواد مزومتخلخل
رتبه علمی: استادیار
تلفن: ۷۳۲۲۸۸۳۶
E-mali: Malekimiust.ac.ir
دکتر حمیدرضا عابدی
محل تحصیل: دانشگاه تهران
زمینه تخصصی: تغییر شکل گرم فلزات، ارتباط ریزساختار-خواص مکانیکی/فیزیکی-پارامترهای فراوری، مواد پیشرفته با کارایی بالا،  ارزیابی و تخمین عمر مواد، خستگی، خزش، سایش، شکست
رتبه علمی: استادیار
تلفن: ۷۳۲۲۸۸۳۰
E-mail: habediiust.ac.ir
دکتر سید رضا علمی حسینی
محل تحصیل: چین، دانشگاه شانگهای جیاوتونگ
زمینه تخصصی: جوشکاری (تکنولوژی، متالورژی و شبیه سازی)،
ساخت افزایشی (Additive manufacturing)، خواص فیزیکی و مکانیکی آلیاژها
مدیر فرهنگی دانشکده
رتبه علمی: استادیار
تلفن: ۷۳۲۲۸۸۱۴
E-mai: elmihosseiniiust.ac.ir
دکتر مهدی داراب
محل تحصیل: نروژ، دانشگاه علم و تکنولوژی نروژ (NTNU)
زمینه تخصصی: مواد پیشرفته برای سیستم های تبدیل انرژی (پیل سوختی، الکترولایزر و باتری)
رتبه علمی: استادیار
تلفن: 73228803
E-mali: darabiust.ac.ir
دکتر روح اله عشیری
محل تحصیل: ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان
زمینه تخصصی: جوشکاری و اتصال - متالورژی فیزیکی - مواد پیشرفته و نانومتری - پدیده شناسی و مطالعات مکانیزمی
رتبه علمی: استادیار
تلفن: 73228805
E-mali: ashiriiust.ac.ir
دکتر امیرمحمود بخشایش
محل تحصیل: ایران، دانشگاه تهران
زمینه تخصصی: سلول‌های خورشیدی نسل جدید، اپتوالکترونیک‌ها، ساختارهای پروسکایتی، مواد دوبعدی، نانوساختارها 
رتبه علمی: استادیار
تلفن: 73228878
E-mail: bakhshayeshiust.ac.ir

دفعات مشاهده: 6668 بار   |   دفعات چاپ: 1292 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 59 بار   |   0 نظر