[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
درباره دانشکده::
اخبار ::
کمک آموزشی::
آموزش::
پژوهش::
معرفی افراد::
دانشجویان::
امکانات::
تسهیلات پایگاه::
::
هشتمین کنفرانس بین المللی
..
تالار افتخارات

AWT IMAGE

..
دفاعیه‌ها

AWT IMAGE

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
بازدید علمی

گزارش‌های بازدید دانشکده

..
منشور اخلاقی

AWT IMAGE

..
:: حوزه تحقیقاتی اساتید ::

 ردیف 

نام ونام خانوادگی

  زمینه های تحقیقاتی

  1

دکتر سید سعید فاضل 

  1- راه آهن برقی

       - تحلیل منابع تغذیه تراکشن

       - مبدلهای تراکشن

  2- الکترونیک قدرت

      - درایوهای ولتاژ متوسط

      - مبدلهای توان

      - درایوهای الکتریکی

  3- ماشین های الکتریکی

      - ماشینهای تراکشن و کنترل آنها

  2

دکتر سیامک فرشاد

  1- شبکه های توزیع و انتقال قدرت (طراحی و آنالیز شبکه و اجزا آن )

  2- تحلیل مبدلهای تراکشن و تاثیر متقابل آن با شبکه تغذیه

  3- تحلیل اثار راه آهن برقی بر شبکه های انتقال قدرت سه فاز

  3

دکتر جبار علی ذاکری

  1- سیستم های مدیریت نگهداری

  2- آنالیز و طراحی روسازی راه آهن

  3- ایمن سازی خط آهن

  4- ساخت، اجراء و نگهداری خط آهن

  5- دینامیک پلهای راه آهن

  4

دکتر داوود یونسیان

  1- دینامیک و ارتعاشات سیستم های ریلی

  2- ارتعاشات غیر خطی

  3- ارتعاشات اتفاقی

  4- آکوستیک و کنترل نویز

  5- ریاضیات کاربردی

  5

دکتر سعید محمدزاده

  1- تحلیل و طراحی خط وسازه ها

  2- آزمایش و تحلیل تجربی خط وسازه ها

  3- بهینه سازی و تحلیل قابلیت اعتماد خط وسازه ها

  4- مدلسازی رفتار و زوال اجزا و سیستم خط وسازه ها

  5- مدیریت نگهداری و تعمیر

  6

  دکتر سید جواد میر محمدصادقی

  1- آنالیز طراحی راه آهن

  2- مدل سازی و تحلیل خط و را ه آهن

  3- مبانی تعمیر و نگهداری راه آهن

  4- مدل سازی و تحلیل زیرساختهای حمل ونقل (روسازی، پلها، ابنیه فنی راه آهن)

  5- تحلیل تجربی (آزمایشگاهی و میدانی) رفتار سیستم راه اهن

  6- بهینه سازی سازه ای اجزاء روسازی راه آهن (ریل، تراورس، پابند و بالاست)

  7

دکتر مجید شهروی

  1- مکانیک تماس و ریل چرخ

  2- مکانیک ضربه و نفوذ

  3- طراحی قطعات و مادر ریلی

  4- بهینه سازی در طراحی مهندسی

  5- اجزاء محدود

  8

دکتر پریسا حسینی تهرانی

  1- خستگی و شکست

  2- ترموالاسینسیته

  3- مکانیک ضربه در قطار

  4- تحلیل و طراحی سازه و بدنه قطار

  5- آنالیز غیر خطی سازه و بدنه قطار

  9

دکتر محمد علی رضوانی

  1- تحلیل مودال

  2- ارتعاشات غیر خطی و مکانیک حرکت ماشین

  3- طراحی سیستمهای دینامیکی

  4- پایش وضعیت cm و مراقبت پیشرفته ماشینهای ریلی

  10

دکتر محمد علی صندیدزاده

  1- کنترل هوشمند سیستم حرکت قطار

  2- بکارگیری بهینه سازی در سیستم کنترل قطار

  3- طراحی تجهیزات سیستم سیگنالینگ کنار خط

  4- هدایت اتوماتیک قطار

  5- سیستم کنترل مرکزی ترافیک حمل ونقل ریلی

  11

دکتر مرتضی قارونی نیک

  1- طراحی و تحلیل پایداری تونل

  2- بحث مربوط به پایدار سازی شیبها و شیروانهای سنگین

  12

دکتر حمیدرضا احدی

  1- حمل ونقل ترکیبی

  2- مدیریت لجستیک و زنجیره تامین

  3- مدیریت بحران

  4- اقتصاد مهندسی

  5- اقتصاد حمل و نقل

  6- مهندسی مجدد فرایندها

  13

دکتر مسعود یقینی

  1- داده کاوی

  2- بهینه سازی مسائل با اعداد صحیح و شبکه

  3- برنامه ریزی حمل ونقل

  1. Data Mining

  2. Optimization – Integer Programs & Nedwork Flows

  3. Tran Sportation Planning

  4. Rail Transportation planning

  14

دکتر مرتضی اسماعیلی

  1- بررسی رفتار فضاهای زیرزمینی

  2- مکانیک محیط های متخلخل

  3- ژئوتکنیک راه آهن

  4- روسازی های بدون بالاست

  5- صدا و ارتعاشات ریلی

  1. Investingation of underground space behavior

  2.Mechanics of porous Media

  3. Railway Track Greetechnics

  4. Non ballasted Railway Tracks

  5. Railway Noise and vibration

  15

دکتر بیژن معاونی

  حوزه مهندسی کنترل

  - طراحی ساختار کنترل (جفت سازی ورودی- خروجی)

  - طراحی رویتگرها و فیلترهای کلاسیک و هوشمند

  - تلفیق اطلاعات حسگرها

  - سیستم های ترمز پیشرفته

  - سیستم های توصیفی

  - خودروهای هیبریدی

  - سیستم تعلیق فعال

  - سیستم های چند عامله

  1. Control configuration selection (Input-output pairing)

  2. Observer or filter Design

  3. Sensor Data fusion

  4. Advanced Braking System

  5. Descriptors Systems

  6. Hybrid Vehicles

  7.Active Suspension System

  8. Multi Agent Systems

  حوزه مهندسی کنترل و علائم و مهندسی راه آهن برقی

  - کنترل لغزش

  - کنترل اتوماتیک قطار

  - کنترل ترافیک اتوماتیک

  - قطارهای هیبریدی

  - کنترل سیستم تعلیق فعال

  - کنترل دور موتورهای الکتریکی

  1. Wheel Slip Prevention

  2. Automatic Train Control

  3. Automatic Traffic Control

  4. Hybrid Trains

  5. Tilting Control

  6. Speed Control of Electric Motors 

  16

دکتر بهمن قربانی واقعی

  1- قطارهای مغناطیسی ( Maglev )

  2- علائم و ارتباطات ( Railway Signaling )

  3- سیستمهای هدایت و کنترل قطار ( Train Gudince, Navigation and Control)

  4- سیستمهای کنترل اتوماتیک قطار AutomaticTrain control ) )

  5- کنترل ترافیک قطار ( Railway Traffic Control)

  6- کنترل نظارتی Supervisory Control) (

  7- کنترل تطبیقی Adaptive Control) )

  8- کنترل فازی و کاربرد آن در راه آهن Fuzzy control- Application in Railway) )

  17

دکتر شروان عطایی

  1- سلامت سنجی و شناسایی وضعیت پل و خط راه آهن با آزمایش میدانی

  2- کاربرد هوش محاسباتی (حسابگری تکاملی، حسابگری عصبی، حسابگری فازی) در مهندسی خط و پل و سازه

  3- کاربرد داده کاوی در مهندسی خط و پل و تعمیر نگهداری سازه ها

  1.Health monitoring & condition

  evaluation of bridge & railway track with field testing

  2. Application computational Inteligence in bridge & railway engineering

  3. Application of data mining in bridge & railway engineering & maintenance of structures.

  18

دکتر مسعود نصرآزادانی

  1- مدیریت ساخت و اجرای پروژه های عمرانی بویژه زیر بنای حمل ونقل زمینی (ریلی- جاده ای)

  2- مدیریت و روشهای اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات و چالشهای مرتبط با زیربنای حمل ونقل زمینی (روسازیهای بالاستی راه آهن، روسازیهای آسفالتی در جاده)

  3- تکنولوژیهای نوین در طراحی روسازیهای آسفالتی و اجرای آن در اشل های آزمایشگاهی و میدانی

  4- بکارگیری مصالح نخاله پروژه های عمرانی در پروژه های جدید (بازیافت مصالح)

  5- مدیریت و طراحی ایستگاهها در شبکه راه آهن برون شهری و چالشهای مرتبط

  6- روشهای ارتقاء عملکرد و بهینه سازی اجزاء روسازی راه آهن

  7- روشهای افزایش سرعت و ظرفیت و قابلیت حمل در خطوط راه آهن

  8- مدریریت راه آهن و چالشهای مرتبط

  9- چالشهای ایمنی در اکیپهای نگهداری خطوط و
پروژ ه های ساخت راه آهن

19 ملودی خادم ثامنی  1- سیاستگذاری، برنامه ریزی و  بهبود عملکرد حمل و نقل ریلی
-کارایی و بهره وری
-ایمنی
-آموزش
-ظرفیت شبکه ریلی
-تامین مالی
-تعرفه و قوانین حمل و نقل
-تعامل شهر و ریل
-فرهنگ سازی ریلی
برنامه ریزی استراتژیک، تاکتیکی و عملیاتی حمل و نقل ریلی
-حمل و نقل ریلی و گردشگری
2-راه آهن سریع السیر
-برنامه ریزی و طرح جامع
-ارزیابی اثرات اقتصادی اجتماعی
-مطالعات امکان سنجی
-بهره برداری و تعمیر و نگهداری
-ارزیابی زیست محیطی
3-حمل و نقل پایدار
-یکپارچه سازی حمل و نقل
-حمل و نقل و توسعه پایدار
-حمل و نقل چند وجهی
-حمل و نقل و محیط زیست
-آلودگی هوا و کاهش ردپای کربن
دفعات مشاهده: 6793 بار   |   دفعات چاپ: 2066 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 106 بار   |   0 نظر
>
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد. استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع می باشد.
Persian site map - English site map - Created in 0.21 seconds with 60 queries by YEKTAWEB 4652