ثبت شکایات بهداشتی
[ برگشت به فرم ]

با توجه به راه اندازی سامانه گزارش دهی تخلفات بهداشتی در دانشگاه، دانشگاهیان محترم می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی از طریق تکمیل و ارسال آن در سامانه موضوع را گزارش دهند تا در اسرع وقت کارشناسان به بررسی آن بپردازند.

- مشخصات فردی
اگرچه تکمیل این بخش برای پیگیری صحیح تخلف/نقص بهداشتی گزارش داده شده توصیه می شود اما تکمیل این بخش اختیاری می باشد.
1 نام و نام خانوادگی
2 شماره دانشجویی
3 شماره تماس
4 آدرس پست الکترونیکی
5 کد ملی
- شرح نقص بهداشتی
لطفا مشخصات تخلف/نقص بهداشتی مورد نظر خود را در کادرهای زیر وارد نمایید.
6 محل مورد نظر
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خوابگاه
استخر
سالن های ورزشی
غذا خوری دانشجویی
رستوران آزاد
تریا
بوفه
نانوایی
آرایشگاه مردانه
نانوایی
محوطه دانشگاه
دانشکده
سایر اماکن
7 لطفا شرح تخلف/نقص بهداشتی را بیان نمایید.
8 در صورت امکان و به منظور مستندسازی، لطفا از تخلف/نقص مورد نظر عکس ارسال نمایید.
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.