دانشگاه‌هاي خارجي طرف همكاري


# عنوان پیوند یا نام پایگاه نشانی ارسال کننده مشاهده
 1   National Metallurgical Academy of Ukraine   dmeti.dp.ua   80355408  ::
 2   Moscow Power Engineering Institute   www.mpei.ac.ru   80355408  ::
 3   Kyoto University   www.kyoto-u.ac.jp/index-e.html   80355408  ::
 4   Kagoshima University    www.kagoshima-u.ac.jp   80355408  ::
 5   Sudan University of Science and Technology    www.sustech.edu   80355408  ::
 6   The University of Kent   www.kent.as.uk   80355408  ::
 7   University of Metz- France   www.univ-metz.fr   80355408  ::
 8   Polytechnic University of Milan   www.polimi.it   80355408  ::
 9   ENSAM- Paris   www.ensam.fr   80355408  ::
 10   Technical University of Clausthal   www.tu-clausthal.de   80355408  ::
صفحه 1 از 3
اولین
قبلی
1
 
براى برگشت به صفحه اول بخش معرفى پایگاه‌ اینجا را کلیک کنید.