خانه نشریات دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران - راهنمای پایگاه
برای مشاهده راهنمای کامل صفحات وبگاه اینجا را کلیک کنید
اعضای کمیته ناظر  : ترکیب کمیته ناظر به شرح زیر است: 1ـ معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه (رئیس کمیته) 2ـ نماینده تام‌الاختیار و دائم دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 3ـ یک حقوق‌دان به انتخاب رئیس دانشگاه 4ـ سه نفر عضو هیأت علمی دانشگاه به انتخاب شورای فرهنگی دانشگاه 5ـ مدیر امور فرهنگی دانشگاه (دبیر کمیته) 6ـ سه نفر از مدیران مسئول نشریات دانشگاهی به انتخاب مدیران مسئول نشریات دانشگاه که یک نفر از ایشان عضو علی‌البدل محسوب می‌شود.
برای مشاهده راهنمای کامل صفحات وبگاه اینجا را کلیک کنید