خانه نشریات دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران- اعضای هیأت علمی
دکتر پیشوایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/11/10 | 

 AWT IMAGE

  دکتر میرسامان پیشوایی؛

  استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران

  عضو هیأت علمی کمیته ­ی ناظر بر نشریات دانشگاه
از آذر ۹۳-۱۴۰۰

  پست الکترونیک: pishvaeeiust.ac.ir

  تلفن: ۷۳۲۲۵۰۱۶

نشانی مطلب در وبگاه خانه نشریات دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://khn.iust.ac.ir/find-1.69.15.fa.html
برگشت به اصل مطلب