خانه نشریات دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران- اعضای هیأت علمی
دکتر محمد فتحیان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/11/10 | 

  

AWT IMAGE

دکتر محمد فتحیان؛

 دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

  عضو هیأت علمی کمیته ­ی ناظر بر نشریات دانشگاه
از مرداد ۹۴-۱۴۰۰

  پست الکترونیک: fathianiust.ac.ir 

تلفن: ۷۳۲۲۵۰۴۸

نشانی مطلب در وبگاه خانه نشریات دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://khn.iust.ac.ir/find-1.69.13.fa.html
برگشت به اصل مطلب