خانه نشریات دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران- اخبار خانه ی نشریات
نتایج اولیه انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشگاهی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1403/2/4 | 
#نتایج_اولیه_انتخابات
#خانه_نشریات
#هیات_نظارت_بر_انتخابات
#انتخابات_مدیران_مسئول_نشریات

نتایج اولیه انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشگاهی به شرح ذیل می باشد.

🥇۱. سینا حسینی ۱۸ رای🥈۲.محمد بخت آور ۱۶ رای🥉۳.مصطفی قنواتی ۱۱ رای🎖️۴. محمدمجتبی اسدی ۱ رای


مطابق ماده ۲۱ شیوه نامه برگزاری انتخابات، هر کدام از مدیران مسئول نشریات دانشگاهی که به هر دلیل نسبت به هر کدام از مراحل روند برگزاری انتخابات و یا نتایج حاصله اعتراض دارد، می تواند حداکثر تا پایان روز کاری شنبه ۸ اردیبهشت ماه، شکایت خود را با ذکر دلائل و مستندات قانونی، مکتوب به هیات نظارت بر انتخابات تسلیم نمایند.

 
نشانی مطلب در وبگاه خانه نشریات دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://khn.iust.ac.ir/find-1.58.148.fa.html
برگشت به اصل مطلب