خانه نشریات دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران- اخبار خانه ی نشریات
زمان بندی جدید انتخابات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/8/7 | 
اطلاعیه مهم
با توجه به برگزاری جلسه ویژه کمیته ناظر بر نشریات(۷آبان۹۹) و تعیین زمان بندی جدید برگزاری انتخابات در این جلسه، ادامه روند برگزاری انتخابات به شرح ذیل اعلام می گردد.
 
تبلیغات نامزدها
(از طریق سامانه جامع نشریات)
تا یک شنبه ۱۱  آبان ماه
 
برگزاری انتخابات به‌صورت مجازی
(از طریق سامانه جامع نشریات)
 
دوشنبه ۱۲ آبان ماه
 ساعت ۱۳ الی ۱۵
اعلام نتایج اولیه انتخابات
(قابل‌مشاهده در سامانه جامع نشریات به‌محض پایان اعلام انتخابات)
دو شنبه ۱۲ آبان ماه
اعلام شکایت به هیات نظارت بر انتخابات
(از طریق سامانه جامع نشریات)
سه شنبه و چهارشنبه ۱۳ و ۱۴ آبان
(۲۴ ساعته)
تشکیل جلسه هیات نظارت بر انتخابات شنبه ۱۷ آبان ماه
اعتراض مجدد به کمیته ناظر بر نشریات
(از طریق سامانه جامع نشریات)
تا سه شنبه ۲۰ آبان ماه
تشکیل جلسه کمیته ناظر بر انتخابات چهارشنبه ۲۱ آبان ماه
شکایت به شورای مرکزی نظارت بر نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
(از طریق سامانه جامع نشریات)
تا دوشنبه ۲۶ آبان ماه
  
نشانی مطلب در وبگاه خانه نشریات دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://khn.iust.ac.ir/find-1.58.137.fa.html
برگشت به اصل مطلب