دانشگاه علم و صنعت ایران- آدرس و شماره تماس
آدرس و شماره تماس انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آدرس: تهران- میدان رسالت- خیابان هنگام- خیابان دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشگاه علم و صنعت ایران- مدیریت طرح و برنامه معاونت فرهنگی 

کدپستی:13114-16846

شماره تماس:  2-77240661-021  -  خانم رضایی

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://www.iust.ac.ir/kanon/find.php?item=1.41.31.fa
برگشت به اصل مطلب