دانشگاه علم و صنعت ایران- چهره های علمی و صنعتی
چهره های علمی و صنعتی کشور

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  چهره های علمی و صنعتی کشور

AWT IMAGE

 

  پایه گذاران صنایع کشور

 • مرحوم مهندس محمد باقرنیو ، دانش آموخته دانشگاه؛ صنعت کاشی، نساجی جدید، ضرابخانه و چینی سازی ایران
 •   دکتر جلال حجازی ، عضو هیأت علمی دانشکده مواد دانشگاه؛ صنعت ریخته گری درایران

 •   مرحوم مهندس علی نیو ، دانش آموخته دانشگاه؛ صنعت قند

 •   مهندس منوچهر سالور ، مهندس بلوچ، مهندس محمودیان، دانش آموختگان دانشگاه، صنعت سیمان

 •   دکتر واهاک کاسپاری مارقوسیان ، عضو هیأت دانشکده مواد دانشگاه؛ پدر علم سرامیک در ایران

 •   مهندس نصرالله بهرام زادگان ، عضو هبأت علمی دانشکده صنایع؛ پدر علم جوش درایران

 •   مهندس ابرهیم صادقی، عضو هیأت علمی دانشکده صنایع دانشگاه؛ پدر علم ماشین افزار در ایران

دارندگان نشان های علمی

 • دکتر پرویز دوامی، دانش آموخته دانشگاه، نشان درجه ی علمی ) در مقطع کارشناسی ( ، سال 1344
 • دکتر علی کاوه، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران، مدال درجه ی انجمن بیوگرافی آمریکا و مدال درجه ی فرهنگی از سوی وزارت علوم، سال 1347
 • دکتر علی کاوه، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران، مدال درجه ی مد الها از وزارت آموزش و پرورش سال 1384
 • دکتر علی منصور خاکی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران، نشان درجه اول فرهنگی از سوی وزارت آموزش و پرورش، سال 1350
 • دکتر مرتضی تمیزی فر، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، مدال صنعتی دانیلی میلان ایتالیا ) به خاطر طرح فولاد آلیاژی ( ، سال1364
 • دکتر محمدحسن بازیار، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران، برنده جایزه بدفور، سال 1369
 • دکتر عباس طائب، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی شیمی، برگزیده علمی سال1378 از موسسه بیوگرافی کمبریج و یکی از رهبران برتر علمی جهان در سال 1378 از سوی موسسه بیوگرافی آمریکا ( ABA )
 • دکتر حمید بهبهانی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران، برگزیده علمی سال 1391 از مؤسسه بیوگرافی کمبریج


روسای دانشگاههای کشور :

 • دکتر سیدجواد ازهری، دانش آموخته و عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق، رییس دانشگاه علم و صنعت ایران
 • دکتر ابراهیم اسرافیلیان، عضو هیأت علمی دانشکده ریاضی، رییس دانشگاههای تربیت معلم تهران و علم و صنعت ایران
 • دکتر مهدی بیدآبادی، دانش آموخته و عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک، رییس دانشگاه علم و صنعت ایران
 • دکتر ابراهیم ثنایی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران، رییس دانشگاه علم و صنعت ایران
 • دکتر محمدسعید جبل عاملی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی صنایع، رییس دانشگاه علم و صنعت ایران
 • مهندس محمد ذهبیون، دانش آموخته و عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی صنایع، رییس دانشگاه علم و صنعت ایران
 • دکتر جلیل شاهی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران، رییس دانشگاه های علم و صنعت ایران و یزد
 • دکتر سیدمحمد شهرتاش، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق، رییس دانشگاه علم و صنعت ایران
 • دکتر عباس شولایی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق، رییس دانشگاه علم و صنعت ایران
 • دکتر محمدتقی صالحی، دانش آموخته و عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، رییس دانشگاه علم و صنعت ایران
 • دکتر عباس طائب، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی شیمی، رییس دانشگاه علم و صنعت ایران
 • مهندس احد کاظمی، دانش آموخته و عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق، رییس دانشگاه علم و صنعت ایران
 • دکتر محمود ملاباشی، عضو هیأت علمی دانشکده فیزیک، رییس دانشگاه علم و صنعت ایران
 • دکتر محمدعلی برخورداری، دانش آموخته و عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران، رییس دانشگاه های علم و صنعت ایران، یزد، زنجان و تربیت معلم تهران
 • دکتر حسین بلندی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق، رییس دانشگاه جامع علمی - کاربردی
 • دکتر علی اصغر توفیق، دانش آموخته دانشگاه، موسس و رییس دانشگاه جامع علمی - کاربردی
 • دکتر کامیار ثقفی، دانش آموخته دانشگاه، رییس دانشگاه شاهد
 • دکتر عبدا ... جاسبی، دانش آموخته و عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی صنایع، رییس دانشگاه آزاد اسلامی
 • مهندس مجید حبیبیان، دانش آموخته دانشگاه، رییس دانشگاه بوعلی همدان
 • دکتر محسن حداد سبزوار، دانشآموخته دانشگاه، رییس دانشگاه تربیت معلم سبزوار
 • دکتر محمد حق پناهی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک ، رییس دانشگاه جامع علمی - کاربردی
 • دکتر علی خیرالدین، دانش آموخته دانشگاه، رییس دانشگاه سمنان
 • دکتر محمدحسین رفان، دانش آموخته دانشگاه، رییس دانشگاه شهید رجایی
 • دکتر حسن زیاری، دانش آموخته و عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران، رییس دانشگاه پیام نور
 • دکتر حسین عسکریان ابیانه، دانش آموخته دانشگاه، رییس دانشگاههای زنجان و صنعتی امیرکبیر
 • دکتر احمد فهیمی فر، دانش آموخته دانشگاه، رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • دکتر علیرضا علی احمدی، دانش آموخته و عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی صنایع، رییس دانشگاه پیام نور
 • مرحوم دکتر محمود مصطفوی، دانش آموخته دانشگاه، رییس دانشگاه شیراز
 • دکتر حبیب مجیدی، عضو هیأت علمی دانشکده فیزیک ، رییس دانشگاه پلیس
 • دکتر محمد مهدی نژاد نوری، دانش آموخته دانشگاه، رییس دانشگاه صنعتی مال اشتر
 • دکتر فرهنگ مظفر، عضو هیأت علمی دانشکده معماری و شهرسازی، رییس دانشگاه هنر اصفهان


 اساتید نمونه کشوری:

 • مهندس محمد ذهبیون، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی صنایع، سال 1373
 • دکتر محمد سلیمانی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق، سال 1374
 • دکتر عباس طائب، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی شیمی، سال 1375
 • دکتر علی کاوه، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران، سال 1379
 • دکتر عباس افشار، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران، سال 1380
 • دکتر فرخ حجت کاشانی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق، سال 1381
 • دکتر سیدمحمدعلی بوترابی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، سال 1382
 • دکتر فرهاد گلستانی فرد، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، سال 1383
 • دکتر محرم حبیب نژاد، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک ، سال 1384
 • دکتر همایون عریضی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق، سال 1385
 • دکتر محمودمهرداد شکریه، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک، سال 1386
 • دکتر محمدحسن شجاعی فرد، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک، سال 1387
 • دکتر حیدرعلی شایانفر، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق، سال 1388
 • دکتر محمدحسن بازیار، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران، سال 1389
 • دکتر حمید بهبهانی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران، سال 1390
 • دکتر احمد چلداوی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق، سال 1391
 • دکتر مجیدرضا آیت الهی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک ، سال 1392    

نمونه کشوری :

 • دکتر فرخ حجت کاشانی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق، محقق نمونه کشوری، سالهای1365و 1372
 • دکتر علی کاوه، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران، پژوهشگر نمونه کشوری، سال 1380
 • دکتر آزاده تجردی، عضو هیأت علمی دانشکده شیمی، پژوهشگر زن نمونه کشوری، سال 1382
 • دکتر علی کاوه، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران، پژوهشگر برگزیده کشوری، سال 1383
 • دکتر فرخ حجت کاشانی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق، چهره درخشان پژوهشگران نمونه مهندسی ایران، سال 1383
 • دکتر علیرضا میرحبیبی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، پژوهشگر نمونه پژوهشکده صنایع رنگ ایران، سال 1383
 • دکتر شهرام جدید، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق، محقق برتر پنجمین همایش ملی انرژی، سال 1384
 • دکتر غلامحسین معماریان، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، پژوهشگر برتر حوزه میراث فرهنگی کشور، سال 1385
 • دکتر علی کاوه، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران، رتبه اول در بخش کتب بین المللی و محقق برگزیده، سال 1386
 • دکتر علی بیت اللهی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، پژوهشگر نمونه استان تهران، سال 1386
 • دکتر محمد خلج امیرحسینی، دانش آموخته و عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق، پژوهشگر نمونه استان تهران، سال 1386
 • دکتر حیدرعلی شایانفر، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق، پژوهشگر شاخص کشور، سال 1388
 • دکتر احمد چلداوی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق، پژوهشگر شاخص کشور، سال 1388
 • دکتر سیدجلال حجازی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، پژوهشگر ممتاز انجمنهای علمی کشور، سال 1388
 • دکتر منصور انبیا، عضو هیات علمی دانشکده ، پژوهشگر برگزیده در زمینه تبدیل علم به ثروت، سال 1389
 • دکتر فاطمه مهدیزاده سراج، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، پژوهشگر برتر گروه هنر، سال 1389
 • دکتر احمد چلداوی، عضو هیات علمی دانش ده مهندسی برق، سال 1389
 • دکتر محسن فیضی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، پژوهشگر برتر گروه هنر، سال 1390  

 • "مقاومت مصالح " ، کتاب سال 1362

  تالیف : دکتر ابراهیم ثنایی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران

 

 • "متالورژی مس " ،کتاب سال 1368

  تالیف : دکتر حکمت رضوی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

 

 • "ارتباطات راه دور" ، کتاب سال 1368

  تالیف : دکتر وحید طباطباوکیلی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق

 

 • "خواص بتن "، کتاب سال 1369

  تالیف : دکتر هرمز فامیلی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران

 

 • "مبانی برنامه ریزی شهر ی " ، کتاب برگزیده سال 1370

  تالیف: دکتر اسماعیل شیعه، عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی

 

 • "مهندسی فاضلاب " ، کتاب برگزیده سال 1375

  تالیف : دکتر عباس افشار، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران

 

 • "کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر " PLC ، کتاب برگزیده سال 1376 از سوی وزارت ارشاد اسلامی

  تالیف : دکتر علی اکبر جلالی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق

 

 • "فرهنگ علوم مهندسی ایران "، کتاب برگزیده سال 1376

  تالیف : دکتر محمد فلاحی مقیمی، عضو هیأت علمی گروه زبانهای خارجی

 

 • "فرهنگ زبانشناسی و زبان آموزی "، کتاب برگزیده دانشگاهها

  تالیف : دکتر محمد فلاحی مقیمی، عضو هیأت علمی گروه زبانهای خارجی

 

 • "طراحی سیستمهای راهگاهی "، بهترین کتاب سال 1377

  تالیف : دکتر سیدمحمدعلی بوترابی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

 

 • "اصول طراحی کامپایلرها " کتاب برگزیده سال 1377

  تالیف : دکتر محسن شریفی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر

 

 • "کنترل تولید جامع " کتاب نمونه سالهای 1377 و 1379

  تالیف : مرحوم دکتر میربهادرقلی آریانژاد، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی صنایع

 

 • "مجموعه کتابهای ارزشیابی "،کتاب برگزیده وزارت آموزش و پرورش، سال 1381

  تالیف : مهندس طاهره رستگار، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی شیمی

 

 • "ساختار شیشه،خواص وکاربرد"، کتاب برگزیده سال1382 از سوی وزارت ارشاد اسلامی

  تالیف : دکتر واهاک کاسپاری مارقوسیان، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

 

 • "دینامی خاک "، کتاب برگزیده مهندسی و علوم کاربردی از سوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سال 1385

  تالیف : دکتر محمد حسن بازیار، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران

 

 • "مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات " ، نخستین کتاب دانشگاهی در زمینه IT ، سال1385

  تالیف : دکتر محمد فتحیان، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی صنایع

 

 • "مبانی آنالیز و طراحی روسازی بالستی راه آهن "، کتاب برتر در جش ن واره کتاب برگزیده مهندسی و علوم کاربردی دانشگاه صنعتی امیرکبیر،سال 1387

  تالیف : دکتر سیدجواد میرمحمدصادقی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی راه آهن

 

 • "آماده ساز ی شهر برا ی شهروندان " ، کتاب برتر در عرصه پژوهش و فناور ی ، سال 1387

  تالیف: دکتر اسماعیل شیعه، عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی

 

 • "در آمدی بر هویت اسلامی در معماری و شهرسازی " ، کتاب برگزیده از سو ی انجمن مفاجر معمار ی ایران، سال 1389

  تالیف : مهندس عبدالحمید نقره کار، عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی

 

 • "ساخت شهر ی "، کتاب برگزیده از سو ی انجمن مفاجر معمار ی ا ران، سال 1389

  تالیف: دکتر مصطفی بهزادفر، عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی

  

 • " معماری ایرانی: نیارش، " کتاب برگزیده سال 1392 از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

  تالیف: دکتر غلامحسین معماریان، عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی

 

 • " اصول فرایندهای پیرو متالورِژی"،کتاب برگزیده فصل 1392 از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

  تالیف دکتر منصور سلطانیه و ماندانا عادلی ، اعضای هیات علمی دانشکده مواد و متالورژی

 

 • "تاریخ شکل شهرجلد 1"،کتاب برگزیده سال 1370

  مترجم : دکتر راضیه السادات حاجی سیدرضازاده، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی

 

 • " کنترل کیفیت آماری "، کتاب سال در زمینه آمار، سالهای 1377و1373

  مترجم : دکتر رسول نورالسناء، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی صنایع

 

 • "تحلیل و طراحی آنتن"، کتاب سال 1374

  مترجم : دکتر همایون عریضی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق

 

 • "شیمی تجزیه کیفی معدنی "، رتبه دوم کتاب سال 1377

  مترجمان : دکتر آزاده تجردی و دکتر فران منطقی، اعضای هیأت علمی دانشکده شیمی

    

 • "ریخته گری پیشرفته"، کتاب برگزیده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سال 1379

  مترجم : دکتر سیدمحمدعلی بوترابی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

 

 • "سیستمهای مدیریت تولید با نگرشی یکپارچه "، رتبه سوم گروه فنی و مهندسی، سال 1380

  مترجم : دکتر مهدی غضنفری، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی صنایع

 

 • "مهندسی سیال سازی "، کتاب برگزیده سال 1381

  مترجم : دکتر سیدمهدی علوی املشی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی شیمی

  

 • "نکات اساسی در علوم ابتدایی "، کتاب برگزیده از سوی وزارت آموزش و پرورش، 1373
 • "فعالیتهای لذتبخش شیمی " دریافت لوح سپاس قلم ماندگار، وزارت آموزش و پرورش، سال 1380
 • " آموزش و ارزشیایی مهارتهای یادگیری "، کتاب برگزیده از سوی وزارت آموزش و پرورش، سال 1382

  مترجم : مهندس طاهره رستگار، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی شیمی

 

 • " آشنایی با الکترودینامی " ، کتاب برگزیده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سال 1384

  مترجم : دکتر حسین فرمان، عضو هیأت علمی دانشکده فیزیک

 

 • "مبانی مهندسی موتورهای احتراق داخلی " ،کتاب سال 1384

    مترجم : دکتر سپهر صنایع، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک

 

 • "ریزساختار، خواص و اجزای بتن "، کتاب دوم سال 1386

  مترجم: دکتر پرویز قدوسی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران، دکتر علی رمضانیان پور و دکتر اسماعیل گنجیان

 برگزیدگان تالیف و ترجمه کتاب های سال:


پژوهشگران


نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://www.iust.ac.ir/kanon/find-1.30.26.fa.html
برگشت به اصل مطلب