فهرست داوران نشریه در سال ۱۴۰۱ (به ترتیب الفبا)

 | تاریخ ارسال: 1401/12/6 | 
نام داور سمت/سازمان پست الکترونیک
حمید آرامی دانشگاه هنر اصفهان arami.hamidyahoo.com
احمد اخلاصی دانشیار/ دانشگاه علم و صنعت ایران ekhlassiiust.ac.ir
علی اسدپور دانشیار/ دانشگاه هنر شیراز asadpourshirazartu.ac.ir
حسین اسمعیلی سنگری پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی f_esmaeeli_syahoo.com
آزیتا بلالی اسکویی دانشیار/ دانشگاه هنر اسلامی تبریز azita.oskuigmail.com
لیدا بلیلان اصل دانشیار/ دانشگاه آزاد اسلامی تبریز lida-balilaniaut.ac.ir
حسنعلی پورمند دانشیار/ دانشگاه تربیت مدرس hapourmandmodares.ac.ir
سمانه تقدیر استادیار/ دانشگاه علم و صنعت ایران S_Taghdiriust.ac.ir
بهاره تقوی نژاد استادیار/ دانشگاه هنر اصفهان b.taghavinejadgmail.com
سمانه جلیلی استادیار/ دانشگاه علم و صنعت ایران sa.jalilisadrabad۲۰۲۰gmail.com
مریم چرخچیان استادیار/دانشگاه پیام نور m_charkhchianpnu.ac.ir
مهدی حمزه نژاد استادیار/ دانشگاه علم و صنعت ایران hamzenejadiust.ac.ir
یداله حیدری باباکمال استادیار/ دانشگاه هنر اسلامی تبریز Y.Heydaritabriziau.ac.ir
مهدی خاکزند دانشیار/ دانشگاه علم و صنعت ایران mkhakzandiust.ac.ir
احمد خلیلی استادیار/ دانشگاه علم و صنعت ایران akhaliliiust.ac.ir
رضا خیرالدین دانشیار/ دانشگاه علم و صنعت ایران reza_kheyroddiniust.ac.ir
اکبر دهقان نژاد دانشیار/ دانشگاه علم و صنعت ایران dehghannezhadiust.ac.ir
محمد دیده‌بان استادیار/ دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول Mdidehban۱۸۱۰gmail.com
محمدمنان رئیسی دانشیار/ دانشگاه قم m.raeesiqom.ac.ir
رضا رحمانی پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی R.rahmani۷۱gmail.com
مریم روستا استادیار/ دانشگاه شیراز m-roostashirazu.ac.ir
مهدی سعیدی دانشگاه علم و صنعت ایران mehdi.saidi۸۷yahoo.com
احمد صالحی کاخکی دانشیار/ دانشگاه هنر اصفهان ahmadsalehikakhkiyahoo.com
منصوره طاهباز دانشیار/ دانشگاه شهید بهشتی m-tahbazsbu.ac.ir
محمدرضا عطایی همدانی استادیار/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان Moh.ataeihamedani.artgmail.com
سیده الهام علوی زاده دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل s.e.alavizadehgmail.com
مهران علی الحسابی دانشیار/ دانشگاه علم و صنعت ایران alalhesabiiust.ac.ir
منوچهر فروتن استادیار/دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان m.foroutaniauh.ac.ir
ایمان قلندریان استادیار/ دانشگاه فردوسی مشهد ghalandarianum.ac.ir
محمد باقر کبیرصابر استادیار/ دانشگاه تهران  mbkabirsabergmail.com
حسین مدی استادیار/ دانشگاه بین المللی امام خمینی mediarc.ikiu.ac.ir
سیده سمیه میرمرادی استادیار/ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل s.mirmoradinit.ac.ir
صلاح‌الدین مولانایی استادیار/ دانشگاه کردستان s.molanaiuok.ac.ir
شهریار ناسخیان استادیار/ دانشگاه هنر اصفهان s.nasekhianaui.ac.ir
عبدالحمید نقره کار استاد/ دانشگاه علم و صنعت ایران a_noghrekariust.ac.ir
بهزاد وثیق استادیار/ دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول vasiqjsu.ac.ir
پریسا یمانی استادیار/ دانشگاه زنجان p_yamaniznu.ac.ir   

دفعات مشاهده: 256 بار   |   دفعات چاپ: 100 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

فهرست داوران نشریه در سال ۱۴۰۰ (به ترتیب الفبا)

 | تاریخ ارسال: 1400/9/10 | 
نام داور سمت/سازمان پست الکترونیک Publons
احمد اخلاصی دانشیار/ دانشگاه علم و صنعت ایران ekhlassiiust.ac.ir
حسین اسمعیلی سنگری پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی f_esmaeeli_syahoo.com
نسیم اشرافی استادیار/ دانشگاه آزاداسلامی واحد پردیس nasim_aiandehnegaryahoo.com
علی اکبری استادیار/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) akbari.iausr.ac.irgmail.com
آزیتا بلالی اسکویی دانشیار/ دانشگاه هنر اسلامی تبریز azita.oskuigmail.com
سمانه تقدیر استادیار/ دانشگاه علم و صنعت ایران S_Taghdiriust.ac.ir
بهاره تقوی نژاد استادیار/ دانشگاه هنر اصفهان b.taghavinejadgmail.com
سمانه جلیلی استادیار/ دانشگاه علم و صنعت ایران sa.jalilisadrabad۲۰۲۰gmail.com
حمیدرضا جیحانی دانشیار/ دانشگاه کاشان hjayhaniyahoo.com
فرح حبیب استاد/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات frh_habibyahoo.com
مهدی حمزه نژاد استادیار/ دانشگاه علم و صنعت ایران hamzenejadiust.ac.ir
حامد حیاتی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز hamedhayatyyahoo.com
احمد خلیلی استادیار/ دانشگاه علم و صنعت ایران akhaliliiust.ac.ir
اکبر دهقان نژاد دانشیار/ دانشگاه علم و صنعت ایران dehghannezhadiust.ac.ir
محسن دهقانی تفتی استادیار/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد Mohsentafti۱gmail.com
محمدمنان رئیسی دانشیار/ دانشگاه قم m.raeesiqom.ac.ir
مریم روستا استادیار/ دانشگاه شیراز m-roostashirazu.ac.ir
رضا سامه استادیار/ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) rsameharc.ikiu.ac.ir
سید علی سیدیان استادیار/ دانشگاه مازندران a.seyediangmail.com
محمدصالح شکوهی بیدهندی استادیار/ دانشگاه علم و صنعت ایران saleh.shokouhigmail.com
احمد صالحی کاخکی دانشیار/ دانشگاه هنر اصفهان ahmadsalehikakhkiyahoo.com
نداسادات صحراگرد منفرد استادیار/ دانشگاه علم وصنعت ایران neda_monfarediust.ac.ir
هانیه صنایعیان استادیار/ دانشگاه علم وصنعت ایران sanayeayaniust.ac.ir
جعفر طاهری استادیار/ دانشگاه فردوسی مشهد j.taherium.ac.ir
مظفر عباس زاده استادیار/ دانشگاه ارومیه mozaffar_ayahoo.com
امین عبدمجیری استادیار/ دانشگاه قم abdemojirigmail.com
محمدرضا عطایی همدانی استادیار/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان Moh.ataeihamedani.artgmail.com
مهران علی الحسابی دانشیار/ دانشگاه علم و صنعت ایران alalhesabiiust.ac.ir
علی عمرانی پور دانشیار/ دانشگاه کاشان a_omranikashanu.ac.ir
میترا غفوریان استادیار/ دانشگاه علم وصنعت ایران ghafourian_miust.ac.ir
مینو قره بگلو استاد/ دانشگاه هنر اسلامی تبریز minoo.gharehbeiglugmail.com
محمد باقر کبیرصابر استادیار/ دانشگاه تهران  mbkabirsabergmail.com
محسن کشاورز استادیار/ دانشگاه شهید باهنر کرمان mkeshavarzuk.ac.ir
حسین مدی استادیار/ دانشگاه بین المللی امام خمینی mediarc.ikiu.ac.ir
صدیقه معین مهر استادیار/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب b.moeinmehrgmail.com
سجاد مؤذن استادیار/ دانشگاه علم و صنعت ایران sajadmoazeniust.ac.ir
کورش مؤمنی دانشیار/ دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول korosharchgmail.com
محمدجواد مهدوی نژاد استاد/ دانشگاه تربیت مدرس mahdavinejadmodares.ac.ir
مرتضی میرغلامی دانشیار/ دانشگاه هنر اسلامی تبریز mirgholamigmail.com
مسعود ناری قمی استادیار/ آموزشکده فنی پسران قم msnarighomialumni.ut.ac.ir
شهریار ناسخیان استادیار/ دانشگاه هنر اصفهان s.nasekhianaui.ac.ir
عبدالحمید نقره کار استاد/ دانشگاه علم و صنعت ایران a_noghrekariust.ac.ir
بهزاد وثیق استادیار/ دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول vasiqjsu.ac.ir
نیما ولی بیگ استادیار/ دانشگاه هنر اصفهان N.valibeigaui.ac.ir
سیدمجید هاشمی استادیار/ دانشگاه شهید رجایی تهران sm.hashemi۵۰gmail.com
سید جواد هاشمی فشارکی دانشگاه امام حسین (ع) Fesharakijavyahoo.com

دفعات مشاهده: 711 بار   |   دفعات چاپ: 223 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پژوهش های معماری اسلامی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Iran University of Science & Technology

Designed & Developed by : Yektaweb