آخرین اخبار
Latest News
رویداد ها
Events
15 بهمن
شروع انتخاب واحد
21 بهمن
شروع کلاس ها
28 بهمن
حذف و اخذ
12 خرداد
حذف اضطراری
17 خرداد
پایان کلاس‌ها
26 خرداد
شروع امتحانات
20 تیر
پایان مهلت قفل نمرات
دستاوردهای پژوهشی و فناوری
Research and technology achievements
53
عضو هیئت علمی
250
دانشجویان دکتری
600
دانشجویان کارشناسی ارشد
800
دانشجویان کارشناسی
20000
فارغ التحصیلان