[صفحه اصلی ]    
بخش‌های اصلی
درباره دانشکده::
مدیریت دانشکده::
اعضای هیات علمی ::
معرفی افراد::
امور آموزش::
امور فرهنگی::
امور پژوهشی::
اخبار و رویدادها::
فضاهای آموزشی و تحقیقاتی ::
تسهیلات پایگاه::
تماس با ما::
::
ورود به سایت دروس
دانشجویان روزانه و پردیس
دانشجویان مرکز آموزش الکترونیکی
..
اطلاعیه ها
 اطلاعیه های آموزشی
..
فراخوان ها
فراخوان های همکاری با صنعت و سازمان ها
..
دفاعیه‌ها

دفاعیه های دکتری

۱۴۰۳/۳/۲۶ - علی السیلاوی
۱۴۰۳/۲/۲۴ - رحمن عمیری


دفاعیه های کارشناسی ارشد

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
:: بیوگرافی علمی دکتر آنالویی ::

  مرتضی آنالویی

علوم و مهندسی کامپیوتر

  رتبه علمی: دانشیار

 پستی: analouiatiustacit 
 تلفن: 73225329-021
 نمابر: 73021504-021
 

 تحصیلات:

  الف) تحصیلات دانشگاهی:

  - دکتری در مهندسی برق و الکترونیک، دانشگاه اکایاما (ژاپن)، سال اخذ 1369.

  - کارشناسی در مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران (ایران)، سال اخذ 1363
 

   مشاغل:

  - عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران، از 1375 تا کنون.

  - عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، 1374 .

  - عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه اکایاما (ژاپن)، 1370 الی 1373
 

   تدریس دانشگاهی:

  - شبکه های کامپیوتری در دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران.

  - مدل سازی و ارزیابی کارایی سیستمهای کامپیوتری در دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه دانشگاه علم و صنعت ایران.

  - مدل سازی و ارزیابی کارایی شبکه های کامپیوتری در دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه دانشگاه علم و صنعت ایران.

  - شناسایی الگو در دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران

  - ریاضی پیشرفته ( نظریه بهینه سازی ) در دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشکده مهندسی، دانشکاه تربیت مدرس.

  - نظریه ارتباطات در دانشکده مهندسی، دانشکاه تربیت مدرس و دانشکده مهندسی، دانشگاه اکایاما.

  - شبکه های نسل جدید در دانشکده مهندسی از دانشگاه اکایاما

• پژوهش:
- هوش مصنوعی و کاربردهای آن
- شبکه های آینده
مدلسازی کارایی سیستم های کامپیوتری
 

  • برخی مقالات منتشر شده:

 • Farzaneh Abazari, Hassan Takabi, Morteza Analoui, Hacking and Countermeasures in the Cloud, in Security, Privacy, and digital Forencics in the Cloud, Edited by: Lei Chen, et. al., pp. 129-141, Wiley, 2019.
 • Farzaneh Abazari, Morteza Analoui, HassanTakabi, Song Fu, MOWS:Multi-objective work flow scheduling in cloud computing based on heuristic algorithm, Simulation Modelling Practice and Theory, Elsevier, Vol. 93, No. , pp. 119-132, 2019
 • Farzaneh AbazariMorteza AnalouiHassan TakabiMulti-Objective Responce to Co-Resident Attacks in Cloud Environment, International Journal of Information & Communication Technology Research, Vol. 9, No. 3, pp. 25-36, 2017.
 • Mehdi Hosseinzadeh Aghdam, Morteza Analoui, Peyman Kabiri, Collaborative filtering using non-negative matrix factorisation, JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE, Vol. 43, No. 4, pp. 567-579, 2017.
 • Mehdi Hosseinzadeh Aghdam, Morteza Analoui, Peyman Kabiri, Modelling Trust Networks using Resistive Circuits for Trust-aware Recommender SystemsJOURNAL OF INFORMATION SCIENCE, Vol. 43, No. 1, pp. 135-144, 2017.
 • Keyvan RahimiZadeh, Morteza AnaLoui, Peyman Kabiri, Bahman Javadi, Workload-Aware Placement of Multi-Tier Applications in Virtualized Datacenters, The Computer Journal, Section B, Vol. 60 No. 2, pp. 210-239, 2017.
 • Farzaneh Abazari, Morteza Analoui, Hassan Takabi, Effect of anti-malware software on infectious nodes in cloud environment, COMPUTERS & SECURITY, Elsevier, Vol. 58, No. , pp. 139-148, 2016.
 • Mehran Garmehi, Morteza Analoui, Envy-free resource allocation and request routing in hybrid CDN–P2P networks, Journal of Network and Systems Management, Springer, Vol. 24, No. 4, pp. 884-915, 2016.
 • Keyvan RahimiZadeh, Morteza Analoui and Peyman Kabiri, Multi-Layered Applications Placement in Virtualised Datacentre, Journal of Soft Computing and Information Technology, Vol. 5, No. 3, pp. 1-15, 2016.
 • Keyvan RahimiZadeh, Reza Nasiri Gerde, Morteza Analoui, Peyman Kabiri, Performance Evaluation of Web Server Workloads in Xen-based Virtualized Computer System: Analytical Modeling and Experimental Validation, Concurrency and Computation: Practice and ExperienceJohn Wiley & Sons, Vol. 27, No. 17, pp. 4741-4762, 2015. 
 • Keyvan RahimiZadeh, Morteza Analoui, Peyman Kabiri, Bahman Javadi, Performance modeling and analysis of virtualized multi-tier applications under dynamic workloads, Journal of Network and Computer Applications,  Elsevier, Vol. 56, pp. 166-187, 2015.
 • Mehdi Hosseinzadeh Aghdam, Morteza Analoui and Peyman Kabiri, A Novel Non-negative Matrix Factorization Method for Recommender Systems, Applied Mathematics & Information Sciences, Natural Sciences Publishing, Vol. 9, No. 5, pp. 2721-2732, 2015.
 • Mehran Garmehi, Morteza Analoui, Mukaddim Pathan, Rajkumar Buyya, An economic mechanism for request routing and resource allocation in hybrid CDN–P2P networks, International journal of network management, Vol. 25, No. 6, pp. 375-393, 2015.
 • Mehran Garmehi, Morteza Analoui, Mukaddim Pathan, Rajkumar Buyya, An economic replica placement mechanism for streaming content distribution in Hybrid CDN-P2P networks, Computer Communications, Elsevier, Vol. 52, No. , pp. 60-70, 2014.
 • Morteza Analoui Mehran Garmehi, A Distributed Mechanism for Economic Management of Transmission Infrastructure in Hyb rid CDN - P2P Networks, ECONOMIC COMPUTATION AND ECONOMIC CYBERNETICS STUDIES AND RESEARCH (ECECSR), Vol. 2014, No. 3, pp. 287-308, 2014.
 • Morteza Analoui , and Mohammad Hossein Rezvani, Microeconomics-based Resource Allocation In Overlay Networks by Using Non-Strategic Behavior Modeling , Journal of Communications in Nonlinear Sciences and Numerical Simulations, Elsevier, Vol. 16, No. 1, pp. 493-508, 2011.
 • Morteza Analoui , and Mohammad Hossein Rezvani, An Economic Model for Multi-Service Overlay Multicast Networks based On Walrasian General Equilibrium , Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, Vol. 44, No. 2, pp. 139-162, 2010.
 • Mohammad Hossein Rezvani and Morteza Analoui , Rate Allocation in Overlay Networks based on Theory of Firm-Consumer , Book Chapter in: Zhang, W. et al. (ed.) High Performance Computing and Applications (HPCA 2009). LNCS, vol. 5938, pp. 337–343. Springer-Verlag, Heidelberg (2010).
 • Morteza Analoui and Mohammad Hossein Rezvani, An Economic Case for End System Multicast , Book Chapter In: A.J. Berre et al. (ed.) Future Internet Symposium (FIS2010). LNCS, vol. 6369, pp. 40–48. Springer, Heidelberg (2010).
 • Morteza Analoui and Mohammad Hossein Rezvani, A Non-strategic Microeconomic Model for Single-service Multi-rate Application layer Multicast , Book Chapter In: Zhu, R. et al. (ed.) International Conference on Information Computing and Applications (ICICA2010), vol. 6377, pp. 1–8. Springer, Heidelberg (2010).
 • Mohammad Hossein Rezvani and Morteza Analoui , Towards Microeconomic Resources Allocation in Overlay Networks , Book Chapter In: An, A. et al. (ed.) Active Media Technology (AMT2010). LNCS, vol. 6335, pp. 220–231. Springer, Heidelberg (2010).
 • Mohammad Hossein Rezvani and Morteza Analoui , A Case for Content Distribution in Peer-to-Peer Networks , Book Chapter In: An, A. et al. (ed.) Active Media Technology (AMT2010). LNCS, vol. 6335, pp. 6–17. Springer, Heidelberg (2010).
 • Morteza Analoui , Mohsen Sharifi, and Mohammad Hossein Rezvani, Probabilistic Proximity-aware Resource Location in Peer-to-Peer Networks Using Resource Replication , International Journal of Computers, Communications & Control, Vol. 5, No. 4, pp. 418-432, 2010.
 • Morteza Analoui , and Mohammad Hossein Rezvani, A framework for Resource Allocation In Multi-Service Multi-Rate Overlay Networks based on Microeconomic Theory , Journal of Network and Systems Management, DOI: 10.1007/s10922-010-9164-y, New York (2010).
 • Shahram Jamali, Morteza Analoui , Predator-prey system: an optimizer that solves a linear programming , IJBIC 2(5): 333-339 (2010).
 • Kiarash Mizanian, Mehdi Vasef, Morteza Analoui , Bandwidth modeling and estimation in peer to peer networks , International Journal of Computer Networks & Communications, Vol. 2, No. 3, pp. 65-83, May 2010.
 • Behrooz Rezaie, M.R.Jahed-Motlagh, Siavash Khorsandi, Morteza Analoui , Global stability analysis of computer networks with arbitrary topology and time-varying delays , Journal of Zhejiang University-SCIENCE C (Computers & Electronics), ISSN: 1869-1951, March 2010.
 • Behrooz Rezaie, M.R.Jahed-Motlagh, Siavash Khorsandi, Morteza Analoui , Hopf bifurcation analysis on an Internet congestion control system of arbitrary dimension with communication delay, Nonlinear Analysis: Real World Applications, Volume 11, Issue 5, Pages 3842-3857, October 2010.
 • Kiarash Mizanian, Mehdi Vasef, Morteza Analoui , The modified alternating fractal renewal process for modeling peer to peer traffic , International Journal of Computer Systems Science and Engineering, Vol. 24, pp. 409-422, November 2009.
 • Behrooz Rezaie, M.R.Jahed-Motlagh, Morteza Analoui , Siavash Khorsandi, Stabilizing fixed points of time-delay systems close to Hopf bifurcation using a dynamic delayed feedback control method, Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, Volume 42 , 395102 (23pp), 2009.
 • Lily Mohammad Khanli, Morteza Analoui, Active Grid Information Server for grid computing, Journal of Supercomputing, ISSN 0920-8542, Oct. 2009.
 • Shahram Jamali, Morteza AnaLoui, Congestion Control in the Internet by Employing a Ratio-dependent Plant-Herbivore-Carnivorous Model , International Journal of Computer Science and Information Security, Vol. 5, N0. 1, 2009.
 • Lily Mohammad Khanli, Morteza Analoui, An Approach to Grid Resource Selection and Fault Management based on ECA Rules , Future Generation Computer Systems, Vol.24, No. 4, 2008.
 • Morteza Analoui , Shahram Jamali, Congestion Control in the Internet: Inspiration from Balanced Food Chains in the Nature , Springer Journal of Network and System Management, ISSN 1064-7570, 2008.
 • Lily Mohammad Khanli, Morteza Analoui, Grid-JQA: Quality of Service Management , GESTS International Transactions on Computer Science and Engineering, Vol.36, No.1, 2007.
 • Morteza Analoui , Shahram Jamali, Nature-Inspired Congestion Control: Using a Realistic Predator-Prey Model , Springer-Verlag, Berlin¸ 2007 Part I, LNCS 4527.
 • Morteza Analoui , Shahram Jamali, Internet Congestion Control Using Nature Population Control Tactics , Elsevier, Journal of Ecological Informatics, ISSN 0302-9743, 2007.
 • Morteza Analoui , Shahram Jamali, Equation-based Congestion Control in the Internet Biologic Environment , Journal Springer Transactions on Computational Systems Biology (TCSB), ISSN: 0302-9743, Oct. 2007.
دفعات مشاهده: 19695 بار   |   دفعات چاپ: 2679 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 148 بار   |   0 نظر
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
data
Persian site map - English site map - Created in 0.16 seconds with 55 queries by YEKTAWEB 4652