مشخصات دانشجویان آموزش الکترونیکی ورودی مهر ماه 97 که واجد شرایط پژوهش محور شدن می باشند

 | تاریخ ارسال: 1398/7/28 | 

مشخصات دانشجویان آموزش الکترونیکی ورودی مهر 97 که واجد شرایط پژوهش محور شدن می باشند:

مشخصات دانشجویان آموزش الکترونیکی ورودی مهر 97 که واجد شرایط پژوهش محور شدن می باشند در رشته های مدیریت تکنولوژی گرایش های نوآوری تکنولوژی و سیاست های تحقیق و توسعه، کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید، مدیریت کسب وکار گرایش های بازاریابی و استراتژی و مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیک به شرح جدول ذیل اعلام می گردد. دانشجویان فوق از روز یک شنبه 28 مهر ماه تا روز چهارشنبه 8 آبان ماه سال جاری، فرصت دارند که فرآیند انتخاب استاد راهنما را مطابق صفحه انتخاب استاد راهنما به سرانجام برسانند.
 

شماره دانشجو رشته
97225474 کارآفرینی- کسب و کار جدید
97225159 کارآفرینی- کسب و کار جدید
97225591 کارآفرینی- کسب و کار جدید
97225267 کارآفرینی- کسب و کار جدید
97225141 کارآفرینی- کسب و کار جدید
97225528 کارآفرینی- کسب و کار جدید
97225303 کارآفرینی- کسب و کار جدید
97229213 مدیریت تکنولوژی - نوآوری تکنولوژی
97229042 مدیریت تکنولوژی - نوآوری تکنولوژی
97229627 مدیریت تکنولوژی - نوآوری تکنولوژی
97229402 مدیریت تکنولوژی - نوآوری تکنولوژی
97229393 مدیریت تکنولوژی - نوآوری تکنولوژی
97229096 مدیریت تکنولوژی - نوآوری تکنولوژی
97229348 مدیریت تکنولوژی - نوآوری تکنولوژی
97228304 مدیریت تکنولوژی-سیاست های تحقیق و توسعه
97228376 مدیریت تکنولوژی-سیاست های تحقیق و توسعه
97228061 مدیریت تکنولوژی-سیاست های تحقیق و توسعه
97228142 مدیریت تکنولوژی-سیاست های تحقیق و توسعه
97228241 مدیریت تکنولوژی-سیاست های تحقیق و توسعه
97224086 مدیریت فناوری اطلاعات - کسب و کار الکترونیک
97224194 مدیریت فناوری اطلاعات - کسب و کار الکترونیک
97224536 مدیریت فناوری اطلاعات - کسب و کار الکترونیک
97224284 مدیریت فناوری اطلاعات - کسب و کار الکترونیک
97224554 مدیریت فناوری اطلاعات - کسب و کار الکترونیک
97224149 مدیریت فناوری اطلاعات - کسب و کار الکترونیک
97224356 مدیریت فناوری اطلاعات - کسب و کار الکترونیک
97224068 مدیریت فناوری اطلاعات - کسب و کار الکترونیک
97224248 مدیریت فناوری اطلاعات - کسب و کار الکترونیک
97224257 مدیریت فناوری اطلاعات - کسب و کار الکترونیک
97224374 مدیریت فناوری اطلاعات - کسب و کار الکترونیک
97227223 مدیریت کسب و کار - استراتژی
97227133 مدیریت کسب و کار - استراتژی
97227313 مدیریت کسب و کار - استراتژی
97227151 مدیریت کسب و کار - استراتژی
97226142 مدیریت کسب و کار - بازاریابی
97226061 مدیریت کسب و کار - بازاریابی
97226295 مدیریت کسب و کار - بازاریابی
97226214 مدیریت کسب و کار - بازاریابی
97226196 مدیریت کسب و کار - بازاریابی

 


دفعات مشاهده: 2990 بار   |   دفعات چاپ: 414 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر